Patenty so značkou «obmedzovač»

Obmedzovač úniku pre elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 536

Dátum: 14.10.2002

Autori: Fernandez De Grado Alain, Despinasse Serge, Delescluse Patrick

MPK: C25C 3/00

Značky: obmedzovač, elektrolyzér, úniku

Text:

...Obr. 3 znázorňuje pripad, v ktorom je tesniace teleso tvorené jediným prvkom (30). Obr. 4 znázorňuje pripad, v ktorom je tesniace teleso tvorené troma oddelenýmí prvkami (30, 30 a, 30 b, 30 c) usporiadanými v náváznosti na seba.0023 Ako je znázornene na obr. 5, tesniace teleso susedí s anódovou tyčou, ale nie je s ňou nutne vkontakte. Môže byť oddelená vzdialenosťou niekoľkých milimetrov, typicky 2 alebo 3 mm, bez toho aby to významnou mierou...

Kombinovaný obmedzovač hĺbky siatia a zahrnovač výsevného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2755

Dátum: 18.01.2001

Autor: Tkáč Jozef

MPK: A01C 7/16

Značky: obmedzovač, výsevného, hĺbky, lôžka, kombinovaný, zahrnovač, siatia

Text:

...zahrňovaciu pružinu ą vo zvolenej polohe spodnej zahrňovacej časti á voči najnižšiemu bodu 1 výsevnej jednotky l.Príklad 2 Kombinovaný obmedzovač hĺbky siatia a zahrňovač výsevného lôžka je tvorenýzahrňovacou pružinou g pevne uchytenou k pohyblivému držiaku pružiny g. Držiak pružiny g je vo vertikálnom smere posuvný voči výsevnej jednotke l a tiež čiastočne naklopiteľný voči vertikále. Po ustavení zahrňovacej časti Q voči najnižšiemu bodu 1...

Obmedzovač prebytku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2697

Dátum: 07.11.2000

Autori: Janták Miroslav, Tkáč Jozef, Mašek Jozef

MPK: A01C 7/20, A01C 7/04

Značky: přebytků, obmedzovač, vzduchu

Text:

...na obrázkoch, kde na obr. l je znázomený obmedzovač prebytku vzduchu ako medzičlen montovaný pre určitý druh osiva medzi prívodnú hadícu a spojovací element.Obr. 2 zobrazuje obmedzovač prebytku vzduchu s možnosťou regulácie prepúšťaného množstva vzduchu, umiestnený na výsevnej jednotke.Obr. 3 znázorňuje obmedzovač prebytku vzduchu umiestnený na spojovacom elemente.Obmedzovač prebytku vzduchu 1 vpríkladnom vyhotovení je vložený medzi...

Obmedzovač poruchových javov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263357

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ondovčin Kamil, Kolář Jozef, Šmida Ladislav, Škrípala Jozef

MPK: E21F 13/02

Značky: poruchových, javov, obmedzovač

Text:

...V tvare kuiela.Tým, že sú obidva mikrospínače rovnakej konštrukcie, dosahuje sa výhod ako pri výrobe zariadenia, tak aj pri opravách a údržbe. Je tiež výhodné, že obmedzovač poruchových javov je riešený tak. že je súčasne nosným prvkom a že sú na ňom umiestnené všetky jeho funkčné členy.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia obmedzovača poruchových javov. Na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse, na obr. 3 v druhom...

Obmedzovač pohybu hlavnej páky ovládajúcej hydraulické zdvíhacie zariadenie, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261431

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chruslinski Tadeusz

MPK: B62D 1/14

Značky: hydraulické, traktory, páky, ovládajúcej, zariadenie, hlavnej, poľnohospodárske, zdvíhacie, hlavne, pohybu, obmedzovač

Text:

...podľa vynálezu umožňuje riadenie jednou rukou súčasne obmedzovačom, ako aj ovlávdacou pákou, pri ustavovaní polohy alebo pracovnej výšky zaveseného náradia.vynález je z-obrazený na výkrese, kde na obr. 1 je obmedzovač v zablokovanej polohe s hlavnou ovlädacou pákou v naryse, na4 obr. 2 je obmedzovač a ovládacie páka zaistená zarážkou v bokoryse.Obmedzovač pohybu hlavnej páky sa skladá z .ramena 1, rposuvného čapu 3, pružiny 4 a páčky 5....

Teleskopický obmedzovač trojbodového systému zavesenia náradia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257481

Dátum: 16.05.1988

Autori: Chruslinski Tadeusz, Peszko Romuald

MPK: A01B 59/043

Značky: poľnohospodárske, zavesenia, hlavne, náradia, obmedzovač, traktory, systému, trojbodového, teleskopický

Text:

...na spodných tiahlach V hornej polohe zavesenia alebo v celom rozsahu systému zavesenia. Umožňuje tiež bez zmeny svojej dľžky upevñovat náradie II. a TII. kategórie. Po zdemontovaní náradia je možné blokovať bočné výchylky spodných tiahel pomocou poistného kolika vybratého zo spodného čapu trojbodového systému zavesenia.Vynález je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je ohmedzovač so spodným tiahlom a častou zadného mostu v...

Obmedzovač zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232609

Dátum: 15.12.1986

Autori: Cejp Jozef, Charvát Marián, Petrík Juraj, Kastel Pavol

MPK: B23Q 5/52

Značky: obmedzovač, zdvihu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom riešenia je zabezpečiť vyvodenie ako aj obmedzenie pracovného a pomocného zdvihu vedenia vodiacich dosiek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vo valci na jednom konci uchytenom na operačnej hlave, je umiestnený dutý piest pomocného zdvihu, aretovaný voči valcu aretačným zariadením, umiestneným na protiľahlom konci valca, a v otvore dutého piesta sa pohybuje plunžer, ktorého vyčnievajúci koniec je spojený s vodiacou doskou a protiľahlý...

Obmedzovač rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230897

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pipiška Pavol, Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: E21F 13/04

Značky: obmedzovač, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Obmedzovač rýchlosti, najmä závesných zariadení, pozostávajúci z upevňovacej príruby, snímacej kladky a unášacieho bubna, vyznačujúci sa tým, že v unášacom bubne (3) sú proti sebe na vodiacich tyčkách (5) posuvne uložené závažia (4) spätnoväzobne spojené ramienkami (7) s vodiacim kameňom (6) posuvne uloženým na predpínacej skrutke (8) uloženej v unášacom bubne (3) medzi závažiami (4) kolmo na os vodiacich tyčiek (5), pričom na predpínacej...

Integrovaný obmedzovač tlaku a prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230143

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kunert Ľubomír, Václav Jan, Leitman Luboš

MPK: F16K 17/00

Značky: prietoku, obmedzovač, integrovaný, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný obmedzovač tlaku a prietoku, pozostávajúci z telesa, v ktorom sú vytvorené dva priebežné, navzájom paralelné otvory, z ktorých každý má v radiálnom smere umiestnený jednak posúvač, ku ktorému je paralelne pripojený spätný ventil a ktorý je prepojený so susedným priebežným otvorom a jednak vysokotlakový prepúšťací ventil, ako aj paralelne napojený doplňovací ventil, pričom oba doplňovacie ventily sú obdobne ako aj oba vysokotlakové...

Obmedzovač odparovania paliva z palivových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 220863

Dátum: 15.02.1986

Autor: Garbierik Václav

Značky: palivových, obmedzovač, odparovania, paliva, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obmedzovania úniku odpareného paliva z palivových nádrži. Obmedzovač podľa vynálezu je zariadenie opatrené prepušťacím a nasávacím ventilom a je napojené na hrdlo palivovej nádrže za účelom zabránenia voľnému úniku odpareného paliva. Tým sa dosiahne menšia strata paliva. Obmedzovač odparovania paliva podľa vynálezu je možné použiť u všetkých druhov nádrží vystavených tepelnému vplyvu.