Patenty so značkou «obojstranné»

Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy cestných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6719

Dátum: 02.04.2014

Autori: Molin Stanislav, Pachlopník Radim, Chvalina Jiří, Noháč Robert, Žídek Radim, Rochovansky David

MPK: E01F 15/00

Značky: pásy, zvodidlo, deliace, obojstranné, cestných, komunikácií, stredne

Text:

...podľa stavu techniky v pohľade od vozovky, obr. 2 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. l V reze, obr. 3 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pohľade od vozovky,obr. 4 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. 3 V reze, obr. 5 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade pozdĺž vozovky, obr. 6 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade od...

Obojstranné spojkové obloženie s nosným telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6488

Dátum: 02.08.2013

Autor: Matula Peter

MPK: F16D 69/00, F16D 13/60

Značky: telesom, obojstranné, nosným, spojkové, obloženie

Text:

...segmentov, nitovanie. Ušetri sa aj materiál- nity a pružné segmenty.Výhodouje aj možná menšia hrúbka obloženia, pretože jeden plechje nosný na 2 vrstvy obloženia.Súčasné obloženia so zalisovaným plechom sa musia vyrábať tak, aby mali kužeľovitost l mm až 1,5 mm skrz montáž a obloženia musia mať aj malé zaoblenie. Tento kužel a zaoblenie pri spojkových obloženiach obojstranných s nosným telesom už nie je potrebný.Prehľad obrázkov na...

Plošné hrebeňové obojstranne obložené tesnenie na utesňovanie rozoberateľných prírubových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19879

Dátum: 03.06.2009

Autor: Krejčí Miroslav

MPK: F16L 23/20, F16J 15/12, F16L 23/18...

Značky: plošné, hřebenové, tesnenie, spojov, rozoberateľných, prírubových, utesňovanie, obojstranné, obložené

Text:

...možné povrchové deformácie a nerovnosti, zvyšujú náročnosť montážnych prác a negatívne ovplyvňujú parametre tesniaceho účinku, najmä v prípade, ked je na utesnenie spoja použité prstencové hrebeňové obojstranne obložené tesnenie.0011 Cieľom predloženého technického riešenia podľa vynálezu je dosiahnuť zlepšenie doterajšieho stavu techniky a optimalizovať podmienky na výrobu prevádzkovo najspoľahlivejšieho tesniaceho účinku pri prírubových...

Spôsob výroby jednostranne alebo obojstranne rebrovaných podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7501

Dátum: 23.07.2007

Autor: Maier Frank

MPK: B21D 13/00, B21D 53/16, B21B 1/00...

Značky: podložiek, rebrovaných, výroby, jednostranně, obojstranné, spôsob

Text:

...metóda výroby ukáže vtedy, ak valcovanie rebrového profilu prebieha na dvoch synchrónne bežiacich valcoch alebo valcových segmentoch. Na razenie možno použit dvojice valcov, ale aj valcové segmenty.0010 Výhodou je aj to, že na valcovacie kotúče možno umiestit vystúpenú alebo zapustenú predlohu rebrového profilu.0011 Podla vynálezu sa rebrované podložky zhotovujú valcovanim profilu. valcovanie prebieha hlavne ako raziace valcovanie. Stroje a...

Obojstranné zvodidlo najmä na stredný pruh rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4720

Dátum: 05.04.2007

Autori: Žídek Radim, Mikoláš Jan, Němec Petr, Noháč Robert, Oblouk Vladimír

MPK: E01F 15/02

Značky: najmä, obojstranné, stredný, komunikácií, rýchlostných, zvodidlo

Text:

...rovná 0,75 m. V ešte ďalšom výhodnom vyhotovení je zvodidlo vyrobené z konštrukčnej nelegovanej ocele valcovanej za tepla.Pri náraze vozidla do zvodidla uvedenej konštrukcie dôjde vzhľadom na tuhost celého systému iba k čiastočnému vykloneniu stĺpikov v zemine a tým k zachyteniu vozidla a zabráneniu jeho prejdenia do protismeru, a to i v prípade skúšky na úroveň zadržania vozidiel H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2.Prehľad obrázkov na...

Zárubňa, najmä na obojstranné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6723

Dátum: 03.12.2004

Autor: Hörmann Thomas

MPK: E06B 1/52, E06B 3/96

Značky: zárubňa, najmä, dveře, obojstranné

Text:

...navzájom spojené alebo spojiteľné.0010 Rohové spojovacie zariadenie je s výhodou opatrené rohovým spojovacím uholníkom s prvou sponou k rozoberateľnému pripevneniu vodorovne usporadúvaného zárubňového nosníka a dvomi pripevňovacími prvkami. z ktorých prvý prípevňovací prvok spája s prvou sponou iba jeden alebo obidva čiastkové prvky a druhý prípevňovací prvok iba zvyšný čiastkový prvok. Zásluhou toho zostáva pri odstránení jedného...

Zariadenie na obojstranné priečne ryhovanie nekonečných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4885

Dátum: 13.01.2004

Autor: Nelles Wilhelm

MPK: B31F 1/00, B31F 1/20, B65H 45/12...

Značky: pásov, obojstranné, ryhovanie, priečne, nekonečných, zariadenie

Text:

...ll, 12, respektive 21, kg D× 2 ktorý je umiestnený na obvode každého ryhovacieho valca l, KProtismerna rotácia valcov Š, 2 ssynchronizovane tak, že vždy pozitívny ryhovaci nástroj ~ , dráhy obvodového premiestnenia ryhovacich nástrojov naobidvoch valcoch zodpovedá žiadanemu čiaPri uvedených negatívnych ryhovacích nástrojoch 12, 22 sa môže jednať aj o hladký povrch, napriklad povrchnekontúrovaneho valca alebo platne, ktorý pôsobí ako...

Obojstranne zvukovopohltivý protihlukový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2888

Dátum: 11.06.2001

Autori: Knap Štefan, Ochocová Renáta, Mátel František, Varga Vladimír

MPK: E01F 8/00

Značky: panel, zvukovopohltivý, protihlukový, obojstranné

Text:

...pozdlžne spevneného kovovými profilmi, ktoré sú nasunuté a pripevnené na vonkajšiu stranu vrchného a spodného rámového profilu. V rámovej konštrukcii je upevnená pevná stena z plastových profilov, na ktorú sa z oboch strán ukladá vrstva zvukovoizolačného materiálu. Táto sa prikryje sieťovinou z plastu a upevní sa plastovými profilmi, ktoré tvoria prednú a zadnú stenu protihlukového panelu.Prehľad obrázkov na výkresePredmet úžitkového...

Reklamné cyklovacie panely jednostranné a obojstranné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 168

Dátum: 11.08.1993

Autor: Lelkes Jozef

MPK: G09F 11/32

Značky: jednostranně, obojstranné, cyklovacie, panely, reklamné

Text:

...otáčnniu reklamných plôch zabezpečuje elektronická časová jednotka, ktorú chránia ochrannú kryty.Na schcmntickom výkrese je znázornený obojstranný cyklovací rcklumný panel pre česť reklamných nćpisov s elektrickým pohonom podľa úžitkového vzoru. uTákludom celého zariadeniu je oceľový rám 1 v ktorom sú uložené osy trojuholníkových prvkov l. rod ochranným krytom je umiestnená pohonnú jednotku 5 n elektronika cyklovacioho zariadenia i. Do...

Pojazdné obojstranné debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258666

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mažgút Miroslav, Uhlíř Vladimír, Frajkor Gabriel, Patasy Jozef, Šimúnek Štefan, Axamít Kristian

MPK: E04G 11/34

Značky: obojstranné, debnenie, pojazdné

Text:

...retazověho zdviháka uchyteného o výstuž podkladom/ej dosky. Fixovanie debnenie je riešené stabilizovaním vnútorných debniacích dosiek o nosny ram debnenia a vonkajších debniacích dosiek pomocou tyčí a maiíc ako tej rozperných rúrok z PVC. Budolvaiž vodiace múriky nie je p 0 trebné. Presnosť dodržania smeru sa zabezpečuje stabilizovaním nosného rámu podľa značiek na podkladovej doske, ktorá musí byť vybetónovaná v požadovanej nivelete.Nla...

Prekladací prípravok na obojstranné puzdrenie elektronických súčiastok s axiálnymi prívodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246029

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klas Rudolf

MPK: H01L 23/28

Značky: axiálnymi, překládací, elektronických, prívodmi, prípravok, súčiastok, puzdrenie, obojstranné

Text:

...rozvádziacieho kanáliku je umožnené prekladuacím pripravkom, ktorého prvá pohyblivé .lišta a druhá pohyblivé lišta sú opatrené hornými dražkami a dolnými drážkami, ktoré sú posunu té .o pol räozvteče paredchádzajúcich drážork(Použitím prekliadacieho prípravku je možné zapuzdriť dvojnásobne množstvo elektronických súčiastok. Tým dochádza k zvýšeNa pripojených výkresoch obr. 1 predstavuje narys prekladacieho prípravku spolu s manipulačným...

Nástroj na obojstranné nitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241321

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krištofová Hana, Hilbert Ivan

MPK: B21J 15/14

Značky: nitovanie, obojstranné, nástroj

Text:

...je nakreslený .nástroj v náryse v čiastočnom reze v polohe po znitovaní jadra elektromeru.Nástroj na obojstranne nitovanie pozostáva z horného kameňa 13 lisovacieho zariadenia uloženého vo vedení 11 a spodného kameňa 14 lisovacieho zariadenia uloženého vo vedení 11. Medzi horným kameňom 13 a spodným kameňom 14 je umiestnenáotočná doska 3. V otočnej doske 3 je upevnené teleso 1, v -ktoro je vytvorená dutina 2. V clutine 2 je péàivhé uložené...