Patenty so značkou «nožový»

Nožový mlyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4305

Dátum: 03.11.2005

Autor: Dočár Milan

MPK: B02C 18/06

Značky: nožový

Text:

...podľa technického riešenia, je že na mletie materiálu sa používajú tuhé hrubé ploché statorové nože, z ktorých všetky štyri hrany vhodným upevnením pod sklonom v držiaku statorovýchnožov a v radiálnych výstupkoch rotora tvoria rezné hrany bez nutnosti brúsenia a zoslabovania ich povrchu. Výmena rezných hrán je pritom veľmi jednoduchá a časovo nenáročná. Taktiež použitý veľký uhol na hrote nožov výrazne zvyšuje ich životnosť, znižuje...

Nožový mlyn na rozomletie umelohmotného materiálu a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9504

Dátum: 16.05.2003

Autor: Pöltinger Bruno

MPK: B02C 18/16

Značky: nožový, spôsob, prevádzky, materiálů, rozomletie, umelohmotného

Text:

...vcelom priestore mletia rozdeluje rovnomerne radiálne smerom von, sa všetko melivo v priestore mletia týmto prúdom vzduchu zasiahne a chladi, čo pri usporiadaní s radiálnym transportomproduktu nie je možné. Tu sa iba vzduch nasáva cez prívodnú šachtu, EP 1 364 713 33706/Hnasadenú v radiálnom smere na priestor mletia, a chladí príslušným spôsobom tiež iba časť meliva, zatiaľ čo časťou meliva, protiľahlej prívodnej šachte, už prúd vzduchu...

Nožový adaptér na kolieskové korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2423

Dátum: 16.05.2000

Autor: Roganský Jozef

MPK: A63C 17/18

Značky: nožový, kolieskové, adaptér, korčule

Text:

...má obdobné konštrukčné a materiálové riešenie ako klasická korčuľa na ľad ( ocel plast). Tvar noža je tak isto analogicky s klasickou korčuľou.Podstatou riešenia je nožový adaptér na kolieskové korčule in line ktoré tvoria monoblok s topánkou, ktorý pozostáva ztelesa adaptéra opatrenéhootvormi v tvare drážky. Výmena sa uskutoční mechanicky.Prehľad obrázkov na gzkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na...

Nožový rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 260493

Dátum: 15.12.1998

Autor: Válková Milena

MPK: A23L 1/025, B26D 1/00

Značky: nožový

Text:

...z nosníků uspořädán prestavitelné. jednotlivé čepy nosžového rámu jsou opatřeny zářezem. Do tohoto zařezu zasahuje ohebný profil svými konci.opatrením nosníků čepy -opäsanými ohebnými profily se umenšíl počet vzájemné pohyblivých součástí, rovněž se zmenšilia členitost takto řešeného možovélmo rámu, cožpodstatné zlepší hygienu zařízení pro krájení, které bude tímto podle vynálezu vybaveno. vytvoření zářezů v čepech pro zaklesnutí konců...

Nožový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260356

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 33/00

Značky: nožový, unášač

Text:

...hrotov 103 a s axiálnym vedením 104 strediaceho hrotu 102. Strediaci hrot 102 podobne ako unášacie hroty 103 sú vytvorené ako plastiky posuv 4né vo vedeniach 105, respektive v axiálnom vedení 104. Uzavretá dutina 106 je zaplnená tlakovým médiom 108, napríklad olejom. V tomto pripade (obr. l je nutné medzi zadným telesom 111 a základným telesom 101 usporiadať tesnenie 113 a na Lmášacich hrotoch 103 ako i strediaconi hrote 102 umiestniť...

Nožový hriadeľ na frézovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270712

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23C 5/20, B23C 5/04

Značky: nožový, dřeva, frézovanie, hriadel

Text:

...použiť tvarovo stála nože,ale s výhodou ja možné použit relativne tenká pružná nože, ktoré nie sú určené po otupeni na prebrúsenie, nakoľko ich nizka cena pri sériovej výrobe umožňuje po otupeni ich zahodiť. Veľká ohybnosť u týchto nožov v rámci pružnej deformácie umožňuje ich upínanie podľa vynálezu na skrutkovicové plochy s veľkým stúpanim /do 60 °, obr.č. 5/ a povrch nástroja je relativne hladký, čo zaručuje nizku hlučnosť nástroja...

Vícedílný nožový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242639

Dátum: 11.05.1988

Autori: Linhart Roman, Tichý Zdenik

MPK: B23B 29/26

Značky: vícedílný, nožový, držák

Text:

...stavěcím členem 2 J.. K této pevné části l je otočně ne.čepu gg připojena výkyvná část gg tvaru vidlice nebo písmeno U. zajištění na otočném čepu gg je provedeno pojištovaoím kroužken 1 §. Na Výkyvné částí gg je na jednom jejím rameni uložen pracovní nástroj 1 pomocí upevňovacího šroubu 19, kdežto na druhém rameni výkyvné částí gg je kopírovací doraz lg, upevněný šroubem 31 a natící 11 tak, aby se neotáčel. Mezi pevnou část 12 a výkyvnou číst...

Nožový unašeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 253977

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hrbek Pavel, Schiebl Antonín, Bruštík Josef, Rychlý Josef

MPK: B23B 33/00

Značky: unášeč, nožový

Text:

...vnějšími kolíky lg, a pružinami lg, v jehož ose je pružně posuvně uložen hrot l s malým těsnícím kroužkem.§ a mazací drážkou li, unášecích nožů g uložených symetrioky rovnoběžně kolem hrotu l v kleci §, tělese 2,pleti ll a kryoím.plechu lg, dvou vrstev kuliček 1 jež jsou ve styku v úhlu A umístěných v misoe A opatřené vnitřními kolíky 5.Nožový unašeč pracuje na principu rozložení sil a deformací obrobku pomocí kuličkového meohanismm na...

Stavitelný nožový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253876

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pánek Stanislav, Flaška Miloš

MPK: B23B 29/18, B23B 29/12

Značky: nožový, stavitelný, držák

Text:

...tuhý, a to zejména proto, že v rozevřeném stavuje jeho hlava zpevněna vzájemnou interakcí rozpěrky a plooh klínovité rybiny a rybinové drážky.Příklad praktického provedení stavitelného nožového držáku podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez stavitelnou a rozpínaoí částí nožového držáku, obr. 2 představuje kolmý řez zadní částí držáku a obr. 3 znázorňuje půdorysný pohled na nožový držák s horizontálním...

Nožový válec pro měkčení usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234527

Dátum: 01.11.1987

Autori: Koňařík Milan, Prosecký Jaroslav

MPK: C14B 17/02

Značky: usní, nožový, válec, měkčení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny, přesněji vratných válcových měkčicích strojů. Vynález řeší jednodušší výrobu nožů a snížení hlučnosti`u měkčicích nožových válců. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nožový válec je opatřen noži šroubovitě stočenými pod stejným úhlem stoupání od středu válce vpravo i vlevo, mezi které je vložen stejný počet nožů s jiným, dvojím úhlem stoupání, jejichž vrcholy mění svou polohu...

Nožový držák pro řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245287

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tmé Miroslav, Mekina Milan

MPK: A01F 29/04

Značky: nožový, řezačky, držák

Text:

...Kameň łaOTLD uomeaepma-eax m Human qacrw aaąçmmoñ nTyJnm. Ipn 3 mm nou B pedyJíbTlaTe swan/a iauełlüw Bepxneñ n Kameň Iłacwuo H 0 menepmąrena ILOCTOnHHO saacar no Bceñ cnoeü mne u .Konan maTeJmao euLe pad uoMepmmBaeTcH aamumm MexuLy Bepxueü nHnxmeu qacrbo dałLIdMHOM Bryan. 11.11. ycTaI-zoazcn nota nameJIbHMTeJIH r. Jçormsopemyuąeñ uJIaCTIlHe upenycmowpexu, nan maaecrnu, ycwąuoeuqnue BIAHTH Ha Hoxenepxawene.Izzaoöpereuze pamnAaTpuBaeTcH...

Nožový nástroj pro broušení tvrdých a křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235128

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vychodil Miloslav

MPK: B24B 13/02, B24D 13/00

Značky: krehkých, materiálů, nástroj, tvrdých, nožový, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nožového nástroje pro broušení tvrdých a křehkých materiálů, zvláště optických čoček. Je vyroben z polytetrafluoretylénu, který obsahuje jako přísadu 5 až 40 hmotnostních procent brusného mikroprášku do velikosti zrna 65 ?m a kovové nebo nekovové plnivo stejné velikosti případně vláknitý materiál.

Nožový poistkový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 228340

Dátum: 15.09.1986

Autor: Urda Michal

Značky: nožový, poistkový, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrorozvodných sietí, v ktorých môže byť použitý ako súčasť odpojovacích poistiek. Použitím nožového poistkového držiaka sa zjednoduší konštrukcia dvernej odpojovacej poistky elektrického kúrenia železničných vozňov tým sa vyrieši náhrada vysokonapäťových patrón dovážaných zo zahraničia, poistkovými patrónami typu XJ 03 tuzemskej výroby. Podstata nožového poistkového držiaka spočíva v kontaktnej objímke, ktorá má tvar oblúku...

Vyměnitelný nožový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221442

Dátum: 15.02.1986

Autori: Flaška Miloš, Diba Václav

Značky: vyměnitelný, nožový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vyjímatelnosti nožového bloku, umístěného ve vrtací tyči tak, aby bylo zachováno přesné nastavení nožových vložek. Podstatou vynálezu je nové konstrukční uspořádání nožového bloku, který se z vyjímatelného seřizovacího klíče a z nožového bloku, do nějž muže být seřizovací klíč vložen. Seřizovací klíč je dutý a je upraven tak, že na jeho konci je upraven výstupek, jehož pomocí lze otáčet dvoudílným opěrným šroubem uloženým...

Sústružnický nožový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 217454

Dátum: 15.05.1984

Autori: Chládecký František, Vasilko Karol

Značky: nožový, držiak, sústružnický

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak rieši problém automatickej výmeny opotrebenej reznej platničky a jej pootáčania do novej polohy pri opotrebení jednej reznej hrany. Princíp riešenia spočíva v tom, že v telese držiaka sú vytvorené oporné plôšky pre uloženie platničky, v pozdĺžnej drážke pohyblivé tiahlo a palec pre ovládanie sklopnej úpinky. Pri pohybe platničky, držanej čapom tiahla do zadnej polohy dochádza o výstupok držiaka k pootočeniu platničky do novej polohy. Pri...

Nožový válec skládacího aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217442

Dátum: 09.04.1984

Autor: Birke Oskar

Značky: nožový, aparátu, válec, skládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nožového válce skládacího aparátu pro tiskové rotačky, jejichž průměr může býti měněn v závislosti na tloušťce podléhající skládání produkce. Cílem vynálezu je vytvořiti pro nožový válec skládacího aparátu zařízení pro regulování průměru, které by bylo jednoduché pro svou výrobu, spolehlivé při provozu a vhodné pro všechny nožové válce skládacího aparátu. Základem vynálezu byl úkol uskutečniti rovnoměrné a citlivé radiální...