Patenty so značkou «nukleových»

Spôsob stanovenia genotypu súvisiaceho s hereditárnou nazálnou parakeratózou (HNPK) a nukleových kyselín použiteľných v uvedenom spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19505

Dátum: 15.05.2013

Autor: Leeb Tosso

MPK: C12Q 1/68

Značky: kyselin, spôsob, súvisiaceho, nazálnou, hereditárnou, hnpk, použitelných, nukleových, genotypů, uvedenom, stanovenia, parakeratózou, spôsobe

Text:

...v polohe 324 a d) sekvencia komplementárna k akejkoľvek zo sekvencií z bodov (a) až (c).0009 Tretím aspektom tohto vynálezu je použitie genetického variantu v SUV 39 H 2 génu u psa ako markera na identifikáciu psa, ktorý nesie heterozygotnú alebo homozygotnú mutáciu súvisiacu s nazálnou parakeratózou, pričom uvedený genetický variant zahrnuje nahradenie A s C v polohe 501 v SEKV. lD. Č. 2 alebov sekvencii, ktorá je aspoň z 80 ldentická...

Spôsob stanovenia molekúl nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287793

Dátum: 16.09.2011

Autori: Huber Martin, Kroath Hans, Mündlein Axel, Schmidt Wolfgang

MPK: C12Q 1/68

Značky: nukleových, stanovenia, molekúl, spôsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný spôsob opisuje simultánnu detekciu najmenej dvoch navzájom odlišných molekúl nukleových kyselín v jednej vzorke. V prvom kroku sa uskutoční multiplexová PCR, v druhom kroku sa uskutoční hybridizácia so sondami imobilizovanými v systéme mikropolí (microarray). Hybridizované produkty PCR sú následne detegované a prípadne aj kvantifikované, pričom sondy aplikované pri hybridizácii - každá hybridizuje špecificky s inou nukleovou...

Proteíny H5, molekuly nukleových kyselín a vektory, ktoré ich kódujú, a ich lekárske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12658

Dátum: 26.10.2007

Autori: Vaughn Eric, Daemmgen Juergen, Gonzalez-hemandez Paulino Carlos

MPK: A61K 39/145, C07K 14/11

Značky: molekuly, nukleových, kódujú, proteiny, kyselin, použitie, lékařské, vektory

Text:

...z H 5 N 1 je tvorený z 568 aminokyselín s molekulámou hmotnosťou 56 kDa. Molekula HA pozostáva zo subjednotiek HAl a HA 2, pričom subjednotka HA 1 sprostredkúva počiatočný kontakt s bunkovou membránou a l-A 2 je zodpovedná za fúzíu s membránou (Chizrnadzhev, Bioelectrochemistry 2004, 63(l-2) 129-136).Systém bakulovírus/hmyzia bunka sa používa na exprimovanie génov hemaglutinínu ízolovaných zo subtypov vtáčej chrípky (Babaí et al., Vaccine...

Cielené dodávanie liekov, terapeutických nukleových kyselín a funkčných nukleových kyselín do cicavčích buniek prostredníctvom intaktných usmrtených bakteriálnych buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16552

Dátum: 20.06.2007

Autori: Macdiarmid Jennifer, Brahmbhatt Himanshu

MPK: A61K 31/711, A61K 31/7088, A61K 31/7105...

Značky: dodávanie, prostredníctvom, funkčných, bakteriálnych, intaktných, kyselin, cicavčích, buniek, liekov, nukleových, usmrtených, cielené, terapeutických

Text:

...prekonať mnoho problémov, na ktoré narazia, medzi miestom podávania a lokalizáciou v jadre cieľovej bunky, vrátane (a) fyzikálnej a chemickej stability DNA a jej dodávacieho vehikula v extracelulárnom priestore, (b) príjmu do bunkyendocytózou, (c) úniku z endozómových kompartmentov pred presunom do Iyzozómov a cytozolového transportu a (d) jadrovej lokalizácie plazmidu pre transkripciu. Navyše k týmto fyzikálnym a chemickým prekážkam...

Regulatórne prvky nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13624

Dátum: 15.06.2007

Autori: Enenkel Barbara, Sautter Kerstin

MPK: C12N 15/67, C07K 14/47, C12N 15/63...

Značky: prvky, nukleových, kyselin, regulatórne

Text:

...čiastkový fragment z LCR s veľkosťou 6 kb, pôsobí ako otvárač chromatínu a nie je tkanivo-špecifický. Tkanivovú špecitickosť zaisťuje T-bunkovo špecifická expresia v týmuse prostredníctvom HS 7, 8 a 1 (3 kb). Len V úplnej kombinácii všetkých HS je TCRotLCR funkčne kompletná (0 rtiz et al., 1997). Presnejšie rozčlenenie a špecifikáciu jednotlivých HSfunkcií TCRotLCR je možné zistiť v (0 rtiz et al., 1999). Tento príklad ukazuje, že kontrolné...

Sekvencie nukleových kyselín, vektory tieto sekvencie nukleových kyselín obsahujúce, farmaceutické kompozície a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285169

Dátum: 30.06.2006

Autori: Tocque Bruno, Schweighoffer Fabien

MPK: C12N 15/13, C12N 15/12

Značky: tieto, vektory, použitie, obsahujúce, kompozície, terapeutické, kyselin, sekvencie, farmaceutické, nukleových

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané sekvencie nukleových kyselín, vektory obsahujúce tieto sekvencie a ich terapeutické použitie, hlavne v génovej terapii. Opísané sú najmä sekvencie nukleových kyselín obsahujúce gén kódujúci väzbový intracelulárny proteín a ich použitie v génovej terapii, po ich zavedení do príslušných expresných vektorov.

Stabilná a selektívna tvorba triplexov a duplexov hoogsteenovho typu s použitím zvinutých interkalačných nukleových kyselín (TINA) a proces prípravy TINA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15480

Dátum: 24.05.2006

Autori: Filichev Vyachelsav, Pedersen Erik Bjerregaard

MPK: C12N 15/11, C07H 21/00

Značky: nukleových, interkalačných, tina, kyselin, tvorba, přípravy, hoogsteenovho, triplexov, proces, stabilná, použitím, zvinutých, duplexov, selektívna

Text:

...od syntézy aspoň štyroch nukleotidových monomérov potrebných na prípravu nukleových kyselín modifikovaných cukrami. Druhou výhodou by mohlo byť, že niekolko vydutých inzercií monoméru interkalátora do sekvencie by mohlo významne zvýšiť stabilitu duplexov a triplexov v porovnaní sostabilitou po jednej inzercii. Štruktúrny rozdiel medzi Watson-Crickovým a Hoogsteenovým väzbovým systémom a súčasne absencia alebo prítomnosť 2 OH v DNA a RNA...

Kompozície a spôsoby detegovania vírusových nukleových kyselín v moči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14357

Dátum: 16.02.2006

Autori: Cannas Angela, Umansky Samuil, Tomei Louis David, Melkonyan Hovsep

MPK: C12Q 1/68

Značky: detegovania, kompozície, spôsoby, nukleových, moči, vírusových, kyselin

Text:

...ktorá obsahuje reagenty a/alebo materiály pre frakcionáciu a/alebo extrakciu transrenálnych vlrusových nukleových kyselín z moču, DNA sondu. alebo páry špecifických oligonukleotidov (primerov) pre najmenej jeden vírusový agens. V jednom aspekte tohto uskutočnenia vynálezu sonda je primer pre PCR reakciu, ktorá je špecifická pre gény HIV-1 GAG alebo POL. Príklady týchto primerov sú opisané v opise ako SEQ ID NO 1 až11. 0015 Pokým nie je...

Doručenie funkčných nukleových kyselín do cicavčích buniek prostredníctvom bakteriálne definovaných intaktných minibuniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18518

Dátum: 25.08.2005

Autori: Brahmbhatt Himanshu, Macdiarmid Jennifer

MPK: A61K 47/48, A61K 48/00, A61K 31/7088...

Značky: prostredníctvom, buniek, kyselin, funkčných, minibuniek, cicavčích, definovaných, doručenie, bakteriálne, intaktných, nukleových

Text:

...Ďalšie mnohopočetné liekové transportné proteíny boli tiež identifikované v rakovinových bunkách (Gottesman et al., 2002) a v0007 Rezistencia voči apoptóze (programovanej bunkovej smrti) nádorových buniek indukovanej cytotoxickými činidlami a žiarením (Sellers and Fisher, 1999) je ďalším častým mechanizmom. Tento mechanizmus často zahrňuje nadmernú expresiu antiapoptotických proteínov, ako je napríklad B Iymfocytárny Ieukemický proteín 2...

Spôsob analýzy nukleových kyselín molekulovou hybridizáciou a súprava na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5253

Dátum: 18.11.2004

Autori: Dutrecq Olivier, Roussel Sophie, Jijakli Mohammed Haissam, Lepoivre Philippe, Kummert Jean

MPK: G01N 1/02, C12M 1/26, A61B 10/00...

Značky: nukleových, súprava, uskutočnenie, hybridizáciou, analýzy, kyselin, tohto, molekulovou, spôsobu, spôsob

Text:

...etapy separàcie a etapy odobratia vyčlreného roztoku obsahujúceho nukleové kyseliny. Etapa separácie pozostáva výhodne z centrifugacie, pričom supernatantom je vyčirený roztok.0030 Analýza molekulovou hybridizáciou sa uskutočňuje výhodne pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).0031 Analýzu nukleových kyselín molekulovou hybridizáciou podľa vynálezu možno uskutočniť scieľom urćit prítomnosť patogénneho agensu vbiologickom...

Spôsoby a imunomodulačné kompozície nukleových kyselín na prevenciu a liečbu ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8214

Dátum: 21.11.2003

Autori: Steinman Lawrence, Ho Peggy, Garren Hideki

MPK: A01N 43/04, A61K 31/715, A61K 31/70...

Značky: liečbu, kompozície, imunomodulačné, prevenciu, ochorení, kyselin, nukleových, spôsoby

Text:

...spôsobená adaptívnou imunitou, ktorá sa začne zameriavať nesprávne na zdravé bunky a/alebo tkanivá tela. Autoimunitná choroba postihuje 3 populácie USA a pravdepodobne podobný percentuálny podiel populácie industrializovaného sveta(Jacobson et al., Clin Immunol Immunopathol, 84,223-43,1997). Autoimunitné ochorenia sa vyznačujú T a B-lymfocytmi, ktoré sa aberantne zacieľujú na vlastné molekuly vrátane vlastných lipidov, vlastného...

Sondy nukleových kyselín a broad-range primérov na určenie druhov baktérií a identifikáciu bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2051

Dátum: 19.11.2003

Autori: Nikkari Simo, Roth Stina, Jalava Jari

MPK: C12Q 1/68, C12N 15/11

Značky: kyselin, určenie, infekcii, bakteriálnych, nukleových, druhov, identifikáciu, bakterií, primérov, sondy, broad-range

Text:

...laryngitidy sú dobrými doplnkovými metódami ktestovaniú bakteriálnych kultúr rýchle metódy založené nadetekcii antigenu, ale fungujú len u obmedzeného množstva patogenom (streptokok skupiny A). V diagnóze niektorých bakteriálnych infekcií (napr. C. pneumoniae a JW. pneumoniae) je možné tiež použiť serologické metódy, ale tieto metódy poskytujú výsledky len po niekoľkých týždňoch od vypuknutia infekcie. Nie sú teda užitočné pri akútnej...

Spôsob a zariadenie na amplifikáciu sekvencií nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1761

Dátum: 14.09.2002

Autori: Kim Jeong Hee, Hwang Hyun Jin, Jeong Kyunghoon

MPK: B01L 7/00, C12Q 1/68

Značky: nukleových, amplifikáciu, zariadenie, spôsob, kyselin, sekvencií

Text:

...sa replikujú v priebehu každého cyklu skladajúceho sa z troch uvedených krokov. Typicky môže byť 20 až 40 nasobným opakovaním. teplotných cyklov vyrobených niekoľko miliónov alebo vyšší počet kópií cieľovej sekvencie nukleovej kyseliny.0009 Teplota denaturačného kroku je typicky 90-94 °C. Teplota chladiaceho kroku sa reguluje podľa teploty tavenia (EQ použitých primérov a je typicky v rozsahu od 35 do 65 °C. Je typické nastaviť teplotu...

Modifikované toxíny Cry3A a sekvencie nukleových kyselín, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3265

Dátum: 02.09.2002

Autori: Stacy Cheryl, Chen Eric

MPK: C07K 14/195, A01H 5/00, C12N 15/82...

Značky: modifikované, kódujú, toxíny, nukleových, sekvencie, kyselin, cry3a

Text:

...špecifické receptory na povrch epitelu strednéhočreva hmyzu a následne sa integruje do lipidovej dvojvrstvy membrány kefkového lemu.Iónové kanály potom vytvoria prerušenie nonnálnej funkcie stredného čreva, ktoré nakoniecV rade Lepidoptera črevné proteázy spracovávajú ô-endotoxíny z 130 až 140 kDa protoxínov na toxické proteíny približne so 60 až 70 kDa. Bolo publikované, že spracovanie protoxínu na toxín pokračuje odstránením ako N- tak...

Kompozícia na transfekciu buniek, komplex ako súčasť kompozície, konjugát ako súčasť komplexu, endozomolytický peptid, spôsob tvorby konjugátu, spôsob vnášania nukleových kyselín do buniek, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a transfekčná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 281682

Dátum: 30.04.2001

Autori: Zatloukal Kurt, Oberhauser Bernd, Curiel David, Wagner Ernst, Birnstiel Max, Schmidt Walter, Cotten Matt, Plank Christian

MPK: C12N 15/34, A61K 48/00, C07K 14/00...

Značky: nukleových, kyselin, kompozícia, farmaceutický, transfekciu, súčasť, konjugát, súprava, kompozície, transfekčná, tvorby, komplex, obsahom, konjugátu, prípravok, komplexu, endozomolytický, spôsob, vnášania, buniek, peptid

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na transfekciu vyšších eukaryotických buniek je tvorená komplexom z nukleovej kyseliny a substancie s afinitou ku nukleovej kyseline, ktorá je prípadne konjugovaná s internalizačným faktorom na tieto bunky. Kompozícia obsahuje endozomolytický prostriedok, ktorý je buď voľný alebo viazaný vírus alebo vírusový komponent, alebo vírusový alebo nevírusový peptid s endozomolytickými vlastnosťami.

Určovanie homologických úsekov nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 263173

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vasil Miroslav

MPK: G01N 33/00

Značky: homologických, nukleových, kyselin, úsekov, určovanie

Text:

...úseku sa vytvorí dvojvláknc 1. Na vzorku sa pôsobí enzymaticky značenou špecifickou protilátkou proti dvojvláknovej nukleovej kyseline § Po naviazaní protilátky Q na sondu Q a dvojvlákno 5 sa pridá substrát Q. Výsledok reakcie 1 sa odčíta.P r í k l a d 3 sodna 3 sa fixuje na nosiči g, pridá sa neznáma nukleová kyselina l. V rozsahu homo logického úseku nukleových kyselín sa vytvorí dvojvlákno 5, na vzorku sa pôsobí enzymaticky...

Způsob výroby adsorpčního činidla pro afinitně specifické dělení nukleových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231169

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bünemann Hans, Müller Werner

MPK: G01N 31/08

Značky: afinitně, specifické, výroby, způsob, adsorpčního, činidla, nukleových, dělení, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby adsorpčního činidla pro afinitně specifické dělení nukleových kyselin, vyznačující se tím, že se nejdříve polymerací nebo polykondenzací alespoň jednoho monomeru, který má alespoň jednu funkční skupinu, přes kterou je popřípadě vázána komplexotvorná látka, která je bázicky nebo strukturně specifická pro nukleové kyseliny, a to buď přímo nebo přes polymerní nízkomolekulární skupiny s molekulární hmotností do 4 000, působícími...

Způsob dělení směsí nukleových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231161

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bünemann Hans, Müller Werner

MPK: G01N 31/08

Značky: nukleových, kyselin, směsi, dělení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení směsí nukleových kyselin například jednovláknových a/nebo dvouvláknových nukleových kyselin, zejména směsí desoxyribonukleových kyselin, afinitní chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že se směs, která se má dělit, nanese na chromatografický sloupec s absorpčním činidlem, které obsahuje polymerní nosič, na který je přímo nebo přes polymerní nízkomolekulární skupinu, s molekulární hmotností až do 4 000,...