Patenty so značkou «obkládaček»

Zařízení pro vypouzdrovávání obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 269140

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fencl Vratislav, Hořica Miloš

MPK: B25J 5/04

Značky: vypouzdrovávání, zařízení, obkládaček

Text:

...základní pracovní vzdáleností. vozík Q poaocí pohonu Q sjíłdí po evíalící ràau 3 dolů a je aníaačea výšky gg výškově nastaven prntí prve řadí obkladaček gg, uložených v pouzdra 1. trn 31 se svýe pevný záchytea je-otočen do vodorovné polohy a zaaunut nad obklàdačky gg. V úvretí nasleduje zpłtne otočení trnu 51 a raverzace jeho pohybu. lachytee trnu 31 jsou ooklàdečky ig vysouvany z pouzdra 1, kde jaou postupně aevłeny hnacín kocoučen 33 a...

Způsob výroby glazovaných keramických obkládaček a dlaždic a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262665

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marazzi Filippo

MPK: C04B 33/34

Značky: tohoto, dlaždíc, výroby, keramických, glazovaných, obkládaček, způsobu, způsob, provádění, zařízení

Text:

...pro rozprostírání sypké suché glvazury na keramická tělesa, dopravovaná na dopravních prostředcích.Způsob podle vynálezu má ve srovnání se známymi postupy několik základních výhod především Se rpři této technologií 0 dstraňuje veškerá manipulace se sur-ovými ohkládačkami kromě jejich vkládání do pecc, takže odpadá nebezpečí jejich zlomení nebo jiného poškození, například odlomením části. Značně se zjednodušuje výrobní proces, ze kterého se v...

Zařízení pro dopravu kartonů do stohovacích strojů obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259781

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hořica Miloš, Fencl Vratislav

MPK: B65G 49/08, B07C 5/00

Značky: zařízení, dopravu, obkládaček, stohovacích, kartónu, strojů

Text:

...tím, že závěsný dopravník (30) opatřený vozíky (40) je umís~ těn nad podavačem (1) kartonů (80) a stohovacímí stroji (70). obkládaček, které Jsou opatřeny sklápěči (so) vidlic (43),přičemž v místě před podavačem (1) kartonů (80) je závěsný dopravník (30) opatřen zvedačem (60) vidlic (43).Zařízenípdle bodu 1, vyznačené tím, že podavač (1) kartonů (80) aestává ze stojanu (10) nesomww dopravník (13) 5 pohoňem (14),přičemž koncové...

Zařízení pro ukládání obkládaček a dlaždic do kartónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242988

Dátum: 15.04.1987

Autori: Máša Jaroslav, Kabátník Milan

MPK: B65B 5/10

Značky: zařízení, kartónu, obkládaček, dlaždíc, ukládání

Text:

...pohon od hnacího kotouče 23 přes spojku âä ovládanou ovlšdačem âi spojky,horní řemenici gg, dvojitou řemenici 31, od motoru 33. Proti střední části řetězového dopravníku 3 ve výškové úrovni vozíku łł jsou umístěny dvě chlopně gg upevněné na otočných válcích 2 ovládaných lankem gg, jehož jeden konec je upevněn na tažné pružině âá, druhý uchycen na dvojité páce 23, která druhým ramenem kopíruje povrch vačky gł. Vąška gł s talířem gg je k rámu...

Zařízení pro zařazování zejména předtříděných obkládaček do slohovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242987

Dátum: 15.04.1987

Autori: Treka František, Mach Václav

MPK: B07C 5/00

Značky: strojů, slohovacích, zařazování, zejména, předtříděných, zařízení, obkládaček

Text:

...jsou dány její polohou k ose dopravního pásu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schéma zařízení v pohledu, obr. 2 řez zařízením z obr. 1 rovinami A-A B-B C-C.Na třídicí pás ł obr. 1,navazuje přímý pás A, po jehož jednom okraji je souběžně s ním umístěn vnitřní podpěrný pás§ a vnější podpěrný pás É. Nad podpěrnými pásy Ž, É jsou umístěny vnitřní přítlačný pás 1 a vnější...

Lepicí a hydroizolační tmel pro lepení obkládaček a dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 242921

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oddejovie Anton, Ševcech Marián

MPK: C08L 33/02, C09J 3/14

Značky: lepení, lepicí, hydroizolační, dlaždíc, obkládaček

Text:

...možne jeho aplikace 1 na savé podklady bez použití tradičních izolací.Lepicí a hydroizoleční tmel podle vynálezu se pŕipraví tak, že se do 5 až 10 hmotnostních dílů akrylátová kopolymerní disperze o suělně 45 až 55 hmot. 5 o složení 25 až 40 hmot. styrenu a 60 až 75 hmot. 2-etylhexylakrylátu a popřípadě 0,1 až 0,2 hmotnostních díld bezvodého síranu sodného a popřípedě 0,2 až 0,7 hmotnoatních dílů karbeniduvmísí 25 až 50 hmotnotních dílů...

Zařízení pro průběžné zavádění zejména obkládaček ke kontrole rovnoběžných hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 249069

Dátum: 12.03.1987

Autori: Chlup Jiří, Procházka Vladimír, Široký Oldřich

MPK: G01B 5/04

Značky: rovnoběžných, obkládaček, zejména, kontrole, zavádění, průběžné, zařízení

Text:

...vodítka e výrobkom zaručuje hladkou prúchodnost a současně etálou možnost kontroly hran čidlem. To je s výhodou uchyceno přímo k vodítku, což umožňuje požadované nastavení od hrany udržet pro všechny výrobky ve stejné vzdálenosti.Na připojeném výkreeu je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněno zařízení v půdorysu a na obr. 2 je znázarněn řez rovinou A - A.Po stranách dopravníku l linky ( obr. l ) jsou...

Keramická směs pro výrobu obkládaček pro vnitřní obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 230188

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fleischman Josef, Engelthaler Jan, Engelthaler Jiří, Haták Bořivoj

MPK: C04B 35/14

Značky: výrobu, keramická, obkládaček, směs, obklady, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická směs, pro výrobu obkládaček pro vnitřní obklady, rozměrově stabilní při výpalu v rozmezí teplot 950 °C až 1050 °C, vyznačující se tím, že vedle klasických surovin, jako jsou kaolíny a keramické jíly, obsahuje slínovec, přičemž tato hmota obsahuje 10 až 15 % hmot. 1átek, prchavých při výpalu 55 až 65 % hmot. oxidu křemičitého 14 až 20 % hmot. oxidu hlinitého 1 až 2 % hmot. oxidu železitého 0,5 až 1,5 % .hmot. oxidu titaničitého 8 až 12...

Zařízení pro vybírání zejména obkládaček z pouzder stabilně uložených na tunelových vozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229865

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fencl Vratislav, Horní Bříza, Hořica Miloš

MPK: B65G 47/52

Značky: uložených, zejména, stabilné, pouzder, tunelových, obkládaček, vybírání, vozech, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické vybírání obkládaček dlaždic a podobných výrobků z pouzder stabilně uložených na tunelových vozech. Zařízení sestává z nejméně jedné hlavy upevněné na válci, který je uložen na plunžru. Hlava nese výsuvné rameno opatřené, kopírovací hlavou s čidlem a pružinou, jíž je kopírovací hlava tlačena do výřezu v pouzdrech s obkládačkami. Dále je hlava opatřená sklopným stolem, jehož volný konec sahá mezi nosné...

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223019

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brotánek Stanislav

Značky: dlaždíc, hutných, anebo, obkládaček, výrobu, keramická, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček se sníženou nasákavostí pod 1 %, sníženým smrštěním výpalem do konstantních 7 % a se zvýšenou bělostí a možností zabarvování keramickými barvítky, vyznačená tím, že hmotu tvoří hmotnostně 40 až 60 dílů surového kaolinu, 20 až 30 dílů plaveného kaolinu, 30 až 40 dílů pórového jílu, 1 až 2 díly žáru vzdorného jílu a nad 100 dílů přísada 1 až 5 dílů dolomitu. Vynález se uplatní ve výrobë...

Zařízení pro pokládání dlaždic a obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 226606

Dátum: 15.02.1986

Autor: Ježek Václav

Značky: dlaždíc, obkládaček, zařízení, pokládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pokládání dlaždic a obkládaček, sestávající ze dvou stejně dlouhých vzájemně rovnoběžných obdélníkových vodicích pravítek, opatřených na lícní straně otvory se závity, rozmístěnými v pravidelných roztečích, a ze dvou rozdělovacích pravítek, opatřených na konci dvěma otvory pro připevnění k vodicím pravítkům šrouby, přičemž vodicí pravítka jsou opatřena opěrkou a šrouby pro výškové ustavení, vyznačené tím, že rozdělovací pravítka...

Zařízení pro rozřazování zejména obkládaček a dlaždic z jednoho do dvou proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hořica Miloš, Fencl Vratislav

MPK: B65G 47/26

Značky: dlaždíc, jednoho, zejména, obkládaček, rozřazování, proudu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozřazování obkládaček, dlaždic a jim podobných výrobků na dopravnících. Zařízení sestává z přísunového dopravníku, na který navazují dva od sebe se rozbíhající dopravníky, které jsou opatřeny,přítlačnými pásky. Třídičkou jsou na přísuvném dopravníku podle jakosti posunuty výrobky kolmo k jeho ose doprava nebo doleva, a dále rozřazování probíhá samo. Výhodou zařízení je jeho jednoduchost.

Zařízení pro zdobení obkládaček, dlaždic a jim podobných výrobků postřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228630

Dátum: 01.01.1986

Autor: Široký Oldřich

MPK: B05B 3/00

Značky: výrobků, zařízení, obkládaček, zdobení, podobných, dlaždíc, postřikem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zdobení postřikem kapkami různé velikosti. Zařízení tvoří kabina s přívodem glazury na kterém je otočně uložen náboj. Vně kabiny je opatřen řemenicí pro pohon a na druhém konci v kabině je uchycen roztřikový kotouč. Ten je složen z lamel o nestejném vnějším průměru přičemž jsou lamely plynule uspořádány podle velikosti vnějšího průměru. Ke kabině je upevněn vnitřní kruh, který je otočně uložen ve vnějším kruhu pevně...