Patenty so značkou «obloukem»

Napájecí zdroj pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264034

Dátum: 12.05.1989

Autori: Smirnov Vladimir, Zaks Michail, Kaganskij Boris, Garbul Alexandr

MPK: B23K 9/00

Značky: elektrickým, obloukem, napájecí, svařování, zdroj

Text:

...Onuonpeueuuo c Buxoa Kounaparopa 8 nocrynaew Kouauna na nepeKnmqamenh 9 ypóann, n na Bxo Konnaparopa 8 nocrynaer cnrnan sanaHnMMHHManbubro yponna TOKa UłM. CBBPOHHBŇ TOK ich, noepmnnaeuuň saeprueň npocceną 5, cnąaer qepes nno 6 no sennqnuu IM.B MOMEHT cpanneann cnrnana saannn u o 6 paTuoň cnaau Uf nponcxonnm nepexnmqenne Komnapawópa 8 nonyupo~ aonuxonuü Knwq 3 3 aMmKaeTcn H na BxpxoMnapaTopa 8 nocwynaew cnrnan sanaHHuMaKcnManLnoro yponnn...

Způsob zpracování a rafinace tekutých kovových slitin pomocí ohřevu stejnosměrným elektrickým obloukem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256906

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vlčev Alexandr, Karakolev Kolo, Stoilov Malin, Bakalov Nikolaj, Ivanov Asen, Savov Petr, Drakalijski Boris, Pějev Vasil, Milenkov Rusi, Krstěnjakov Jordan, Bagarov Stefan

MPK: C21C 7/00

Značky: provádění, ohřevu, tohoto, způsobu, kovových, zařízení, pomocí, obloukem, rafinace, stejnosměrným, zpracování, slitin, elektrickým, způsob, tekutých

Text:

...anocng a ero CBH 3 b cK 8 T 0 nOM 1 UHłŘ 8 T 0 HMH OCYMBCTBHHETCH HOCDERCTBOM OHHDĚ HHH ÓOHBE sneuwpnuec zséěoevkux yr. Karouaa ayra noseňcrnyer ua yuenhmeuue H, pàcraopenuoro n cbénàHEHHOM Kax ano pacnnasé H c nomombm noaun nonxonnmero Konuuecwna nmeprnorq rasa n aTMocůepy nan noaepxuocrbm aannu mnm HVTQM cooTBeTcTBymmeñ anaxyauun Momno Bmnecwu ocnoôomeuumñ n nyre aoopo. HąpannenbHo c aruu ocymecrnnnéw cx waxme s®eKTuanmü Harpen...

Uzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256611

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šurka Petr

MPK: B23K 9/32

Značky: svařování, elektrickým, uzemňovací, kleště, obloukem

Text:

...uzemňovecí kleště.Další výhodou je , že úprava uzemčovacích kleätí podle vynálezu umožňuje provádět svařování libovolně silného předmětu.Na připojených výkreeech je eohematicky znázorněn příklad provedení uzemňoveoích klešti pro evařcvání elektrickým obloukem podle vynálezu , kde na obr. 1 je bokorys , na obr. 2 jeUzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem eeetáveji z pevné rukojetí 1 váloového tveru,která je v horní části...

Podložka pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240074

Dátum: 01.07.1987

Autori: Fuska Ján, Bueko Michal

MPK: B23K 9/02

Značky: obloukem, podložka, svařování, elektrickým

Text:

...a k němu připevněné kovové lišty. Nosič je tvořen ocelovou planžetou pro sváry rovinné nebo hustě tkaným ocelovým pletivem pro sváry na zakřivených plochách. Kovová lišta, napří-,2 240 n 74 klad měděná, je ve své délce celistvá nebo příčně dělená, přičemž styková plocha jednotlivých dílů je rovná nebo zakřivená. Příchytná část je tvořena ramenem, v jehož středu je uístěn přítlačný prvek pro uchycení podložné části. Na koncích ramene jsou...

Svařovací hlava pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 249725

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dorazil Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: obloukem, hlava, svařování, atmosfére, elektrickým, svařovací, ochranné

Text:

...mezi jednotlivé svařovací operace. Nedochází tak k samovolněmu odpadávání spečeného kovu, čímž se zlepší kvalita svaru.Odstraní se časové ztráty a sníží se namáhavost práce.ľříklad svařovací hlavy podle vynálezu je znázorněn na přiloženém vykrese, kde obr. l znázorňuje svařovací hlavu v podélném řezu, obr Ž detail čelní plochy tělesa hlavy a obr. 3 alternativní provedení ovládání posuvu trubice.l hlavy, opatřeného rozváděcími otvory...

Zařízení pro vytváření tepelných vrubů v tyčovém materiálu elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238073

Dátum: 01.04.1987

Autori: Běhounek Josef, Toman Otakar, Bělovský Jan, Štefl Milan

MPK: B23K 9/04

Značky: elektrickým, tepelných, obloukem, vytváření, tyčovém, vrubů, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména zařízení kováren. Řeší problém takového tepelného ovlivnění tyčového materiálu, které umožní následné dělení tohoto materiálu lámáním při dosažení relativně vysoké přesnosti a jakosti lomu. Elektroda elektrického oblouku je umístěna svisle nad lámanou tyčí a je upevněna k hlavnímu suportu, jehož pohybová osa je vodorovná a kolmá k podélné ose lámané tyče. K hlavnímu suportu je elektroda upevněna prostřednictvím pomocného...

Způsob navařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241961

Dátum: 15.12.1986

Autori: Selvi Fabio, Heady Robert, Johnson Michael Ross

MPK: E23K 9/04

Značky: způsob, navařování, obloukem, elektrickým

Text:

...300 mm.,ecJm B .rannom na snezarponon nmeetrca 100 sroro Jxernpymnero sJLeMeHTa, n« 0,0 I npn ee ymeubmemm.-4 IIpn xapamepe nsmenexms mnmqecrcoro CDGTaBE, ouJDIKHOM o mcxpewnoro, KpEByRJ nemenennn cocTaBa pasónBam na omnenume yuacTKn, Ha ROTOpHX nBMeHeaBB cocTaBa IIpOEBBGĽHT ,uncrcpemno ou OJIHOPO saarzeana R npyronay. Hpz-rx-om qacwry nsmenenna oocTaBa Buónpam B BaBPICPIMOCTE ou xapanmepa KpuBoň n HGOÓXOJIHMOŽ ToqHocTn CDOTBGTCTBKH peaJIBBoro...

Uspořádání konce křídla a křídélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236428

Dátum: 01.06.1986

Autor: Světlík Milan

MPK: B64C 5/08

Značky: okrajovým, křídla, svěšeným, uspořádání, letounu, konce, obloukem, křídélka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání konce křídla a křidélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem pro zajištění příčné autostabilizace letounu s volným příčným řízením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že okrajový oblouk se skládá z pevné části (l), vytvořené na nepohyblivé části křídla (12, 13) a z pohyblivé části (2), pevně spojené s pohyblivým křidélkem (3) a mající náběžnou hranu (4) odkloněnou dozadu za osu (6) otáčeni křidélka (3), přičemž mezi...

Způsob tavného svařování elektrickým obloukem a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235668

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kaláb Zdeněk, Novák Jan

MPK: B23K 9/09

Značky: tavného, elektrickým, způsobu, způsob, svařování, obloukem, provádění, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru sváření a týká se způsobu a zapojení k tavnému svařování elektrickým obloukem tenkostěnných a obtížně svařitelných součástí. Jeho podstatou je, že svařovací proces probíhá ve dvou periodicky se opakujících časových intervalech kde v prvním časovém intervalu, pohybujícím se v rozmezí 0,01 až 1 sekunda, probíhá svařovací proces rychlostí v rozmezí 100 až 1.000 mm/min., zatímco v následujícím časovém intervalu, jehož...

Zařízení pro opracovávání dlouhých předmětů elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226229

Dátum: 01.02.1986

Autori: Prochorova Lidia Ivanovna, Bondarenko Vladimir Alexandrovič, Volkov Vladimír Konstantinovič, Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: obloukem, zařízení, předmětů, opracovávání, dlouhých, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro opracování dlouhých předmětů elektrickým obloukem sestává ze skříně, ve které je umístěna elektroda, provedená v různém uspořádání nejméně ze dvou dílu, které jsou umístěny ve skříni pohyblivě vzhledem k opracovávanému předmětu ze zdroje napětí elektrického oblouku, který je spojen s opracovávaným předmětem a s elektrodou, a z magnetického systému. Zařízení k opracovávání dlouhých obrobků elektrickým obloukem je možno použít...

Způsob opracování povrchu obrobku elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222338

Dátum: 01.12.1985

Autor: Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: obloukem, způsob, opracování, obrobků, povrchu, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky obloukového obrábění, zvláště způsobu obrábění povrchu obrobků elektrickým obloukem. Způsob obrábění spočívá v tom, že se zažehne elektrický obluk umístěný mezi obrobkem a elektrodou a před čištěním se na povrchu obrobku provedou na zvolených úsecích drážky, jejichž tvar odpovídá obrysům žádaných reliéfů na povrchu obrobku. Vynálezu lze využít při čištění povrchu obrobku při současném vytváření žádaného reliéfu na tomto...

Způsob čištění povrchu výrobku elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222333

Dátum: 01.12.1985

Autor: Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: elektrickým, čištění, obloukem, výrobků, způsob, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky čištění povrchu elektricky vodivých materiálů, jmenovitě se týká způsobu čištění povrchu výrobků elektrickým obloukem. Způsob čištění povrchu výrobků elektrickým obloukem je založen na tom, že je zapálen elektrický oblouk mezi elektrodou a opracovaným výrobkem. Po dobu hoření oblouku je výrobek v zóně čištění ochlazován na straně protilehlé proti čištěné straně výrobku. Vynález může být použit v metalurgii a...

Zařízení pro opracování povrchu dlouhých výrobků elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228025

Dátum: 01.12.1985

Autori: Těrechov Vladimír Petrovič, Blinov Viktor Nikolajevič, Popov Eduard Fedorovič, Pavlov Vladimír Petrovič, Volkov Vladimír Konstantinovič

Značky: povrchu, opracování, zařízení, výrobků, dlouhých, obloukem, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky opracování povrchu vodivých materiálů, zvláště zařízení pro opracování povrchu výrobků elektrickým obloukem. Zařízení pro opracování povrchu dlouhých výrobků elektrickým obloukem z elektrod umístěných podél osy výrobku a v předepsané vzdálenosti od něj, mezi kterými je umístěn uzel pro chlazení výrobku a rovněž sestává z napájecích zdrojů pro elektrické oblouky, spojených s elektrodami a výrobkem. Vynález může být...

Zařízení pro vytvoření ledeburitické struktury natavením rotujícím elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239274

Dátum: 15.05.1985

Autori: Svoboda Miroslav, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav

MPK: C21D 1/09, C21D 9/30

Značky: ledeburitické, vytvoření, elektrickým, obloukem, zařízení, natavením, struktury, rotujícím

Text:

...podmínkami pro vytvoření elektrického oblouku od 3 do 5 mm, přičemž součástítvarové elektrody je solenoid, napájený z vnějšího zdroje.Vačka vačkového hřídele a tvarová wolframova elektroda jsou vůči sobě vzájemné v klidu. Vnesené vnější magnetické pole je Vytvořeno solenoidem.Hlavní výhody zařízení pro vytvoření ledeburitické struktury podle vynálezu spočívají v tom, želedeburitickou strukturu činné části povrchu vaček vačkového hřídele lze...

Držák elektrod pro ruční svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227123

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bajda Miloslav, Vendera Milan

Značky: obloukem, elektrod, držák, svařování, ruční, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Držák elektrod pro ruční svařování elektrickým obloukem vyznačený tím, že sestává z upínací tyčinky (1), která je svým koncem, spojeným s přívodním kabelem (8), upevněna v rukojeti (6) a v jejímž volném konci jsou vytvořeny otvor šikmé a kolmé uchycení elektrody, kde na tomto konci upínací tyčinky (1) je suvné uloženo válcové pouzdro (2), opatřené souhlasnými otvory pro šikmé a kolmé uchycení elektrody, skrze které je prostrčen kolík (3), jenž...

Postup svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře s neodtavnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235162

Dátum: 15.02.1984

Autori: Bukarov Viktor Alexandrovič, Chavanov Vladimír Alexandrovič, Florova Nina Alexejevna, Isčenko Jurij Semjonovič, Rosčin Vladislav Vasiljevič

MPK: B23K 9/16

Značky: svařování, elektródou, neodtavnou, postup, obloukem, atmosfére, ochranné, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Postup svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře s neodtavnou elektrodou spočívá v tom, že před svařením jsou hrany (5, 6) tupého spoje (1) opracovány pro vytvoření zkoseného styku (7) a elektroda (2) je do takto vytvořené styčné spáry zasunuta v celé její hloubce (h). Pak jsou v prvním průchodu zkosené hrany (3) v celé tloušťce (?0) nataveny a vytvořen svarový kořen (8) první vrstvy (9). Při každém dalším průchodu je energie...