Patenty so značkou «nukle»

Humánna monoklonálna protilátka špecificky sa viažuca na IGF-IR alebo jej antigén-väzobná časť, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej antigén-väzobnú časť, izolovaná bunková línia produkujúca protilátku, izolovaná molekula nukle…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287954

Dátum: 11.06.2012

Autori: Gallo Michael, Cohen Bruce, Corvalan Jose, Miller Penelope, Beebe Jean, Moyer James

MPK: A61K 39/00, A61K 48/00, A01K 67/00...

Značky: produkujúca, část, igf-ir, monoklonálna, molekula, izolovaná, farmaceutická, kompozícia, antigén-väzobnú, humánna, nukle, specificky, bunková, línia, viažuca, protilátku, antigén-väzobná, protilátka, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná humánna monoklonálna protilátka alebo jej antigén-väzobná časť, ktorá sa špecificky viaže na receptor inzulínu podobného rastového faktora I (IGF-IR), pričom uvedená protilátka alebo jej časť inhibuje väzbu IGF-I alebo IGF-II na IGF-IR a inhibuje rast nádoru in-vivo farmaceutická kompozícia s jej obsahom izolovaná bunková línia produkujúca protilátku izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje ťažký reťazec alebo jeho...