Patenty so značkou «objemov»

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288191

Dátum: 14.05.2014

Autori: Martinček Ivan, Pudiš Dušan

MPK: G01M 11/02, G01F 1/74

Značky: meraním, koncentrácie, dĺžky, objemov, pikolitrových, určovania, metoda, zmesí, vlnovej, kvapalných, vyrovnávacej, binárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov s využitím optického vlákna je založený na meraní vyrovnávacej vlnovej dĺžky ?0 pre interferujúce módy LP01 a LP11 šíriace sa v optickom vlákne, ktorého jadro je tvorené vyšetrovanou binárnou zmesou. Keďže index lomu binárnych zmesí závisí od pomeru jednotlivých kvapalín v zmesi, je možné na určenie tohto pomeru využiť meranie vyrovnávacej vlnovej dĺžky ?0 pre...

Systém a spôsob sekvenčného záznamu a archivácie veľkých objemov video údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13915

Dátum: 08.05.2008

Autor: Verhulst Robert

MPK: G06F 3/06

Značky: veľkých, objemov, archivácie, systém, údajov, spôsob, záznamu, sekvenčného, video

Text:

...tohto vynálezu obsahuje viaceré zariadenia na záznam údajov, ktoré sú usporiadané do polí. Každé pole obsahuje jeden server a určitý počet zariadení na záznam údajov pripojených ktomuto serveru. Každé pole je vybavené na sekvenčné zaznamenávanie údajov, ktoré prichádzajú do poľa cez jeho server vstupnou rýchlosťou nižšou než je daná maximálna vstupná rýchlosť tá je definovaná všpecifikáciách technických údajov zariadení tvoriacich toto...

Pipeta na meranie malých objemov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241580

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nozawa Shigenori

MPK: B01L 3/02, G01F 13/001

Značky: meranie, malých, pipeta, objemov

Text:

...sa nachádzajúcimi dvoma zaräžkami z pórovatého materiálu, ktorý vylmedzwje pohyb Ikvapky ortute. Pipeta je napojená .na prívod vzduchu, ktorým sa pneumatický ovláda .pohyb owrtuťovej kvapky, t. j. píesta v kajpiláąre. Pre urýchlenie manipulácie na .kapilárnu rúrklu je »nasadená pomocná jimka na zachytenie odmeraného objemu vzorky, čítrn sazamedzi vniknutiu jo-dmeriavanej často infekvčnej vzorky tekutiny.Pneumatické ovládanie pohybu...