Patenty so značkou «nožníc»

Zariadenie na brúsenie a/alebo ostrenie, najmä nožov, nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7188

Dátum: 01.07.2015

Autor: Sulovský Tomáš

MPK: B24D 15/06, B24D 15/08

Značky: ostrenie, brúsenie, nožníc, zariadenie, najmä, nožov

Text:

...kolískami na jednej základni.Podstatnou výhodou predloženého technického riešenia je predovšetkým jednoduché nastavenie brúsneho uhla pri ručnom brúsení alebo ostrení. Presné ručné brúsenie je šetrné k čepelí a zabezpečuje vysokú a trvácu ostrosť. Zmena uhla na brúsenie druhej strany čepele sa dá vykonať jednoducho preklopením kolísky.Zariadenie je jednoduché, nevyžaduje si elektrickú energiu, umožňuje presné brúsenie rôznych uhlov a...

Strihací mechanizmus letmých kľukových nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 279464

Dátum: 04.11.1998

Autor: Dofek František

MPK: B23D 25/08, B23D 25/06

Značky: kľukových, letmých, mechanizmus, střihací, nožníc

Zhrnutie / Anotácia:

Strihací mechanizmus letmých kľukových nožníc, ktorého nožové suporty (15, 16) otočne uložené na čapoch kľúk (3, 4, 5, 6) sú spolu zviazané vodiacimi stĺpmi (17, 18) štvorhranného prierezu. V hornom nožovom suporte (15) sú tieto stĺpy bezvôľovo vedené dvojicami kladiek (21, 22, 23, 24). Rovina preložená osami spodných kladiek (21, 22) prechádza osami čapov horných kľúk (3, 5). Jedna z každej dvojice vodiacich kladiek je pritláčaná k stĺpu (17,...

Pohon letmých bubnových nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278387

Dátum: 11.06.1991

Autori: Štyl Pavel, Dofek František

MPK: B23D 19/04, B23D 25/12

Značky: bubnových, letmých, nožníc, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa (7) pohonu letmých bubnových nožníc obsahuje tri nekruhové ozubené kolesá. Medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a ľavým nekruhovým kolesom (11) poháňajúcim nožnice je prevodový pomer daný rovnakým vzťahom ako prevodový pomer medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a pravým nekruhovým kolesom (12) poháňajúcim zotrvačník (8).

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: nožníc, automatickú, najmä, letmých, roviny, reguláciu, suportů, strižnej, zariadenie

Text:

...no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: roviny, automatickú, zariadenie, nožníc, reguláciu, strižnej, suportů, letmých, najmä

Text:

...z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie...

Zariadenie na nastavovanie vôle medzi nožmi hutných a strojárenskych nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 223065

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bulák Ľubor, Šteller Vasil

Značky: strojárenskych, nastavovanie, vôle, medzi, hutných, zariadenie, nožmi, nožníc

Zhrnutie / Anotácia:

Prihláška vynálezu pod názvom "Zaríadenie k nastavovaniu vôle medzi nožmi hutných a strojárenskych nožníc" rieši problém nastavovanie strižnej vôle z jedného miesta jedným pracovníkom a bez potreby premeriavania škáromermi. Horizontálny priamočiary pohyb spodného noža (zmena vôle) je odvedený od rotačného pohybu excentra, uloženého v kameni cez nosič kameňa. Rotačný pohyb excentra je vyvodený pákou prestavovania a hodnotu prestavovanej vôle je...