Patenty so značkou «obežných»

Tvar rozvádzacích a obežných lopatiek vodnej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7229

Dátum: 03.09.2015

Autori: Potocký Peter, Kadora Jozef

MPK: F03B 3/06

Značky: turbiny, obežných, rozvádzacích, lopatiek, vodnej

Text:

...- polomer označujúci skúmaný charakteristický valcový rez rozvádzacej lopatky V priestore medzikružia prietokového prierezu, V ktorom je umiestnená rozvádzacia lopatkaNa dosiahnutie maximálnej účinnosti turbíny na vodnom diele je nutné prispôsobiť rozmer a tvar rozvádzacích lopatiek a lopatiek obežného kolesa na konkrétne hydrologické a morfologické pomery Vodného toku V danom profile. Výpočet tvarov lopatiek je pomerne náročný, Vyžaduje si...

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/08

Značky: měření, dvouřadých, hřídelů, kuličkových, zejména, obežných, ložisek, zařízení, průměru

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Zařízení pro broušení oběžných drah dělených vnitřních kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267245

Dátum: 12.02.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 19/06

Značky: dělených, zařízení, broušení, kroužků, ložisek, obežných, vnitřních

Text:

...pružinami. Oba unešeče jsou vůči opěrkám umistěny ex centricky.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je znäžorněn nárysný řez zařízením a na obr. 2je bokorysný poh 1 ed.A Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou párů pevných opě 2 267 245rek 1 a dvou protilehlých čelních unašečů 3, 2. Alespoñ jedenz unašečů 1, 2, ve znázorněném případě první unašeč 3, je naháněny a alespoň jeden z unašečů 1, 2, ve...

Zálisek oběžných kol zhotovených z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261381

Dátum: 10.02.1989

Autori: Grézlová Marie, Vykopal Jan, Krempl Jan

MPK: F04D 29/28

Značky: zálisek, zhotovených, obežných, plastické, hmoty

Text:

...obrys prstencevých lamel je kruhový, opatřený výřezem.Další podstatou vynálezu je, že vnější obrye prstencových lamel má tvar n-úhelníku.V šší účinek zálisku řešeného podle vynálezu se projevuje ve snížené výrobní pracnosti a materiálové náročnosti, což se projevuje zejména při výrobě s větším počtem výrobků.Příklad konkrétního provedení je schematioky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. ltje osový řez oběžným kolem s...

Zařízení na ohybání výstřižků lopatek oběžných ventilátorových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 259340

Dátum: 17.10.1988

Autor: Voleman Radko

MPK: B21D 7/03

Značky: ohýbání, lopatek, ventilátorových, obežných, výstrižku, zařízení

Text:

...možno provést ohnutí a dotváření jazýčků výstřižků lopatek současně u všech lopatek kola z obou stran ve dvou krocích po době jdoucích. Prípadné je možno ohnutí a dotváfení provâdět pouze u určitého podílu jazýčků výstřižků lopatek v různých po sobě jdoucich cyklech. Je možno různým tlakem při dotváření provést různé utažení jazýčků lopatek kola a provést různou tuhost spoje. V zařízení je tímto způsobem zaručene stejná tuhost spoje u jednoho...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01B 5/08

Značky: třídění, kroužků, speciálních, kuličkových, ložisek, měření, zařízení, průměrovému, průměru, obežných, tvaru, dvouřadých, vřetenového, vnitřních

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brtko Juraj, Holubec Miroslav

MPK: B24B 35/00, B24B 19/06

Značky: obežných, dráh, spôsob, modifikovaných, krúžkov, superfinišovania, valivých, ložísk

Text:

...p 0101137 vykonáva aj striedavý pohyb pozdĺž obežnej dráhy. Aby dochádzalo k vyššiemu úberu na okrajoch, teda aby vznikla vypuklá obežná dráha, je potrebne, aby v »okrajových polohách bola výdrž kameňa, Týmto spôsobom možno obrábaf jednoduché - bombírované obežné dráhy. V súčasnosti však existujú zložitejšie profily obežn-ých dráh, na ktorých výrobu je potrebné vyvinúť vhodn.ú metódu.Tento problem rieši spôsob superfinlšovannia....

Zařízení k měření příčného poloměru a úchylek příčného tvaru oběžných drah kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolář Karel, Radek Petr, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: G01B 5/20

Značky: kroužků, úchylek, kuličkových, poloměrů, příčného, zařízení, obežných, tvaru, měření, ložisek

Text:

...podle vynalezu je schematicky znázorněno na příloženém výkrese.zařízení je tvořeno mechanickou jednotkou spojenou s blokem elektroniky. Mechanická jednotka sestává ze základního rámu lr s nímž jełpevně spojena upínací deska g pro upnutí měřené součástí. K zâkladnímu rámu l je pomocí prvního planžetověho paralelogramu 3 uchycen první člen § a jedním atupněm volnosti pohybu ve směru kolmém na upínací desku g. První člen É spočíva na vačce 3...

Zařízení pro radiální nýtovaní diskových součástí, zejména oběžných kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 228232

Dátum: 15.03.1986

Autori: König Karel, Provázek Karel, Mašl Karel

Značky: zařízení, radiální, zejména, nýtovaní, diskových, obežných, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro radiální nýtování diskových součástí, zejména oběžných kol radiálních turbokompresorů, sestávající z lože, dvou protilehlých suportových vedení s posuvně uloženými suporty, z nichž každý je opatřen na horní ploše přestavitelnou nýtovací jednotkou a z upínacího zařízení nýtovaných součástí, vyznačující se tím, že v podélné ose lože (1) mezi nýtovacími jednotkami (6, 7) je ve svislé rovině ustaveno kruhové vedení (14), jehož osa (15)...

Zařízení k tlumení kmitání oběžných lopatek turbostrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226319

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kučera Zdeněk

Značky: zařízení, kmitání, obežných, lopatek, tlumení, turbostrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tlumení kmitání oběžných lopatek turbostrojů, vyznačené tím, že ve špičce lopatky je vytvořena dutina, ve které je s vůlí umístěno alespoň jedno tělísko.

Zariadenie na vedenie a dávkovanie obežných teliesok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214328

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bayer Artúr, Škorpík Eduard

Značky: teliesok, ložísk, valivých, zariadenie, vedenie, obežných, dávkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie a dávkovanie obežných teliesok valivých ložísk do miesta kontroly povrchových vád ich plášťov. Účelom vynálezu je zabezpečenie zvýšenia výkonu pri kontrole povrchových vád plášťov teliesok valivých ložísk. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z otočného a v smere svojej priečnej osi posuvného prvého podperného valca 2, ktorého os rotácie je rovnobežná s osou otáčania dávkovacieho kotúča 3 opatreného na...