Patenty so značkou «obložení»

Upevnenie trecích obložení na disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15059

Dátum: 04.06.2009

Autori: Victor Thierry, Juillard Eric, Boutaud Jean-pierre, Brault Cyril

MPK: F16D 13/64, F16D 69/04

Značky: upevnenie, třecích, spojky, obložení

Text:

...prostredníctvom laserového lúča alebo lúča elektrónov, ktorý sa vysiela zo strany pásika a je nasmerovaný v podstatekolmo na pásik a disk, a ktorý prechádza cez materiál trecich obloženl a odparuje ho.0014 V prípade potreby sa zvar realizuje za prítomnosti ochranného plynu trecieho obloženia, ako je napriklad dusík, ktorý umožňuje zabrániť praženiu trecieho obloženia laserovým Iúčom a oxidácii tavnej oblasti.0015 Energia lasera...

Stavebný prvok na výrobu podlahových alebo stenových obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11387

Dátum: 20.10.2004

Autor: Permesang Claus

MPK: E04F 13/08

Značky: podlahových, stavebný, stěnových, obložení, prvok, výrobu

Text:

...plochy obkladových prvkov. Napríklad drevené obkladové prvky, ktorých volne ležiaci povrch je dostatočne utesnený, sú chránené pred absorbovanlm vody a napúčaním.0014 Výhodne je u skôr opísaného prlkladu uskutočnenia vyžadovaný len pre medzivrstvu kvalitný materiál, zatiaľ čo nosná vrstva napr. môže pozostávať z lacného recyklovaného materiálu.0015 Taktiež zariadenia na spojenie stavebných prvkov, prednostne zariadenie k zástrčnému...

Vrstvené třecí obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270041

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šmída Zdeněk

MPK: F16D 69/02

Značky: třecí, vrstvené, obložení

Text:

...na bázi gebeetu a modifikované fenolicke prvakyřico e noenou čdetí třeciho dilce vretvu aměei obsahující 30 až 60 hmotnoatních dílo asbeetu, 20 až so hmotnoetnioh díla bruanóho prachu z třecích materíllů e 12 až 25 dílo fenolickě pryskyříoe.Dvcuvretve třecí obložení podle vyndlazu umožňuje zpracovet doeud obtížný a ekologicky nevhodně likvidovaný odpad e eoučaeně plně využít v něm obeaženě dcvozní euroviny. Novým a překvapujícím ůćinkem,...

Otěruvzdorná hmota pro vnitřní obložení potrubí, zásobníků a jiných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265268

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pavlů Jaroslav, Večeřa Břetislav, Hampl Josef, Kořínek Jiří

MPK: C04B 35/68

Značky: jiných, oteruvzdorná, potrubí, zásobníku, zařízení, vnitřní, obložení, hmota

Text:

...hmot.Výstelka z hmoty podle vynálezu má nižší měrnou hmotnostoproti keramíckému korundovému materiálu, její příprava je jednoduchá,.má větší provozní trvanlívost, je homogenní a nevykazuje ani po delším použití V provozu trhlinky. Tyto lepší vlastnosti hmoty usnadňují manipulaci, snižují energetickou náročnost výroby a svou větší provozní trvanlivosti snižují náklady na provoz dopravních ptrubí, zásobníku i jiných zařízení.-Příkled 1 . V...

Zařízení pro lisování sypkých hmot, zejména na polotovary brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265013

Dátum: 12.09.1989

Autor: Dostál Pravdomil

MPK: B22F 3/02

Značky: hmot, lisování, zejména, polotovary, zařízení, brzdového, sypkých, obložení

Text:

...přičemž konstrukce je vytvořena tak,že nevyžaduje kromě kontroly zásoby sypké hmoty v ustředním zásobníku žádnou jinou mimořádnou pozornost.269 013 Aby funkce mezizásobníku byla naprosto spolehlivá, což znamená, aby v něm nedocházelo k ulpívání sypké hmoty k jeho stěnám, je vertikální mezizásobník podle vynálezu vybaven na vnítřních stenách skluzovým povrchem vytvořeným ze sklenených desek, přičemž za účelem změny jeho objemu je výhodné...

Hmota pro třecí obložení, zejména pohonu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263083

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: F16D 69/02

Značky: hmota, textilních, zejména, třecí, pohonů, obložení, strojů

Text:

...v přesné určité poloze, čehož při použití známých hmot nelze spolahlive dosáhnout.Pro zvýšení životnosti obložení a dosaženi přijatelných parametrů se v některých případech stykovô plochy obložení občas mažou tukovými nebo olojovými suspenzemi tuhých kluzných částio, například graľítu. Namazâni těchà to plech okamžitě ovlivňuje funkci obložení, která se však s ubývánim tohoto povrchového maziva neustále mění. Tato operace mazání také znanená...

Třecí obložení pro lamely spojky a způsob výroby lisovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262389

Dátum: 14.03.1989

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: lamely, výroby, směsi, spojky, třecí, způsob, obložení, lisovací

Text:

...vznílá drt s přísadou zbytku korku se vyznačuje vysokou lepivostí za studena,takže zcela odpadá stávající běžná praxe, kdy je často nutná lepivost za studena zvyšovat přídavkem trichloetylenu a tím se vylučuje vznik toxických exhalací při manipulsci s takovouto směsí.Ve srovnání se stávající praxi výroby směsi s kombinovaným pojivem je výhodný i způsob płíprsvy v gumarenském hnětaöi, kdy lze do hnětače začátkem míchání spolu s kaučukem přidat...

Ukazatel mezního opotřebení brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260002

Dátum: 15.11.1988

Autor: Hille Wolfram

MPK: F16D 66/02

Značky: mezního, opotřebení, ukazatel, brzdového, obložení

Text:

...anenenr ynnorneuna 18 Hnopmens 10 5 caoeň okpyxuocrn uueew KOHTRKT c Kopnýcou 1 ronnxo qepes sne Menw ynnowneuun 20. ~Hopmuenoü prox 6 cnnsau c npyxnnoä 17, cuna Kowopoü neücmayew npoŕua cu nu uopmun 8 unu 10. nna npuneneuna B neňcmnne Heuaoöpaxennoro snexrpouexaunqecxoro unu pyro ro summqarenn HODMGHL 8 CÉHS 8 H c nonnnno pacnonoxennum 5 Kopnyce 1 H suHoxaàauu cnenymme paöouue nonoxeuun 1. Topuos ownymeu 3 T 0 paöoqee nonoménne...

Obložení kluzných vedení strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259419

Dátum: 17.10.1988

Autori: Brokl Zdeněk, Forstová Jana, Žáček Pavel, Bartoš Otakar

MPK: B23Q 1/26

Značky: obložení, vedení, kluzných, strojů

Text:

...viskozitu polytetrafluoretylénu nelze totiž při jeho zpracování použít běžných plastikářských technologlí. Speciální technologie a specifické .podmínky zpracování obecně snižují výkony a tím přispívají ke zvýšení ceny výrobku při beztak již značné ceně základního materiálu. Kromě toho patří polytetrafluoretylén mezi Inateriály s omezenou dostupnosti.Nedostatky uvedených obložení kluzných vedení řeší obložení kluzných vedení strojů podle...

Zařízení pro opracování brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258793

Dátum: 16.09.1988

Autor: Charousek Zdeněk

MPK: B23B 5/04

Značky: zařízení, opracování, obložení, brzdového

Text:

...a eliminují se tak i výrobní tolerance těchto dílů. Zkrátí se nebo i zcela vyloučí potřeha dodatočného zalícování jízdou. nebezpečí vadné-funkce brzdpse snižuje. Využití zařízení dle vynálezu přináší časové a energetické úspory, prodlužuje životnost brzdového systému a pro svou funkci nepotřebuje žádné zvláštní strojní vybavení.Příklad konkrétního provedení zařízení dle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu,kde na obr. 1 je stranový...

Bezazbestové obložení spojek a brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 255276

Dátum: 15.02.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: spojek, obložení, bezazbestové

Text:

...výztuže. Rovněž další použité složky kompozitního složení, jako mletý baryt, mletá surma,dŕevitá moučka a další jsou snadno dostupné suroviny. Částice kovů (měč, mosaz, železo) se běžně vyrábí, ale lze též použít i drobných částic, které jsou odpadom při opracování kovu. Použití značného podílu práškcvitých složek (běžně 50 ) příznivé ovlivñuje cenu výrobků a je zde dána možnost značně cvlivňovat funkční vlastnosti výrobků. Třecí obložení...

Disková brzda se zvýšenou životností obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241906

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: F16D 55/00

Značky: životnosti, zvýšenou, obložení, brzda, disková

Text:

...tlačných disků co největší.Výhody diskové brzdy se zvýšenou životnosti obloženípodle vynálezu spočívají v tom, že umožňují uspořádáním ovládacího mechanismu podstatně větší funkční zdvih Jtäčných disků při současném snížení ovládací síly a tím zajištují možnost větší životnosti obložení lamely dískové brzdy. Na.zvýšení žíw votnosti obložení lamely diskové brzdy se současně podílí také podstatné zvýšení hmotnosti tlačných disků, které...

Způsob výroby obložení třecích spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241228

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hübscher Rudolf

MPK: F16D 69/00

Značky: obložení, spojek, třecích, způsob, výroby

Text:

...s vlákenným vyztužením ze skla nebo syntetických vláken.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob výroby obložení třeoích spojek z materiálů neobsahujících azbest, jehož podstatou je, že třecí-materlál-se vytlačuje do profilu průřezu kruhu, čtyřúhelniku nebo podobného geometrického obrazca, do jehož jadra je příveden alespoň jeden pramennosné přiVýhodou popsaného zpüsobu výroby je, že umožňuje vyráhět třecí spojky z bezazbestovýchmateriálů...

Integrovaný bočnicový modul vnitřního obložení vozidla pro osobní dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248843

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kyselý Jaroslav, Karola Petr, Piškytl František, Hübscher Rudolf

MPK: B61D 25/00

Značky: bočnicový, vozidla, dopravu, osobní, obložení, vnitřního, modul, integrovaný

Text:

...zatéká na kovove části skříně a tepelné izolace, čímž se uryohluje koroze kovových částí a znehodnocují izolace.Vnitřní stěnu lze libovolně tvarovat. zejména v návaznostina okno. rolety. kanály topení. ale i.na sedadla procestující a další zařizovací předměty vozidla. Vnitřní povrchvozidla je celístvý s minimem spár a.ostrých rohů e koutů. vozidlo lze řešit lépe ergonomicky i výtvarně. Spojítý povrch se snéze čistí a v důsledku zvýšené...

Obložení horní části interieru velkoprostorových osobních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230697

Dátum: 01.06.1986

Autor: Hübscher Rudolf

MPK: B61D 17/18

Značky: horní, obložení, částí, velkoprostorových, vagonů, osobních, interiéru

Zhrnutie / Anotácia:

Obložení sestává z pláště zavazadlové police, samonosného panelu, krytu svítidla,krytu reproduktoru a přiváděcího kanálu. Mezi pláštěm zavazadlové police a samonosným panelem je vložen průběžný profil, uchycený pružným členem ke kovové kostře skříně. Přiváděcí kanál spolu s tělesem svítidla je upevněn ke třmenům odváděcího kanálu, upevněného v místě pružných vložek ke kovové kostře skříně. Ve štěrbině mezi krytem svítidla a samonosným panelem...

Způsob přípravy třecích prášků pro brzdová a spojková obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214310

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kužuch Jiří, Jehelka Jaroslav, Vepřek Bohuš

Značky: brzdová, přípravy, způsob, obložení, prášků, spojková, třecích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy třecích prášků, užívaných jako komponenta při výrobě brzdových nebo spojkových obložení. Běžně vyráběné třecí prášky po závěřečném mletí obsahují velké množství částic o rozměrech menších než 0,1 mm, která při aplikaci v brzdových či spojkových obloženích značné snižují kvalitu vyrobených obložení. Proto je nutno vyroben třecí prášky třídit velmi náročným způsobem (obsahují elektrostatický náboj). Vynález...

Obložení hnacího bubnu pro pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 213988

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pfleger Pavel

Značky: pásové, bubnu, dopravníky, hnacího, obložení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření povrchu obložení hnacího bubnu pro pásové dopravníky, kde je třeba zajistit odvod vody a zředěných nečistot ze styčné plochy mezi pásem a hnacím bubnem. Tento problém je vyřešen tak, že povrch obložení hnacího bubnu je opatřen systémem drážek o nejméně třech různých šířkách, kde největší šířku mají hlavní odváděcí drážky, menší šířku mají pomocné odváděcí drážky a nejmenší šířku mají stírací drážky svírající s podélnou...