Patenty so značkou «obálka»

Obálka na distribúciu kompaktných diskov a polovýrobok na jej zhotovenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5352

Dátum: 08.02.2010

Autor: Lukáč Jakub

MPK: B65D 85/57, B65D 27/00

Značky: polovýrobok, obálka, zhotovenie, diskov, distribúciu, kompaktných

Text:

...5 a spodnej spojovacej chlopne 6, ktoré sa po prehnutí a nanesení lepidla prilepia zvnútra k zadnej ploche 4 obálky. Na ľahšie prehnutie sú spojovacie chlopne S, 6 opatrené zoslabenýrni líniami 11, 12, tzv. bigmi. Obálka je opatrená z prednej strany perforáciou 15 a zo zadnej strany perforáciou 16 (pripadne inýun vhodným prostriedkom), ohraničujúce jednostranne alebo obojstranne potlačené etikety 1, 2, ktoré je možné po odtrhnutí,...

Listová obálka, spôsob jej výroby a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287104

Dátum: 09.11.2009

Autor: Nolte Bert

MPK: B65D 27/12

Značky: listová, spôsobu, uskutočňovanie, výroby, obálka, zariadenie, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Listová obálka (11) pozostávajúca z prednej strany (12) a zadnej strany (16), ktoré sú vzájomne spojené bočnými chlopňami (19), má spätnú chlopňu (18), na ktorej je nanesená vrstva adhezívneho lepidla (23'). Ide o silne pôsobiace adhezívne lepidlo (23'), ktoré je účinné bez navlhčenia alebo inej aktivácie. Spätná chlopňa (18) dolieha pri doprave a uskladnená na zadnú stranu (16) obálky, pričom je vytvorená antiadhezívna oblasť (22), aby bolo...

Doručenková obálka s upevnenou záklopkou a s upevnenou predĺženou záklopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4731

Dátum: 03.05.2007

Autor: Richter Marek

MPK: B65D 27/00

Značky: záklopkou, predĺženou, upevněnou, doručenková, obálka

Text:

...forme rozvinutého prierezu l a zloží sa tak, že na strednú časť, tvoriacu lícnu stranu 2 s bočnými záklopkami 3 ohnutými dovnútra obálky a opatrenými lepívým povlakom sa preklopí a s bočnými záklopkami zlepí spodná záklopka 4, ktorú sčasti alebo celkom prekryje na ňu preklopená uzatváracia záklopka 5 predĺžená do vhodnej formy záznamového nosiča 6 a na rubovej strane obálky, s vrstvou lepivého povlaku 8 na uzatvorenie (zalepenie) obálky a s...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4663

Dátum: 04.01.2007

Autor: Richter Marek

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...papierom.Nad perforáciou je riadok na uvedenie kontrolnej adresy adresáta.Obrázok 1 zobrazuje rozvinutú obálku s doručenkou vo forme predĺženej uzatváracej záklopky. Obrázok la zobrazuje zloženú obálku s doručenkou vo forme predlženej uzatváracej záklopky. Obrázok 2 zobrazuje rozvinutú obálku s doručenkou vo forme výseče na lícnej (adresnej) strane obálky. Obrázok 2 a zobrazuje zloženú obálku s doručenkou vo fonne výseče na lícnej...

Spôsob viazania zväzku voľných listov alebo podobne a ním využívaný viazací prvok, koncový list alebo obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10737

Dátum: 02.10.2006

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 3/00, B42D 1/08

Značky: prvok, koncový, viazací, zväzku, využívaný, volných, viazania, obálka, spôsob, listov, podobně

Text:

...je opísaný nasledovný výhodný spôsob podľa vynálezu na viazanie zväzku voľných listov alebo podobne, ako aj takto použitý koncový list, obálka, alebo viazací prvok.s preferenciou na priložené výkresy, na ktorýchobr. 1 a 2 predstavujú spôsob viazania zväzku voľných listovobr. 3 predstavuje spôsob podľa vynálezuobr. 4 predstavuje viazací prvok, ktorý možno uplatniť v spôsobe podľaobr. 5 a 6 predstavujú rôzne kroky, ktoré sa postupne...

Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4569

Dátum: 07.09.2006

Autori: Smotlacha Ivan, Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: oddělitelnými, viacerými, obálka, časťami, dvomi

Text:

...stranu obálky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladné uskutočnenie obálky podľa technického riešenia ako obálky na súdne zásielky je znázornené na obr. l V rozloženom stave obálky, v pohľade na vonkajšiu stenu prednej strany obálky.Obálka je zložená z jediného výseku papiera a z vnútomého vlepeného listu z rovnakého alebo odlišného materiálu, na zakrytie otvoru po oddeliteľnej vytrhovacej častí strany obálky.Obálka má prednú...

Poštová obálka s oddeľovacím kupónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4551

Dátum: 03.08.2006

Autor: Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: poštová, obálka, oddělovacím, kupónom

Text:

...nevyčnieva, čo umožňuje bezproblémové strojové spracovanie.Odtrhávacie linie sú bud linie perforované alebo, na ľahšie oddelenie vytrhávacieho kupónu, môže byt jedna alebo viac častí odtrhovacích líníi nahradená priesekom. Napríklad, priesek môže tvoriť rohy kupónu, inak ohraníčeného perforáciou. V kupóne so zaoblenou bočnou stenou môže priesek tvorit hranu tejto bočnej steny a priľahlé zaoblené rohy. lné kombinácie sú tiež možné.Prehľad...

Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4457

Dátum: 04.05.2006

Autor: Smotlacha Ivan

MPK: B65D 27/00

Značky: aspoň, oddělitelnými, obálka, časťami, dvomi

Text:

...ako registračné kupóny, odpovedné lístky, objednávky, zloženka na peniaze, štitky so spiatočnou adresou a pod. Rovnako zadná strana obálky môže v altematíve obsahovat iný text alebo potlač.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladnć uskutočnenie obálky podľa technického riešenia je znázomené na výkrese, kde na obr. 1 je obálka na súdne zásielky v rozloženom stave, v pohľade na prednú stranu obálky a na obr. 2 je pohľad na čiastočne zloženú obálku...

Poštová obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4308

Dátum: 03.11.2005

Autor: Števica Marek

MPK: B65D 27/38

Značky: obálka, poštová

Text:

...ochranu. Pre odbomikov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisané prvé základné usporiadanie poštovej obálky ako je to znázomené na obr. l. Poštová obálka je v svojej okrajovej časti l, ktorou je hrana preloženia, opatrená...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4300

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/08

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...celkom nezávisle na manipulácii s ostatnými kupónmi. Tým je dosiahnuté to, že pri oddeľovaní jedného kupónu nemôže dôjsť k poškodeniu ostatných kupónov, pripadne k poškodeniu samotnej obálky. Rovnako je toto veľmi dôležité V okamžiku, ked je obálka vybavená napriklad troma kupónmí vedľa seba a poštovný doručovateľ potrebuje bezpečne odtrhnút iba prostredný kupón.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že obálka je vybavená viacerými...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4299

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...klopu obálky k telu obálky. Vrstva môže byt ako v rozsahu celého prekryvu klopy s telom obálky, tak aj napríklad iba ako väčšie či menšie plochy v tvaru napríklad bodov a pod.3. Magnetický zámok, ked na spodnú stranu klopy alebo na telo obálky (prípadne na obe strany) je nanesená vrstva magnetízujúceho materiálu, ktorá umožní pripevniť klopu obálky k telu obálky pomocou magnetickej síly. Vrstva môže byt ako v rozsahu celého prekryvu klopy s...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4296

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/08

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...perforáciou ohraničenou oddeliteľnou časťou, ktorá je ďalej rozdelená pomocou perforačného rezu, prerušovaného rezu alebo čistého rezu na viacej samostatne oddelíteľných kupónov. Ku prekrytiu otvoru vzniknutého v tele obálky odtrhnutím oddelíteľných kupónov je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená upraveným papierom, fúliou či tenkou vrstvou kovu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázomený Výrez obálky s doručenkou,a to v...

Doručenková obálka s jedným doručovacím kupónom na prednej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4293

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: obálka, prednej, straně, doručenková, doručovacím, kupónom, obálky, jedným

Text:

...doručenkovej obálky. Doručovaci kupón sa oddeľuje od prednej strany obálky pomocou perforácíe. l( prekrytiu otvoru vzniknutého na prednej strane obálky odtrhnutím doručovacieho kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, prípadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môže byť na rube prednej strany vystužený bud iba samotný kupón, alebo celá plocha prednej steny....

Doručenková obálka až so štyrmi doručovacími kupónmi na zadnej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4292

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/08

Značky: zadnej, doručenková, obálky, kupónmi, obálka, straně, doručovacími, štyrmi

Text:

...prípadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byť na rube zadnej steny vystužené bud jednotlive kupóny alebo celá plocha zadnej steny. Jeden z doručovacích kupónov, umiestnených na zadnej stene, môže tak ako doteraz slúžiť ako dodajka či doručenka, druhý doručovací kupón napríklad k umiestneniu zvláštnej výzvy a poučenia adresátovi, tretí doručovací kupón môže byť použitý napríklad v prípade, kedy by bolo nutne výzvu a poučenie...

Doručenková obálka až s tromi doručovacími kupónmi na zadnej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4291

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/08

Značky: doručovacími, kupónmi, tromi, obálka, zadnej, obálky, doručenková, straně

Text:

...je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, prípadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byt na rube zadnej steny vystužené bud jednotlivé kupóny,alebo celá plocha zadnej strany. Jeden z doručovacích kupónov, umiestnených na zadnej strane, môže tak ako doposial slúžiť ako dodajka či doručenka, druhý doručovací kupón napríklad k umiestneniu zvláštnej výzvy a poučenia...

Doručenková obálka so štyrmi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4290

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: chlopňami, štyrmi, oddělitelnými, doručenková, obálka

Text:

...Jedna z oddeliteľných chlopni môže tak ako doposiaľ slúžiť ako dodajka alebo doručenka a druhá, tretia a štvrtá chlopňa napriklad k umiestneniu zvláštnej výzvy či poučenia adresátovi.Prehľad obrázkov na výkresochObrázky č. l, 2 a 3 na výkresoch znázorňujú varianty prevedenia doručenkovej obálky so štyrmi oddeliteľnými chlopňami. Tieto obrázky znázorňujú obálku V rozloženom stave. Jedná sa o pohľad zvnútra, pre názomé zobrazenie lepiacích...

Doručenková obálka s tromi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4289

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: chlopňami, doručenková, tromi, obálka, oddělitelnými

Text:

...oddeliteľnými chlopňami, pričom tieto oddeliteľne chlopne sú už z výroby súčasťou doručenkovcj obálky. Jedna z oddeliteľných chlopni môže tak ako doposiaľ slúžiť ako dodajka alebo doručenka a druhá a tretia chlopňa napríklad k umiestneniu zvláštnej výzvy či poučenia adresátoví.Prehľad obrázkov na výkresochObrázky č. l až 8 na výkresoch znázorňujú varianty prevedení doručenkovej obálky s tromi oddeliteľnými chlopňami. Tieto obrázky...

Doručenková obálka s dvomi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4288

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: dvomi, doručenková, oddělitelnými, obálka, chlopňami

Text:

...B, vyznačených čiarkovanou čiarou,doliehajú na rube dopredu prehnutej vnútomej steny l lepiace vrstvy 2 a 3 postranných chlopni 4 a 5.Predná chlopňa 6 pozostáva z dvoch časti - klopy 7 a oddeliteľnej chlopne 8. Klopa 7 je opatrená lepiacou vrstvou 9, ktorá umožňuje bezpečné uzatvorenie obálky, ked dolieha na rube vnútomej steny 1 na miesto lepeného spoja C vnútomej steny. Oddeliteľnú chlopňu 8 možno vďaka perforácii 10 pohodlne oddeliť od...

Doručenková obálka s dvomi doručovacími kupónmi na prednej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4287

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: obálky, doručovacími, straně, prednej, dvomi, doručenková, kupónmi, obálka

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Doručovacie kupóny sa oddeľujú od prední strany obálky pomocou perforácií. Ku prekrytiu otvoru vzniknutého na prednej strane obálky odtrhnutim doručovacieho kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byt na rube prední strany vystužené bud jednotlivé kupóny, alebo celá...

Doručenková obálka s doručenkou a dvomi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4237

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: doručenkou, dvomi, kupónmi, doručenková, obálka

Text:

...efektivitu práce pracovníkov, ktori by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude V budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a dvoma kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddelíteľnou chlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej...

Doručenková obálka s doručenkou a tromi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4236

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenková, kupónmi, doručenkou, tromi

Text:

...by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a tromi kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou ohlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej rozdelená na doručenku a tri...

Doručenková obálka s dvoma kupónmi zakrytými oddeliteľnou chlopňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4235

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: doručenková, dvoma, kupónmi, zakrytými, oddeliteľnou, obálka, chlopňou

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Kupóny sa oddeľujú od prednej steny obálky pomocou perforácií. Ku prekryliu otvoru vzniknutého V prednej stene obálky odtrhnutím kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastnosti, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byť na rube prednej strany vystužené bud jednotlive kupóny, alebo celá plocha prednej strany....

Doručenková obálka s doručenkou a jedným kupónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4234

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenková, obálka, jedným, doručenkou, kupónom

Text:

...a znižoval by efektivitu práce pracovníkov,ktorí by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať ľahkú manipuláciu ako odosielateľovi, tak tiež doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a jedným kupónom. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou chlopňou, ktorá je pomocou...

Obálka s oddeliteľnými dokladmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4173

Dátum: 02.06.2005

Autori: Choleva Zdeněk, Skála Jiří

MPK: B65D 27/00, B65D 27/02

Značky: oddělitelnými, obálka, dokladmi

Text:

...zalepovanie.Pre správnu ñmkciu je výhodné, že vonkajšia strana prednej strany obálky aj vonkajšia strana zadnej strany o bálky je vybavená najmenej jedným oddeliteľným dokladom s obvodovou perforáciou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l prednú adresnú stranu s jedným oddeliteľným dokladom, obr. 2 zadnú neadresnú stranu s dvoma oddelíteľnými dokladmi, obr. 3 rez...

Obálka s doručenkou a otváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4095

Dátum: 01.04.2005

Autor: Mědílek Jiří

MPK: B65D 27/14

Značky: obálka, doručenkou, otváraním

Text:

...pohľade na prednú a zadnú stranu s bočnými chlopňami zohnutými a prilepenými na prvú spodnú chlopňu.Príkladné vyhotovenie obálky s doručenkou a otváraním podľa technického riešenia (obr. 1 a obr. 2) je charakteristické tým, že obálka s doručenkou a otváraním je vyrobená z jediného výseku vhodného plochého materiálu, v ktorom je perforáciou vyčlenená doručenka 6 a otváracia plocha 4 a ktorá pozostáva z uzatváracej chlopne l, dvoch bočných...

Obálka s otváracou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3912

Dátum: 08.09.2004

Autori: Mědílek Jiří, Cháľ Ján

MPK: B65D 27/34

Značky: otváracou, plochou, obálka

Text:

...priesekmi a rôzne širokými spojovacími úsekmi. V perforácii 2 sú umiestnené otváracie jazýčky 7 tvorené priesekmi. Otváracia plocha 3 je v príkladnom prevedení umiestnená vnútri prednej steny 1 (obr. l a obr. 6). V inom príkladnom prevedení (obr. 2 a obr. 7) je jedna strana otváracej plochy 3 umiestnená v línii ohybu prednej steny l. V príkladnom prevedení na obr. 3 a obr. 8 sú dve strany otváracej plochy 3 umiestnené v líniách ohybu...

Dvojcestná obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3911

Dátum: 08.09.2004

Autori: Mědílek Jiří, Cháľ Ján

MPK: B65D 27/06

Značky: obálka, dvojcestná

Text:

...technického riešenia je jej jednoduchosť pre výrobu, univerzálnosť pre použitie, jednoduchosť pri všetkých manipuláciách a nenáročnosť na spotrebu materiálov pri výrobe.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady vyhotovenia dvojcestnej obálky podľa technického riešenia sú znázomené na obrázkoch.Na obr. 1 je znázornená neposkladaná dvojcestná obálka a na obr. 2 je znázomené príkladné vyhotovenie rovnakej dvojcestnej obálky ako na obr. l pri pohľade...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3317

Dátum: 08.10.2002

Autor: Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...a je možné ju využívať napríklad na reklanmú potlač a pod Obálka sa skladá z jednej prednej steny, ktorá je na kratších stranách opatrená chlopňami ktoré sú po ohnutí zlepené so zadnou stenou. Tá je na svojej vnútomej strane opatrená nalepeným priamo prepisujúcim materiálom alebo priehľadnou fóliou. Zvonkajšej strany je táto zadná stena obálky opatrená výsekmi, ktoré sú do steny vytvorené v uzatvorenom tvare tak, že vytvárajú...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3133

Dátum: 05.02.2002

Autor: Balážia Marián

MPK: B65D 17/30, B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...pod ňou na neoddeliteľnej časti základnej steny je neoddeliteľné adresné pole.Obálka s doručenkou má niekoľko výhod v porovnaní so známymi obálkami. Výhodou obálky sdoručenkou podľa technického riešenia,vporovnaní s obálkami svoľnou chlopňou je kompaktnost, zabezpečujúca bezproblémovú priechodnost triediacim zariadením.-3 V porovnaní s obálkami s prepisovacou vrstvou, ktoré neumožňujú pisat adresu adresáta na tlačiarňach. obálka podľa...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3056

Dátum: 03.12.2001

Autori: Palka Miroslav, Gašperan Miroslav, Mědílek Jiří, Vojtko Peter, Vetrák Pavol, Cháľ Ján, Nováková Viera, Kováčik Miroslav, Holakovský Štefan

MPK: B65D 27/08

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...problém jej priechodnosti nevýhodou sú problémy pri oddeľovanídoručenky. niekedy končiace aj natrhnutim, resp roztrhnutim doručenky.Uvedené nevýhody doteraz známych riešení odstraňuje, respektivevýrazne znižuje. obálka sdoručenkou podľa technického riešenia.3 Riešenie je založené na tom, že vdolnej časti obálky je so zadnou stenou Kompaktne spojená dorućenková stena asbočnými okrajmi zadnej steny sú Kompaktne spojené bočné chlopne. zohnuté...

Listová obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2981

Dátum: 08.10.2001

Autor: Nolte Bert

MPK: B65D 27/38

Značky: listová, obálka

Text:

...závernej chlopne medzi zlepenie závernej chlopne so spodnouchlopňou a zloženú hranu závernej chlopne a tým obálku - bezpoškodenia vložených písomností - pozdĺž zloženej hranyNajmä súkromné osoby, ktoré denne dostávajú len malý objem pošty, nemajú väčšinou pri preberaní došlej pošty listový otvárač na otvorenie obálky k dispozícii. Preto buď namáhavo otvárajú obálku ručne, alebo používajú podobný pomocný prostriedok, napríklad kľúč, pričom je...

Poštová obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2603

Dátum: 14.08.2000

Autori: Novotný Pavel, Šifta Jaromír

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, poštová, obálka

Text:

...obr. 1 pohľad na obálku v rozvinutom nezlepenom stave s priepisovým médiom priamo na spodnej chlopni, obr. 2 to isté s vlepeným štítkom, obr. 3 toisté s výsekom a štítkom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaObr. 1 znázorňuje obálku V rozvinutom nezlepenom stave,vyplýva z neho, že sa skladá z jednej prednej strany l, jednej hornej chlopne g, jednej spodnej chlopne 3 a dvoch bočných chlopien 5. Horná chlopňa g má bližšie k prednej strane...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2502

Dátum: 12.06.2000

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...počet prvkov tvoriacich obálku s doručenkou a počet spo jovacích prostriedkov. Umiestnenie oznámenia pre adresáta navnútorných stenách vrecka vedie k väčšiemu využitiu obálky s doručenkou a môže odstrániť potrebu vkladania písomnosti do obálky s doručenkou. Vložený list slúži buď na oznámenie adresátovi, a alebo má inú funkciu, ktorej plnenie je podmienené vybratím tohto samostatného listu. Takúto obálku s doručenkou je možné...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2384

Dátum: 14.02.2000

Autori: Křístek Emil, Beneš Milan, Melich Robert

MPK: B65D 27/14

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...jednou veľkou spodnou chlopňou ahornou chlopňou,ku ktorej je perforáciou pripevnený doručenkový kupón. Dve bočné chlopne sú priložené k zadnej stene obálky a cez ne je preložená spodná chlopña, ktorá je s bočnými pevne spojená. Na hornej chlopni je nanesená vrstva lepidla, ktorá je určená na neskoršie zalepenie obálky. Táto vrstva lepidla je prikrytá ochranným krycím pruhom materiálu, ktorý udržuje vrstvu lepidla účinnou. Týmto ochranným...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2383

Dátum: 14.02.2000

Autori: Beneš Milan, Melich Robert, Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...papier medzi doručenkový kupóndoručenkovom kupóne, na spodnú chlopňu obálky.Obálka je tvorená zadnou stenou, dvomi menšími bočnými chlopňami, jednou veľkou spodnou chlopñou a hornou chlopňou,ku ktorej je perforáciou pripevnený dorucenkový kupón. Dve bočné chlopne su priložené k zadnej stene obálky a cez ne je preložená spodná chlopňa, ktorá je s bočnými pevne spojená. Na hornej chlopni je nanesená vrstva lepidla, ktorá je určená na...

Poštová obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2382

Dátum: 14.02.2000

Autori: Beneš Milan, Melich Robert, Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: doručenkou, obálka, poštová

Text:

...sú priložené k zadnej stene obálky a cez ne je preložená spodná chlopňa, ktorá je s bočnými chlopňami pevne spojená. Na vonkajšej strane spodnej chlopne je nanesená vrstva lepidla, ktorá je určená na neskoršie zalepenie obálky. Táto vrstva lepidla je prikrytá ochranným krycím pruhom materiálu, ktorý. udržuje vrstvu lepidla účinnou. Týmto ochranným materiálom môžu byť spravidla špeciálne papiere či fólie 2 plastických hmôt. Po odtrhnutí...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2381

Dátum: 14.02.2000

Autori: Beneš Milan, Křístek Emil, Melich Robert

MPK: B65D 27/14

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...chlopñou a hornou chlopñou, ku ktorej je perforáciou pripevnený doručenkový kupón. Dve bočné chlopne sú priložené k zadnej stene obálky a cez ne je preložená spodná chlopňa, ktorá je s bočnými pevne spojená. Na takto preloženú spodnú chlopňu je v hornej časti nanesená vrstva lepidla. Na hornej chlopni je nanesená tiež vrstva lepidla. Zalepenie obálky sa dosiahne iba priloženim hornejchlopne k chlopni spodnej, teda spojenínt oboch...

Poštová obálka so skrytým okienkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2380

Dátum: 14.02.2000

Autori: Beneš Milan, Křístek Emil, Melich Robert

MPK: B65D 27/04

Značky: poštová, okienkom, obálka, skrytým

Text:

...riešenia spočíva V tom, že V stene obálky je perforáciou vyznačený tvar okienka. Na vnútornej strane steny obálky,v mieste vyperforovaného okienka, je nalepený okienkový materiál (fólia, pergamen). Táto obálka je teda vybavená okienkovým materiálom vlepeným dovnútra obálky pod vyperforované okienko, avšak papier z vyperforovaného okienka naďalej zostáva súčasťou obálky a je spojený V obálkou perforáciou. Táto obálka je použitelná...

Poštová obálka s odtrhnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2379

Dátum: 14.02.2000

Autori: Beneš Milan, Melich Robert, Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: poštová, odtrhnutím, obálka

Text:

...-je vedená cez obidve steny obálky ina rovnakom mieste. Táto perforovaná linka umožňuje zalepenú obálku otvoriť iba ručným natrhnutím obálky v mieste perforovanejlinky a odtrhnutím prúžku tela obálky od zvyšku tela obálky.Prehľad obrázkov na vykresochVzorové vyhotovenie technického riešenia je znázornené na obr. l a 2 výkresu z predného a zadného pohľadu Na výkrese je perforovaná linka znázornená vertikálne, môže však byť ajNa obrázku l je...

Poštová obálka s doručenkou alebo zodpovedajúcim dokladom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2352

Dátum: 18.01.2000

Autor: Orság Jiří

MPK: B65D 27/00

Značky: dokladom, poštová, doručenkou, zodpovedajúcim, obálka

Text:

...strane obálky. Riešenie umožňuje vlepenú vnútomú titulnú stranu obálky vyhotoviť zprípade je možné prepis uskutočniť pomocou prepisovacieho papiera vloženého z volnej bočnej strany. Pri tomto konštrukčnom riešení je možné i na obidve titulne strany nalepit samolepiace etikety s adresou príjemcu, vytlačené pomocou počítača s akoukoľvek tlačiarňou,bez potreby priechodu obálky tlačiarňou. Odosielateľ môže taktiež využiť voľné miestovnútomej...