Patenty so značkou «obklad»

Ľahký zvukovo izolačný obklad na časť karosérie alebo na súčiastku motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12283

Dátum: 26.04.2010

Autori: Eggers Lutz, Rettberg Frank, Horst Guido

MPK: B60R 13/08

Značky: izolačný, ľahký, karosérie, vozidla, spôsob, obklad, zvukovo, motorového, část, výroby, súčiastku

Text:

...s krycou vrstvou, a funguje ako zvukovo izolačná plášťová vrstva.0005 V prípade DE 10 2007 020 832 A 1 obsahuje obklad čelnej steny zvukpenovej hmoty, v podstate vzduchotesnú zvukovo izolačnú vrstvu priamo spojenúpolyuretánovej peny s otvorenými pórmí. Zvukovo izolačná vrstva a vrstva z penovej hmoty sú vypeňované z rovnakého východiskového materiálu v jednostupňovom procese a sú integrálne vzájomne spojené v hotovom obklade materiálovým...

Pripevňovací prvok na obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 285765

Dátum: 04.07.2007

Autori: Koslowski Horst Dieter, Klautke Martin

MPK: F16B 13/04, F16B 13/00, B60R 13/02...

Značky: prvok, obklad, připevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Pripevňovací prvok na obklad pozostáva z hornej časti (1) na uloženie pružného kotúča (19), pripevniteľného na čap (20), a zo spodnej časti (11), ktorá prechádza obkladom (21) a je zaskočená v hornej časti (1). Z termoplastu pozostávajúca spodná časť (11) je vybavená priechodom (15) na čap (20) a jazýčkami (17) so západkovými výstupkami (18), usporiadanými po obvode tohto priechodu, pričom z termoplastu pozostávajúca horná časť (1) je tiež...

Stenový obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 285751

Dátum: 22.06.2007

Autor: Sjölander Oliver

MPK: E04B 2/88, E04F 13/08, E04F 13/14...

Značky: obklad, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka stenového obkladu pozostávajúceho z pozdĺžnych obkladových dlaždíc (15) z kameninového materiálu a montážnych profilov (10) uspôsobených na pripevňovanie na stenu budovy vo vertikálnom smere a určených na umiestnenie obkladových dlaždíc (15), ktoré sa kladú nad seba a majú pozdĺžny rozmer v horizontálnom smere, pričom vo vertikálnom smere sú usporiadané tak, že navzájom priliehajú a voliteľne sa navzájom prekrývajú....

Kotviaci mechanizmus pre podhľadový obklad strešného presahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4151

Dátum: 20.10.2006

Autori: Yvai Fabien, Le Teigner Thierry

MPK: E04D 13/15

Značky: kotviaci, podhľadový, přesahu, obklad, strešného, mechanizmus

Text:

...opise, kde sú uvedené viaceré spôsoby uskutočnenia patentu len ako výslovne ilustračné a nevymedzujúce príklady, ako referencie k schémam v prilohe.obrázok 1 predstavuje zjednodušený pohľad na priečny prierez obkladu strešného presahu podľa spôsobu uskutočnenia patentuobrázky 2 a 3 sú podobné pohľady ako obrázok 1, kde sú zobrazené varianty uloženia obkladu strešného presahuobrázok 4 predstavuje zjednodušený pohľad z perspektívy na...

Duté diely z plastu slúžiace najmä ako obklad stĺpikov riadenia motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11505

Dátum: 10.05.2006

Autor: Dole Thierry

MPK: F16B 21/08, B62D 1/16

Značky: vozidiel, najmä, slúžiace, motorových, obklad, duté, riadenia, diely, plastů, stĺpikov

Text:

...centrálny otvor 18 na voľnom okraji 8. Otvor 18 je centrálny voči osi X.0016 Každý výbežok 16 má polkmhový centrálny otvor 20 na volnom okraji 8. Bočné otvory 20 sú umiestnené na boku nosa 16 oproti časti 10. Všetky tieto otvory majú centrálnu os Iežiacu v rovine detinovanej osou X a smerom Y a sú symetrické navzájom voči osi X.0017 Voľný okraj 8 rozšírenej časti 12 leží v druhej spájacej rovine kolmej na pozdĺžny smer posunutej smerom...

Drevený bočný obklad na vonkajšie a vnútorné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13135

Dátum: 28.02.2005

Autor: Juan Puerta José

MPK: E04F 15/04

Značky: vnútorné, dřevěný, obklad, vonkajšie, použitie, bočný

Text:

...obrázku 2.Obr. 4 je pôdorys obloženia do exteriérov ainteriérov podľa vynálezu s čiastočnýmObr. 5 až 10 sú časti obloženia podľa vynálezu znázorňujúce altematívne uskutočnenia hrán dosiek.0014 Ako je znázomené na výkresoch, predložený vynález sa týka dreveného obloženia do exteriérov a interiérov, ktoré je na obr. l znázomené ako povrchové obloženie tvorené radom drevených dosiek ako sú tie, ktoré sú označené vzťahovými značkami 1, 2 a 3,...

Zariadenie na prístup pod obklad, predovšetkým k inštalačným rozvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3752

Dátum: 06.04.2004

Autor: Havlín Martin

MPK: E04F 19/06

Značky: přístup, zariadenie, predovšetkým, inštalačným, obklad, rozvodom

Text:

...pod obklad znázomené ako časť obkladanej plochy, na obr. 2 je zariadenie pre prístup pod obklad znázornená samostatne v stave, na ktorom je nosná doska zasunutá do rámčeku a na obr. 3 je znázomený samostatný rámček a nosná doska pri pohľade zospodu. Všetky vyobrazenia sú bez vonkajšieho obkladu.Zariadenie pre prístup pod obklad, predovšetkým k inštalačným rozvodom znázornené na obr. lje vytvorené z obkladového rámčeku l a zakrývacej...

Obklad povrchu spracovaný proti vlhkosti a spôsob výroby dielca na obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 194

Dátum: 22.10.2003

Autor: Lepetit Hervé

MPK: E04F 15/04, B32B 21/04

Značky: obklad, proti, vlhkosti, spôsob, dielca, výroby, spracovaný, povrchu

Text:

...na teplotu od približne 200 °C do približne 300 °C po dobu najviac rovnú 30 minút na centimeter hrúbky spracovávaného materiálu,čím sa umožní tvorba kovalentných väzieb medzi makromolekulovými retazcami zložiek vrstvy, pričom táto retifikácia sa v praxi uskutočňuje pod inertnou alebo redukčnou atmosférou, a pred vzájomným spojením chemickou cestou (typicky Iepením pod tlakom) prvej a druhej vrstvyAk spočíva spracovanie podkladovej...

Obklad chladiacich plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282951

Dátum: 06.12.2002

Autori: Gilli Paul, Hölblinger Werner, Brändle Bernd, Seidelberger Emmerich

MPK: F22B 37/14

Značky: ploch, obklad, chladiacich

Zhrnutie / Anotácia:

Obklad chladiacich plôch mnohouholníkových spaľovacích komôr parných generátorov je vytvorený z rebrových stien pozostávajúcich aspoň čiastočne zo zvislo prebiehajúcich paralelných rúrok, umiestnených v rade vedľa seba medzi zberačmi (2, 2', 4) a vzájomne spojených, ktoré sú v oblasti dna komory zbiehavo ohnuté k sebe na vytvorenie násypnej časti komory. V tejto násypnej časti sú dve vzájomne protiľahlé rebrové steny (1) z rúrok postupne zhora...

Zariadenie na výrobu prstencového izolačného obkladu z minerálnych vlákien a prstencový izolačný obklad z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2666

Dátum: 12.09.2000

Autor: Cridland Ian

MPK: F16L 59/02, E04B 1/78, F16L 59/14...

Značky: obkladu, prstencového, prstencový, minerálnych, vlákien, zariadenie, obklad, izolačný, izolačného, výrobu

Text:

...ako tepelnoizolačné vlastnosti a mechanické vlastnosti, ktoré budú rovnocenné, alebo ešte lepšie ako je tomu u prstencových izolačných obkladovvyrobených spôsobmi podľa existujúceho stavu techniky.Zvláštnym znakom prstencového izolačného obkladu z minerálnych vlákien podľa tohto technického riešenia, je to, že v porovnaní so súčasnými izolačnými obkladmi z minerálnych vlá kien je, alebo môže byt vyrábaný s kompozimou alebo komplexnou...

Montovaný obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 249081

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ležatka Aleš, Musil Petr

MPK: E04F 13/14

Značky: montovaný, obklad

Text:

...dvou eousedních tvarovek s opačnými tverovými odchylkami tímtáž kolíkem. Při zachování jednotných vzájemných vzdálenosti otvorů V upevňovacích liětách a tím 1 kolíků s pružnými vložkami jsou výrobní odchylky šířky obkladových tvarovek eliminovány tak, že poloha kolíku v průběžném otvoru podélnéhoprůřezu se může ve směru delší oay průřezu změnit. Protominimální délka průřezu otvoru musi kroně průměru dříku použité pružné vložky zahrnovat i...

Obklad pro kryoterapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 248821

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tauchmannová Helena, Štamberg Jiří, Peška Jan

MPK: A61F 7/02, C09K 5/00

Značky: obklad, kryoterapii

Text:

...tvar polštářku, který se dokonale přizpůsobuje tvarové členitosti ošetřovaného místa. Aby materiál dobře plnil tuto funkci, je velikost jednotlivých částic 0,02 až 3 mm a jejich tvar je s výhodou sfěrický. Materiál musí mít vysoce porézní strukturu, aby do své hmoty přijal dostatečně množství kapalného chladícího média. V uvahú přicházejí především zrnité sférické materiály o porezitě HO až 95 (poregita se vyjadřuje objemovými procenty...

Keramický obklad svislých stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222348

Dátum: 01.12.1985

Autori: Paseka Petr, Horsák Milan, Sovíček Jindřich

Značky: keramický, svislých, stěn, obklad

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický obklad svislých stěn řešící vzájemné propojení svislých stěn a keramického obkladu mechanickým způsobem s vyloučením mokrých procesů. Účelem vynálezu je zlepšení vzájemného spojení keramických obkladových tvarovek se svislými stěnami. Uvedeného účelu se dosáhne nasunutím obkladové tvarovky na lamelu tvarovaného profilu, přičemž tvarovky jsou podloženy pružicí hmotou. Prostor vymezený lícem stěny a lícem tvarovky je vyplněn izolantem.

Akustický obklad stropů a nebo stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 213951

Dátum: 01.06.1984

Autor: Paroubek Josef

Značky: stropů, akustický, stěn, obklad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká akustického obkladu stropů a stěn, který slouží především pro pohlcování hluku. Akustický obklad sestává, ze soustavy nosníků a na nich upevněných lamel, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že nosníky mají v příčném řezu tvar písmene U, jsou ve stojinách opatřeny otvory /3/ ve tvaru písmene S, takže ze dvou protilehlých okrajů otvorů vystupují upevňovací jazýčky /4,5/, mezi které jsou zasunuty boky /7/ lamel /2/, zapadající...