Patenty so značkou «obrábacieho»

Zariadenie na polohovo definované upnutie obrobku v pracovnej oblasti obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287157

Dátum: 08.01.2010

Autori: Freis Karl, Lüscher Marcel

MPK: B23Q 16/00, B23B 31/20

Značky: definované, stroja, oblastí, pracovnej, obrábacieho, zariadenie, upnutie, obrobků, polohovo

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na polohovo definované upnutie obrobku v pracovnej oblasti obrábacieho stroja je vybavené skľučovadlom (1) na upevnenie v pracovnej oblasti obrábacieho stroja, nosičom (25) obrobku, nasaditeľným na skľučovadlo (1) a pevne na ňom upnuteľným, prvými polohovacími prostriedkami na skľučovadle (1) a druhými polohovacími prostriedkami na nosiči (25) obrobku, na spoločné pôsobenie v pároch ako smerovacie elementy na nastavenie nosiča (25)...

Usporiadanie otočného stola veľkého obrábacieho stroja, najmä karuselu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13896

Dátum: 20.08.2008

Autor: Luska Petr

MPK: H02K 26/00, B23Q 5/10

Značky: otočného, stroja, usporiadanie, velkého, obrábacieho, stola, najmä, karuselů

Text:

...Na zjednodušenie konštrukcie úložného systému používaných pri obrábacích strojoch, najmä karuseloch, je výhodné, keď je medzi podstavcom stroja a pracovnou doskou na ich proximálnom konci usporiadané radiálne ložisko a vyvedené vedenie mazacej sústavy a na distálnom konci usporiadané axiálne ložisko napojené na vedenie mazacej sústavy.0008 Pohon pre stroje, je konštrukčne upravený na použitie ako generátor na výrobu elektrickej energie....

Teleskopický kryt najmä obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1184

Dátum: 22.09.2003

Autor: Borrini Matteo

MPK: B23Q 11/08

Značky: stroja, najmä, obrábacieho, teleskopický

Text:

...rýchlostiach krabicových elementov medzi 40 m/min a 100 m/min a akceleráciou do približne 2 g.0014 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzikrabicovými elementmi spôsobilými udržať ich paralelne, keď sa klžu.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzi krabicovými elementrni, ktoré sú jednoduché na servis a ktorých parametre ako rýchlosť a akcelerácia môžu byť...

Pohon vretena obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280415

Dátum: 07.02.1996

Autor: Sláma Pavel

MPK: B23B 47/04, B23B 19/02

Značky: obrábacieho, stroja, vřetena, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vreteno obrábacieho stroja (2) prechádza stredovými otvormi malej remenice (3) a veľkej remenice (6). Malá remenica (3) má vnútorné ozubenie (31) a je na strane privrátenej ku kužeľu (18) vretena (2) neposuvne i otočne osadená v tubuse (1) vreteníka (15) prostredníctvom ložiska (4), druhým koncom taktiež otočne v telese (7) s ozubením (71) prostredníctvom ďalšieho ložiska (4). Teleso (7) je umiestnené vo vybraní veľkej remenice (6), otočne i...

Vreteník obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 184

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kuciak Jozef, Pollák Štefan

MPK: B23Q 5/10

Značky: stroja, obrábacieho, vřeteník

Text:

...vretena do dvoch štítov vreteníka, ktoré sú vporovnaní so skriňovými konštrukciami podstatne jednoduchšie a ľahšie zhotoviteľné, umožňuje výrobu celého vreteníka obrábacieho stroja s nižšou pracnosťou a tým aj lacnejšie. Takto vyrobené vreteníky sa vyznačujú nižšou hmotnosťou. Jednoduchá konštrukcia vreteníka umožňuje využiť priestor medzi štítmi vreteníka ako priestor na osadenie elektrovybavenia obrabacieho stroja.Prehľad obrázkov na...

Kompozitné vreteno obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264841

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vasin Sergej, Vasin Leonid, Valčucha Štefan, Krajný Zdeno, Javořík Ladislav

MPK: B23B 19/02

Značky: vřeteno, stroja, obrábacieho, kompozitné

Text:

...napriklad z polyvinylchloridu.Výhodou kompozitného vretena podľa vynálezu je, že sa zabezpečí vysoká statická tuhosŕ vretena a dobré tlmiace vlastnosti. Zvýši sa medzná šírka rezu ako kritéria dynamickej stabi lity systému uložemia vrstena. Na priloženom výkrese je zobrazený pozdlžny rez kompozitným vretenom podľa vynálezu.Kompozitné vreteno podľa vynálezu pozostáva z vonkajšieho oceľového valca l, v ktorom je uložený vnútorný oceľový valec...

Ochranný kryt obslužnomanipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264161

Dátum: 13.06.1989

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23Q 11/08

Značky: obrábacieho, stroja, obslužnomanipulačného, ochranný, otvorů

Text:

...pozostáva z ľavého posuvného krídla 1 a pravého posuvného krídla 2, ktoré sú navzájom symetrické a uložené v hornom vedení 3, ako aj dolnom vedení 4. Obidve posuvné krídla 1, 2 sú na ich navzájom prilahlých stranách opatrené obdlžnikovýmvýrezom 5 pre samostatný vymedzovací plášť ti ohslužného priestoru 7. Vymedzevaci plášť a je na svojej vnútornej strane opatrený upevňovacou päticou s, ktorou je prostrednictvom skrutkových spojov 9...

Zapojenie pre prerušovanie obrábania a štart obrábacieho cyklu programovo riadených strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255320

Dátum: 15.03.1988

Autor: Haluska Tibor

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: strojov, obrábacieho, zapojenie, štart, cyklu, obrábania, programovo, riadených, prerušovanie

Text:

...Prvý výstup pamätového obvodu 3 je pripojený na nastavovací vstup pamäťového obvodu 6 umožnenie otáčania vretena a súčasne na prvý vstup prvého hradla 4. Druhý výstup pamätového obvodu 3 štartu je pripojený .na druhý vstup druhého hradla 5 a súčasne na nuloviací vstup pamäfového obvodu 7 umožnenie posuvuov. Výstup prvého hradla 4 je pripojený na nulovací vstup pamäťového obvodu 6 umožnenie otáčania vretena, ktorého priamy výstup je...

Rozvodné ústrojenstvo tlakového média k upínačom otočného bubna obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 254235

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zoň Vincent, Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 15/00

Značky: stroja, otočného, upínačom, rozvodné, media, tlakového, obrábacieho, bubna, ústrojenstvo

Text:

...11 zaústenou do zbernej obvodovej drážky 5.Na rotačnom posúvači 1 je vy-tvorená samostatná prívodná -obvodová drážka 13 a samostatná výstupná obvodová drážka 14. Do prívodnej »obvodovej drážky 13 vyúsťuje predĺžený tlakový kanál 2, zatiaľ čo na výstupnú obvodovú -drážku 14 je napojený predĺžený odpadový kanál 4. Prívodná o-bvodová drážka 13 je cez sekundárnu tlak-ovú vetvu 15 napojená na redukčný ventil 16, upevnený .na otočnom hub-nu 17....

Prídržná lišta posuvného krytu manipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 251528

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polár Martin

MPK: B23Q 11/08

Značky: obrábacieho, stroja, lišta, krytu, posuvného, prídržná, manipulačného, otvorů

Text:

...zvyšky chladiacej kvapaliny .a -triesok opät do pracovného prie.storu obrábacieho stroja, pričom zabraňuje aj priamemu styku chladiacej kvapaliny s tesnením.-a .pomerne »málo náročná na ivýrolbu.Dva prikllady vyhotovenia pridržnej lišty podľa lvynálezu sú znázornená na výkresoch,na ,ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na pridržnú lištu, ktorej priečne sklonená odlkvapná plocha je rovinná, obr. 2 bokorysiný rez pridržnej lišty v rovine...

Simulátor prevádzkového zaťaženia vretena obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 233213

Dátum: 17.04.1987

Autori: Skoupová Štefánia, Skoupa František

MPK: B23Q 17/00

Značky: prevádzkového, zaťaženia, obrábacieho, vřetena, simulátor, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabezpečujúceho simulovanie prevádzkového zaťaženia obrábacieho stroja napr. sústruhu. Jeho podstatou je, že hydrogenerátor poháňaný vretenom stroja je pripojený na vzájomne nezávislé regulovateľné dvojice lineárnych hydromotorov. Koncovky pinol hydromotorov sú upravené tak, že jeden hydromotor spôsobuje axiálne zaťaženie a druhý hydromotor radiálne zaťaženie vretena. Veľkosti zaťažujúcich síl sú zobrazené na...

Zariadenie na orientované zastavovanie vretena obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 237111

Dátum: 15.03.1987

Autor: Haluska Tibor

MPK: B23Q 1/08, B23Q 5/22

Značky: zastavovanie, stroja, zariadenie, orientované, obrábacieho, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce orientované zastavovanie vretena obrábacieho stroja. Je riešené sekvenciou činností odpojenia hlavného pohonu vretena, zabrzdenia, pretáčania pomocným motorčekom a zastavením s prípadnou aretáciou v jednej alebo viac polohách odvodených od nastaviteľných predvoliteľných spínačov. Predvoliteľné spínače určujú zmysel otáčania pastorka pomocného motorčeka v závislosti na polohe smerových a...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 230278

Dátum: 15.10.1986

Autori: Patka Anton, Plesnivý Ján, Baco Miloslav, Hladký Viktor

MPK: B23B 23/00

Značky: upínacie, obrábacieho, zariadenie, koníka, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pozostávajúce z telesa koníka, výstredníka a dvojíc spevňovacích príložiek vyznačujúce sa tým, že radiálnej časti výstredníka (1) uloženého v telese koníka (3) sa dotýka jeden koniec čapu (2) a druhý koniec čapu (2) je centricky uložený v stredovej matici (13) tlačnej príložky (6) opatrenej na svojom šikmom čele palcom (12), ktorým je spojená s koncom dlhého ramena (15) upínacej príložky (5), pričom...

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227736

Dátum: 15.05.1986

Autori: Plesnivý Ján, Dušátko Viliam, Hladký Viktor

Značky: suportů, obrábacieho, ovládacie, stroja, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja pozostávajúce mimo iného z bubna pevne spojeného s hriadeľom, unášača a kotúča na ktorého čele je výstredne umiestnené tiahlo s rukoväťou vyznačujúce sa tým, že kotúč (3) neotočne spojený s unášačom (4) a vložený v dutine bubna (6) je voľnobežne uložený na hriadeli (10), pričom unášač (4) má na svojom obvode vybranie (8) profilu písmena "W", ktorého bočné ramená sú opatrené tlačidlami (7) a na...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 225174

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zemánek Vladimír

Značky: upínacie, stroja, zariadenie, obrábacieho, koníka

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pre tuhé a presné spojenie koníka s ložou stroja, pozostávajúce zo základovej dosky, pritláčacích prvkov a prvkov spojovacích vyznačujúce sa tým, že spojovacie prvky tvorí najmenej jedna dvojica, pozostávajúca z tiahla (3) spojeného s výstredníkom (7) a ťažnej skrutky (9) s maticou (10), uložená v rovine kolmej na smer vedenia lože (2), pričom diaľková vzdialenosť osí ťažnej skrutky (9) a tiahla (3)...