Patenty so značkou «oblúkom»

Zváracia hlava a zostava zváracích hláv pre systém zvárania oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18367

Dátum: 01.04.2009

Autor: Fahlström Kennet

MPK: B23K 9/18, B23K 9/12

Značky: zostava, hláv, hlava, zváracích, zvárania, systém, zváracia, oblúkom

Text:

...činí, je tavivo privádzané k zváracej oblasti pomocou privádzacej násypky taviva. Pretože je oblúk celkom zakrytý vrstvou taviva, je tepelná strata extrémne nízka. Toto vytvára tepelnú účinnosť dosahujúcu 60 v porovnaní s 25 pre ručné zváranie oblúkom. Neexistuje viditeľné svetlo oblúka, zváranie je prakticky bez rozstrekovania a nie je treba odťahovať dym.0009 Aj keď vyššie uvedené riešenia zvyšujú rýchlosť ukladania počas zvárania, je...

Zariadenie s odtokovým oblúkom a spona rúrky a montážna zostava s takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8896

Dátum: 21.12.2007

Autor: Reichmuth Peter

MPK: E03D 11/14

Značky: zostava, spona, takýmto, montážna, zariadením, rúrky, oblúkom, odtokovým, zariadenie

Text:

...vo vzájomnej vzdialenosti. Na platni 5 je okrem toho umiestnená splachovacia rúra 6, ktorá je napojená na tu nezobrazenú splachovaciu nádrž.0016 Na priečke 4 je upevnené zariadenie 30, ktoré pozostáva z odtokového oblúka 9 a spony 11 rúrky, ako je zobrazené na obrázku 2. Odtokový oblúk 9 obsahuje objímkovú spojku 10, ktorá obsahuje za účelom umiestnenia konca rúry alebo odtokového nadstavca sanitárneho zariadenia otvor 27. Pri montovani...

Spôsob hybridného zvárania laserom-elektrickým oblúkom kovových dielov potiahnutých vrstvou, ktorá obsahuje predovšetkým hliník a kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14958

Dátum: 22.06.2007

Autori: Dubet Olivier, Briand Francis, Chovet Corinne

MPK: B23K 26/14, B23K 26/26, B23K 26/32...

Značky: laserom-elektrickým, zvárania, hliník, oblúkom, ktorá, hybridného, vrstvou, křemík, potiahnutých, predovšetkým, spôsob, kovových, dielov, obsahuje

Text:

...má menšiu pevnosť v ťahu ako základný kov a ako roztavená oblasť.0014 Chemická analýza zloženia tejto fázy ukazuje, že obsahuje isté percento hliníka ( 1,2 hmotnostného ), ktoré je dostatočne veľké na to, aby zabránilo austenitickej premene ocele. Keďže hliník je prvok podporujúci vznik alfa železa, po prekročení istého podielu bráni austenitickej premene ocele. Počas ochladzovania sa mikroštruktúra fázy nemení a ostáva vo forme ferítu...

Zariadenie na vytvorenie zásoby ochranného plynu pre spájanie elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3809

Dátum: 14.04.2005

Autor: Ammann Thomas

MPK: B23K 9/32, B23K 35/22

Značky: zásoby, plynů, spájanie, vytvorenie, ochranného, zariadenie, oblúkom, elektrickým

Text:

...plynov. Najmä sa má docieliť prispôsobenie zásoby pracovným miestam prevádzkovaným manuálne aj robotom. Ďalej je úlohou vynálezu poskytnúť spôsob pre vytvorenie zásoby predpracovnými miestami, ktorá rieši uvedený problém.Táto úloha je, pokiaľ sa týka zariadenia, vyriešená podľa vynálezu tým, že prívodná strana druhého miešača je spojená s odoberacou stranou prvého miešača a so zásobou hélia a odoberacia strana druhého miešača je...

Dvojdrotový zvárací horák na zváranie a naváranie elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258687

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zatlkaj Jozef, Kubiš Jozef

MPK: B23K 9/16

Značky: dvojdrotový, zvárací, zváranie, horák, naváranie, oblúkom, elektrickým

Text:

...väčšiny časti zariadenia a pri zvýšenej miere chlo 4denia míitenou cirkuláciou kvepalnélío mé dia voelom teleee horáka.Na výkrese je na obr. i naznačeuý prí.kłlnd prevedenia dvojdrôtového zváracieho iherá-isa. na zváranie a naváranie elektrickýmobl-úkom v. ochrannej atmosfére plynu odtavujúcimi sa elektródami, v čiastočnom pozdĺžnom reze a na obr. 2 je priečny rez hor-á-kom.Dvoijdrôtový zvárací horák ąľobrr 1, pozostáva z vnútornej (časti,...

Zariadenie na simulovanie zvárania elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237683

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mitter Jozef

MPK: B23K 9/00, G09B 19/24

Značky: elektrickým, simulovanie, zariadenie, oblúkom, zvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na simulovanie prakticky všetkých situácií, ktoré sa pri zváraní elektrickým oblúkom vyskytujú. Zariadenie pozostáva z ovládacieho panelu 10 zdroja napätia, na ktorom sú umiestnené ovládacie a istiace prvky. K panelu 10 je vodičom pripojené polovahadlo 20, na ktoré sa pripevňuje elektrograficky papier slúžiaci k záznamu pohybu elektródy, resp. zváracieho drôtu, v prípade simulovania zvárania v C02.

Spôsob spojenia priečnej a pozdĺžnej konštrukcie lodných telies zváraním oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238427

Dátum: 15.05.1987

Autori: Antal Jozef, Radi Bartolomej, Csalava Pavol, Weiss Pavol

MPK: B23K 9/225

Značky: zváraním, priečnej, spôsob, spojenia, pozdĺžnej, konštrukcie, oblúkom, telies, lodných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spojenia priečne ja pozdĺžnej konštrukcie lodných telies tak, že na plát prvého a druhého dna, na ktorom sú namontované a privarené pozdĺžne výztužné prvky sa namontujú priečne výztužné prvky, v miestach križovania s pozdĺžnymi výztužnými prvkami, opatrené výrezmi a do medzier sa nakoniec namontujú kompenzačné vložky práve takej šírky, aby vzniklo tesné prepojenie pozdĺžnej a priečnej konštrukcie vzájomne zvarenej. Tento spôsob je možné...

Trenažér na výcvik ručného zvárania elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235579

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zámečník Ján

MPK: B23K 9/00, G09B 19/24

Značky: výcvik, trenažér, elektrickým, oblúkom, zvárania, ručného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trenažéra na výcvik ručného zvárania elektrickým oblúkom, ktorý umožňuje nacvičovať požadovaný pohyb a citlivosť vedenia elektródy, a ktorého signálky sú určené na oznámenie neprípustného skrátenia fiktívneho oblúka. Tohoto účelu sa dosiahne trenažérom, ktorý pozostáva z puzdra, v ktorého v jednej časti je pevne uložený kontaktný kolík pre uchytenie trenažéra do zváracích kliešti a v druhej časti je uložený výsuvný čap. Tento je...