Patenty so značkou «nukleová»

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Hanson Douglas Charles, Mueller Eileen Elliott, Corvalan Jose Ramon, Hanke Jeffrey Herbert, Geoffrey Davis, Gilman Steven Christopher, Neveu Mark Joseph

MPK: A61K 31/395, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: monoklonálna, monoklonálnej, kompozícia, protilátky, použitie, nukleová, transgénny, kyselina, proti, línia, cicavec, hostiteľská, spôsob, výroby, buňka, izolovaná, bunková, farmaceutická, ctla-4, protilátka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Humanizované protilátky, ktoré spoznajú beta-amyloidový peptid, izolovaná nukleová kyselina, ktorá ich kóduje, vektor, izolovaná hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288209

Dátum: 25.06.2014

Autori: Basi Guriq, Saldanha José

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18, A61P 25/28...

Značky: kompozícia, farmaceutická, spôsob, hostiteľská, obsahom, izolovaná, vektor, beta-amyloidový, spoznajú, kóduje, kyselina, buňka, peptid, humanizované, protilátky, přípravy, ktorá, nukleová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je humanizovaný imunoglobulín, ktorý sa špecificky viaže na beta-amyloidový peptid (A?), a jeho časť viažuca antigén. Sú určené na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie amyloidogénneho ochorenia, najmä Alzheimerovej choroby.

Polypeptidická proteáza štiepiaca von Willebrandov faktor (vWF), nukleová kyselina kódujúca tento polypeptid a použitie tohto polypeptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288119

Dátum: 22.08.2013

Autori: Voelkel Dirk, Antoine Gerhard, Zimmermann Klaus, Kerschbaumer Randolf, Turecek Peter, Furlan Miha, Scheiflinger Friedrich, Laemmle Bernhard, Schwarz Hans-peter, Tagliavacca Luigina, Schaller-gerritsen Helena Elisabeth

MPK: C07K 16/40, C12N 15/57, A61K 38/48...

Značky: kódujúca, nukleová, proteáza, polypeptidická, tohto, kyselina, štiepiaca, vwf, polypeptidů, polypeptid, willebrandov, použitie, faktor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polypeptidu štiepiaceho von Willebrandov faktor (vWF), molekuly nukleovej kyseliny kódujúcej sekvenciu aminokyselín vWF-cp polypeptidu a kompozície obsahujúcej polypeptid. Vynález sa rovnako týka použitia polypeptidu proteázy štiepiacej vWF na produkciu molekúl viažucich polypeptid proteázy štiepiacej vWF a na produkciu preparátu na profylaxiu a terapiu trombózy a tromboembolického ochorenia.

Izolovaná ľudská protilátka viažuca sa na ľudský IL-12, jej použitie a spôsoby produkcie, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, nukleová kyselina a rekombinantný vektor, ktorý kódujú, a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288082

Dátum: 09.05.2013

Autori: Friedrich Stuart, Paskind Michael, Carmen Sara, Roguska Michael, Elvin John, Du Fou Sarah, Smith Stephen, Widom Angela, Myles Angela, Kaymakcalan Zehra, Venturini Amy, Labkovsky Boris, Veldman Geertruida, Derbyshire Elaine, Duncan Alexander, Sakorafas Paul, Holtet Thor Las, Tracey Daniel, Banerjee Subhashis, Warne Nicholas, White Michael, Salfeld Jochen

MPK: A61P 43/00, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: kompozícia, kódujú, kyselina, izolovaná, ĺudský, produkcie, použitie, ľudská, farmaceutická, obsahom, nukleová, hostiteľská, vektor, rekombinantný, ktorý, buňka, il-12, viažuca, spôsoby, protilátka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú ľudské protilátky, prednostne rekombinantné ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský interleukín-12 (hIL-12). Preferované protilátky majú vysokú afinitu pre IL-12 a neutralizujú aktivitu hIL-12 in vitro a in vivo. Protilátka môže byť protilátka plnej dĺžky alebo jej časť viažuca sa na antigén. Protilátky alebo ich časti sú použiteľné na detekciu hIL-12 a na inhibíciu aktivity hIL-12, napríklad u ľudského subjektu...

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Corvalan Jose Ramon, Hanke Jeffrey Herbert, Neveu Mark Joseph, Hanson Douglas Charles, Davis Geoffrey, Gilman Steven Christopher, Mueller Eileen Elliott

MPK: A61K 31/395, A61P 29/00, A61P 35/00...

Značky: produkujúca, obsahom, bunková, monoklonálna, přípravy, protilátky, kyselina, spôsob, ľudská, protilátku, ctla-4, farmaceutická, ludskej, protilátka, viažuca, nukleová, kompozícia, línia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...

V podstate čistý alebo rekombinantný polypeptid, nukleová kyselina, hostiteľská bunka, spôsob výroby polypeptidu, väzobná zlúčenina, kit, zmes obsahujúca protilátku a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287984

Dátum: 30.07.2012

Autori: Kastelein Robert, Moore Kevin, Parham Christi, Chirica Madaline

MPK: A61K 38/17, A61K 39/395, A61K 45/06...

Značky: väzobná, podstatě, výroby, polypeptid, čistý, buňka, nukleová, zlúčenina, spôsob, kyselina, protilátku, rekombinantný, polypeptidů, hostiteľská, použitie, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Nukleové kyseliny kódujúce cicavčie, napr. primátové receptory, purifikované receptorové proteíny a ich fragmenty. Poskytnuté sú protilátky, tak polyklonálne, ako aj monoklonálne. Opísané sú spôsoby použitia prostriedkov, tak na diagnostické, ako aj na terapeutické využitia.

Peptid odvodený od proteínu HIV-1 gag p17, antigén s obsahom tohto peptidu a jeho použitie, vakcínová kompozícia, protilátka, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287917

Dátum: 27.02.2012

Autor: Sörensen Birger

MPK: A61K 39/39, A61K 9/127, A61K 39/00...

Značky: vektor, hostiteľská, hiv-1, proteínu, peptid, kompozícia, kyselina, expresný, odvodený, peptidů, protilátka, tohto, buňka, použitie, antigen, obsahom, vakcínová, nukleová

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný modifikovaný peptid schopný vyvolať HIV-1 špecifickú imunitnú reakciu bez antagonizácie cytotoxickej aktivity T buniek na získanie účinnej profylaktickej a terapeutickej vakcíny proti HIV. Peptid je založený na konzervatívnych oblastiach proteínov HIV gag p17. Opisujú sa antigény voľné alebo viazané na nosiči, ktoré obsahujú uvedený peptid, vakcínové kompozície obsahujúce tento antigén, ich použitie, ich protilátky, nukleová kyselina...

Antisense nukleová kyselina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20898

Dátum: 31.08.2011

Autori: Takeda Shin'ichi, Nagata Tetsuya, Satou Youhei, Watanabe Naoki

MPK: C12N 15/11, C12N 15/113, A61K 31/7125...

Značky: antisense, kyselina, nukleová

Text:

...spliceosómu. Vynechanie exónu teda je možné indukovať cielenou modiñkáciou antisense nukleových kyselín na miestach zostrihu. Ďalej je za nevyhnutú podmienku pre rozpoznávanie exónu mechanizmom zostrihu považované naviazanie proteínu SR k regulačnej sekvencii pre zosiľňovanie zostrihu (exonic splicing enhancer (ESE.Vynechanie exónu je možné tiež indukovať cielenou modifikáciou ESE.0007 Pretože sa mutácia génu pre dystrofín môže u...

Nukleová kyselina zahrnujúca alebo kódujúca vlásenku so slučkou a poly (A) sekvenciu alebo polyadenylačný signál na zvýšenie expresie kódovaného proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17453

Dátum: 12.08.2011

Autori: Thess Andreas, Probst Jochen, Schlake Thomas

MPK: C12N 15/67

Značky: signál, kódujúca, kyselina, polyadenylačný, sekvenciu, proteínu, expresie, vlásenku, zvýšenie, kódovaného, slučkou, nukleová, zahrnujúca

Text:

...bunky.0011 Jedinou výnimkou z tohto pravidla sú histónové mRNA závislé od replikácie, ktoré končia histónovou vlásenkou so slučkou namiesto poly(A) sekvencie. Príklady sekvencíí histónových vláseniek so slučkou sú opísané v práci Lopez a spol. (Dávila López, M., 8 L Samuelsson, T. (2008), RNA (New York, N.Y.), l 4(1),l-l 0. doí 10.l 261/ma.782308.).0012 Vlásenky so slučkou V histónových pre-mRNA sú obvykle nasledované sekvenciou...

Izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu, prostriedok majúci fosfolipázovú účinnosť, farmaceutický prostriedok, antigénny fragment a izolovaná nukleová kyselina, biologicky aktívny prostriedok, vektor, rekombinovaná hostiteľská…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287687

Dátum: 23.05.2011

Autori: South Victoria, Jaye Michael, Doan Kim-anh Thi, Krawiec John, Lynch Kevin, Amin Dilip

MPK: C07K 16/40, A61K 38/46, C12N 15/52...

Značky: izolovaná, vektor, farmaceutický, podobným, izolovaný, účinnost, antigénny, kyselina, genů, aktívny, polypeptid, lipázu, majúci, génom, prostriedok, fragment, rekombinovaná, nukleová, biologicky, kodovaný, hostiteľská, fosfolipázovú

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu (LLG), kde uvedený polypeptid (a) sa viaže na heparín, (b) má homológiu s ľudskou lipoprotínovou lipázou a pečeňovou lipázou a (c) obsahuje 39 kD katalytickú doménu triacylglycerol-lipázovej rodiny, kde (i) tento izolovaný polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:8 a zdanlivú molekulovú hmotnosť približne 55 kD na 10 % SDS-PAGE gélu, aminokyselinovú sekvenciu...

Oslabený pestivírus, nukleová kyselina, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287625

Dátum: 23.03.2011

Autor: Meyers Gregor

MPK: A61K 35/00, C12N 15/00, A61K 48/00...

Značky: farmaceutický, nukleová, kyselina, pestivírus, oslabený, prostriedok, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Oslabené pestivírusy, ktorých enzymatická aktivita, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS, je inaktivovaná, nukleové kyseliny, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie.

Nogo proteín, jeho purifikovaný fragment, chimérny proteín a purifikovaná molekula s jeho obsahom, izolovaná nukleová kyselina, vektor s jej obsahom, rekombinantná bunka, spôsob produkcie rekombinantného proteínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287323

Dátum: 11.06.2010

Autori: Schwab Martin, Chen Maio

MPK: C07K 14/435, C07K 14/00, C07K 7/00...

Značky: purifikovaný, spôsob, buňka, molekula, produkcie, kyselina, vektor, použitie, proteín, nukleová, izolovaná, proteínu, chimérny, fragment, obsahom, rekombinantného, purifikovaná, rekombinantná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný gén Nogo a produkt kódovaný týmto génom, ako aj ich deriváty a analógy. Poskytnutá je aj produkcia Nogo proteínov, derivátov a protilátok. Tiež sú opísané terapeutické prostriedky a použitie na diagnostikovanie a liečenie.

Nukleová kyselina kódujúca ligand c-Ret, polypeptid ligand c-Ret, spôsob jeho prípravy a použitie na stimuláciu rastu tkanív

Načítavanie...

Číslo patentu: 286115

Dátum: 07.03.2008

Autori: Hession Catherine, Sanicola-nadel Michele, Cate Richard

MPK: A61K 48/00, C07K 16/18, C07K 14/435...

Značky: c-ret, ligand, kódujúca, přípravy, stimuláciu, kyselina, rastu, polypeptid, použitie, nukleová, spôsob, tkanív

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa izolovaná nukleotidová sekvencia kódujúca polypeptid aspoň s 80 % sekvenčnou identitou s aminokyselinovou sekvenciou vybranou zo skupiny pozostávajúcej zo SEQ ID NO: 17 a SEQ ID NO: 21, pričom uvedený polypeptid interaguje s receptorovým proteínom Ret, spúšťa dimerizáciu receptorového proteínu Ret alebo autofosfotyláciu tyrozínkinázovej domény receptorového proteínu Ret. Ďalej je opísaný vektor obsahujúci uvedenú nukleovú kyselinu,...

Spôsob a kyselina nukleová na analýzu bunkových proliferatívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17678

Dátum: 18.01.2008

Autori: Liebenberg Volker, Model Fabian, Distler Jürgen, Cortese Rene, Tetzner Reimo, Lewin Jörn

MPK: C12Q 1/68

Značky: kyselina, nukleová, spôsob, chorôb, bunkových, proliferatívnych, analýzu

Text:

...na detekovanie karcinómov pľúc,prsníka a mechúra v subjekte, zahŕňajúc určenie hladín metylácie v SHOX 2 v biologických vzorkách izolovaných z uvedeného subjektu, kde hypermetylácia naznačuje prítomnosť uvedenej poruchy. Rôzne aspekty predkladaného vynálezu poskytujú efektívny a jedinečný genetický marker, kde analýza expresie uvedeného markeru umožňuje detekciu porúch bunkovej proliferácie, prednostne tých podľa tabuľky 2 s obzvlášť vysokou...

Izolovaný polypeptid KIM, modulátor tkanivovej regenerácie a nukleová kyselina, ktorá ho kóduje, spôsob prípravy polypeptidu a farmaceutická kompozícia obsahujúca polypeptid

Načítavanie...

Číslo patentu: 285461

Dátum: 05.01.2007

Autori: Bonventre Joseph, Ichimura Takaharu, Wei Henry, Hession Catherine, Sanicola-nadel Michele, Cate Richard

MPK: A61K 38/16, A61K 48/00, C07K 14/435...

Značky: přípravy, farmaceutická, ktorá, spôsob, polypeptidů, modulátor, tkanivovej, izolovaný, obsahujúca, polypeptid, kompozícia, kóduje, nukleová, regenerácie, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané proteíny KIM - modulátory tkanivovej regenerácie, ktorých koncentrácia vzrastá v poranených alebo regenerujúcich tkanivách obličiek, ako aj DNA kódujúca tieto proteíny. Tiež je opísaná farmaceutická kompozícia.

Polypeptidový analóg natívneho keratinocytového rastového faktora, spôsob jeho výroby a použitie, farmaceutický prostriedok a kit, nukleová kyselina, vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284534

Dátum: 13.05.2005

Autori: Chen Bao-lu, Hsu Eric, Kenney William, Morris Charles

MPK: A61K 38/18, C12N 15/12, C07K 14/50...

Značky: rastového, vektor, polypeptidový, hostiteľská, analog, buňka, keratinocytového, farmaceutický, faktora, výroby, nukleová, spôsob, použitie, kyselina, prostriedok, natívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptidový analóg natívneho keratinocytového rastového faktora, KGF, so signálnou sekvenciou alebo bez nej, pričom tento analóg zahrnuje aminokyselinovú sekvenciu KGF, v ktorej je aspoň jedna z aminokyselín 1 až 24 vypustená, nahradená a/alebo vložená, pričom cysteínový zvyšok v aminokyselinovej polohe 1 a cysteínový zvyšok v aminokyselinovej polohe 15 je vždy buď vypustený, alebo nahradený inou aminokyselinou, pričom analóg...

Prirodzene sa nevyskytujúca nukleová kyselina, spôsob tvorby hybridizačného produktu a spôsob detekcie genotypov HCV

Načítavanie...

Číslo patentu: 284205

Dátum: 27.09.2004

Autori: Kolberg Janice, Beall Eileen, Irvine Bruce, Urdea Michael, Cha Tai-an

MPK: A61K 39/29, C12N 15/40, C07K 14/00...

Značky: tvorby, produktů, kyselina, prirodzene, nevyskytujúca, spôsob, nukleová, detekcie, hybridizačného, genotypov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná prirodzene sa nevyskytujúca nukleová kyselina, ktorá má terapeutické a diagnostické využitie týkajúce sa HCV, spôsob tvorby hybridizačného produktu s nukleovou kyselinou vírusu hepatitídy C a spôsob detekcie jedného alebo viac genotypov vírusu hepatitídy C.

Nukleová kyselina a zodpovedajúci proteín nazývaný 161P2F10B používaný na liečbu a diagnostiku rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13841

Dátum: 07.11.2002

Autori: Raitano Arthur, Faris Mary, Morrison Robert, Morrison Karen, Jakobovits Aya, Challita-eid Pia, Ge Wangmao, Hubert Rene

MPK: C07K 16/30, C07K 14/47, A61K 31/00...

Značky: kyselina, nazývaný, 161p2f10b, liečbu, rakoviny, nukleová, proteín, zodpovedajúci, používaný, diagnostiku

Text:

...decem. 7(Reiter et al., 1998, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95 1735). 0007 Zatiaľ čo skôr identifikované markery, ako sú PSA, PSM,PCTA a PSCA, zjednodušili úsilie diagnostikovať a liečiť rakovinu prostaty, stále existuje potreba identifikovať ďalšie markery a terapeutické ciele pre rakovinu prostaty a podobné rakoviny, aby bola ďalej zlepšená diagnóza a terapia.0008 Renálny karcinóm (RCC) tvorí približne 3 percentá malignít u dospelých. Akonáhe...

Polypeptid mpl ligandu, jeho zodpovedajúca nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka, ktorá ho obsahuje, spôsob prípravy polypeptidu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282265

Dátum: 02.11.2001

Autori: De Savuage Frederic, Eaton Dan

MPK: C07K 16/24, A61K 38/19, C07K 14/52...

Značky: přípravy, expresný, ktorá, vektor, hostiteľská, zodpovedajúca, spôsob, buňka, nukleová, obsahuje, ligandu, polypeptidů, kyselina, použitie, polypeptid

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptid mpl ligandu pripravený spôsobom, ktorý zahŕňa: (i) skríning humánnej genómovej knižnice s oligonukleotidom založeným na genómovej sekvencii znázornenej na obrázku 9 na izolovanie genómovej DNA, ktorá zahŕňa exón mpl ligandu kódujúci sekvenciu znázornenú na obrázku 9, spolu so zostávajúcimi exónmi génu, (ii) inzerciu DNA do expresného vektora, (iii) transfekciu cicavčej bunky génovým expresným vektorom a (iv) izoláciu...

Nukleová kyselina kódujúca lymfotoxín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278333

Dátum: 06.11.1996

Autori: Nedwin Glenn Evan, Aggarwal Bharat Bhushan, Gray Patrick William, Bringman Timothy Scott

MPK: C07K 17/00, C07K 14/00, C07K 1/04...

Značky: nukleová, lymfotoxín, kódujúca, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky účinné lymfotoxínové polypeptidy sa syntetizujú rekombinantnou bunkovou kultúrou. Získa sa nová nukleová kyseliny a nové vektory, ktoré ju obsahujú. Prostriedky a postupy podľa vynálezu umožňujú ekonomickú prípravu prostriedkov, ktoré obsahujú jednotné lymfotoxínové polypeptidy a variantné lymfotoxíny s aminokyselinovými sekvenciami, ktoré sa odlišujú od prírodných. Pomocou novej imobilizovanej monoklonálnej protilátky,...

Spôsob výroby streptokinázy, streptokináza, farmaceutický prostriedok, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279873

Dátum: 11.07.1995

Autori: Martínez Luis Herrera, Garcia Mario Pablo Estrada, Hidalgo Aimeé Pérez, Martínez Walfrido Bravo, Chaplen Roger Rubiera, Garcia José De De La Fuente, Collazo Pedro Rodríguez, Somavilla Magalvs Campos, Doce Ricardo Serrano, Muńoz Muńoz Emilio Amable, Fernández Alicia Pedraza, Ramírez Anaisel Castro, Marrero Luciano Hernández

MPK: C12N 1/21, A61K 38/46, C12N 1/19...

Značky: spôsob, streptokinázy, nukleová, buňka, hostiteľská, streptokináza, kyselina, vektor, prostriedok, výroby, farmaceutický, expresný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby streptokinázy expresiou génu kódujúceho túto streptokinázu, zahŕňajúci transformáciu hostiteľskej bunky expresným vektorom obsahujúcim gén streptokinázy SKC-2, ktorý v podstate pozostáva z nukleotidovej sekvencie vzorca (A), ktorá je operatívne viazaná k účinnému promótoru a terminátoru transkripcie, kultiváciu vzniknutej transformovanej hostiteľskej bunky a izoláciu vyrobenej streptokinázy. Ďalej je opísaná takto vyrobená...