Patenty so značkou «obrábacia»

Obrábacia zostava s robotom a nástrojovým zásobníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4072

Dátum: 06.05.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B23Q 3/157, B23Q 3/155

Značky: zostava, zásobníkom, obrábacia, nástrojovým, robotom

Text:

...s otočným ramenom alebo podobne, tvorí malý,rýchly medzisklad na dodanie nástrojov pre vreteno alebo vretena. Nástrojový zásobník má napríklad iba 10 - 30 percent alebo menej zásobnej kapacity V porovnaní so zásobným skladiskon V zmysle vynálezu znamená natáčavý to isté čo otočný, takže je principiálne možný nie lenpohyb sem a tam, ale tiež otáčavý pohyb.Účelne je V nástrojovej prídržnej oblasti usporiadaných viac nástrojových...

Samohybná obrábacia kombinácia s viacerými za sebou usporiadanými medzinápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7340

Dátum: 05.04.2005

Autor: Siebers Josef

MPK: A01B 73/00, A01B 51/00

Značky: kombinácia, viacerými, sebou, medzinápravami, usporiadanými, samohybná, obrábacia

Text:

...brán sú vhodné aj na najťažšie pôdy, čo s nepoháňanými jednotkami na obrábanie pôdy nie je vždy zaručené. Tak sa dá táto obrábacia kombinácia použiť prakticky pri ľubovoľnýeh pôdnych podmienkach. Podľapožiadaviek a voľného priestoru, ktorý je k dispozícii, môžu byt napríklad stredné rotačnébrány poháňané mechanicky cez kĺbový hriadeľ a vonkajšie jednotky rotačných brán hydrostaticky alebo elektricky.0011 Na zadnom konci rámu je, ako sme už...

Obrábacia stanica s obrobkovými saňami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 400

Dátum: 07.07.2003

Autor: Grob Burkhart

MPK: B23Q 1/25

Značky: obrobkovými, obrábacia, saňami, stanica

Text:

...pohybujú vertikálne. Vertikálna os sa pri tom obvykle označuje ako os Y, pričom tri priestorové osi X, Y, Z, vzájomne k sebe postavené ortogonálne, dovolujú polohovanie obrobku vo vzťahu knástrojovému vretenu vkaždej polohe priestoru. Za os Z sa pritom často považuje smer osi otáčania nástrojového vretena. Os X popisuje,celkom výstižne, smer dopravníka. Použitie vynálezu nie je obmedzené na vertikálnu orientáciu pohybovej dráhy obrobkových...

Univerzálna obrábacia a hydraulická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 523

Dátum: 10.08.1994

Autor: Zagrapan Milan

MPK: C10M 105/22, C10M 105/56

Značky: univerzálna, hydraulická, obrábacia, kvapalina

Text:

...do spodných vôd.Príklady uskutočnenia vlnálezu. Kva 1 itatívny a kvantitatívny obsah jednotlivých žložiekTrietanolemín - Výrobce GHZ Nováky uvádza kvalituOleín I - Výrobca Tukový průmysl Ústi n. Labem uvádza kvalitu- je zmesou vyšších mastných kyselín s prevahou kyseliny olejovej. obsah vody / hmotn. / max. 0,5 obsah popola / hmotn./ stopy2 EHTP- Výrobca Chemopetrol Litvínov uvádza kvalituBiocíd - Možno použiť napriklad l.Vupacid od...

Antimikrobiálne stabilizovaná obrábacia kvapalina pre aplikáciu na kovové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 240507

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rabinovie Benedikt Venjaminovie, Stepurjenko Ivan Romanovie, Goljak Leontij Anisimovie, Appolonov Alexadd Alexejevie, Mertvjaeenko Petr Ksenofontovie, Grigorjan Vladimír Grantovie, Goljak Oleg Leontjevie

MPK: A61L 2/18

Značky: obrábacia, kvapalina, stabilizovaná, antimikrobiálne, kovové, materiály, aplikáciu

Text:

...noxidy spôsobujú pordrážde nie a zápaly kože a nemajú široké spektrumZ uvedeného je zrejmé, že doteraz používané obrábacie kvapaliny nemajú dostatočné antimikrobiálne vlastnosti, ktoré by zabraňovali rastu a rozmnožovaniu najčastejšie sa vyskytujúcich mikrobiologických kmeňov, čím hygienické a technologické vlastnosti obrábacích kvapalín i ďalších emulzií,prípadne i roztokov olejov, sú nedostatoč né. Tento problém však rieši náš...