Patenty so značkou «nosičového»

Spôsob konjugácie bakteriálneho antigénu a nosičového proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18943

Dátum: 05.03.2012

Autori: Duvivier Pierre, Gavard Ollivier Francis Nicolas, Biemans Ralph Leon

MPK: A61P 31/04, A61K 47/48, A61K 39/02...

Značky: proteínu, konjugácie, nosičového, bakteriálneho, antigenů, spôsob

Text:

...tlmivom roztoku a štvoroeková línia znázorňuje velkost 23 F v 100 mM fosfátovom tlmivom roztoku..3 Obrázok 2. Porovnanie imunogénnosti 23 F konjugátov s použitím bud CDAP, alebo redukčnej aminačnej konjugácie. Graf a) znázorňuje výsledky ELISA testu. Graf b) znázorňuje výsledky testu opsonofagocytózy.Obrázok 3. Vyhodnocovania imunogennosti PSOGB-CRM konjugovaného s použitím konjugačných metód opísaných v príklade 4 na Balb/c myšacom...

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281632

Dátum: 10.04.2000

Autori: Knuuttila Hilkka, Andell Ove, Palmqvist Ulf, Kallio Kalle

MPK: C08F 4/02, C08F 4/602, C08F 10/00...

Značky: olefínov, polymerizácie, nosičového, katalyzátora, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov, pri ktorom a) sa do vzájomného styku uvedie reakčný produkt metalocén/aktivátor v pomere hliníka k prechodnému kovu 50 : 1 až 25 : 1, uhľovodíkové rozpúšťadlo schopné ho rozpustiť a porézny nosič a b) rozpúšťadlo sa odstráni, pričom stupeň a) sa uskutočňuje tak, že porézny nosič je impregnovaný reakčným produktom metalocén/aktivátor a rozpúšťadlom v množstve rovnom maximálne jeho...

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Josef, Martinec Alexandr, Machová Marta, Kaláb Jiří, Havel Miroslav, Jelínek Zdeněk

MPK: B01J 23/90, B01J 38/60, B01J 38/66...

Značky: aktivních, polykomponentního, nosičového, regenerace, způsob, desaktivního, katalyzátoru, složek

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Spôsob prípravy kovalentného konjugátu oligosacharidu a nosičového proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280112

Dátum: 15.04.1992

Autor: Porro Massimo

MPK: A61K 39/09, A61K 31/70

Značky: přípravy, konjugátu, proteínu, nosičového, spôsob, oligosacharidů, kovalentného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kovalentného konjugátu oligosacharidu a nosičového proteínu zahŕňa tieto stupne: i) reduktívnu amináciu oligosacharidu, majúceho terminálnu redukujúcu sa skupinu s diaminoetánom za prítomnosti pyridínbóranu, pri teplote 100 °C ii) reakciu aminovaného oligosacharidového produktu z odseku i) s molekulou obsahujúcou dve funkčné skupiny, z ktorých jedna je schopná reakcie s terminálnou skupinou aktivovaného oligosacharidu a druhá je...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264328

Dátum: 12.07.1989

Autor: Nowlin Thomas

MPK: B01J 21/00

Značky: polymeraci, použití, přípravy, katalyzátoru, alfa-olefinů, nosičového, způsob

Text:

...nosiče na teplotu od 100 °C do teploty, jejíž horní hranice je dána hodnotou, při které dochází ke změně stavu neho k sintrování. Vhodné teplotní rozmezí je od 100 do 1 000 °C,přednostně od 150 do eso °c, s výhodou od 750 do eso °c a nejvýhodněji od 750 do 800 °c.Přebytečné hydroxyskupiny přítomné v nosiči se mohou rovněž odstranit zahříváním nosiče před jeho uváděním do styku s organohořečnatou sloučeninou. Tak například poměrně malý...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sporka Karel, Janáček Leoš, Círová Alena, Vybíhal Jaromír, Hanika Jiří, Novák Václav, Grosser Vojtěch

MPK: C10G 45/08, B01J 27/051

Značky: způsob, kobalt-molybdenového, nosičového, přípravy, katalyzátoru

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Způsob výroby nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239968

Dátum: 01.02.1988

Autori: Laoka Zdenik, Malec Václav

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: výroby, nosičového, katalyzátoru, způsob

Text:

...při kterém se silika pod inertníatmosférou impregnuje bis-trifenylsilylchromátem v suspenzi v alífatickém uhlovodíku s 5 až 7 uhlikovými atomy, k suspenzi vzniklého meziproduktu se přidá roztok organohlinité sloučeniny,oddělí se kapalná fáze a výsledný.katalyzátor se vysuší, zdokonalený tím, že se bis-trifenylsilylchromát před vlastní impregnací na siliku zaplaví v uzavřené nádobě alifatickým uhlovodíkem s 5 až 7 uhlíkovými atomy v...

Částice nosičového systému a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241478

Dátum: 15.09.1987

Autori: Farbe Jean Louis, James Claude, Farge Daniel

MPK: C07F 9/10

Značky: systému, výroby, částice, jejich, nosičového, způsob

Text:

...jsou vhodné ke zvýšení imunity vyvolané plísňovými frakcemi8 na častice nosičového systému podle vynálezu mohou být vázány také takové biologicky aktivní látky, které samy o sobě inrdukují v organtismu pouze nepatrnou imrun-olorgickou ~odezvu avšak ve spojení s částicemi łnosičového systému podle vynálezu dochází ke zvýšení imunologické odezvy vyvolané těmito látkami. Použitím částic nosič-ového systém-u podle vynálezu může být tedy dosaženo...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251096

Dátum: 11.06.1987

Autor: Nowlin Thomas

MPK: C08F 4/62, C08F 4/02

Značky: způsob, přípravy, použití, katalyzátoru, polymeraci, alfa-olefinů, nosičového

Text:

...ve směsných rozpouštědlových systémech, jako v systému hexan/tetrahydrofuran, za predpokladu, že je přítomno dostatečně solubilizující množství rozpouštědla, které je Lewisovou bázi. Při provádění způsobu podle vynálezu se tedy může nosič suspendovat v ko-rozpouštěclle, které není Lewísuovou bází a k této suspenzi se může přidat etherový roztok organohořečnaté sloučeniny. Vhodná ko-rozpouštědla,která nejsou Lewisovými bázemi, jsou rovněž...