Patenty so značkou «nosičového»

Spôsob konjugácie bakteriálneho antigénu a nosičového proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18943

Dátum: 05.03.2012

Autori: Biemans Ralph Leon, Duvivier Pierre, Gavard Ollivier Francis Nicolas

MPK: A61P 31/04, A61K 47/48, A61K 39/02...

Značky: antigenů, spôsob, nosičového, konjugácie, bakteriálneho, proteínu

Text:

...tlmivom roztoku a štvoroeková línia znázorňuje velkost 23 F v 100 mM fosfátovom tlmivom roztoku..3 Obrázok 2. Porovnanie imunogénnosti 23 F konjugátov s použitím bud CDAP, alebo redukčnej aminačnej konjugácie. Graf a) znázorňuje výsledky ELISA testu. Graf b) znázorňuje výsledky testu opsonofagocytózy.Obrázok 3. Vyhodnocovania imunogennosti PSOGB-CRM konjugovaného s použitím konjugačných metód opísaných v príklade 4 na Balb/c myšacom...

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281632

Dátum: 10.04.2000

Autori: Knuuttila Hilkka, Palmqvist Ulf, Andell Ove, Kallio Kalle

MPK: C08F 4/02, C08F 10/00, C08F 4/602...

Značky: olefínov, nosičového, polymerizácie, přípravy, katalyzátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov, pri ktorom a) sa do vzájomného styku uvedie reakčný produkt metalocén/aktivátor v pomere hliníka k prechodnému kovu 50 : 1 až 25 : 1, uhľovodíkové rozpúšťadlo schopné ho rozpustiť a porézny nosič a b) rozpúšťadlo sa odstráni, pričom stupeň a) sa uskutočňuje tak, že porézny nosič je impregnovaný reakčným produktom metalocén/aktivátor a rozpúšťadlom v množstve rovnom maximálne jeho...

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Havel Miroslav, Martinec Alexandr, Machová Marta, Tichý Josef, Kaláb Jiří, Jelínek Zdeněk

MPK: B01J 23/90, B01J 38/66, B01J 38/60...

Značky: desaktivního, katalyzátoru, složek, nosičového, regenerace, způsob, polykomponentního, aktivních

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Spôsob prípravy kovalentného konjugátu oligosacharidu a nosičového proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280112

Dátum: 15.04.1992

Autor: Porro Massimo

MPK: A61K 39/09, A61K 31/70

Značky: proteínu, konjugátu, oligosacharidů, kovalentného, nosičového, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kovalentného konjugátu oligosacharidu a nosičového proteínu zahŕňa tieto stupne: i) reduktívnu amináciu oligosacharidu, majúceho terminálnu redukujúcu sa skupinu s diaminoetánom za prítomnosti pyridínbóranu, pri teplote 100 °C ii) reakciu aminovaného oligosacharidového produktu z odseku i) s molekulou obsahujúcou dve funkčné skupiny, z ktorých jedna je schopná reakcie s terminálnou skupinou aktivovaného oligosacharidu a druhá je...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264328

Dátum: 12.07.1989

Autor: Nowlin Thomas

MPK: B01J 21/00

Značky: alfa-olefinů, katalyzátoru, polymeraci, nosičového, přípravy, použití, způsob

Text:

...nosiče na teplotu od 100 °C do teploty, jejíž horní hranice je dána hodnotou, při které dochází ke změně stavu neho k sintrování. Vhodné teplotní rozmezí je od 100 do 1 000 °C,přednostně od 150 do eso °c, s výhodou od 750 do eso °c a nejvýhodněji od 750 do 800 °c.Přebytečné hydroxyskupiny přítomné v nosiči se mohou rovněž odstranit zahříváním nosiče před jeho uváděním do styku s organohořečnatou sloučeninou. Tak například poměrně malý...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janáček Leoš, Hanika Jiří, Novák Václav, Círová Alena, Vybíhal Jaromír, Grosser Vojtěch, Sporka Karel

MPK: B01J 27/051, C10G 45/08

Značky: způsob, přípravy, nosičového, kobalt-molybdenového, katalyzátoru

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Způsob výroby nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239968

Dátum: 01.02.1988

Autori: Malec Václav, Laoka Zdenik

MPK: C08F 10/02, C08F 4/62

Značky: katalyzátoru, způsob, nosičového, výroby

Text:

...při kterém se silika pod inertníatmosférou impregnuje bis-trifenylsilylchromátem v suspenzi v alífatickém uhlovodíku s 5 až 7 uhlikovými atomy, k suspenzi vzniklého meziproduktu se přidá roztok organohlinité sloučeniny,oddělí se kapalná fáze a výsledný.katalyzátor se vysuší, zdokonalený tím, že se bis-trifenylsilylchromát před vlastní impregnací na siliku zaplaví v uzavřené nádobě alifatickým uhlovodíkem s 5 až 7 uhlíkovými atomy v...

Částice nosičového systému a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241478

Dátum: 15.09.1987

Autori: James Claude, Farbe Jean Louis, Farge Daniel

MPK: C07F 9/10

Značky: nosičového, způsob, systému, částice, jejich, výroby

Text:

...jsou vhodné ke zvýšení imunity vyvolané plísňovými frakcemi8 na častice nosičového systému podle vynálezu mohou být vázány také takové biologicky aktivní látky, které samy o sobě inrdukují v organtismu pouze nepatrnou imrun-olorgickou ~odezvu avšak ve spojení s částicemi łnosičového systému podle vynálezu dochází ke zvýšení imunologické odezvy vyvolané těmito látkami. Použitím částic nosič-ového systém-u podle vynálezu může být tedy dosaženo...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251096

Dátum: 11.06.1987

Autor: Nowlin Thomas

MPK: C08F 4/02, C08F 4/62

Značky: použití, přípravy, způsob, alfa-olefinů, nosičového, polymeraci, katalyzátoru

Text:

...ve směsných rozpouštědlových systémech, jako v systému hexan/tetrahydrofuran, za predpokladu, že je přítomno dostatečně solubilizující množství rozpouštědla, které je Lewisovou bázi. Při provádění způsobu podle vynálezu se tedy může nosič suspendovat v ko-rozpouštěclle, které není Lewísuovou bází a k této suspenzi se může přidat etherový roztok organohořečnaté sloučeniny. Vhodná ko-rozpouštědla,která nejsou Lewisovými bázemi, jsou rovněž...