Patenty so značkou «objímkou»

Plastový zásobník s prstencovou objímkou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6963

Dátum: 08.03.2005

Autor: Pudselykke Lars

MPK: B65D 8/04, B65D 25/28, B65D 1/40...

Značky: výroby, spôsob, plastový, zásobník, objímkou, prstencovou

Text:

...rozprestierajúce zahĺbenie 7, ktoré je vymedzené stredovou oblasťou 6 a periférne sa rozprestierajúcou stenou 8. Zahlbenie 7 slúži na stabilizovanie a centrovanie stohu nádob 10 s vekom 5, t. j. na vloženie najnižšieho okraja 22 (pozri obrázok 3 b) na zodpovedajúcu nádobu 10. Veko 5 je vybavené periférne sa rozprestierajúcim pásovým lemom, tvoreným stenou 9,ktorá je približne rovnobežná so stenou 8. Medzi stenou 9 a stenou 8 je na spodnej...

Injektor perového typu s objímkou na nastavenie dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4684

Dátum: 03.03.2004

Autori: Plumptre David Aubrey, Perkins Robert, Veasey Robert Frederick

MPK: A61M 5/315

Značky: dávky, nastavenie, injektor, perového, objímkou

Text:

...Prvý závit piestovej tyčky je výhodne umiestnený proti druhému závitu piestovej tyčky.Druhý koniec spojky je výhodne vybavený skupinou unášacích zubov upravenýchpre záber s druhým koncom objímky na nastavovanie dávky.Injektor perového typu ďalej výhodne obsahuje klikací prostriedok, umiestnený medzi spojkovýmí prostriedkami a drážkovými prostriedkami, poskytnutými na plášti.Klikací prostriedok výhodnejšie obsahuje objímku, poskytnutú...

Injektor v podobe pera s objímkou na navolenie dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9201

Dátum: 03.03.2004

Autori: Plumptre David Aubrey, Perkins Robert, Veasey Robert Frederick

MPK: A61M 5/315

Značky: injektor, podobě, dávky, navolenie, objímkou

Text:

...pričom voľný koniec ramienka má ozubený člen a na druhom konci vybavenú skupinu obvodovo smerovaných pilovitých zubov, Lrspôsobených na záber so zodpovedajúcou skupinou obvodovo umiestnených pilovitých zubov vybavených na spojko vých prostriedkoch.Klikací prostriedok alternatívne obsahuje objímku vybavenú na prvom konci najmenej jedným skrutkovito sa rozprestierąjúciiii ramicnkom a najmenej jedným pružinovým členom, pričom voľný koniec...

Hydrant, hlavne podzemný hydrant s multifunkčnou objímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2395

Dátum: 23.02.2004

Autori: Schmidt Manfred, Böttge Lothar

MPK: E03B 9/00, F16K 27/00

Značky: hlavne, hydrant, podzemný, multifunkčnou, objímkou

Text:

...drenážneho systému,respektíve zriadenia na vypúšťanie vody. Zriadenie na vypúšťanie vody sa podľa vynálezu vyznačuje výhodne doplnkovo špeciálnym vodným - rozdeľovacím systémom s použitím aspoň dvoch otvorov, ktore spájajú vnútomý priestor podzemného hydrantu s jeho vonkajšímpriestorom, na zaistenie vypúšťania vody podľa priania. Výhodným vytvarovaním aspoň puzdrapodzenmćho hydrantu z polyetylénu sa okrem toho dosiahne homogenita materiálu,...

Tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 28

Dátum: 16.01.2003

Autor: Lamping Alwin

MPK: F16L 17/025, F16L 21/03

Značky: tesniaci, krúžok, nasúvacou, objímkou

Text:

...tohto vynálezu je v nezataženom stave tesnenia radiálna výška zadného boku ostria tesnenia väčšia než 2/3 radiálnej celkovej výšky tesnenia. Ostrie tesnenia je pritom vytvorené v priereze s v podstate pravouhlým tvarom. K osi rúry smerujúce, v podstate rovné prítlačné plochy ostria tesnenia a pritlačnéhotesnenia tvoria so svojimi príslušnými zadr.ými bokmi vždy ostrý uhol, menší než3 90 °. Pomer radiálnej výšky ostria tesnenia k...

Spôsob rekonštrukcie vysokotlakých rozvodov hermetickou delenou objímkou za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279816

Dátum: 06.11.1996

Autor: Klement Koloman

MPK: F16L 55/17, F16L 55/175, F16L 55/168...

Značky: studena, rekonštrukcie, rozvodov, dělenou, hermetickou, spôsob, vysokotlakých, objímkou

Zhrnutie / Anotácia:

Hermetická objímka na zvýšenie únosnosti tlakových rozvodov (5) rôznych médií slúži na zosilnenie kritického zoslabeného miesta rozvodnej sústavy, kde nosnou časťou je plášť objímky (1) pozostávajúci z delenej objímky (10) - dvoch i viacerých častí podľa členitosti, ktoré sú spájané rozoberateľnými alebo nerozoberateľnými spojmi. Vôľa medzi rozvodom (5) a plášťom (1) je vyplnená disperzne spevneným kompozitom, ktorý vymedzuje vôľu, zabezpečuje...

Spojenie tyčí objímkou so závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279705

Dátum: 08.03.1995

Autori: Knodel Rolf, Schimpff Frithjof, Wendt Andreas

MPK: E04C 5/16, E04C 5/18

Značky: tyčí, spojenie, objímkou, závitom

Zhrnutie / Anotácia:

Spojenie objímkou (1) so závitom (2) je uskutočnené pri armovacích tyčiach (5), zaskrutkovaných svojimi koncami (5.1, 5.2), vybavenými závitom (6), kužeľovito vybiehajúcim v závitovej koncovej časti (7) do kovovej objímky (1) vybavenej zodpovedajúcim vnútorným závitom (2). Obidve koncové časti (3) objímky (1) majú vonkajší obrys progresívne stúpajúci k stredu objímky (1).