Patenty so značkou «nouzového»

Zařízení pro automatické zapnutí nouzového systému ovládání motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270744

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zasadil Vladimír

MPK: G05B 11/01

Značky: zapnutí, automatické, systému, ovládání, nouzového, motorů, zařízení

Text:

...ja priveden výstup signellzátoru Q polohy páky ovládání motoru. V časovém intervalu od spoušténí do zastavení vydává letecký motor 2 známým způsobem první signál Q vyjadrující stav, že letecký motor 2 je v chodu, dále druhý signál §§ vyjadřující stav, že systém prídavného spalování je v chodu, dále třetí signál M 51 vyjadñující stav, že otáčky leteckého motoru 2 jsou v pásmu maximálních režimu dále čtvrtý signál 55 vyjadŕující stav, že režim...

Uspořádání pohonu hydrogenerátoru nouzového řízení samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270026

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vancl Antonín

MPK: E02F 9/20

Značky: hydrogenerátoru, řízení, samohybných, pracovních, pohonů, nouzového, uspořádání, strojů

Text:

...výhodou je umístění pohonu hydrogenerdtoru na vnějdí straně jedné z hnaných náprav mimo rozvor stroje směrem od pracoviltä řidiče, oo se projeví snížením hluč noeti na praeoviäti řidiče, přičemž vhodnou volbou velikosti převodovehc poměru mezi talířovým hnacím kolem a hřídelem hydrogenerätoru nouzovćho řízení lze navíc i minimalisovat velikost hydrogenerdtoru nouzovdho řízení. Na připojeném výkrese s obrázky je schematicky naznedenc...

Zapojení nouzového orientačního svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255252

Dátum: 15.02.1988

Autori: Staněk František, Cenek Miroslav, Toušková Anežka, Kazelle Jiří, Šimek Miroslav, Stejskal Evžen, Hodinář Václav, Maršálek Milan, Krcha Radek Sochař, Kováč Ján, Kučera František, Ostertág Ivan, Dobeš Miroslav Sochař, Bengyák Peter

MPK: F21S 9/02

Značky: zapojení, nouzového, orientačního, svítidla

Text:

...gl se seriově zapojeným odporem 55, dojde pomocí tranzistoru 33 a odporu 33 a odporu 35 k uzavírání dvojice tranzistorů 21 a 32, a tím ke snižování nabíjecího proudu. Kondenzátor 92 filtruje napětí na bázi tranzistoru E 2. Proud do akumulátoru g se sníží na hodnotu odpovídající udržovacímu proudu, který kryje ztráty akumulátoru samovybíjením. Při uzavírání tranzistorů 21 a E 2 ae eníží úbytek napětí na odporu 53, čímž dojde k...

Ústrojí pro usnadnění nouzového provozu parního generátoru po prasknutí varnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253520

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: parního, usnadnění, prasknutí, varnic, generátoru, nouzového, provozu, ústrojí

Text:

...praskne, nastáva zpětné proudění páry z jímače do varnice. Předpokládá se, že vtok vody zůstává ucpán. Tangenciální sklon trysky na obvodě vírové komory však způsobí, že ve zpětném směru přitékající pára je ve vírovéimomoře uvedena do rotace. Jak pára přitéká blíže k přívodu umístěnému u středu vírové komory, zkracuje se rameno rotace a vzhledem k tomu, že moment hybnosti, to je točivost páry, zůstává v zásadě bez velké změny, roste...

Přepouštěcí ventil nouzového hydrogenerátoru servořízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249010

Dátum: 12.03.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: servořízení, nouzového, ventil, hydrogenerátoru, přepouštěcí

Text:

...lg ee za jednosměrným ventilem g spojuje s výtlačnou větví lg vstupující do rozváděcího zařízení gg servomotoru gg, které schematicky reprezentují celá servořizení.249 010 Pružinový prostor gg vyúsřuje navenek výetupním otvorem ggepojeným odpadní větví gg s nádrží gz. V pružínovém prostoru gg může být narážka gg omezující posuv diferenciálního šoupátka 2směrem dolů. V dolním nákružku 5 diferenciálniho šoupátka 2 mo Vhou být zářezy gg....