Patenty so značkou «obmedzenie»

Nepriame mazanie zariadenia na obmedzenie vertikálneho zdvihu závesného oka ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12732

Dátum: 15.07.2008

Autor: Szczepanek Udo

MPK: B60D 1/06

Značky: závěsného, obmedzenie, tažného, nepriame, mazanie, zariadenia, vertikálneho, zdvihu

Text:

...stelesom ventílu, že vlastne robia z priepustného ventilu nepriepustný. Tento neželaný stav je možné odstrániť použitím vinutej pružiny so zvýšenou tuhosťou. Následkom tohto opatrenia je však to, že mazivo je potom potrebné tlačiť cez ventil väčším tlakom, aby sa ventil otvoril. Takýto vysoký tlak často nie je v oblasti spojovacieho dosadnutia k dispozicii alebo ho nie je možné z konštrukčných dôvodov dosiahnuť, pretože pred dosiahnutím...

Vodný dezinfekčný prostriedok na obmedzenie počtu choroboplodných zárodkov vo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11343

Dátum: 16.05.2008

Autor: Kimmel Stefan

MPK: A01N 31/02, A01N 37/02, A01N 59/00...

Značky: zárodkov, dezinfekčný, choroboplodných, vodný, prostriedok, vzduchu, počtu, obmedzenie

Text:

...organické rozpúšťadlo, zvoleného z alifatického alkoholu a/lebo alifatického éteru, a c) Kyselinu octovú,pričom je peroxidová zlúčenina obsíahnutá v koncentrácii menej než 10 hmot., tenzid V koncentrácii menej než 0,1 hmot. a chelatačné činidlovkoncentrácií menej než 0,1 hmot. , vztiahnuté na celkovú hmotnosť0011 Podľa jednej formy uskutočnenia obsahuje vodné dezinfekčné činidloa) Minimálne jednu peroxidovú zlúčeninu,b) Minimálne jedno...

Dorazové zariadenie na obmedzenie zdvihu závesu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3835

Dátum: 01.02.2005

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: F16F 9/00, B60G 17/015, B62K 5/00...

Značky: závěsu, dorazové, zdvihu, vozidla, obmedzenie, zariadenie

Text:

...ktoré bude spoľahlivé a bezpečné a ktoré zaistí stabilitu vozidla zaakýchkoľvek jeho jazdných podmienok.0009 Ďalšia úloha tohto vynálezu spočíva v tom, že je nutné vyvinúť dorazove zariadenia na obmedzenie zdvihuzávesu vozidla, ktoré bude jednoduché a výhodné 2 hľadiska0010 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dorazového zariadenia na obmedzenie zdvihu závesu vozidlapodľa tohto vynálezu, ktoré je charakterizované v priloženom0011 Ďalšie...

Splietané tesnenie na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284158

Dátum: 30.08.2004

Autor: Champlin George

MPK: F16J 15/00, F16J 15/22, D04C 1/06...

Značky: splietané, tesniacich, tesnenie, prstencov, obmedzenie, pretáčania

Zhrnutie / Anotácia:

Splietané tesnenie (70) na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov a roztvárania ich spojov, ktoré má v podstate lichobežníkový priečny prierez, s dvojicou protiľahlých nerovnobežných strán (76), pozdĺžne prebiehajúcich medzi vonkajšou stranou (98) a s ňou rovnobežnou vnútornou stranou splietaného tesnenia (70), ktoré je vybavené pozdĺžne vedúcimi priadzovými osnovami (82, 86). Pri protiľahlých nerovnobežných stranách (76) sú usporiadané...

Zariadenie na obmedzenie následkov havárie jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 281629

Dátum: 09.04.2001

Autori: Vlha Jozef, Kučák Ľubor, Puťora Pavol

MPK: G21C 9/004

Značky: zariadenie, jadrovej, následkov, obmedzenie, havárie, elektrárne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie následkov havárie jadrovej elektrárne pri havarijnom výtoku chladiva z primárneho okruhu reaktora, zohľadňujúce aj možnosť roztrhnutia hlavného cirkulačného potrubia tohto okruhu. Zariadenie pozostáva z prepúšťacích ústrojenstiev (1), spojovacieho kanála (2) a barbotážneho ústrojenstva (3). Riešeným problémom je umožnenie rekonštrukcií starších prevádzkovaných jadrových elektrární, ktoré nemajú zabudovaný dostatočne...

Zariadenie na obmedzenie vzniku a rastu inkrustácie teplovýmennej plochy reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278224

Dátum: 12.01.1995

Autori: Leška Štefan, Kačáni Stanislav, Mikulenka Juraj, Krištofčák Jozef, Jurkovič Karol, Podmanický Stanislav

MPK: B08B 3/10

Značky: reaktora, vzniku, teplovýmennej, rastu, zariadenie, plochy, inkrustácie, obmedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie vzniku a rastu inkrustácie teplovýmennej plochy reaktora na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu pozostávajúce z chladiaceho okruhu (A), v ktorom je výstup z chladiaceho priestoru (1) oxidačného reaktora spojený so zmiešavačom (2) vody, tvoreným potrubnou trasou (2a) alebo kapacitným aparátom (2b) a s chladiacim zariadením (3) vody, ktoré je spojené so zmiešavačom (2) vody. Zmiešavač (2) vody je...

Zariadenie na obmedzenie zdvihu armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277694

Dátum: 15.09.1991

Autori: Ruckert Heinz-jürgen, Illy Alois

MPK: F16K 35/02, F16K 1/32, F16K 31/60...

Značky: zariadenie, armatur, zdvihu, obmedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stúpajúce vreteno (3), pričom kryt (9), usporiadaný svojim vonkajším priemerom vo vnútri ručného kolesa (6), dosadá svojim vnútorným priemerom na maticu (2) vretena (3).

Zariadenie pre obmedzenie otáčok turbogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235377

Dátum: 15.02.1987

Autori: Chlebina Bohuslav, Sedláček Jozef

MPK: G05D 23/19

Značky: otáčok, zariadenie, obmedzenie, turbogenerátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre obmedzenie prekročenia obrátok turbogenerátorov vybavených regulačnou sústavou s použitím impulzného oleja do vysokotlakých ventílov a rieši problém odstranenia porúch v dôsledku prekročenia menovitých obrátok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené obmedzovacím regulátorom tlaku impulzného oleja zaradeného paralelne k primárnemu alebo sekundárnemu okruhu regulačnej mechaniky rozvodu, ktorý...

Zariadenie na obmedzenie zrýchlenia alebo spomalenia strojov s hydrostatickým pohonom pojazdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230876

Dátum: 15.11.1986

Autor: Dúcky Jozef

MPK: F16H 39/44

Značky: obmedzenie, pohonom, hydrostatickým, pojazdu, zrýchlenia, spomalenia, strojov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia umožňujúceho obmedzenie zrýchlenia alebo spomalenia mobilného stroja s hydrostatickým pohonom pojazdu, na predom určenú hodnotu. Zariadenie pozostáva z riadeného ventilového prvku, ktorý je napojený medzi prvú a druhú hlavnú tlakovú vetvu a ktorého riadiaci vstup je spojený s akumulátorom, ako aj cez clonku s prvou tlakovou vetvou. Pri požiadavke symetrie je zariadenie doplnené druhým riadeným ventilovým prvkom, ktorý...

Zariadenie na obmedzenie koncových polôh mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226619

Dátum: 15.02.1986

Autor: Voroňák Jozef

Značky: zariadenie, obmedzenie, koncových, poloh, mechanizmu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie koncových pol(h mechanizmu, hlavne koncových polôh motorického prestavenia dĺžky ojnice mechanického lisu, obsahujúce pevný diel ojnice, staviteľnú skrutku s guľovou hlavou, koncové spínače a palec viazaný so staviteľnou guľovou skrutkou a prechádzajúci otvorom v pevnom dieli ojnice, vyznačené tým, že do priestoru medzi koncové spínače (9) zasahuje narážka (8) spojená s kotúčom (7), pričom kotúč (7) je otočne vedený na...

Zapojenie regulačného obvodu pre obmedzenie výstupného napätia meniča prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215764

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kaminský Róbert, Buchcár Anton, Dudík Vladimír

Značky: výstupného, prúdu, obvodů, zapojenie, obmedzenie, napätia, regulačného, meniča

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť, aby výstupné napätie meniča prúdu neprekročilo nastavená žiadanú hodnotu napätia. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením akumulačného obvodu, pozostávajúceho z diódového neriadeného usmerňovača a akumulačného kondenzátora, na výstupné svorky meniča prúdu a znižovaním prúdu meniča, ak napätie na akumulačnom kondenzátore prekročí nastavená žiadanú hodnotu prúdu.