Patenty so značkou «nosnými»

Modul na výmenu informácií nosnými prúdmi a spôsob riadenia prevádzky tohto modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9525

Dátum: 14.06.2005

Autori: Bories Françis, Hubert Vincent

MPK: H04B 1/16

Značky: prúdmi, modul, nosnými, modulu, spôsob, tohto, riadenia, prevádzky, výměnu, informácií

Text:

...motorového vozidla.Predmetom vynálezu je tiež spôsob riadenia prevádzky vyššievymedzeného modulu, ktorý sa vyznačuje tým, že je modul selektívneuvádzaný do pohotovostného stavu a do prevádzkového stavu deaktivovaním aaktivovanim prvých prijímacích prostriedkov, pričom druhé prijímacieprostriedky sú aktívne v oboch stavoch, pohotovostnom aj prevádzkovom.Spôsob podľa vynálezu môže ďalej obsahovat jeden či viacked sú prvé prijímacie...

Prídržné zariadenie pre valček pásového dopravníka alebo dopravníka s nosnými lištami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1037

Dátum: 10.02.2004

Autori: Lacroix Olivier, Simoens Herve

MPK: B65G 39/10

Značky: valček, pásového, nosnými, lištami, zariadenie, dopravníka, přídržné

Text:

...Na uľahčenie údržby sa predpokladá, že vodorovný valček 7 bude montovaný nasklopnú podperu 13 umožňujúcu ho rýchlo uvoľniť a vymeniť, 0021 Táto podpera obsahuje napríklad dve bočnice l 3 A, kedy každá je vybavená zárezom 14, umožňujúcim zasunutie čapu otáčania vodorovného valčeka.0022 Zárezy 14 sú uskutočnené tak, aby sa do nich zasúval čap valčeka zhora.0023 Zárezy ústia smerom nahor.0024 Tak sa pri nadvihnutí podpery pritlačí valček na...

Pohonný mechanizmus na ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3470

Dátum: 01.04.2003

Autor: Peltsarszký Karel

MPK: E06B 9/322, E06B 9/26, E06B 9/32...

Značky: pohonný, žalúzie, rozmerovo, nastavitelnými, nosnými, prvkami, ovládanie, mechanizmus

Text:

...u ostatných typov žalúzií riešené plechovým nosným profilom, v ktorom sú pohonné mechanizmy vložené. Tento spôsob ale neumožňuje žiadnu variabilita, ked sa jedná o rozmery príslušných okenných resp. dverových krídiel.K odstráneniu tohoto nedostatku prispieva do značnej miery pohonný mechanizmus pre ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami podľa predloženého technického riešenia. Pohonný mechanizmus je rovnako ako u riešení...

Nosné sane pre role toaletného papiera a vydávacie zariadenie, opatrené týmito nosnými saňami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1374

Dátum: 20.12.2002

Autori: Kilgore Michael, Moody John, Budz Gregory

MPK: A47K 10/24

Značky: vydávacie, papiera, nosnými, zariadenie, týmito, nosné, saňami, toaletného, opatřené

Text:

...množstvá rolí hodvábnehopapiera a osušiek, pričom je doba spotrebovaná naťažkostí pri montáži a demontáži štruktúr jadier.V súlade so zhora uvedeným patentovým spisom US A 3 214 014 bola vyvinutá štruktúra jadra, tvorená dvojicou jadrových prvkov, z ktorých každý predstavuje valcové teleso, ktoré môže byť vytvorené z lepenky,plastového materiálu alebo podobne, pričom valcovételesá sú umiestnené vzájomne koncami na seba.Alternatívne môžu byť...

Výťah s remeňovými prevodovými prostriedkami, predovšetkým s klinovými rebrovými remeňmi, ako nosnými prostriedkami a/alebo hnacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3248

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst

MPK: B66B 11/00, D07B 1/00

Značky: nosnými, predovšetkým, hnacími, remeňovými, remeňmi, výtah, klinovými, prostriedkami, prevodovými, rebrovými

Text:

...aj potrebný hnací výkon.Remene uvedené v spomenutých dokumentoch majú určiténevýhody. Ploché remene majú vo výťahových zariadeniachtrakčnú schopnosť nedostatočnú V pomere voči užitočnému zaťaženiu ľahkých kabín výťahov. U ozubených remeňov existuje ten problém, že tieto na hnacejy kladke nekĺžu, kedĺ kabína výťahu alebo protizávažia dosadajú v dôsledku poruchy riadenia na svoje tlmiče v koncových polohách. Okrem toho sa centrovanie remeňa...

Zips s tkanými nosnými pásmi a v nich zatkanými radmi zapínacích článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280655

Dátum: 12.01.1995

Autor: Frohlich Alfons

MPK: A44B 19/54, A44B 19/12

Značky: zapínacích, tkanými, pásmi, radmi, článkov, nosnými, zatkanými

Zhrnutie / Anotácia:

Zips z tkaných nosných pásov má zatkané rady zapínacích článkov (5) z plastového monofilového vlákna. Nosné pásy sú zhotovené z osnovných nití a vedľa seba ležiacich dvojitých útkov (4), ktoré sú v priemete do roviny zipsu usporiadané pod a medzi zapínacími článkami (5). Viazacie osnovné nite (31 až 36) sú vedené nad zapínacími článkami (5). Dvojité útky (4) sú ťahané aspoň jednou z viazacích osnovných nití (31 až 36) až do oblasti horných...

Nádrž na kvapaliny s vonkajšími nosnými stenami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279540

Dátum: 19.02.1992

Autor: Mitterecker Leonhard

MPK: B65D 90/04

Značky: výroby, vonkajšími, kvapaliny, stenami, nosnými, nádrž, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž na kvapaliny je vybavená vonkajšími nosnými stenami (2) z betónu alebo podobného pevného materiálu na zachytenie hydrostatického tlaku, na ktorých je vytvorená nepriepustná vrstva z kovových plechov (4, 11), upevnených pomocou upevňovacích prvkov (1, 9) k obvodovým nosným stenám (2) a ku dnu nádrže. Upevňovacie prvky (1, 9) sú uložené v stenách (2) nádrže, sú na svojich koncoch smerujúcich dovnútra nádrže spojené najmä zváraním s...

Zapojení pro řízení speciálního vícepolohového obráběcího stroje s nosnými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266932

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kessner Karel, Pestr Radko, Smíšek Josef

MPK: G05B 19/00, B23Q 41/02

Značky: nosnými, vícepolohového, řízení, speciálního, obraběcího, deskami, stroje, zapojení

Text:

...do bloku 5 řízení upínače ve vyjímací stanici a nosné desky s upínači se přesunou o jednu polohu Vpřed, tj. do své pracovní polohy, přičemž nakládací stanice zůstane prázdna. informace o přesunutí desek s upínači je vyslána z bloku 6 řízení dopravníku desek zpět do bloku 2 vyhodnocování okamžitých stavů upínačů a nosných desek. Následují elektrické signály z bloku 2 do bloků 3, 4, 5, řízení upínačů a upínače se zpevní. Z bloků 3, 4,5 jsou...

Kovová prostorová buňka s nosnými rohovými sloupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241402

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beran Miloš

MPK: E04B 1/348

Značky: rohovými, prostorová, buňka, kovová, nosnými, sloupy

Text:

...je prodloužena V příčném smeru do nejméně jedné podélné příruby, k níž je připojen zejména svarem lomenicový plech podlahové, popřípadě podhledové konstrukce.A Lomenicový plech podlahové a podhledové konstrukce je ze jména orientován svými površkami ve směru největšího rozměrubuňky, přičemž tento rozměr může být díky značné tuhosti lomeni cového plechu při poměrně malé vlastní hmotnosti dosti velký azpravidla se pohybuje kolem 750 cm. Z...

Způsob stavby výškových budov s výztužnými nosnými vertikálními konstrukcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241611

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ollári Edit

MPK: E04B 1/34

Značky: výškových, konstrukcemi, způsob, budov, vertikálními, stavby, nosnými, výztužnými

Text:

...výškových budov podle vynálezu je jako příklad schematickyupostupově znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 znázorňuje nosné jádro budovy ze železobetonu, spojené se základem, obr. 2 znázorňuje nosné jádro budovyíną svém horním konci opatřené tuhým kovovým roštem s odnímatelnými prutynebo lány pro přenášení tahových zatížení, obr. 3 znázorňuje na.víc zavěšení kovových trub sloupů skeletu na tuhém kovovém roš tu, obr. 4 znázorňuje...

Zařízení pro konfekci pryžových dopravních pásů s textilními nosnými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246775

Dátum: 15.12.1987

Autori: Podzimek Štipán, Macků Vladislav

MPK: B29D 29/06

Značky: nosnými, dopravních, pásu, konfekci, zařízení, pryžových, vložkami, textilními

Text:

...jednak se základní předzhotovující časti, tvorené odvíječkami tex ttlních vložek, na líějž navazuje stroj prolpříčná spoj-ovaní textiluích vložek, dále napínací stroj, středicí stolice a za ní slepovací stolice textilních vložek a jednak z dohotovených částí, ~sestávající z odvíječek krycíoh vrstev, za nimiž je uspořádána slepovací stolice krycích vrstev, dále tažná stolice, emulgační zařízení a navíjelčka -nevulkauizovaneho...

Hnací řemen s nosnými vložkami ve vrstvě plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245491

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kubala Vojtech, Lueanský Dušan, Hutár Eduard

MPK: F16G 1/16

Značky: řemen, vložkami, hnací, plastické, vrstvě, nosnými, hmoty

Text:

...Brnrrrpełmero 0.7102 B Hanpamemm npoBommxcoBoñ Brcazazucu. B pesymamame STOPO peMeHB pacwarmnaercx n IIOHBJĽIIOTCH Bame yrcaaamme Hexocmarm, mame Kara, npocxaaxBsnBamze, n mepaerca cnnxpoà HOCTI XOJIE-HGĽLIO Hacromuero nsoópemerma ammerca ycwpanemxe mm ymeHLmeme BBIIĽe yxcaaannux HGJIOCTETKOB.Banaueñ nsoóperermx HBJIHGTCH cosnax-me HPMBOJIHOTO pen/LHH,paüoqan oóuacrs ROTODOTO normu He ImeeT mzcKos-sHo-Bnacmmoñ,necýopmamm, oóJxanaer...

Povrchový koberec s nosnými účinky pro dočasné cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229823

Dátum: 15.09.1986

Autori: Telecký Václav, Kocůrek Vladislav, Zbořil Pravoslav, Zajíček Jan, Turinský Miroslav, Krejčí František, Málek Oldřich

MPK: E01C 9/08

Značky: dočasné, účinky, povrchový, cesty, koberec, nosnými

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchový koberec s nosnými účinky pro dočasné cesty sestávající z jednotlivých membránových sekcí ze syntetického plošného materiálu vyznačující se tím, že jednotlivé membránové sekce (1) jsou v pevném spojení s příčnými ztužujícími prvky (3), které v nezatíženém stavu spočívají volně na terénu (2).

Zdrhovadlo s tkanými nosnými pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234022

Dátum: 15.09.1986

Autori: Griessbaum Karl, Frohlich Alfons

MPK: A44B 19/02

Značky: tkanými, pásy, zdrhovadlo, nosnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdrhovadla s tkanými nosnými pásy a s uzavíracími články z monofilních plastických vláken, které jsou vetkány v nosných pásech a vytvářejí se při tkacím procesu. Ke zlepšení odolnosti zdrhovadla proti lomu jsou dvojité útky nití základního útku v oblasti mezi uzavíracími články, případně ještě alespoň jedna nit základní osnovy, vytaženy alespoň jednou nití vazné osnovy přes rovinu nosných pásů až do oblasti mezi uzavíracími...

Zařízení nesoucí vodiče s nosnými prvky v rámu pro jednofázové silnoproudé sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225146

Dátum: 15.02.1986

Autor: Hologa Zygmunt

Značky: sběrnice, nosnými, rámu, nesoucí, zařízení, jednofázové, vodiče, silnoproudé, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, nesoucího vodiče ve skříni silnoproudých sběrnic spojení výkonových generátorů, aplikovatelného v jakémkoliv systému spojení skříní, například spojitého, nespojitého nebo s tlumivkami. Vynález sestává z vodiče, umístěného v kruhovitém pouzdře, které je trvale upevněné k nosným izolátorům, připevněným ke skříni nebo její část, přičemž volnost axiálního pohybu vodiče v pouzdře zůstává zachována. Pro dosažení optimální...