Patenty so značkou «obalových»

Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6669

Dátum: 04.02.2014

Autori: Haladová Petra, Bartoš Pavel, Polák Daniel

MPK: G21F 9/28, G21F 9/00

Značky: vyhorených, hlbinné, přípravy, palivových, linka, súborov, obalových, úložných, ukladanie, robotizovaná, článkov, plnenia

Text:

...súborov mimo priestor paralelných koľají úložných obalových súborov obsahuje priestor pre technologické zázemie komory uzatvárania úložných obalových súborov, pričom V homom podlaží komory uzatvárania úložných obalových súborov je robotický manipulátor komory uzatvárania úložných obalových súborov, skladajúci sa z pozdĺžneho pojazdu robotického manipulátora komory uzatvárania úložných obalových súborov, primámeho priečneho pojazdu...

Spôsob upevňovania obalových hárkov pri balení buničinových balov a upevňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17110

Dátum: 20.07.2011

Autor: Writzl Walter

MPK: B65D 65/00, B65B 27/12, B65B 51/04...

Značky: prvok, upevňovania, balení, upevňovací, buničinových, hárkov, balov, spôsob, obalových

Text:

...vynálezu sa vyznačuje tým, že tento nástroj 2 papierového, resp. 2 buničinového pruhu jeho vsunutim medzi nastohované hárky vytvára sponu tvaru U, pričom sa táto spona na jej koncoch môžu zahnúť späť. Vzhľadom na tvar U sa dá spona dobre vkladať/zasúvať medzi buničinové hárky, pričom sa fixuje tlakom nad ňou ležiacich buničinových hárkov.Ďalej sa spätným zahýbaním spony dosahuje pridavná bezpečnosť voči uvoľneniu sponového spoja. 0008...

Páskovací automat na zväzovanie obalových jednotiek, najmä do zväzkov navinutých kovovoých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19276

Dátum: 08.10.2010

Autori: Hofmann Karl Robert, Reimann Ralf, Pieper Andreas

MPK: B65B 13/06, B65B 13/32, B65B 27/06...

Značky: kovovoých, najmä, obalových, zväzovanie, pásov, automat, páskovací, navinutých, zväzkov, jednotiek

Text:

...spôsobom bezpečné, vysokýmzáťažiam odolávajúce pripevñovanie viazacích pások.0007 Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že je posuvná doska vytvorená súčasne ako protielektróda a v oblasti prekrývajúcich sa koncov viazacej pásky na jej spodnej strane sa s podoprením používa priamo na obalovej jednotke. Tým, že je posuvná doska chrániaca elektródovú komoru, v ktorej sa podľa spôsobu zvárania nachádzajú odporové elektródy na zváranie alebo...

Spôsob výroby radu obalových výrobkov z plastov, vyrobených injekčným vstrekovaním do formy, ktoré zahŕňajú vedro a príklop

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7947

Dátum: 20.11.2007

Autori: Vuillot Jean-marc, Navoret Stéphane

MPK: B65D 43/00

Značky: vstrekovaním, plastov, vyrobených, výrobkov, výroby, príklop, formy, spôsob, vedro, zahŕňajú, injekčným, obalových

Text:

...10. Uzamykacíe rebro 16 je definova né horným skloneným povrchom 13 a dolným povrchom 15. Aj ked to nie je znázomené, Vedro10 má výhodne odstráníteľnú časť pásovćho lemu, ako to bolo opísanć skôr s odkazom na obr. 1, pričom akonáhle je raz odstránená, užívateľ môže priloženým končekom prsta zatlačiť napríklop, keď je priložený na vedro 10.Obr. 4 znázorňuje príklop 20, ktorý je vybraný podľa predloženého vynálezu a je prvého typu, a obr. 5...

Způsob mechanizovaného nalepování plošných obalových materiálů na tělesa kulového tvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268040

Dátum: 14.03.1990

Autori: Baďura Rudolf, Meduna Jaroslav

MPK: A63B 39/06

Značky: kulového, obalových, zařízení, tohoto, mechanizovaného, nalepování, plošných, provádění, způsob, způsobu, materiálů, tělesa, tvaru

Text:

...perspektíva využitelnosti způsobu A zařízení podle vynálezu v rutinním provozu bez negativního dopedu na kvalitu vyráběných tenisových míčů.K bližšímu objssnění podstaty vynálezu slouží následující praktický příkled způsobu mechanizovaného nnlepování plošnýoh obalových materiálů na tělesa kulcvého tvaru e konstrukčníhc řešení zařízení k jeho provádění.Na připojených výkresoch je na obr. 1 polotovar obalu rozvinutý do plochy,na obr. 2 je...

Topný pás k impulsnímu svařování obalových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244257

Dátum: 01.05.1988

Autor: Tesao Jaromír

MPK: B29C 65/38

Značky: materiálů, impulsnímu, svařování, obalových, topný

Text:

...pás. na obr. 2 je v řezu. obr. 3 představuje konstrukcí topného kantalováho pásu a obr. 4 znázorňuje topný kantalovýpás s funkčnim umistěnim na evařovacivčelietiaTopný kantalový pás g podle vynálezu je vylieován a ná sledně zbrušován z plochého pasu 5 Kanthal A 1330 ° C, s 4 × t 0,3 mm. kupř. délky 165-nn. Výhodné je vodivé pokovani střibrnou pájkou obou konoů.topného pásu g do vzdálenosti 35 mm od krajů. aby nedocházelo k...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257148

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: obalových, elektrod, zmesí, ručné, oblúkové, spojivo, zváranie, práškových

Text:

...množstva nízkej frakcie je perspektívne z hladiska praktického, ale najmä ekonomického.Na nasledujúcich príkladoch je osvetlená podstata vynálezu.Pri výrobe obalovej zmesi bázickej elektródy pre ručné oblúkové zváranie bol akospojivo použitý vodný roztok polyvinylalkoholuiv množstve 6,5 °/o hmot. obalovej zmesi elektród. Celkový obsah frakcie pod 0,063 milimetrov bolo do 18 0/0 hmot. obalovej zmesi elektród. Elektródy po vyrobení z...

Spojivo práškových obalových zmesí elektród pre ručné oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257128

Dátum: 15.04.1988

Autor: Manasová Elena

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: obalových, ručné, elektrod, spojivo, zmesí, oblúkové, zváranie, práškových

Text:

...obalených elektród sa zníži približne dvojnásobne oproti elektródam s použitím vodného skla ako spojiva obalených zmesí elektród. Ďalej sa zlepšla operatívne zváracie vlastnosti elektród s použitím nového spojiva najmä z hladiska kľudného horenia oblúka, jemnejšej kresby húsenky a veľmi lahke odstránitelnosti trosky. Z ekonomického hladiska výhodou je to, že elektródy sa sušia pri niž 4šej teplote 150-200 °C po dobu 2 hodín. Z hladiska...

Způsob výroby obalových papírků s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252910

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mladenov Todor, Mladenov Ivan, Kolář Pavel, Markov Kostov, Gebrtová Jana, Kadeřábek Vladimír, Murcková Eva, Kainov Trojan

MPK: D21H 5/22

Značky: způsob, papírků, obalových, výroby, antikorozními, účinky

Text:

...sole v BLR A 0 20 931.Výhodou řešení podle vynálezu je především možnost přípravy obalových papírů s antikorozním účinkem, využitím odpadních nepl~ něných vulkanizátů kaučuku po jejich nitraci, převedení na amonnou sůl a aplikaci na papírovou podložku. Další výhoda vynálezu spočívá v tom, že nitrokaučuk při převádění na amonnou sůl přechází do roztoku, který se dá bez jakýchkoliv dalších úprav použít k impregnaci, natírání nebo nástřiku...

Spôsob prípravy spojiva obalových zmesí elektród na báze vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252739

Dátum: 15.10.1987

Autori: Manasová Elena, Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/362, B23K 35/36

Značky: spôsob, obalových, báze, zmesí, vodného, spojiva, přípravy, elektrod

Text:

...nižší a počas lisovania sa nezvyšuje. Tým sa zlepší homogenita nallsovaiíého obalu a zároveň S 13. zlepší jeho centricita. Dôsledkom zlepšovania výrobných vlastností sa dosiahne vyššia sta bilita zváracieho procesu, značné zníženierozstreku, zlepšenie formovania húsenky a lepšia odsträniteľnost trosky. Pri výrobe obalovej zmesi postačuje menšie množstvo potrebného spojiva a nie je potrebné použiť plastifikátory. Súčasne sa dosiahne homogenita...

Spojivo obalových zmesí bázických elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 241560

Dátum: 15.09.1987

Autor: Scherhag Bernhard

MPK: B23K 35/365, B23K 35/22

Značky: zmesí, bazických, spojivo, elektrod, obalových

Text:

...°C.Pri použití obalených elektród pre zváranie stabilizovaných nehrdzavejúcich austenitických oceli so spojivom obalovej zmesi podľa vynálezu, znižuje sa obsah toxických zložiek vo vyprodukov-aných dymoch, čo výrazne zlepšuje pracovné prostredie zvárača,odstránia sa ťažkosti pri výrobe elektród.Príkladom môže slúžiť bázická obalená e 4lektróda, pre zváranie oceli typu chrom-nikel-molybdénovä stabilizovaná austenitická ocel, ktorá bola vyrobená...

Zařízení k ukládání tyčinkovitých předmětů do obalových krabic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233623

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Martínek Jiří, Baroš Cyril, Štěpánský Ladislav

MPK: B65B 19/00

Značky: tyčinkovitých, ukládání, obalových, zařízení, předmětů, krabíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze stolového rámu (1) a k němu napojené skluzové dráhy (12) pro přísun přípravků (11) naplněných tyčinkovitými předměty (23) k balení a z další skluzové dráhy (13) pro odsun prázdných přípravků (14). Ve stolovém rámu (1) je umístěna kotevní deska (4) s baterií plnicích trubic (5), jejichž vstupní otvory korespondují v roztečích s otvory (20, 21, 22) pro tyčinkovité předměty ve výklopném zásobníku (2). Výklopný zásobník (2)...

Způsob výroby laminovaných obalových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233594

Dátum: 01.02.1987

Autori: Vaško Milan, Stubley Zdeněk, Pospíšil Ladislav, Majling Ján

MPK: B65D 65/38, C08L 23/12

Značky: způsob, materiálů, obalových, výroby, laminovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby laminovaných obalových materiálů extruzním nanášením degradovaných pigmentovaných polyolefinů na papíry a lepenky. Nanáší se směs degradovaného polypropylenu a nízkohustotního polyetylenu s indexem toku 20 až 40 g/min. obsahující 3 až 20 hmotnostních % tepelně upravených anorganických pigmentů stabilizátory a zpracovatelské přísady na nebělené sulfátové papíry a pigmenty. Tím se dosáhne vysoké bělosti a pevnosti...

Zařízení k označování obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 234559

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: zařízení, nádob, obalových, označování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k označování obalových nádob řeší snadnou a bezpečnou výměnu znaků, které se při tvarování kelímků z termoplastických fóliových materiálů na balicích automatech vytvarovávají do povrchu obalu. Oproti dosavadnímu uspořádání, kdy dno tvarovacího nástroje se znaky je výměnné, což způsobuje špatné chlazení fólie, je podle vynálezu dno pevné, dobře chlazené, a výměna znaků vložkou z boku tvarovacího nástroje je snadná.

Zařízení pro tvarování obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 234558

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: nádob, obalových, tvarování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U dosavadních tvarovacích nástrojů používaných na strojích na tvarování, plnění a uzavírání kelímků z termoplastických fóliových materiálů je vzduch vytlačovaný tvarovanou fólií z tvarovacího nástroje odváděn soustavou kanálů vytvořených vloženým dnem a spodní částí tvarovacího nástroje. Tato soustava kanálů je pracná a dno neumožňuje dobrý přestup tepla při chlazení. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že tvarovací nástroj sestává...

Zařízení pro uzavírání obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 237528

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: obalových, zařízení, nádob, uzavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zabezpečení kvalitního svaru mezi obalovou nádobou a víčkem u strojů na tvarování, plnění a uzavírání kelímků z termoplastických fóliových materiálů a zároveň zabraňuje poškození krycí fólie při zastavení stroje. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že horní vytápěná část svařovacího nástroje je spojena s předepnutým nízkozdvihovým, obvykle pneumatickým válcem a po dosednutí spodní části svařovacího nástroje omezuje...