Patenty so značkou «oblúková»

Samovypaľujúca elektróda na výrobu silikónových zliatin a silikónového kovu, elektrická oblúková pec a spôsob výroby samovypaľujúcej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286447

Dátum: 19.09.2008

Autori: Boisvert René, Dostaler Jacques, Dubois Jacques, Ksinsik Dieter

MPK: H05B 7/00

Značky: spôsob, elektrody, elektrická, silikónového, výrobu, samovypaľujúca, oblúková, samovypaľujúcej, elektroda, silikonových, kovů, zliatin, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Samovypaľujúca elektróda vhodná na použitie v elektrickej oblúkovej peci obsahuje pozdĺžny elektricky vodivý obal hore otvorený na roztiahnutie obyčajne kolmo vnútri pece. Centrálne jadro vyrobené z teplovodivého materiálu je umiestnené vnútri pece a vzdialené od obalu. Konštrukčný rám vnútri upevňuje centrálne jadro k vnútornému povrchu obalu na udržanie centrálneho jadra v strede v peci a s cieľom zabrániť vytláčaniu centrálneho jadra smerom...

Metalurgická nádoba, predovšetkým elektrická oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 283526

Dátum: 28.07.2003

Autori: Destannes Philippe, Maurer Ghislain, Hamy Michel, Thebault Jean-michal, Lebrun Christian

MPK: F27B 3/20, F27B 3/08, F27D 11/10...

Značky: nádoba, predovšetkým, elektrická, oblúková, metalurgická

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z kovového plášťa (1), vyloženého vnútri žiaruvzdorným materiálom (2) a z najmenej jednej elektródy (3), prechádzajúcej dnom nádoby a pripojenej vedením na zdroj elektrického prúdu. Elektróda (3) je pripevnená ku kovovému plášťu (1) mechanickými upevňovacími prostriedkami (12) a je od kovového plášťa (1) elektricky odizolovaná. Na zabránenie tomu, aby sa tekutina, tečúca po vnútornom povrchu plášťa (1) dostala do styku s...

Oblúková taviaca pec na plynulé tavenie železného šrotu na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278963

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: F27B 3/08, C21C 5/52, H05B 7/10...

Značky: plynule, tavenie, železného, taviaca, oblúková, jednosmerný, šrotu, prúd

Zhrnutie / Anotácia:

Pec obsahuje vaňu (1) so zvislou osou (zz'), uzatvorenú klenbou (1'), a majúcu dno (2) tvoriace nístej (3), obloženú žiaruvzdorným materiálom, pričom v klenbe (1') je vytvorený otvor na plynulý prívod železného šrotu do pece (1), skupinu klenbových elektród (4) obsahujúcu najmenej jednu elektródu prechádzajúcu do vane (1) klenbou (1') a skupinu nístejových elektród (8) na vytváranie najmenej jedného elektrického oblúka (15) s tavením železného...

Oblúková pec s hermetickým klobúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242318

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ladnar Josef

MPK: F27B 3/10

Značky: hermetickým, oblúková, klobúkom

Text:

...výrobu feromangánu a silikomangánu, najmä u pecí až do výkonov 100 MW (prakticky pre všetky výkony pecí).Schéma oblúkovej pece s hermetickým klobúkom podľa vynálezu je znázornená na obrázke č. 1.Výhodné je použiť pre horák s voľným prisávaním vzduchu horák podľa čs autorského osvedčenia č. 184 013, ktorého aplikáciu na podmienky oblúkovej pece znázorňuje obrázok č. 2.Po obvode odťahového kanála 5 je prevedený rozvod 51 vzduchu dodávaného z...

Pojazdná oblúková hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 242302

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eernohorský Vladimar

MPK: E04B 1/343

Značky: pojazdná, oblúková

Text:

...výkresoch, kde na obr. 1 je bočný pohlad na podvozok s pojazclnými valcami, na obr. 2 je priečny rez podvozkom,na obr. 3 je pohlad na pôdorys samostatného modulu, na obr. 4 je priečny rez pojazdnej oblúkovej haly, na obr. 5 je bokorys pojazdnej oblúkovej haly s rúrkovou konštrukciou a s oblúkom vytvoreným z vlnitej kovovej krytiny, na obr. 6 je celkový pohlad na pojazdnú oblúkovú halu, na obr. 7 je detailný pohlad na pojazdný valec a na...

Skladacia oblúková garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 241312

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bil Arnošt

MPK: E04H 6/00

Značky: garáž, skladacia, oblúková

Text:

...bez poškodenia jednotlivých dielcov, Konštrukcia oblúkovej garáže je nenáročná na prácnost vo- výrobe a pri montáži. , Prikladné prevedenie skladacej oblúkovej garáže podľa vynálezu je znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je axonometrický pohľad na garáž v čiastočnom reze, na obr. 2 je čiastočný pohľad na dvojité oblúkové segmenty s koncovými platničkami a dostreďovacími tŕñmi, na jobr. 3 je rez dostredovacím tŕňom a koncovými...

Oblúková hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 226608

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pauer Gustáv

Značky: oblúková

Zhrnutie / Anotácia:

Oblúková hala je zložená z dvojitých lomových oblúkových segmentov s lomovými bodmi uloženými nad sebou a/alebo posunuté oproti sebe o pol modulovej dĺžky oblúkového segmentu a pospájaných s vystužovacími dvojdielnymi krokvami. Vystužovacie dvojdielne krokvy sú navzájom pospájané v lomových bodoch dvojitých lomených oblúkových segmentoch pomocou spojovacích platničiek a strmeňov.

Oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 218166

Dátum: 15.09.1984

Autor: Samek Ernest

Značky: oblúková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do odboru elektrotepelná technika, metalurgia a rieši univerzálnu jednofázovú dvojelektródovú pec. Oblúková pec sa skladá z dvoch tyčových elektród, ktoré sú pripojené každá na jeden fázový prívod prúdu a z panvy, ktorej dno je vodivo spojené cez dva usmerňovacie okruhy s obomi fázovými prívodmi prúdu. Možnosť využitia je v odbore tavenia kovov.