Patenty so značkou «oboustranné»

Způsob výroby oboustranně galvanicky pokovených pásů z nízkouhlíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 268458

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matoška Zdeněk, Henzl Zdeněk, Vach Vladimír, Krabec Miroslav, Janda Miloš

MPK: C25D 7/06

Značky: pokovených, oceli, pásu, oboustranné, výroby, galvanicky, nízkouhlíkové, způsob

Text:

...uvedeného způsobu podle vynálezu je možnost výroby na stávajícím zařízení, na kterém se používají o mnoho méně nebezpečná média bez zvýšených.nároků na jejich likvidaci,dále při vytváření pokoveně vrstvy je značně omezena možnost vzniku vodíkové křehkosti základního ocelověho págu a tím je zaručeno uzkě rozpätí pevnosti a tažnosti pásu. Navíc kvalita a drsnost povrchu pokoveně vrstvy spolu s optimalním obsahom mědi 63 až 73 zaručují vysokou...

Oboustranné symetrické ořezávací zařízení hran tuhých pásovitých útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266945

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dostál Jiří, Polášek Antonín

MPK: B29D 29/00

Značky: tuhých, pásovitých, útvaru, symetrické, ořezávací, oboustranné, zařízení

Text:

...nůž zůstává v daném okamžiku v záběru. Toto řešení spolu s vhodnou konstrukcí ořezávacích nožů zabraňuje možnosti zaříznutí do hrany pásovitého útvaru a tím znehodnocení výrobku. Rovněž zajištění stále stejné velikosti přítlačné síly ořezávacích nožů i při změně polohy pásovitého útvaru při převíjení. dává požadovanou stálou tloušťku sražené hrany a současně odstraňuje namáhavou a monotónní práci obsluhy. Další výhodou je rychlé a předně...

Stroj na současné oboustranné sváření žeber

Načítavanie...

Číslo patentu: 266220

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dimitrov Dimitr, Konstantinov Marin, Alexandrov Veličko

MPK: B23K 37/00

Značky: současné, stroj, žeber, sváření, oboustranné

Text:

...Hanpannnmmux nneq Z 2.nbuKpenneHm Henonsumao napannenu 25 nnx ropusonTanbnoro H aepruxansuoro owxnonenun caapouuux ropenox 26. Ha nnocxocru Hecymero nneqa 16, co cropoum H-oöpasuoň pamu 17, saxpenneua cwoňxa 27 c.ocnm 28, Henonaumno coennueunóä c Heň, Ha KoTopoü ycrauoanenu Ha nonmnnuuxaxvnne csapoúuue KacceTu.29. Hepen CTOŘKOŘ 27 MOHTHp 0 BaH 0 ycrpoücrao nnx nqaquĺ npoaonoxn 30. Ha H-oöpaanoň paMe 17 MÓHTHp 0 BaH HYHBT ynpaBneHHx.31. B...

Zařízení pro úpravu délky a oboustranné tvarování okraje dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259659

Dátum: 17.10.1988

Autor: Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: úpravu, tvarování, těles, zařízení, okraje, dutých, válcových, oboustranné, délky

Text:

...náetŕoje Q, který seA- otáčł v fělese kolábkył na otočném čepu lg. Řeznému nástroji Q lJeoutedy udilehy dva eamoatatné pohyby. Prvñi,l tj. posuv v přiÁ padě úpravy délky dutého předmětu, společně s přieuvem v přlpadě tverovániľořiznutého okrają je reelizován~kývavým pohybem koléb-mky l, který je odyozen od přielušné vačkykekčního členu ll.Druhý pohyb udilený řeznému hástroji Q tzn. posuv v připeděÁ tvaroyáni ořiznufého okraje je...

Nástroj pro oboustranné srážení hran děr při jednom upnutí nástroje a obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258970

Dátum: 16.09.1988

Autor: Březina Josef

MPK: B23B 51/16

Značky: nástroj, oboustranné, upnutí, nástroje, jednom, obrobků, srážení

Text:

...břitová destička se automaticky vykývne podle povrchu díry. Při dosednutí hřbetu břitové destič ky na povrch díry nedochází k bodovému dotyku, který Způäobuje2 25 a 970 pbškrábání opracovaného povrchu díry, naopak hřbet břitové destičky vyhlazuje povrch díry. Nástroj je zvláště vhodný pro srážení hran otvorů na nepřístupných místech.Snižuje pracnost nejen při samotné obráběcí operací, ale především odpadá namáhavá manipulace při vyjímání a...

Přímočarý hydromotor oboustranně uložený v kulových pánvích s lineárním snímačem polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257312

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořáček Jiří, Fellmann Radovan

MPK: G01B 7/02

Značky: snímačem, kulových, hydromotor, lineárním, uložený, pánvích, oboustranné, polohy, přímočarý

Text:

...snímače polohy 1 je dosaženo stahováním kuželového elementu ll rozříznuteho pouzdra pomocí šroubu lg s vnitřním kuželovým otvorem. Vodicí pouzdro gl (obr. 4) umožňuje trubkové části lineárního snímače polohy 1 při jeho pohybu uvnitř vnitřního pístu g. vodicí pouzdro gl je opatřeno odlehčenými plochami 23 vodicího pouzdra, aby při pohybu trubkové části lineárního snímače 1 uvnitř vnitřního pístu Q. Vodicí pouzdro gg rovněž zabraňuje...

Oboustranně obalovaná tvarovaná ramenní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251424

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: A41D 27/26

Značky: oboustranné, vložka, ramenní, obalovaná, tvarovaná

Text:

...ve tvaru shodnón s obryeem pružné výplně a nepřeeahudí tedy Její plochu. Je viak zřejmě, že výstřih mezivrstvy a její vkládâní mezijedn 0 tlivé vrstvy ramenní vložky představují operací navíc, což seJeště další typ obalované ramenní vložky podle A 0 210.862 . řeší spojení vrstev ramenní vložky tak, že navrhuje opetřity 251 424 výplňovou vrstvu, přířez z pružné polyuretanově hmoty na straně přiléhající k vnější obalové vrstvą nánosem...

Zařízení pro oboustranné mechanické čištění křemíkových a jiných tenkých kruhových destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 237688

Dátum: 01.06.1987

Autor: Drgáč Lubomír

MPK: H01L 21/304

Značky: destiček, tenkých, čištění, oboustranné, křemíkových, kruhových, zařízení, mechanické, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává jednak ze statorového pouzdra, na jehož víku jsou symetricky rozloženy mycí segmenty, přičemž víko s pouzdrem statoru svírá unášecí lemy statoru a je opatřeno zasouvacím kolečkem na ose v palci a jednak z rotoru, na němž jsou symetricky rozloženy mycí segmenty a víčkem sevřeny unášecí lemy rotoru. Pohon celého zařízení zajišťuje jeden motor. Křemíková destička, vtlačená do pracovního prostoru...

Separační vložka do forem pro vypěňování plochých, jednostranně nebo oboustranně nekrytých panelů tvrdou polyuretanovou pěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242770

Dátum: 15.05.1987

Autor: Cejp Jozef

MPK: B32B 7/06, B29D 9/00

Značky: separační, jednostranně, vložka, plochých, pěnou, panelu, tvrdou, polyuretanovou, forem, vypěňování, nekrytých, oboustranné

Text:

...deformacím a zakotvování vzniklého zvlnění do pěny při následujícím použití.Uvedené nedostatky odstraňuje v plném rozsahu separační vložka do.Eorem pro vypěňování plochých, jednostranné nebo oboustranně nekrytých panelů tvrdou polyuretanovou pěnou podle vynálezu, sestávající z prodyšně podložky a separační fólie. Prodyšná podložka může být z textilní tkaniny nebo s výhodou z vlnité papírová lepenky. Šeparační fólie je k porézní podložce...

Oboustranně stavitelná vzpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 238063

Dátum: 01.04.1987

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23Q 3/06

Značky: vzpěra, oboustranné, stavitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší problém omezení deformací upínaných součástí, zvláště takových, které mají různé otvory a vybrání. Zařízení sestává z pastorku, kluzně uloženého ve středním vodicím pouzdru, a jehož konce tvoří šrouby s opačným směrem stoupání šroubovice závitu, na nichž jsou uloženy vzpěrné matice. Střední vodicí pouzdro je axiálně upevněno dvěma vodicími poudry, pevně spojenými s tělesem oboustanné vzpěry a proti pootočení zajištěno zajišťovacím...

Oboustranně průchodný upínač polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 237945

Dátum: 15.03.1987

Autori: Karásek Richard, Jeništa Václav

MPK: H02K 15/02

Značky: elektrických, oboustranné, plechů, upínač, průchodný, statorových, točivých, strojů, polohové, svazků, orientovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboustranně průchodného upínače polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých s krokovým i volným natáčením, zejména vůči nástrojům navíjecích nebo tvářecích strojů, sestávající z dutého rotoru, opatřeného dorazy úhlového nastavení, z narážkového bubnu, snímače postavení narážek a ozubeného věnce s pohonem, přičemž rotor je otáčivě uložen na vodicích kladkách v tělese statoru upínače. Účelem...

Antivibrační oboustranně samolepící páska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233944

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šedivý Jaroslav, Čepel Jaroslav, Čada Oldřich, Doležel Josef, Zvoníček Josef

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: její, páska, samolepicí, způsob, antivibrační, výroby, oboustranné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení adhezívních vlastností antivibračních oboustranně samolepících pásek, určených pro výrobu samolepících automobilových lišt. Profily těchto lišt, vyráběné v ČSSR většinou z měkčeného polyvinylchloridu - materiál s tvarovou pamětí a velkým smrštěním - kladou zvýšené nároky na parametry samolepících antivibračních pásek. Tyto nároky splňuje řešení podle vynálezu, kdy nosným materiálem pásky je ohebný porézní pásový...

Způsob nanášení oboustranné povrchové úpravy na buničité desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237571

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cejpek Vladimír, Gütter Antonín, Chvátal Antonín, Kleander Luděk, Kašpar Tomáš, Hrbek Pavel

MPK: B32B 21/08

Značky: desky, povrchové, úpravy, způsob, buničité, nanášení, oboustranné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovení povrchové úpravy buničitých desek, zejména dřevotřískových, dřevovláknitých a laťovkových pro oboustrannou ochranu proti vlhkosti. Hlavní pole použití takto upravených desek je ve stavebnictví, například pro podlahy bytových jader a prvky systémového bednění. Oboustranná povrchová úprava se provádí nanesením nejprve kovového povlaku na jednu stranu dřevovláknité desky a potom nanesením vrstvy prášku plastické...

Zapojení oboustranné dálkové hlasové komunikace mezi informačním zdrojem a telefonními účastnickými stanicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247896

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zajonček Otto, Paloncy Libor, Pluháček Jiří

MPK: H04M 11/00

Značky: telefonními, hlasové, zdrojem, zapojení, oboustranné, stanicemi, dálkově, účastnickými, informačním, komunikace

Text:

...žádné zásahy do informačního zdroje ani spojovací telefonní sítě.« odstatnou výhodou je rovněž zvýäeníooperativnosti řízení provoz~níoh procesů, vytvoření systému dá-lkového ovládání po běžná 11.7896. - a A-2. telefonní síti, zvýšení možnosti využití prostředků výpočetní techniky a zvýšení využití hlasového syntezátoru. Výhodou je takéA možnost aktivního ovlivňování činnosti výpočetních systémů nadá 1 ku prostřednictvím telefonního...

Zařízení pro oboustranné chlazení, zejména mikroelektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234698

Dátum: 01.01.1987

Autori: Polášek František, Barták Miroslav, Horváth Ladislav, Štulc Petr

MPK: H01L 23/34

Značky: zařízení, součástek, chlazení, mikroelektronických, zejména, oboustranné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci výparné části tepelné trubice s ohledem na uložení mikroelektronických součástek a zajištění přítlačné síly mezi částí tepelné trubice a chlazenou součástkou. Zařízení je tvořeno tak, že plášť tepelné trubice je přiložen k vrchní straně chlazených součástek a je opatřen žebry, která jsou tvarována podle povrchu chlazené součástky. Tyto součástky jsou umístěny mezi plášť tepelné trubice a vnitřní stranu žeber. Deska...

Zvukoabsorpční oboustranně závěsná soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 228667

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/86

Značky: oboustranné, závěsná, zvukoabsorpční, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší prostorovou úpravu architektonicky náročných i méně náročných prostor novým způsobem, který zaručuje vysokou variabilitu tvarových akustických prvků a jejich možného uspořádání. Soustava sestává z třídílných akustických prvků, kdy vnitřní díly jsou tvořeny akusticky pohltivým materiálem a vnější díl je tvořen průzvučným obalem, přičemž konstrukce se vyznačuje středním nosným dílem s pomocnou konstrukcí, opatřeným otvory pro...

Valcovací stolice obsahujíci nejméně jednu dvojici pracovních valců oboustranně uložených

Načítavanie...

Číslo patentu: 221142

Dátum: 15.01.1986

Autor: Mokříš Václav

Značky: dvojici, stolice, pracovních, válců, uložených, oboustranné, obsahující, válcovací, nejméně, jednu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém axiální tuhosti válcovacích stolic, který vyvstává zejména u stolic pro válcování tvarových profilů. Ložiska dvojice pracovních válců pro zachycení axiálních válcových sil jsou uložena v rámu válcovací stolice, přičemž ložisková tělesa ložisek pro zachycení radiálních válcovacích sil jsou uložena odděleně.

Oboustranně chlazený výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 226324

Dátum: 15.10.1985

Autori: Makovička Jan, Plíva Jiří, Kolman Bohumil, Jirůtka Vladimír

Značky: oboustranné, chlazený, polovodičový, výkonový, modul

Zhrnutie / Anotácia:

Oboustranně chlazený výkonový polovodičový modul alespoň s jedním polovodičovým systémem, vyznačený tím, že každý polovodičový systém (1) je umístěn mezi vývodní členy (2), které tvoří zároveň vnější vývody modulu a které jsou od svých chladicích čepů (3) izolovány keramickými deskami (4), přičemž alespoň na jednom z chladicích čepů (3), příslušejících vždy jednomu polovodičovému systému (1) je nasazena alespoň jedna talířové pružina (7) a déle...

Dokončovací způsob pro kontinuální oboustranné pokovování železného kovového pásu ponorem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216550

Dátum: 15.12.1984

Autor: Pierson Marvin Brill

Značky: oboustranné, způsobu, ponorem, provádění, tohoto, kovového, železného, pokovování, způsob, zařízení, kontinuální, dokončovací, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Železný kovový pás se zavede pod povrch lázně roztaveného povlakového kovu a pak se otryská, přičemž železný kovový pás se předem zpracuje tak, že má teplotu vhodnou k pokovení a povrchy prosté oxidů, když prochází lázní roztaveného povlakového kovu. Vytvoří se pouzdro pro oboustranně pokovený pás, když opouští lázeň povlakového kovu, otryská se na obou stranách neoxidujícím nebo inertním plynem a v pouzdře se udržuje otryskávající plyn a...