Patenty so značkou «objemové»

Presné automatické objemové odmeriavacie zariadenie kvapalín a spôsob presného plnenia a odmeriavania dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286126

Dátum: 10.03.2008

Autor: Matějka Milan

MPK: G01F 1/56, G01F 1/20

Značky: přesné, dávky, odmeriavania, zariadenie, přesného, plnenia, objemové, spôsob, automatické, odmeriavacie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zvýšenie presnosti automatického dávkovania kvapalín, ktoré sa dosiahne pomocou vhodného tvaru odmernej nádoby (1) stavoznaku (5) a trojcestného ventilu (3), spojeného s vyhodnocovacím, časovacím a napájacím obvodom (4).

Presné automatické objemové odmeriavacie zariadenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4304

Dátum: 03.11.2005

Autor: Matějka Milan

MPK: G01F 1/72

Značky: odmeriavacie, objemové, kvapalín, zariadenie, přesné, automatické

Text:

...je taký že vyhodnocovací, časovací a napájací obvod 4 nie je zapnutý a ventil 3 i snímač hladiny 2 nie sú tiež zapnuté, pričom ventil 3 je v polohe, že je uzavretý smerom od PRÍVOD k odmemej nádobe l a opačne, avšak je otvorený smerom od VÝVOD k odmemej nádobe l a opačne.Trubka 8 je použitá z vhodného materiálu (napr. plastu), taká aby mohol byt ako snímač hladiny 2 použitý niektorý zo snímačov vhodného typu (v príkladnom vyhotovení je použitý...

Rotačné objemové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284459

Dátum: 21.03.2005

Autor: Richards Ronald Leslie

MPK: F01C 1/07, F02B 53/00, F01C 1/077...

Značky: objemové, rotačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačné objemové zariadenie obsahuje pevný toroidný valec (41) nachádzajúci sa v skrini valcov vybavený kruhovým prístupovým otvorom obkolesujúcim vnútornú obvodovú časť toroidného valca. Kľukový hriadeľ (40) má odklon hnacieho čapu (56) od osi kľukového hriadeľa (40) a je umiestnený uprostred hlavného ložiska (51) a rotormi (45). V hnacom čape (56) je uložený planétový člen (50) pre kruhový pohyb okolo osi kľukového hriadeľa (40). Každý rotor...

Nástroj na objemové vyrezávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2817

Dátum: 12.03.2001

Autor: Pániková Zdena

MPK: A47J 17/02, A47J 17/00

Značky: vyrezávanie, nástroj, objemové

Text:

...člena je sklonená od roviny stredovej osi vodiacej tyče o 30 ° až 50 ° a stredová os druhého prstencového vyrezávacieho člena je sklonená od roviny stredovej osi vodiacej tyče o -30 ° až -50 °.Podstatou technického riešenia je aj samotné uskutočnenie oboch prstencových vyrezávacích členov, ktoré sú opatrené kruhovým ostrím.Oba prstencové vyrezávacie členy sú u.miestnené v čelnej. časti vodiacej tyče. Vodiaca tyč tak obsahuje vodiacu...

Spôsob výroby piva s obsahom alkoholu nižším ako 1% objemové

Načítavanie...

Číslo patentu: 279934

Dátum: 11.06.1999

Autori: Lommi Heikki, Swindels Wim, Van Dieren Ben

MPK: C12C 11/00, C12C 11/07, C12C 11/09...

Značky: obsahom, objemové, spôsob, nižším, výroby, alkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nízkoalkoholického alebo nealkoholického piva kontinuálnym zakvasovaním kvasnicami pri nízkej teplote. Vyčerená mladina sa spracováva odparením a/alebo adsorpčnými činidlami a potom sa vedie plneným stĺpcovým reaktorom, obsahujúcim imobilizované kvasnice, pri teplote medzi teplotou tuhnutia mladiny a +10 °C. Kvasnice sa reaktivujú pri teplote 2 až 30 °C počas 10 až 30 hodín. Plnený stĺpcový reaktor sa prípadne môže...

Objemové lamelové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260235

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horák Zdeněk, Rybníček Jiří

MPK: F04C 2/344

Značky: objemové, čerpadlo, lamelové

Text:

...přičemž je zamezeno zadírání rotoru s víkem čerpadla. Jinou výhodou uvedeného řešení je, že vytvoření tlunícího výřezu ve víku čerpadla snižuje jeho hlučnost. Vytvořenín nepřeruěované vnější válcové plechy pracovní dutiny se eníží opotřebení lamel a zvýäí se jejich životnost.Jedno z možných řešení objenového lemelového čerpadlaje schemetíoky znázorněno ne priložených výkresedh, kdena obr. 1 je znázorněno objemové lamelové čerpadlo v...

Poistka meracieho krúžku na objemové prietokové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280328

Dátum: 15.10.1991

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš

MPK: G01F 15/00

Značky: objemové, meradlá, meracieho, krúžku, poistka, prietokové

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že strmeň (3) je v hornej časti opatrený prvým spojovacím čapom (4) zapadnutým do otvorenej drážky (8) v deliacej medzistene (2) a v spodnej časti druhým spojovacím čapom (5) zapadnutým do otvorenej drážky (9).

Objemové lamelové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 271394

Dátum: 12.09.1990

Autor: Rybníček Jiří

MPK: F04C 2/344

Značky: objemové, lamelové, čerpadlo

Odměrka pro automatické měření objemové hmotnosti sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265057

Dátum: 12.09.1989

Autor: Sedlák Zdeněk

MPK: G01F 19/00

Značky: sypkého, objemové, měření, materiálů, automatické, hmotnosti, odmerka

Text:

...Hopní okraj odměrné nádoby noní třebazarovnávat, přebytečný materiál so sám sesype dolů.Vynález bude dá 1 e.podrobněji vysvětlen pomocí přiložonéhovýkresu, na němž je schematickybnakresleno provedení sestavyOdměrkn podle vynálezu je tvořona odmčrnou nádobou l,ktoré fo uložonu v kr cim Ulášti 2 onochúvaíoím.kolcm odměrné., i . J J I v v n i r nádoby A Jolný prostor. krycí plast g JO zakoncen výsypkou Ávo tvaru kužola, V jehož vrcholu...

Aparatura pro kontinuální měření objemové aktivity plynného 133Xe v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 263735

Dátum: 11.04.1989

Autori: Erban Jiří, Kleinbauer Karel, Husák Václav

MPK: G01T 1/161

Značky: aparatúra, kontinuální, 133xe, ovzduší, měření, plynného, objemové, aktivity

Text:

...e objemovou aktivitou plynu v ovzduší. Proudění měřeného plynu Komorou je zajištěno vestavěným ventilátorem. Protože současně nastáváí uvolňování radioxenonu z aktivního uhlí, umožňuje zařízení mo nitorovat okamžitou úroveň aktivity radioaktivního xenonu v místnoeti. Komora je současně opatřena stínícími clonami, které umož-3 ňují průchod měřeného plynu a zaáištují také dostatečně odstínění detektoru. Komora i detektor jsou opatřeny...

Zařízení pro zjišťování objemové hmotnosti cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261459

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sojka Jiří, Růžička Oskar

MPK: C04B 7/48

Značky: zařízení, objemové, slínku, zjišťování, cementářského, hmotnosti

Text:

...zapojené na registrační přístroj gg opatřena výstupy gl řídícího signálu pro ovládání činnosti skipového ústrojí 1, vibračního podavače 2 a vibračního třídiče Z. Dno měřicí trubice łł je tvořeno uzávěrem gł ovládaným servopohonem 2, který je rovněž řízen vyhodnocovací jednotkou 1 . Materiálový výstup měřicí trubice je sveden do sběrné násypky lg.Její vývod je zaústěn zpět do dopravní cesty slínku z chladiče rotační pece.Nad úrovní...

Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 259358

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bukoven Ján, Hering Jiří, Ray Ján

MPK: G01F 1/00, G01F 1/56, G01F 1/05...

Značky: komora, piestom, meracia, meradlá, rotujúcim, objemové

Text:

...meradla.Alternatívne je možné do puzdra meradla kolmo na kruhové dno zabudovat induktívny snímač.Umiestnením vtokového a výtokového otvoru V kruhovom dne sa zjednoduší Výroba zložitých tvarov puzdra. Malé tlakové účinky kvapaliny na oddelené kruhové dno dovolujú použiť pre výrobu tejto súčiastky ma 4teriál nižšej pevnosti, napriklad plast, čo dáva predpoklad efektivnejších technologických možnosti výroby, napríklad striekaním z plastov s...

Způsob objemové stabilizace vysušeného silikaorganogelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255598

Dátum: 15.03.1988

Autori: Víška Jarmil, Čížková Jana

MPK: C01B 33/157

Značky: vysušeného, stabilizace, silikaorganogelu, způsob, objemové

Text:

...až 20 hodin. iTouto úpravou se získá porézni kysličník křemiěitý, který po vymyti solí a vysušeni, případně vyžíháni 3 nemění objem částic, objem a velikost pőrů, ani po opakovaném vaření ve vodě nebo ve vndných roztocich kyselín či solí. Podržuje si vyšší objem pőrů, jaký měl výchozí vysušený silikàorganogel Je možno jej použit jako adsorbent, například v chromatografických ko-lonách, nebo jako matrici pro chemické navázání organických...

Objemové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242093

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sobola Jan

MPK: F04C 18/10

Značky: čerpadlo, objemové

Text:

...vytvořené v těleee bloku Q motoru a ve spodním víku 1 ložiska. Vnitřní rotor l je plovoucím způsobem uložen na hnacím hří deli 1 a mezi vnitřní plochu otvoru gg vnitřního rotoru l- 3 . 242 Iw 3 ą eílově nezatíženou část 2 hnacího hřídele 1 je vložen alespoň jeden pružný vymezoveeí člen, půeobící silově jak v radiálním, tak v obvodovém směru. Při pravotočivém eměru otáčeni ve eměru šípky § unášejí výstupky łl vnitřní ro~ tor ł a...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Volný Miroslav, Musial Petr, Kubíček Petr, Válek Jan

MPK: G01G 11/14

Značky: objemové, změn, materiálů, transportních, složení, kontinuálnímu, zařízeních, hmotnosti, sypkých, chemického, zařízení, určování

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Zařízení pro objemové měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246736

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dvooáeek Jaroslav, Boeek Jioí, Dvooáeek Jan

MPK: G01F 3/00, A01J 7/00

Značky: měření, tlakovým, zařízení, kapalin, spádem, dopravovaných, plynů, objemové

Text:

...15 je spojeno též s vratným válcem 17,kterým je opatřen elektromagnetický ventil 14. Není však podmínkou, aby byl použit vratný valec 17, místo něho může být použite například neznázorněná vratná pružina. Druhý vstup 18 elektromagnetického ventilu 14 je napojen na atmosférický tlak. Výstup 15 z elektromagnetického ventilu 14 je napojen spojovacím přívodem 2 I na hrdlo 21, které je spojovacím otvorem 22 propojeno s ovládacím prostorem 23...

Zařízení pro objemové měření a vyhodnocování spotřeby nafty v palivovém okruhu lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241867

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lipowsky Helmut, Flegel Kuno, Eilert Günter

MPK: G01F 1/00, B60K 15/00

Značky: zařízení, palivovém, vyhodnocování, spotřeby, okruhu, měření, lokomotívy, objemové, nafty

Text:

...nâdobou a pod ní je snímač výšky hladiny. Objem odmčrně nádoby meži horní a spodní hladinou je možno nastavit kalibrovacímšroubemĺ V odmšřovacím bloku 1 gsou,vývody dâlkověho teploměru pro měření teploty nafty v odměnnogcnbloku 1. Součástí odměřovacího bloku 1 je i hladinomčr a pomocné snímače, které dávají informaci o maximální či minimâlní výšce hladiny a zajištují přepojovâní jednotlivých režimu na normální provoz z hlavní nádrže nebo...

Zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 238044

Dátum: 15.10.1987

Autori: Liškutin Jiří, Votava Petr, Hladík Jaroslav

MPK: G01N 3/34, /G01 0/00, G01N 23/00...

Značky: nedestruktivní, hmotnosti, betonových, stanovení, zařízení, krychelné, objemové, pevnosti, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců, zejména z pórobetonu, kombinací radiometrického a sklerometrického měření. Účelem vynálezu je vyloučit při měření vliv vlhkosti měřeného dílce spolu s moderačními účinky stínicího materiálu pro použité záření a vyloučit rovněž mechanické vlivy zkreslující výsledky sklerometrického měření. Tohoto účinku je dosaženo zařízením podle...

Způsob eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu při radiometrickém stanovení vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253040

Dátum: 15.10.1987

Autori: Částek Dalibor, Šmejkal Zdeněk, Votava Petr

MPK: G01N 23/05

Značky: způsob, stanovení, radiometrickém, materiálů, hmotnosti, vlivů, objemové, vlhkosti, změn, eliminace

Text:

...však vyžaduje přídavné zařízení včetně ďalších zdrojů ionizujícího záření.Toto nevýhodu je odstraněno u zpdsabu elíminace vlivu změn objemové hmotnosti podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že detektor termálních neutronů se umístí ve vzdálenosti 4 až 13 cm od zdroje rychlých neutrond, přičemž tato vzdálenost je tím větší, čim je větší rozsah kolísání objemové hmotnosti měřeného materiálu.Při takto nastavené vzájemné vzdálenosti...

Zařízení k dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu, na objemově přesné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 243198

Dátum: 15.07.1987

Autori: Presl Jioí, Krabec Zdenik

MPK: B21D 43/28

Značky: polotovary, objemové, hranatého, dělení, materiálů, tyčového, přesné, zařízení, kruhového, průřezu, zejména

Text:

...neznázorněným servopohonem.Snímač 3, který může být proveden jako kontaktní, anebo - při dělení ohřátého tyčového materiálu, válcovaného za tepla - jako bezkontaktní, je napojen na řídící systém lg, zahrnující v daném případě měřicí zařízení łł, mikropočítač 3 a povelový systém lg výstup řídicího systému lg je napojen na řídící obvod 2, ovládající prostřednictvím krokového motoru § v závislosti na impulsních sígnálech řídicího systému lg -...

Lisovací revolverové zařízení pro víceoperační objemové tváření na mechanickém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249439

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kubíček František

MPK: B30B 15/00

Značky: mechanickém, zařízení, víceoperační, lisovací, tváření, revolverové, objemové

Text:

...přes první klín 213, veda čtvrtý čep 23 g a tím i náboj 231, ke kterému je pevně připojeno pit párů dvoustranných klínů 222, půeobícíoh na kleštinové páky 533, které se opírají o doraoy 221 a ovladají -otevírlní kleětin 533.Zpětný pohyb kleětin 292 je zajíětěn kleätinovými pružineli 222. Osovä aynetrickć stlečování kleätin 59,3 je zabezpečeno pevnou vezbou mezi kleätineni 23,3, ozubeným hřebenem 52 g a štvrtým ozubeným kolem 221, které je...

Spôsob výroby konzervačného prípravku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a kondenzačných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škultéty Miroslav, Sabadoš Július, Škultétyová Nadežda, Magura Miroslav, Hoľko Michal, Čollák Mikuláš

MPK: A23K 3/00

Značky: výroby, objemové, kondenzačných, přípravků, konzervačného, formaldehydu, krmiva, produktov, spôsob, báze, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a jeho stabilizácie voči polymerizácii zmesou metanolu a polykondenzačných produktov odpadajúcich pri výrobe pentaerytritolu.

Nástroje pre objemové tvárenie zhotovené ze špeciálnych Al-bronzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248133

Dátum: 15.01.1987

Autori: Podolský Michal, Kováč Andrej, Tolnay Marián, Žitňanský Marcel, Proksa Miloslav, Adamka Jozef

MPK: C22C 30/02

Značky: al-bronzov, nástroje, tvárenie, objemové, zhotovené, špeciálnych

Text:

...prvkom eoko- je V, Ti, Co a W do obsahu 0,5 každého prvku.Použití-m nástoojovélro Abbroxnzu, zthotovenéhlo pülsĺĺĺlllpjütllľ podľa PV 10 099433 pri výrobe nástrlojjov pre objemové tváłrnenixe oceli lroróziievzdortirych, vauetenitických a felriítických, ,pro iobluasst -aatörnovej energetiky,letectva -a kozmtonaultiky má .oproti tv.árni.aucim .nástrojom zhłoüoveným zo súčasne známych a zaoužĺ-voných materiálov celý rad vý 4hod. Okrem vyššej...

Objemové lamelové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247960

Dátum: 15.01.1987

Autor: Rybníček Jiří

MPK: B67D 5/48

Značky: čerpadlo, lamelové, objemové

Text:

...naopak rychlé vyeunutí zéklopký a tím odkrytí přepoulticich otvoru sedla ventilu sa účelom umoänlntprdtoku čerpané kapaliny z výtlečné am do podtlakové čáeti objeloveho lemelovlho čerpadla . Daléí výhoda uvedeného řelení epočívd v tom, le je podstatnl eníleno přeniiení tlakových -and do mechanismů výdejního stojanu o odstrenłno chvční v celkovom hydreulickém okruhu výdejního stojanu.Príklad provedení objemového lamelového čerpadla je...

Způsob průběžného měření objemové zádrže dispergované fáze v disperzi dvou nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247852

Dátum: 15.01.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Sovová Helena, Figura Zdenko, Čermák Ján, Havlíček Antonín

MPK: G01F 13/00

Značky: měření, zádrže, omezeně, kapalin, mísítelných, objemové, nemísitelných, disperzí, průběžného, způsob, dispergované, fáze

Text:

...sondy a signál je nezávislý na velikosti kapek v disperzi.Pro všechny tyto přednosti je navrhovaná metoda průběžného měření objemové zádrže dispergované fáze v disperzi dvou nemi sitelných nebo omezeně misitelných kapalin vhodnějši než metodydosud používané. Popsaná měřicí metoda umožňuje zejména zkvalit nění regulace a intenzifíkaci extrakčních kolon, reàktorů kapaliną-kapalina a dalších průmyslových zařízení.Vynález je podrobněji...

Způsob stanovení objemové aktivity radonu Rn 222 86

Načítavanie...

Číslo patentu: 247607

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klicpera Jiří

MPK: C01B 23/00

Značky: radonu, objemové, způsob, aktivity, stanovení

Text:

...napŕ. i do formy jednoduchého polynomu. Při odběru vzorků a měření je třeba dodržovat stejné technologické podmínky, předvším teplotu, složení upravované vody, hydraulické a pneumatické poměry na zařízení a způsob stanovení obou složek, radonu Rnšěz a agresivního oxidu uhličitého.Výhoda uvedeného stanovení spočívá V tom, že stanovení obj. aktivity Rnäšz ve vodě je provedeno rychle a bez nároku na drahé zařízení vybavené obvykle alespoň zčásti...

Zařízení pro mechanický poklep násypky aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů, zejména granulovaných výbušnin nebo pyrotechnických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235839

Dátum: 01.12.1986

Autor: Adamec Josef

MPK: C06B 21/00

Značky: hromadné, pyrotechnických, materiálů, aparátu, výbušnin, objemové, směsi, násypky, granulovaných, mechanicky, zejména, poklep, zařízení, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů zejména výbušnin nebo pyrotechnických směsí. Při objemovém dávkování, používaném při hromadné výrobě součástí, jako například zpožďovacích válečků časových průmyslových rozbušek, je rozhodujícím faktorem funkční kvality výrobku rovnoměrnost dávek tvořících například výbušninu nebo pyrotechnickou směs náplně těchto součástí. U granulovaných materiálů, jako výbušnin...

Způsob stanovení celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234109

Dátum: 01.10.1986

Autori: Litomiský Miroslav, Kubant Josef

MPK: G01F 17/00

Značky: uhlí, hmotnosti, skládky, celkové, objemové, způsob, stanovení, průměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovená celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí, zejména energetického. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví průměrná sypná hmotnost uhlí, průměrná stlačitelnost uhlí, rozměry geometrického tvaru skládky uhlí a plošná hmotnost zhutňovacího prostředku použitého při tvorbě skládky, přičemž celková průměrná objemová hmotnost skládky je harmonickým průměrem objemových hmotností kvádrů a trojbokých...

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 228224

Dátum: 15.03.1986

Autori: Liška Miloš, Fridrich Dušan, Žoldák Ľubomír

Značky: nečistot, merače, lapač, objemové, tekutin, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Lapač tuhých nečistôt pre objemové merače tekutín, vytvorený z plášťa a prírub vyznačený tým, že štrbiny (2) plášťa (1) sú zúžené v smere prúdenia a vytvárajú kanály, ktorých myslená os má sklon k povrchu plášťa (1) 45° a pomer ich dĺžky k šírke je 15:1 až 25:1.

Nástroj pro objemové tváření za studena součástí s dutinou obecného tvaru v rovině lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 222820

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chytka Vladimír, Fiala Felix

Značky: nástroj, lisování, tvaru, rovině, studena, objemové, obecného, tváření, dutinou, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití relativně jednoduchého i výrobně snadného a provozně spolehlivého zakládacího zařízení pro výrobu tvarově složitých součástek i v podmínkách mechanizace a automatizace chodu beranu lisu. Realizuje se to pohyblivě umístěným středicím a přejímacím elementem v horní lisovnici, vybaveným na opěrné straně pružinami s opěrnou podložkou působící proti pevnému lisovníku, umístěnému v dutině spodní lisovnice. Pohyblivý a...

Způsob eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229327

Dátum: 01.03.1986

Autor: Votava Petr

MPK: G01N 23/02

Značky: objemové, eliminace, materiálů, vlivů, změn, způsob, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu při měření jeho chemického složení na základě energetické detekce gama záření vzniklého interakcí neutronů s atomovými jádry měřeného materiálu. Účelem vynálezu je vyloučit nutnost provádění paralelního kompenzačního měření. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se dle rozsahu kolísání objemové hmotnosti nastaví výška vrstvy proměřovaného materiálu tak, že...

Způsob nedestruktivního stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 221595

Dátum: 15.02.1986

Autori: Liškutin Jiří, Hladík Jaroslav, Votava Petr

Značky: dílců, nedestruktivního, krychelné, stanovení, pevnosti, způsob, objemové, hmotnosti, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuzování kvality vyrobených betonových dílců, zejména z pórobetonu. Účelem vynálezu je zkrátit dobu potřebnou pro získání potřebných údajů tak, aby výsledků měření bylo možno zpětně promítnout do výroby a při měření nedocházelo ke znehodnocení dílců. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se provádí prozařování ještě nevysušených dílců fotony gama a rychlými neutrony za současného sklerometrického měření pevnosti...

Zapojení pro automatické ovládání zařízení k radiometrickému měření objemové hmotnosti sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227250

Dátum: 15.11.1985

Autor: Dobrovolný Jiří

Značky: materiálů, objemové, zařízení, radiometrickému, zapojení, hmotnosti, ovládání, automatické, sypkého, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického ovládání zařízení k radiometrickému měření objemové hmotnosti sypkého materiálu, zejména cementářského slínku. Účelem vynálezu je dosáhnout plně automatické činnosti celého zařízení s předáváním změřených údajů. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo zapojením s vyhodnocovacím a signalizačním blokem, na který přicházejí údaje o stavu a činnosti jednotlivých prvků zařízení a odkud vycházejí signály k aktivaci nebo...

Zariadenie na objemové dávkovanie pastovitých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 222083

Dátum: 15.07.1985

Autori: Felcan Tibor, Tinka Stanislav

Značky: pastovitých, zariadenie, objemové, hmot, dávkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na objemové dávkovanie pastovitých hmôt pozostávajúce z kruhového krokovaného dopravníka opatreného dopravnými lôžkami, nad ktorým je uložený zásobník, v ktorom je dopravný slimák, vyznačujúci sa tým, že medzi zásobníkom a kruhovým krokovaným dopravníkom je uložený dávkovač (3), za ktorým je nad lôžkom (4) kruhového krokovaného dopravníka (1) umiestnená dotláčacia jednotka (19) pastovitej hmoty, zatiaľ čo pod každým lôžkom (4)...

Rotační objemové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216613

Dátum: 01.10.1984

Autor: Babák Jan

Značky: objemové, rotační, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení třecích ztrát u rotačního objemového čerpadla s trochoidním ozubením, které je tvořeno vnitřním a vnějším rotorem se středy otáčení vzdálenými od sebe o hodnotu excentricity. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou válcového vybrání skříně čerpadle tím způsobem, že v místě přilehlém výtlačnému kanálu je skříň opatřena alespoň dvěma radiálními vybráními, která sahají maximálně do vzdálenosti koncových hran...

Způsob stanovení objemové hmotnosti ozářených nebo vyhořelých jaderných palivových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216108

Dátum: 15.06.1984

Autori: Medek Jiří, Landsperský Hanuš

Značky: stanovení, ozářených, hmotnosti, objemové, jaderných, vyhořelých, materiálů, způsob, palivových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rychlé, jednoduché a přístrojově nenáročné stanovení objemové hmotnosti jaderných palivových materiálů po jejich ozáření nebo po vyhoření tak, aby je byla možno provádět dálkově ovládaným způsobem a současně zkrácením pracovní doby nutné pro stanovení snížit riziko z ozáření vysoce radioaktivními palivovými materiály. Uvedeného účinku se dosáhne tím, že ozářený nebo vyhořelý jaderný palivový materiál ve formě úlomků, drti nebo...