Patenty so značkou «obloukového»

Zařízení pro automatizaci obloukového svařování děrových a průvarových svarů v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 270713

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klabouch Rudolf, Robenhaupt Jaroslav, Ružarovský Karel

MPK: B23K 9/16

Značky: děrových, automatizaci, zařízení, ochranné, atmosfére, svařování, obloukového, svárů, průvarových

Text:

...okolního ovzduší. Dále zcela stíní záření elektrického oblouku, takže není nutno používat ochranného štítu. Zařízení je lehké (cca do 2,5 kg), a snadno přenosné. Múže je obsluhovat 1 méně zkušený svářeů, protože doba svářehí je plynule volitelná pro různé velikosti svarü zařazením časového spínače.vynález je blíže objasněn na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v nárysu znázorněna sestava svaŕovacího zařízení, a na obr. 2 je axonometrický...

Zapojení pro přerušení obloukového výboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266493

Dátum: 12.01.1990

Autori: Savov Svetoslav, Krastev Emil, Minčev Minčo

MPK: H05B 41/00, H05B 41/392

Značky: zapojení, obloukového, výboje, přerušení

Text:

...Hero orpaHHquBaeTca nepnmw npocceneM 2. Hanpxmenne Kounencawopa 6 qepes Bxnmqennuň THpHCTOp 7 npnxnausaerca aa çooT~ BeTcTBymmym qacwn nepnuqnoň oőmorxn uacmmammerocn rpancàopnaŕopa 5. Torna Ha anon H Kawon rasopaspxnuoro cocya 3 npHKnanmBaeTcao 6 paTHoe Hanpnmenue,onpenenennoe coowaomennem Memy ÓÓMOTKaMH syxqacTeňnepBHqHoů oőuowxu Hącuñ mammerocn Tpancàopnaropa 5. 3 TO oőpawnoe Hanpameaue smsmsaąŕ Ha onpénenennoe BPEMH cmeny Hanpąanéuma 3...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav, Kocourek Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: svařování, svárů, obloukového, obalenou, způsob, elektródou, tupých

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Kocourek Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: tupých, úprava, svárů, obalenou, svařování, elektródou, obloukového

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...

Způsob obloukového svařování nebo navařování trubičkovým přídavným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245813

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Oš?ádal Jaromír, Pojíšek Augustin

MPK: B23K 9/16

Značky: přídavným, navařování, materiálem, obloukového, způsob, trubičkovým, svařování

Text:

...v ochranně atmosfére podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, predstavujícím zarízení pro navarování.Príklady parametrů navarování 1.Druh ochranného plynu Ar 99,96 °/0 Průtok ochranného plynu 12 l/min Druh plazmového plynu Ar 99,96 °/o Průtok plazmového plynu 4 l/minProud oblouku 110 A Průměr trub. príd. mat. 3 mm Rychlost podávání materiálu 0,5 m/min Navarovací výkon 20 g/mlnRychlost otáčení polohovadla 0,66 ot/min§trední...

Způsob obloukového svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245003

Dátum: 10.03.1987

Autor: Rejmajer Aladar

MPK: B23K 9/00

Značky: obloukového, způsob, svařování

Text:

...OTHOGHTEIJILHO ocu nonavm nocTynaJI c Mecwy ceapxm. Ba-rem noaóyaxnanu Jĺryry n naqnnanu nponecc caaprcm Parma caapm Vmar cscpmmnanm (mar umi-ra) anexrponon - 15 MM Czcopocn npameum nyvuca anewrponon - 83 oó/Mmn Cxopocvrn nonatm aneicrponon . - 8,3 M/Mm Caapormuü rorc . V -500 A Haupxmanne nyru - B 6 B CROPOQTL cnapxcz - 0.5 M/MHH Banmmuü ras ~ V - C 02.HGTOVIHEI( nnmanmz ,nwm - manecmuñ caapoqnuň unpaMKTGJII npn mecrxoü nnexuneíł...

Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkostěnných mosazných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237231

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tjuševskij Vladimír Michajlovič, Sejdalijev Fikrat Sejdali, Ševakin Jurij Fedorovič, Čivikin Valerij Konstantinovič, Krasovskij Jurij Vladimírovič, Glebova Erika Dmitrijevna

MPK: B23K 9/16

Značky: přímých, ochranné, sváření, trubek, svárů, argonu, obloukového, tenkostenných, způsob, atmosfére, zvlášť, mosazných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob argonového obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů trubek patří do oblasti sváření a může být využíván při výrobě rovných svařovaných mosazných, zvlášť tenkých trubek malého průměru. Cílem vynálezu je zlepšení jakosti svaru a zvýšení produktivity. Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkých mosazných trubek, při kterém se sváření provádí netavící se wolframovou...

Poddajná důlní ocelová výztuž obloukového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220166

Dátum: 15.10.1985

Autori: Lecian Jaroslav, Bláha František

Značky: výztuž, průřezu, ocelová, poddajná, důlní, obloukového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká poddajné důlní ocelové výztuže obloukového průřezu otevřeného u počvy nebo s protiklenbou, u které se užívá profilových tyčí zvonkového či korýtkového typu, jež jsou na svých koncích přeplátovány a v oblasti přeplátování navzájem spojeny tak, že při překročení největšího přípustného zatížení spoje dochází k vzájemnému prokluzu profilových tyčí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výztužní komplet je vytvořen z poddajně spojeného...