Patenty so značkou «oblúkové»

Stavebný profil na oblúkové ukončenia balkóna alebo terasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6605

Dátum: 02.12.2013

Autor: Fisher Ivan

MPK: E04F 13/06

Značky: balkóna, ukončenia, stavebný, oblúkové, terasy, profil

Text:

...0,6 do 1,5 mm.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l Prierez osadenia oblúkového profilu.Obr. 3 Pohľad na profil ohnutý do oblúka.Obr. 3 Detail profilu s výsekmi v tvare dvoch priľahlých lichobežnikov, čelný pohľad.Balkónový profil oblúkový pozostáva z kotviaceho tvarovacieho oblúkového ramena l, ukončovacieho ramena 3, odkvapového ramena LZ, odkvapkávacej časti z, spätného zuba 1 a spojky E, je vyrobený z vytláčaného hliníka hrúbky od 0,6 do 1,5...

Elektróda pre kontaktné plazmové oblúkové horáky s kontaktným štartovaním a plazmový oblúkový horák s kontaktným štartovaním využívajúci takéto elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12353

Dátum: 20.02.2007

Autori: Eickhoff Stephen, Mather Jon, Roberts Jesse

MPK: H05H 1/34

Značky: plazmový, štartovaním, kontaktné, horák, plazmové, elektroda, hořáky, kontaktným, využívajúci, oblúkový, elektrody, takéto, oblúkové

Text:

...strane elektródy, tak na strane kontaktu. Výmena elektródy v plazmovom horáku je rutinou záležitosťou. Avšak výmena elektrického kontaktu vyžaduje rozobratie telakontakt nie je spotrebným komponentom. Niektoré metódy spätného odstrčenia využívajú spôsob, pri ktoronl sa elektrický kontakt pohybuje, V porovnaní s relatívne nehybným telom horáka. Pohyb elektrického kontaktu a efektivita horáka môže byť ovplyvnená tuhosťou, alebo tvrdosťou...

Hnací mechanizmus na oblúkové posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 284038

Dátum: 22.07.2004

Autor: Kuz Janusz

MPK: E05F 15/14, E05F 17/00, E06B 3/90...

Značky: oblúkové, dveře, hnací, posuvné, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Hnací mechanizmus sa skladá z hnacieho remeňa (5), vedeného cez vratné kladky (1, 2, 3, 4) a pripevneného na každej strane k bežcom (8, 9), ktoré jazdia po klznom vedení (10, 11). Bežce (8, 9) sú pripojené k pojazdným krídlam (16, 17) pomocou spojovacích ramien (14, 15). Hnací remeň (5) je poháňaný hnacím motorom (21), ktorý pomocou hnacieho remeňa (5) uvádza pojazdné krídla (16, 17) do zatvorenej a otvorenej polohy.

Oblúkové ochranné zariadenie na oplášťované strednonapäťové káble

Načítavanie...

Číslo patentu: 282271

Dátum: 02.11.2001

Autori: Kokkonen Markku, Teirikangas Hannu

MPK: H01T 4/14, H02G 7/08

Značky: ochranné, oplášťované, zariadenie, strednonapäťové, oblúkové, káble

Zhrnutie / Anotácia:

Oblúkové ochranné zariadenie zahrnuje množstvo prvých vodičov (4) oblúka, ktoré sú v galvanickom kontakte s fázovými vodičmi (3) tak, že každý fázový vodič (3) je vybavený aspoň jedným prvým vodičom (4) oblúka, a ďalej množstvo druhých vodičov (6) oblúka, ktoré sú pripojené k priečnemu nosníku (2) stĺpa alebo k izolátoru (10) a ktoré vytvárajú s uvedeným množstvom prvých vodičov (4) oblúka oblúkový priestor. Prvé vodiče (4) oblúka zahrnuté v...

Drôt na oblúkové zváranie v ochrane plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269037

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondrejček Peter, Martišík Alojz

MPK: B23K 35/22

Značky: oblúkové, zváranie, ochraně, drôt, plynov

Text:

...zvarováho kovu. Táto závisí od komplexnej interakcie-mnohých taktorov, ako celkového obsahu legúr, veľkosti, rozloženia a chemického zloženia inklúzií,rozmeru primárnych austenitických zřn, rýchlosti chladnutia zvarového kovu atd. Všeobecný trend pri vývoji prídavných materiálov vedie cez taká zlepšenie mikroà ľtruktúr zvarověho kovu, ktoré vyžaduje malý obsah legujúcich prvkov, aj ked pre zvýšenie množstva acikulárneho feritu je potrebná...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre oblúkové naváranie funkčných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257820

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: funkčných, rúrkového, oblúkové, drôtu, ploch, náplň, naváranie, ocelového

Text:

...naváranie funkčných plôch oceľových súčastí návarmi odolnými proti opotrebeniu, obsahuje 1,8 až 5,5 hmot. feromangánu alebo mangánu, 1,0 až 5,0 8 hmot. ferosilícia alebo kremika, 10,0 až 24,25 hmot. ferochrömu alebo chrömu, 1,75 až 3,5 hmot. ferowolfrámu alebo wolfrámu, 2,25 až 6,95 hmot. feromolybdénu alebo molybdénu, 0,7 až 1,4 hmot. niklu, 0,01 až 0,35 hmot. grafitu a 51,4 až 82,2 E hmot. železného prášku.Náplň rúrkového drôtu...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257148

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: spojivo, obalových, práškových, ručné, zmesí, zváranie, elektrod, oblúkové

Text:

...množstva nízkej frakcie je perspektívne z hladiska praktického, ale najmä ekonomického.Na nasledujúcich príkladoch je osvetlená podstata vynálezu.Pri výrobe obalovej zmesi bázickej elektródy pre ručné oblúkové zváranie bol akospojivo použitý vodný roztok polyvinylalkoholuiv množstve 6,5 °/o hmot. obalovej zmesi elektród. Celkový obsah frakcie pod 0,063 milimetrov bolo do 18 0/0 hmot. obalovej zmesi elektród. Elektródy po vyrobení z...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257128

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: elektrod, obalových, zváranie, ručné, práškových, spojivo, oblúkové, zmesí

Text:

...obalených elektród sa zníži približne dvojnásobne oproti elektródam s použitím vodného skla ako spojiva obalených zmesí elektród. Ďalej sa zlepšla operatívne zváracie vlastnosti elektród s použitím nového spojiva najmä z hladiska kľudného horenia oblúka, jemnejšej kresby húsenky a veľmi lahke odstránitelnosti trosky. Z ekonomického hladiska výhodou je to, že elektródy sa sušia pri niž 4šej teplote 150-200 °C po dobu 2 hodín. Z hladiska...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére chladená kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256077

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slinták Jiří, Franc Štefan

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, ochrannej, atmosfére, plynová, dýza, oblúkové, horáka, kvapalinou, chladená

Text:

...kúpeľa vo väčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdíaci plyn sa rozdeľuje rovnomerne po obvode priestoru plynovej dýzy. Ochranná atmosféra je po celom obvode plynovej dýzy rovnomerná. Plynová dýza je na jadro horáka upevnená izlačným puzdrom, čím je zároveň i elek 4tricky odizolovaná. e vymeniteľné a umož ňuje Stavebnicové riešenie horáka. Plynová dýza horaka pre oblúkové zvá ranie v ochrannej atmosfére chladená kva. palinou...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 256076

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franc Štefan, Slinták Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: horáka, ochrannej, atmosfére, oblúkové, dýza, zváranie, plynová

Text:

...ukončeným rozvodnými kanálikmi. Prierezy prepúšťacich kanálikov sa smerom od privedného kanálu postupne zmenšujú.Vyhodou uvedeného riešenia je možnost konštrukcie kratšej plýnovej dýzy, a tým aj celého horáka. Umožňuje tiež dobrú ochranu zváracieho kúpeľa vo vôčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdiaci plyn sa rozdeluje rovnomerne po obvode priestoru plynové dýzy. Ochranná atmosfé 4ra je po celom obvode plynovej dýzy...

Manipulátor zvarkov pre automatizované oblúkové zváranie a naváranie rotačných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schmidt František, Plachý Alojz

MPK: B23K 9/16

Značky: zvarkov, rotačných, automatizované, výrobkov, naváranie, zváranie, manipulátor, oblúkové

Text:

...rotačných výrobkov je tvorený dvomi stojanmi 4, medzi ktorými je uložený horizontálne otočný hriadel 7 s pohonným mechanizmom 8 otočného hriadela, ďalej horizontálne kyvný hriadel 5 s pohonným mechanizmom 6 kyvného hriadela, vodorovný suport 9 s pohonom 1 U vodorovného suportu a odsávacia hubica 11 plynov zo zvárania s potrubím 12 napojeným na odsávací systém.Na jednej strane otočného hriadela 7 sú fixne upevnené dva vreteníky 14 so...

Elektróda s bázickým obalom a nízkým obsahom uhlíka na ručné oblúkové zvaranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255302

Dátum: 15.03.1988

Autori: Biacovský Štefan, -

MPK: B23K 35/22, B23K 35/00

Značky: elektroda, obalom, zváranie, ručné, oblúkové, obsahom, nízkým, uhlíka, bázickým

Text:

...dobrých zváracích vlastností a pri dosiahnutí požadovaných mechanických vlastností zvanoveho kovu. Okrem toho má velmi dobre operatívne a metalurgické vlastnosti aj pri zváraní v polohách. Elektróda podľa vynálezu umožňuje zhotoviť zvarový kov s nízkym obsahom uhlíka plod 0,03 hmot. hlavne tým, že používa špeciálny jadrový drôt a upravenú obalovú hmotu. Zvarový kovu zni 4žuje koröziu prenosom pracovného média hlavne tým, že použitý...

Zapojenie polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zvára zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Heinrich Petr

MPK: B23K 9/10

Značky: zdroje, polovodičového, zapojenie, najmä, oblúkové, usmerňovača, zvára

Text:

...vetvách vinutia medzifaz-ového transformate-ra, nepreteka jednotlivými hviezdami výstupného vinutia a tyristormi, ale pria 4mo preteká cez príslušnú výkonovú diódu. Zapojenim podľa vynálezu sa znižuje namáhanie tyristorov pri skratoch, nakoľko výkonové diódy preberajü polovinu veľkosti skratového prúdu, preto zapo-jenie je obzvlášť vhodné pre aplikácie, u ktorých je skratový režim zvárania a taktiež pre aplikáciu polovodičových usmerňovačov...

Pomocný zdroj polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Urban Pavel, Pojman Pavel, Malý Ladislav

MPK: B23K 9/10

Značky: usmerňovača, oblúkové, zdroj, najmä, pomocný, polovodičového, zváranie

Text:

...zdroja. Ďalšou výhodou zdroja podľa vynálezu je,že tou istou kapacitou sa docieli trojnásobne vyšší prúd, nakoľko frekvencia na medzifázovom transformátore je trojnäsobkom frekvencie siete, čiže pri pomerne nízkych nákladoch sa docieli výrazná kompenzácia vstupného prúdu, odľahčenie výstupného vi 4nutia zváracleho tnansformatora a tyristorov, čiže pri súčasnom zvýšení účinnosti a účinníka vytvoria sa aj podmienky pre použitie tyristorov na...

Zapojenie polovodičového zdroja, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246048

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šapošnikov Vsevolod, Peoáz Václav, Baea Marian, Drápela Jioí

MPK: H02M 5/04, B23K 9/12

Značky: zdroja, najmä, oblúkové, zváranie, zapojenie, polovodičového

Text:

...bol na súčasnej tlmivka, čo prispeje k vylepšeniu štartov a elasticity oblüka- obzvlášť v hornej hranici zváracích. prúdov.Tým, že nevyhladený prúd privádzaný z hlavného usmerňovača priamo do oblúka je pulzujúcim prúdom o frekvencii 300 Hz,zváraci proces .má p-ulzný charakter, čo sa prejavuje v zmenšeni rozstreku a vylepšeniu kresby húsenky. Zapojením podľa vynálezu sa dosahuje výrazné zvýšenie technicku-ekonomických parametrov...

Grafitová elektróda so žiaruvzdornou ochranou povrchu, vhodná pre elektrické oblúkové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234165

Dátum: 01.04.1987

Autor: Magnus Anton

MPK: H05B 3/03

Značky: žiaruvzdornou, vhodná, ochranou, povrchu, oblúkové, elektroda, grafitová, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka grafitovej elektródy so žiaruvzdornou ochranou povrchu, vhodnej pre elektrické oblúkové pece a rieši problém materiálového zloženia žiaruvzdornej ochrannej vrstvy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že žiaruvzdorná ochrana je nanesená metalizačne a je tvorená vrstvou hliníka nanesenou na grafitový povrch v hrúbke 70 až 100 ?m, na tejto je oceľová vrstva o hrúbke 120 až 180 ?m. Oceľová vrstva je prekrytá vrstvou hliníka v hrúbke 2...

Zariadenie na mechanizované oblúkové priváranie nosov k závesným rúrkam parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229282

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schmidt František, Rajský Štefan, Plachý Alojz

MPK: B23K 9/20

Značky: rúrkam, priváranie, oblúkové, nosov, mechanizované, zariadenie, závesným, parogenerátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je mechanizovať a automatizovať oblúkové priváranie nosov k závesným rúrkam parogenerátorov a tým dosahovať vysokú kvalitu zvárov a vysokú produktivitu práce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené vozíkovým systémom na portálovej dráhe, pričom na pevnom vozíku je uložené skľučadlo, na motoricky .pohyblivom vozíku s motorom je upínací mechanizmus s motorom, ktorý nesie pohybový mechanizmus s motorom a...

Zapojenie vinutia rozptylového tranformátora najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227707

Dátum: 15.05.1986

Autori: Soukaný Jozef, Vasilev Ljudmil, Hanák Stanislav, Pykal Miloš

Značky: oblúkové, rozptylového, najmä, vinutia, zváranie, zapojenie, tranformátora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora najm( pre oklúkové zváranie, kde transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu s pracovnými vinutiami vyššieho napätia a nižšieho napätia a regulačným vinutím, ktoré je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a pozostáva z dvoch cievok, z ktorých jedna cievka je umiestnená ne hornú spojku a druhá cievka na dolnú spojku, vyznačujúce sa tým, že aspoň k časti pracovného vinutia (31)...

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222629

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bukový Ivan

Značky: mechanizované, zváranie, zváracieho, drôtu, spôsob, automatizované, podávania, oblúkové, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie. Vynález sa týka oblasti strojárenskej technológie. Vynález rieši problém, spôsob podávania zváracieho drôtu pre mechanizované a automatizované elektrické oblúkové zváranie v náročných technologických podmienkach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podávanie zváracieho drôtu do miseta zvaru sa vykonáva krokovým elektromotorom mechanicky spojeným s...

Zariadenie na oblúkové priváranie neotočných čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229469

Dátum: 01.03.1986

Autori: Plachý Alojz, Schmidt František

MPK: B23K 9/00

Značky: zariadenie, neotočných, čapov, oblúkové, priváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na oblúkové priváranie neotočných čapov vo vodorovnej rovine. Podstata zariadenia spočíva v tom, že na otočnom stĺpe je zdvíhací mechanizmus s prestaviteľným nosným ramenom a otočnou konzolou s podávačmi drôtu, na ktorej je pantografické rameno, držiak a zváracia hlava s centrovacím hrotom, zváracími horákmi a kruhovým držadlom, ďalej má lievik na odsávanie exhalátov zvárania s ohybnými hadicami. Zariadenie môže...

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222071

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pikna Eduard

Značky: oblúkové, prášok, elektródami, naváranie, zvárací, pásovými, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie vysokolegovanými chróm-niklovými elektródami, pripraviteľný pretavením zmesi, obsahujúcej 20 až 28 % hmot. kremičitého piesku, 21 až 28 % hmot. páleného magnezitu, 12 až 21 % hmot. fluoridu vápenatého, 8 až 14 % hmot. fluoridu barnatého, 4 až 8 % hmot. mangánovej rudy a nízkouhlíkatého feromangánu spolu, 9 až 16 % hmot. kysličníka hlinitého, 1 až 4 °% hmot. potaše, 0,2 až 3 % hmot. kysličníka...

Zvárací horák pre oblúkové zváranie s intenzívnym chladením kontaktnej špičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215482

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sudil Jaroslav, Kubina Peter, Vavrovič Ján

Značky: zvárací, zváranie, špičky, kontaktnej, oblúkové, chladením, intenzívnym, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zváracieho horáka pre oblúkové zváranie s intenzívnym chladením kontaktnej špičky, pozostávajúceho z telesa horáka, držiaka kontaktnej špičky, kontaktnej špičky, tesniacich elementov a prívodu energií. Účelom vynálezu je umožniť zvárať a navárať oblúkovým zváraním bez prerušenia zváracieho procesu z dôvodu prehriatia kontaktnej špičky a celého horáka, odstrániť zasekávanie zváracieho drôtu v kontaktnej špičke a umožniť zvárať...

Rozptylový zvárací transformátor najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216888

Dátum: 31.10.1984

Autori: Soukaný Jozef, Pykal Miloš, Hanák Stanislav, Vasilev Ljudmil

Značky: zvárací, oblúkové, zváranie, rozptylový, transformátor, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia zváracieho transformátora pre oblúkové zváranie s plynulou reguláciou zváracieho prúdu. Transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu, vinutí vyššieho a nižšieho napätia a regulačného vinutia. Regulačné vinutie pozostáva z dvoch cievok, ktoré sú jednotlivo umiestnené na spojkách magnetického obvodu mimo okna magnetického obvodu a zachytávajú rozptylový...

Rozptylový transformátor najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214565

Dátum: 28.02.1984

Autor: Vasilev Ljudmil

Značky: oblúkové, rozptylový, transformátor, najmä, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zváracej techniky, týkajúcej sa zdroja pre ručné oblúkové zváranie. Vynálezom sa rieši problém zníženia spotreby aktívnych materiálov u zváracích transformátorov. Rozptylový zvárací transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu, u ktorého na jednom jadre je umiestnené vinutie vyššieho napätia a na druhom jadre vinutie nižšieho napätia. Regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a...