Patenty so značkou «obehom»

Dekoračná fontána s vlastným obehom vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2953

Dátum: 11.09.2001

Autor: Fraňo Pavel

MPK: E03B 9/20, F03B 3/12

Značky: vlastným, dekoračná, obehom, fontána

Text:

...jje zo zásobníka vody Q cez prívodné potrubie g privádzaná voda do prívodnćho žľabu Í opatreného v spodnej časti otvorom, cez ktorý vyteká na tangenciálne usporiadané lopatky Z lopatkového kolesa il uchýteného do neznázomeného rámu. Voda vytekajúca z prívodnćho žľabu 3 na tangenciálne usporiadané lopatky 7 lopatkového kolesa g uvedie lopatkové koleso do pohybu. Je výhodné ak sú tangenciálne lopatky Z usporiadané tak, že každá...

Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260346

Dátum: 15.12.1998

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24D 17/00, F24D 19/10

Značky: núteným, užitkovej, obehom, ohrievač, vnútorným

Text:

...zapojenie de ovládacieho okruhu obehového čerpadla sa vylúči teplotovñ stratifikácia V zásobníku ia tým aj v prípade zvýšeného odberu výrazný pokles teploty odoberanej vody.Na pripojenoiu výkrese je seheinaticky znázornený ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Ohrievač úžitkovej vody s nútenýmvnú 4torným obeho-m obsahuje dva samostatné regulačná okruhy. Prvý regulačný okruh je vytvorený prvým termostatom S, ktorý je umiestnený v...

Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280349

Dátum: 04.06.1997

Autori: Segebrecht Udo, Domagalla Klaus

MPK: F04C 19/00

Značky: obehom, skvapalnený, čerpadlo, vnútorným

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo na skvapalnený plyn s vnútorným obehom obsahuje voľné obežné koleso (17) a prepojujúci blok (2), ktorý je od obežného kolesa (17) oddelený regulačnou doskou (13). Na jednej strane hrdlovej komory (11), ktorá je výhodná na umiestnenie klzného prstencového tesnenia (12), má zmienený blok nasávaciu komoru a na druhej strane tlakovú komoru. Tlaková komora je prepojená s pracovnou komorou, aby sa cirkulujúca kvapalina mohla vracať....

Článok vykurovacieho telesa s vnútorným obehom teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 218152

Dátum: 15.09.1984

Autori: Struhárik Branislav, Kekely Štefan

Značky: media, článok, vykurovacieho, tělesa, obehom, teplonosného, vnútorným

Zhrnutie / Anotácia:

Článok vykurovacieho telesa, tvorený dvoma výliskami, spojenými obvodovými plochami, je opatrený špecifikovane usporiadanými bodovými prelismi a zvislými žliabkami za účelom čo najplynulejšej prirodzenej cirkulácie teplonosného média.