Patenty so značkou «obrábacie»

Obrábacie centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14886

Dátum: 28.01.2010

Autor: Hempelmann Jürgen

MPK: B23Q 1/54

Značky: obrábacie, centrum

Text:

...nosným výkyvným kĺbom.0010 Podstata vynálezu je teda založená na probléme, ďalej optimalizovať známe, V úvodeopísané obrábacie centrum z hľadiska obrábania obrobkov.0011 Skôr opísaný problém pri obrábacom centre je vyriešený znakmi úvodnej časti nároku 1 s pomocou znakov význakovej častí nároku 1. Výhodné usporiadania a ďalšie vyhotoveniasú predmetom závislých nárokov.0012 Podľa vynálezu je otočne výkyvná stolová jednotka uložená v nosnom...

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B23Q 1/25, B23C 3/12

Značky: zariadenie, polotovarov, stranách, opracovanie, čelných, obrábacie, hrany, doskovitých

Text:

...na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z...

Samoplniace drviace zariadenie pre obrábacie stroje na odstraňovanie hoblín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 970

Dátum: 15.12.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B23Q 11/00, B02C 18/06

Značky: odstraňovanie, drviace, stroje, zariadenie, hoblín, samoplniace, obrábacie

Text:

...rýchlu axiálnu párovacíu zostavu pre závitovkový dopravník, ktorá výhodne umožňuje jeho rozobratie a opätovné zloženie na účelom údržby zariadenia.Výstupný druhý koniec Z hriadele i závitovkového dopravníka A vychádza za kanálový prvok 1 cez otvor 12 koncovej steny 13 uvedeného kanálověho prvku 1 avedie súosovo cez valcovite telo (14) podobné rukávu, pripevnené najednom konci pomocou prstencovitej príruby l k stene Q. Telo M podobné mkávu...

Spôsob stanovenia fázy obrobku pre obrábacie nástroje a príslušné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4662

Dátum: 22.10.2003

Autori: Makiyama Tadashi, Sugata Shinsuke

MPK: B23Q 16/00, B23Q 17/22

Značky: obrobků, příslušné, stanovenia, spôsob, fázy, zariadenia, obrábacie, nástroje

Text:

...4.0009 Ďalšie uskutočnenia tohto vynálezu sú uvedene0010 Referenćnv blok zostáva pripevnenv na puzárear rozhodovani o vynútená sila od obrobku na vreteno. Zivotnosť ložiska, V ktorom je uložené vreteno, tak môže byt oredizena.puzdro vretene na uioženie špeci icky zameraného vretenepre rovnobežnv pohyb V kolmých smeroch,re jeho otá. roch osi X, Y, Z pomocou mechanizmu číslicoveho riadenia, má otačat okolori zisťovaní fázy obrobku, ktorý...

Mechanizmus pre ručné obrábacie zariadenie na otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283414

Dátum: 20.06.2003

Autori: Wierspecker Horst, Neubert Heinz

MPK: B25D 17/08

Značky: nástroj, nástroja, držiak, zariadenie, nástrojov, ručné, obrábacie, mechanizmus, unášanie, nárazových, vrtacích, otáčavé

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pre otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov (12), je uskutočnený s aspoň tromi unášacími prostriedkami a aspoň jedným axiálnym blokovacím zariadením. Unášacie prostriedky sú vytvorené ako vyberania (17, 19, 21) na stopke (11) a ako axiálne usporiadané výstupky (18, 20, 22) na obvode úložnej diery (13). Axiálne blokovacie zariadenie je vytvorené ako axiálny žliabok (16) v stopke (11), spolupracujúcej s blokovacím...

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283037

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wierspecker Horst, Neubert Heinz

MPK: B25D 17/08

Značky: nástroj, zariadenie, obrábacie, nástroja, nárazových, otáčavé, ručné, vrtacích, držiak, nástrojov, ústrojenstvom, unášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, je uskutočnené tak, že na stopke (11) nástroja (12) a na upínacom zariadení (10) sú umiestnené aspoň tri unášacie prostriedky, pozostávajúce z unášacích drážok (17, 18, 22), axiálne vybiehajúcich zo stopky (11), a z unášacích pier (19, 20, 23) do nich zasahujúcich a vytvorených na upínacom zariadení (10), ako aj z axiálneho blokovacieho...

Uzáver zariadenia, najmä na obrábacie zriadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281680

Dátum: 29.04.2001

Autor: Kallfass Karl-heinz

MPK: B65B 51/14

Značky: obrábacie, uzáver, zriadenia, zariadenia, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver zariadenia na obrábacie zariadenie, ako napríklad zváracie zariadenie (2) na zváranie fólií, s ložiskom (17), umiestneným na podstavci (16), pomocou ktorého je uzatváracia jednotka (3) uložená na podstavci (16) s možnosťou pohybu medzi otvorenou východiskovou polohou a uzatvorenou polohou po uzatváracej ceste, pričom motorický uzatvárací pohon (13) má na pohyb uzatváracej jednotky (3) po uzatváracej ceste uzatvárací hnací moment,...

Ekologicky nezávadná chladiaca a mazacia kvapalina pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 731

Dátum: 08.02.1995

Autori: Zajíček Miloslav, Dokoupil Jaroslav

MPK: C11D 1/722, C11D 1/42, C11D 7/44...

Značky: chladiaca, stroje, mazacia, nezávadná, obrábacie, kvapalina, ekologicky

Text:

...neionogénnych tenzidov a 5 až 15 dielov alkanolamínov.Je výhodné ak rastlinným olejom je ricínový olej, neionogénnym tenzidom je acylpolyglykoléter so 6 mólmi etylénoxidu a alkolamínom je trietanolamín.Chladiaca a mazacia kvapalína po zmiešaní s vodou vytvára vhodnú chladiacu a mazaciu emulziu pre obrábacie stroje.Výhodou tejto chladiacej a mazacej emulzie je to, že všetky použité prostriedky sú biologicky degradovateľné, emulzia má...

Stavebnicové upínacie zariadenie pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247287

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šubrt Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadenie, stavebnicové, upínacie, obrábacie, stroje

Text:

...10 má vytvorený v smere dosadacej plochy 11 níaticový závit 12, ktorý je narrezalný polohovacím. zárezom 14. V maticovom závite 12 sú proti sebe naskrutkované upínacie skrutky 13 »o 4patrené záberovými plochami 130 vytvorenými ako kuželové zahlbenia 131 a ďalej sú opatrené ovládacím vybraním 132 pre klúč. Ďalej je Stavebnicové súčiastka 10 opatrená závitovým otvorom 15 pre pripojenie lubovolného d.orazu pomocou skrutky.Stavebnicové súčiastka...

Elektrochemické kopírovacie obrábacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234233

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zubák Viliam, Miškovič Ľubomír

MPK: B23P 1/02

Značky: obrábacie, zariadenie, elektrochemické, kopírovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je elektrochemické zhotovovanie tvarových obecných trojrozmerných plôch. Uvedeného účelu sa dosiahne elektrochemickým kopírovacím obrábacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v usporiadaní zariadenia, pri ktorom je na vreteníku pevne uchytený kopírovací palec, pod ktorým je upevnená šablona v upínači pevne uloženom na nosiči spolu s upínačom obrobku. Nosič je uložený posuvne a pružne v zvislom smere v dutom...

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výrobu a údržbárské dielne

Načítavanie...

Číslo patentu: 222101

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kubovič Štefan

Značky: polytechnickú, univerzálne, zariadenie, najmä, výrobu, dielne, údržbárské, obrábacie

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výučbu a údržbarske dielne, vyznačujúce sa tým že pozostává zo základného rámu 1, na ňom je uložený a upevnený stredný rám 2 s pohonnou jednotkou 7, na ktorom ráme je uložené lôžko 3 s priečnym prierezom v tvare U a k nemu uchytený vreteník 4 s vretenom 5 spojeným cez primárny prevod 6 s pohonnou jednotkou 7 a na lôžku 3 je uložené posuvné ložisko 8 uloženie kruhovej tyče 9 opatrenej...

Zariadenie na nakladanie a ustavovanie obrobkov, najmä pre elektrochemické obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214931

Dátum: 30.10.1984

Autori: Augustín Ján, Majerník Jozef, Antal František

Značky: obrábacie, obrobkov, stroje, ustavovanie, zariadenie, elektrochemické, najmä, nakladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrochemického obrábania. Vynález rieši nakladanie a upínanie obrobkov a ich presné ustavovanie na elektrochemických obrábacích strojoch. Podstatou vynálezu je, že je tvorené nosní kom, ktorý je na koncoch opatrený vodiaci mi čapmi zasahujúcimi do vedení frémy. V krajných polohách nosníka sú zvisle uložené ustavovacie skrutky, pod ktorými sú pevne v dolnej polohe nosníka uložené do razy. Na nosníku sú vodorovne prestaviteľne...

Upínacie zariadenie, najmä nástrojov s kužeľovou stopkou pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217677

Dátum: 16.07.1984

Autor: Kunc Jozef

Značky: upínacie, stopkou, nástrojov, kuželovou, najmä, stroje, obrábacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka základného upínacieho uzlu pre upínanie nástrojov obrábacích strojov. Vynález rieši presné opakované upínanie nástrojov a meracích pomôcok obrábacích strojov. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z telesa puzdra, ktoré má vytvorenú hornú a dolnú dosadaciu plochu, z ktorých jedna je v axiálnom smere poddajná. V telese puzdra je uložený vyvodzovač axiálnej sily na kužeľovú stopku. Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 1.

Zariadenie na nakladanie a vyberanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227430

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kocúr Jozef, Holáčik Štefan, Lukáč Štefan, Kopecký Václav

Značky: vyberanie, stroje, válcových, nakladanie, viacvretenové, zariadenie, obrábacie, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nakladanie a vyberanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje vyznačené tým, že vretená rotora (4) pevne upevnené v unášacej doske (11) zapadajú jednotlive do vybraní pevne uchytenej otočnej hviezdice (1), v ktorej je v drážkach suvne uložená otočná piestnica (2) z jednej strany pevne spojená s nabíjacími ramenami (7) otočných puzdier (9) a z druhej strany je pevne spojená s nabíjacím valčekom (5), pričom otočná...

Zariadenie na nakladanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227429

Dátum: 01.06.1984

Autori: Lukáč Štefan, Kopecký Václav, Kocúr Jozef, Kysucké Nové Mesto, Holáčik Štefan

Značky: viacvretenové, válcových, obrobkov, obrábacie, nakladanie, stroje, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nakladanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje vyznačené tým, že na prívodnom žlabe (5) je v posuvnom vedení (6) cez otočný kĺb (4) pripevnený sklopný žlab (1) opatrený zhora nabíjacím valcom (2), ktorého piestnica (10) je pevne spojená s nakladacou hlavicou (3) a zdola je sklopný žlab (1) ovládaný synchronizovane od unášavého pohybu rotujúcich vreteníkov (9) rotoru (11) zdvíhacou vačkou (8) ovládajúcou výkyvný...