Patenty so značkou «obrábacích»

Nástrojová hlava na nasadenie v obrábacích strojoch s potlačením nevyváženosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12136

Dátum: 17.08.2005

Autori: Hörl Roland, Fronius Jürgen

MPK: B23Q 11/00, B23B 29/034

Značky: nasadenie, nástrojová, strojoch, potlačením, hlava, obrábacích, nevyváženosti

Text:

...pre rezný nástroj, ktorého úložná os je usporiadanášikmo voči osiam výkyvu vyvažovacich telies, spojeným pevne s posúvačom.0010 Na zamedzenie dynamicky sa vyskytujúcich točivých momentov, ktoré by mohli na nástrojovú hlavu pôsobiť počas procesu prestavovania, je podľa vynálezu navrhnuté, že ťažisko hmotnosti rezným nástrojom osadeného posúvačaa vyvažovacích telies sú vo vzťahu k osi otáčania usporiadané v podstateV rovnakej axiálnej výške...

Spôsob kontroly uloženia pri obrábacích strojoch a zariadenie na kontrolu uloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4284

Dátum: 03.12.2004

Autori: Kuhn Anton, Strobel Richard

MPK: B23Q 11/00, B23Q 17/00, G01B 13/00...

Značky: uloženia, strojoch, zariadenie, kontrolu, obrábacích, kontroly, spôsob

Text:

...ktorých má byť kontrola uloženia u obrábacích strojov natoľko zlepšená, že pracuje spoľahlivo, hlavnepri kolísaní tlaku. 0009 vynález je definovaný v nároku 8.0010 Spôsob podľa vynálezu na kontrolu uloženia je definovaný v nároku 1.0011 Podľa jedného variantu vynálezu bolo zistené, že je výhodné, keď je koncový otvor potrubného systému, uloženia, resp. upínacia plocha čistená prostrednictvom média pre úložný, resp. upínací...

Mazacie zariadenie obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3291

Dátum: 10.09.2002

Autor: Zigo Otto

MPK: F16N 7/00, B23Q 11/12

Značky: zariadenie, strojov, mazacie, obrábacích

Text:

...na výstup piestového čerpadla a ďalej prechádzajúceho cez prevŕtané puzdro a cez držiak matice vodiacej skrutky s vyústením do zásobníka mazacieho média, lokalizovaného nad maticou vodiacejVýhodné je to, že piestové čerpadlo je vybavené altematívnym pohonomVýhodou je tiež to, že páka ovládania posuvov stroja a páka ovládania maticevodiacej skrutky sú navzájom mechanicky blokované.Výhody tohto riešenia spočívajú hlavne v tom, že...

Zapojenie obvodov na snímanie stavu iskrišťa elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269681

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urban Miloslav, Blaško Vladimír

MPK: B23H 1/02

Značky: stavu, obrábacích, strojov, iskrišťa, snímanie, zapojenie, obvodov, elektroiskrových

Text:

...delič. Výstup odporověho deliča je pripojený cez vstupný zosilnovač a prevodník napätie - frekvencia na blok galvanickěho oddelenia signálu s optrőnom. Blok galvanického oddelenia signálu s optrőnom je pripojený cez prevodník frekvencia - napťtie na výstupnš zosilovač.Zapojením obvodov na snímanie stavu iskriätanlektroiskrových obrábacích strojov sa docieli toho, že teplotná zävis 1 ostŠprevodovej charakteristiky optrőnu sa vôbec neprejavíčo...

Upínač pre automatickú výmenu nástrojových alektród najmä u elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267355

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján

MPK: B23H 7/26

Značky: najmä, výměnu, elektroiskrových, upínač, strojov, nástrojových, obrábacích, alektród, automatickú

Text:

...pri náhodilom výpadku prúdu v rozvodovej sieti. Výhodou je tiež, že zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a nenákladHC.Upínač pre automatickú výmenu nástrojových elektród u elektroiskrových obrábacích strojov je prikladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený upínač v náryse v reze, na obr. 2 je nakreslený pohľad v smere P z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený pohľad v smere S z obr. 2.Upínač pre...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B23Q 7/06

Značky: manipulačné, výměnu, strojoch, paliet, technologických, automatickú, obrábacích, zariadenie

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Morávek Jan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/05, B23Q 7/14

Značky: automatickú, manipulačné, zariadenie, strojoch, centrálnu, obrábacích, výměnu, technologických, paliet

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Vreteno jednoúčelových strojov obrábacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250752

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 5/04

Značky: obrábacích, vřeteno, jednoúčelových, strojov

Text:

...tesnenim, alebo špeciálnymi krúžIkami, sú príliš rozmerné.Uvedený nedostatok je odstránený riešením podľa vynálezu, podstatou ktorého je,že vreteno je opatrené bezd-otylkovým tesnením v maske operačnej hlavy, ktoré je vytvorené ldvomi protibežnými skrutkovicovými dražkami v telesa vretena, oddelený 4mi od seba radiálnymi drážkami, pričom sžkrutkovicová wdražka pri vonkajšej stene masky, má opačný zmysel, ako je smer otáčania...

Zariadenie na uloženie ťažkých rotačných obrobkov na obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 234234

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján

MPK: B23Q 3/00, B23P 1/02

Značky: obrábacích, rotačných, obrobkov, uloženie, ťažkých, strojoch, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie trenia čapov ťažkých obrobkov v klzných ložiskách. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že klzné ložiská sú tvorené aspoň dvoma vymeniteľnými segmentami a valivé ložisko vedľa klzného je uložené odpružene.

Zariadenie pre uľahčenie radenia prevodových stupňov ozubených prevodov u obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232607

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kovarčík Ján

MPK: B23Q 5/02

Značky: obrábacích, ozubených, prevodov, prevodových, zariadenie, stupňov, strojov, uľahčenie, radenia

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce bezproblémové ručné radenie prevodových stupňov ozubených prevodov. Podstata spočíva v zaradení sekundárneho pohonu do prevodovej sústavy tak, aby bylo možné súčasne pootáčať všetkými provedovými členmi sústavy pri odpojenom náhone hlavného motora. Pootáčaním prevodových členov sa uľahčí radenie zvoleného prevodového stupňa. Zariadenie je možné využiť v konštrukcii obrábacích strojov, najmä...

Zariadenie pre náhon vodiacej skrutky obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235706

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dužek Pavol, Šatka Augustín, Baco Miloslav

MPK: B23Q 5/22, B23B 19/00

Značky: obrábacích, vodiacej, skrutky, náhon, strojov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynáze sa týka vyriešenia náhonu vodiacej skrutky v prevodovom ústrojenstve obrábacieho stroja, najmä sústruhu. Podstatou je, že pohon vodiacej skrutky je odvodený od náhonu vretena, cez sústavu pevných a presuvných kolies na dutý hriadeľ, z ktorého sú otáčky prenášané cez systém výmenných kolies na vodiacu skrutku, uloženú v osovom vŕtaní tohoto dutého hriadeľa. Dutý hriadeľ a vodiaca skrutka sú otáčané vždy rovnakým zmyslom. Reverzácia otáčok...

Tlakový valec najmä k ovládaniu upínačov obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227927

Dátum: 15.05.1986

Autor: Tóth Imrich

Značky: válec, upínačov, obrábacích, najmä, ovládaniu, tlakový, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakový valec najmä k ovládaniu upínačov obrábacích strojov, pozostávajúci z otáčajúcej a neotáčajúcej sa časti vyznačené tým, že obsahuje rotačné čerpacie zariadenie /312/ presakového tlakového média, uzavreté v odpadovom priestore /a/, tvoreného otočným telesom /10/ a neotočným telesom /20/ valca, pričom priestor je spojený systémom odpadových kanálov /b/ so zbernou nádržou /30/ média a systémom škrtiacich priestorov /c/ s prívodným kanálom...

Pozdĺžne vedenie hybných častí obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222617

Dátum: 15.03.1986

Autor: Balejík Rudolf

Značky: pozdĺžne, strojov, vedenie, obrábacích, hybných, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka pozdĺžneho vedenia hybných častí obrábacích strojov, určeného trojicou vodiacích tyčí kruhového prierezu uchytených pevne v tuhých častiach stroja pričom však jedna tyč je axiálne vysúvateľná. Vysunutím tyče sa zväčší priemer nad ložou stroja. Vhodným priestorovým usporiadaním vodiacích tyčí je dosiahnutá dostatočná tuhosť vedenia. Vynález je využiteľný v konštrukcii obrábacích strojov, najmä sústruhov malých rozmerov.

Zariadenie otočného ovládania s voľnobehom, napr. pohybových skrutiek obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219656

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ivanka Jozef, Prekop František

Značky: voľnobehom, zariadenie, skrutiek, pohybových, obrábacích, strojov, ovládania, otočného, napr

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu konštrukčne rieši spojenie ovládacieho kolečka s hriadeľom pohybovej skrutky so zabezpečeným pevným spojením pri ručnom pohone a voľnobežným spojením pri strojnom pohone pohybovej skrutky. Pevného spojenia sa dosiahne ručným otáčaním kolečka, kedy sú valčeky pritláčané zaisťovacím elementom k púzdru a prenášajú vplyvom trenia otáčavý pohyb na hriadeľ pohybovej skrutky. Strojným ovládaním sú valčeky voľné, spojenie kolečka a...

Zariadenie otočného ovládania napr. ručného kolies pohybových skrutiek suportov obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219655

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zemánek Vladimír, Šatka Augustín

Značky: suportov, ručného, kolies, strojov, ovládania, obrábacích, skrutiek, zariadenie, pohybových, napr, otočného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nadobudnutie možnosti nastavovania polôh pohybových častí obrábacích strojov, ktoré sú udávané v anglických alebo metrických mierach, bez príslušného vzájomného prepočtu týchto mier. Uvedeného účelu sa dosiahne využitím mechanizmu s dvojškálovou stupnicou, ktorého podstata je v tom, že deliaci krúžok s metrickou stupnicou je opatrený ozubením pre záber ozubeného venca, ktorý je excentricky uložený v telese mechanizmu. Deliaci...

Prenosné zariadenie na brúsenie čela loží obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214171

Dátum: 15.02.1985

Autor: Skoupa František

Značky: loží, prenosné, čela, strojov, obrábacích, zariadenie, brúsenie

Zhrnutie / Anotácia:

Korečkový dopravník pro vynášení sklizňového materiálu u strojů pro sklizeň zrnin, zvláště luštěnin, je tvořen soustavou vzájemně tvořených korečků, jejichž bočnice jsou opatřeny prolisy. Každý koreček je opatřen přední úchytkou a zadní úchytkou pro vzájemné spojení korečků a úchytnými pouzdry pro připojení korečků prostřednictvím nosného hřídele k nekonečnému řetězu, pásu nebo lanu. Předními i zadními úchytkami prochází spojovací hřídel dvou...

Zariadenie na natáčanie otočných hláv jednoúčelových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214617

Dátum: 01.07.1984

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavol, Charvát Marián

Značky: strojov, zariadenie, jednoúčelových, otočných, obrábacích, natáčanie, hláv

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie natáčania otočných hláv najm( jednoúčelových obrábacích strojov s automatickým cyklom pomocou jednoduchého a prevádzkovo spoľahlivého zariadenia postupne do dvoch pracovných polóh s následným spevnením v danej polohe a vyhodnotením tohto stavu. Uvedeného účelu sa dosiahne riešením zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatnou časťou je natáčavý motor, nachádzajúci sa v osi natáčania otočnej hlavy, pozostávajúci...