Patenty so značkou «oblúkového»

Spôsob riadenia oblúkového zvárania pomocou impulzov striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14417

Dátum: 21.12.2009

Autori: Ueyama Tomoyuki, Shiozaki Hideo, Mondori Hiroyasu, Uezono Toshiro, Hirota Shugo, Nakagawa Shinichiro, Nishisaka Futoshi, Takahashi Norihito

MPK: B23K 9/09

Značky: spôsob, riadenia, striedavého, prúdu, impulzov, pomocou, oblúkového, zvárania

Text:

...špičkového prúdu Ip v jednom cykle sa do roztaveného tavného kúpeľa prenesie jediná kvapôčka. To zabezpečuje stabilné zváranie. Počas základnej periódy Tb sa po privedení základného napätia Vb nechá prúdiťvopred určený základný prúd Ib, menší ako je kritická hodnota, aby sa nevytvorila kvapôčka. Základný prúd Ib môže byť napríklad 20 - 80 A.0006 Jeden impulzový cyklus Tf pozostáva z vyššie opísanej periódy Ten, kedy má elektróda zápornú...

Spôsob výroby vrstiev oxidu kovu s vopred určenou štruktúrou postupom oblúkového odparovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16992

Dátum: 06.02.2009

Autor: Ramm Jürgen

MPK: C23C 14/34, C23C 14/08, C23C 14/32...

Značky: postupom, oxidů, výroby, oblúkového, odparovania, určenou, vopred, spôsob, vrstiev, strukturou

Text:

...fáze. Výhodná je pritom zliatina z hliníka a chrómu. Použitie terča s iba jednou lcryštalografickou fázou vedie podľa tohto spisu k podstatne lepším bodovým vlastnostiam katódy.0018 Úlohou predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob výroby vrstiev oxidov kovu pomocou oblúkového odparovania, pri ktorom je možné spoľahlivo vylučovať vrstvy oxidov kovu s vopred určenou kryštalickou štruktúrou.0019 Táto úloha sa rieši spôsobom s...

Spôsob a zariadenie na usporiadanie komponentov plazmového oblúkového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8544

Dátum: 09.04.2004

Autori: Lindsay Jon, Shipulski Edward, Brandt Aaron, Jones Casey, Anderson Richard, Duan Zheng, Currier Brian

MPK: H05H 1/28, H05H 1/34

Značky: komponentov, usporiadanie, plazmového, oblúkového, spôsob, zariadenie, horáka

Text:

...konca, obklopujúcej vloženú A chladiacu vstupnú rúrku obsahujúcu duté, tenkostenné valcoveteleso vymedzujúce valcový priechod prechádzajúci telesom a jeumiestnené v susedstve duteho vnútorného povrchu tela elektródy. Rúrka vystupuje do vybratia V odstupe, aby poskytla vysokúrýchlosť prúdenia chladiva cez vnútorný povrch elektródy.0007 US 2001/007320 opisuje plazmový oblúkový horák so zlepšeným tesnením spojov medzi tekutinovými...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom znížiť rozstrek kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282754

Dátum: 11.11.2002

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/08

Značky: plynovej, cieľom, znížiť, odtavujúcou, oblúkového, elektródou, ochraně, procesu, zváracieho, rozstrek, spôsob, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Riadenie oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane sa uskutočňuje s cieľom znížiť rozstrek kovu, najmä pri zváraní v plynovej ochrane CO2, zmesiach CO2+Ar a Ar na nízkych parametroch, keď dochádza k skratovému prenosu kovu. Podstata riešenia spočíva v tom, že vo fáze skratu sa monitoruje elektrický odpor zváracieho obvodu alebo jeho časti s kvapalným mostíkom a vo vhodnom momente pred koncom skratu sa zníži...

Spôsob riadenia oblúkového zváracieho procesu s odtavujúcou sa elektródou v plynovej ochrane s cieľom zabezpečiť konštantnú vzdialenosť zváracieho horáka od základného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281427

Dátum: 11.07.2000

Autor: Országh Peter

MPK: B23K 9/095

Značky: konštantnú, oblúkového, ochraně, riadenia, horáka, zabezpečiť, procesu, odtavujúcou, zváracieho, spôsob, vzdialenosť, základného, materiálů, elektródou, plynovej, cieľom

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovanou veličinou vzdialenosti horák-materiál je minimálna hodnota elektrického odporu zváracieho drôtu medzi kontaktnou špičkou a základným materiálom v čase skratu elektród. Počas zvárania sa v čase skratu elektród meria aktuálna hodnota regulovaného parametra a jej odchýlka od žiadanej hodnoty, alebo intervalu žiadaných hodnôt, dáva pokyn na korekciu polohy zváracieho horáka proti základnému materiálu.

Spôsob oblúkového privárania závesných nosov k závesným rúram

Načítavanie...

Číslo patentu: 256071

Dátum: 15.04.1988

Autori: Branderský Štefan, Ország Viktor

MPK: B23K 9/16

Značky: rúram, závesným, nosov, privárania, závěsných, spôsob, oblúkového

Text:

...mm je výhodné, ak sa zváracie horáky udržujú v okrajových polohách na začiatku a pri ukončovaní zvárania za čas 1 až 5 sekúnd v klude, pri zváraní závesných nosov nad hrúbku 6 mm je výhodné, ak pri ukončení zvaru na čelnej ploche vykonávajú zváracie horáky pohyb V priečnom smere.Porovnaním ručného privárania obalenou elektródou so spôsobom podľa vynálezu, je spôsob podľa vynálezu podstatne výhodnejší. Zabezpečuje vyššiu poduktivitu, vyššiu...

Spôsob regulácie oblúkového zváracieho procesu a zapojenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239385

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beránek Jaromír, Kabátník Milan

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojenie, spôsobu, tohoto, procesu, vykonávanie, spôsob, oblúkového, zváracieho, regulácie

Text:

...úrovňou a každá jeho prípadná odchýlka spôsobuje korekciu vybraných zváracích parametrov.Výhodné je ak forma koreňa a prierez koreňovej húsenky sa ovplyvňuje žiadanou regulačnou úrovňou.Podstata zapojenia na vykonávania spôsobu pozostáva v tom, že snímač pre sledovanie intenzity žiarenia korena zvaru je pripojený na p-orovnávací člen pre porovnanie elektrického signála s nastavenými spínacími úrovňami a so žiadanou regulačnou úrovňou....

Spôsob kontroly celistvosti zvarových spojov počas oblúkového zvárania a zapojenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224011

Dátum: 15.04.1986

Autor: Račko Dušan

Značky: zvarových, spôsobu, spôsob, kontroly, zvárania, počas, zapojenie, tohto, celistvosti, oblúkového, prevádzanie, spojov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontroly celistvosti zvarových spojov počas oblúkového zvárania, vyznačený tým, že zo zváracej elektródy a zvarenca sa pomocou kontaktov elektrického obvodu snímacej aparatúry snímajú zmeny napätia na zváracom oblúku vyvolané zmenami jeho dĺžky spôsobovanými charakteristickými vlnami akustickej emisie z tvoriacej sa necelistvosti, ktoré sa zosilňujú, filtrujú a signalizujú snímacou aparatúrou, čím sa signalizuje samotná tvoriaca sa...

Spôsob oblúkového zvárania s prídavným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229171

Dátum: 01.01.1986

Autori: Mitošinka František, Vašš Rudolf

MPK: B23K 9/16

Značky: materiálom, oblúkového, spôsob, přídavným, zvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oblúkového zvárania s prídavným materiálom netaviacou sa elektródou v ochrane plynov, vyznačujúci sa tým, že sa prídavný materiál privádza k miestu odtavovania systémom dvoch drôtov vytvarovaných, vedených a nasmerovaných dvomi samostatnými elektricky odizolovanými koncovkami tak, že sa drôty vo vzdialenosti 0,1 až 5 mm od povrchu zváraných materiálov navzájom prekrížia a povrchové dotýkajú, miesto vzájomného dotyku drôtov je vzdialené...