Patenty so značkou «nízkoteplotní»

Způsob přípravy tlakového vzduchu pro nízkoteplotní dělení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270335

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 3/12

Značky: vzduchu, přípravy, nízkoteplotní, způsob, dělení, tlakového

Text:

...kompreeorového chladícího zarízení. Protože produkty dělení vystupují ze zařízení s teplotou kolem 5 °C je nižší kompreaní práce na jejich stlačení, než když by se ohŕívaly k taplotě tlakového vzduchu a vyetupovaly by s teplotou 25 až 35 °c. Zařízení k provedení způsobu prípravy tlakového vzduchu podle vynálezu bude v některých případech inveetične méně náročná než doposud známa zařízení, protože ae kapecitně zmenší kompreeorové...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Pražák Václav, Boška Jan

MPK: B01J 21/04, B01J 21/20, B01J 23/42...

Značky: nízkoteplotní, reaktivace, uhlovodíku, katalyzátoru, způsob, isomerizaci, nasycených, lehkých

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Katalyzátor pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268136

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Pražák Václav, Boška Jan, Křemenák Lubomír

MPK: B01J 21/04, B01J 23/42, B01J 27/135...

Značky: isomerizaci, katalyzátor, lehkých, uhlovodíku, nasycených, nízkoteplotní

Text:

...tetrachloretaneu. balši novou vlastnosti je přitonnost dioxidu titaničiteho.Důležitým poznatkem ja, že nový katalyzàtor se vyrábi off-situ a přitom působenin polyhalogenuhlovodiků v duaiku, což má velký význam z hlediska uanipulačniho a dávkovaciho proti reakci se sublinujicim chloridem hlinitýn. V preparaci se též využivà no~veho postupu k ziakbni rovnomerné rozptâlené platiny na nosiči a ziakáni kvalitniho zrna tohoto kovu.V pŕedloženén...

Svařitelná konstrukční mangankřemíková ocel pro všeobecné a nízkoteplotní použití v ocelových konstrukcích a strojírenských zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262385

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mickerts Ervín, Teindl Tomáš, Idzikovský Boris, Lapčíková Jiřina, Matuška Karel, Krayzel Miroslav

MPK: C22C 38/00

Značky: strojírenských, všeobecné, nízkoteplotní, zařízeních, mangankřemíková, použití, svařitelná, oceľových, konstrukcích, konstrukční

Text:

...vruhové houževnatosti ve směru podélném e příčném ve vztahu ke směru válcování ve srovnání se známými kontrukčními ocelemi s obvyklou úrovní čistoty. Také je výhodou to, že tlusté plechy v tlouščkách od 12 mm výše se vyznečují vyšší úrovní vnitřní homogenity pri kontrole ultrazvukem. Další výhodou oceli je to, že vykazuje lepší metslurgickou svałitelnost,vyjádřenou hodnotou parametru svałitelnosti PC podle Ito a Bessyo nejvýše 0,27 a zvýšenou...

Nízkoteplotní separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260809

Dátum: 12.01.1989

Autori: Panchártek Zdeněk, Tlučhoř Jiří

MPK: F25J 3/02

Značky: separátor, nízkoteplotní

Text:

...je unístěno hrdlo odvodu kapalíny k dalšímu zpracování e současně jsou ve spodní částí ohřívačeunístěna hrdla vstupu a výstupu topneho média.- 2 W zen sus výhody nízkoteplotního separttoru podle noveho řešení spo čívají v ton, že je zauezeno vylučovaní tuhých látek z nasycefneho podchlazeného roztoku v místech jeho výtoku. současně je zabràněno ucpàvání spojovacího potrubí. zahřàtín zkondenzovených kaplných uhlovodíků na příaěřenou teplotu...

Vozová palivová pec pro nízkoteplotní procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmálek Josef, Buršík Miloš, Adámek Vladimír, Bém Čeněk

MPK: F27B 9/12

Značky: procesy, palivová, nízkoteplotní, vozová

Text:

...prostoru mezi stropem pece a sálavou deskou, a druhý představuje nejméně jeden cirkulační ventilátor,umístěný pod vysokorychlostním hořákem.Předností vozové palivové pece, prevedené podle vynálezu je zajištění účinného prouděníatmosféry v peci v celém průřezu pracovního prostoru bez ohledu na vytížení vsázkou abez ohledu na regulaci teploty prováděncu zapínáním a vypínánim hořáku. Tím se docilínejen vysoký účinek konvekce, ale zároveň se...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: vzduchu, zařízení, tohoto, rektifikací, dusíku, výroby, způsob, způsobu, obsahující, směsi, kyslík, dusík, argon, obvykle, provádění, nízkoteplotní

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Způsob odstránění vázaného kyslíku z aparatury pro nízkoteplotní katalytickou isomerizaci lehkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238187

Dátum: 01.05.1987

Autori: Srb František, Kratochvíl Václav, Bittner Bedřich, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 5/13

Značky: katalytickou, lehkých, vázaného, uhlovodíku, isomerizaci, odstranění, způsob, aparatury, kyslíku, nízkoteplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob odstranění vázaného kyslíku z aparatury používané pro nízkotepelní katalytickou izomerizaci lehkých uhlovodíků zvláště pentanů a hexanů na katalyzátoru obsahujícím platinu na alumině aktivované halogenidy hliníku při najíždění po demontáži a opravách chlorovodíkem vznikajícím z chlorderivátů uhlovodíků na používaném katalyzátoru zvětší části desaktivovaného vodou.

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Janáček Leoš, Vrzáň Josef

MPK: C10K 3/02

Značky: oxidů, nízkoteplotní, konverze, způsob, uhelnatého

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Zařízení pro sterilizaci nízkoteplotní plazmou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232068

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vančura Jan, Hlaváč Jiří

MPK: A61L 2/00

Značky: nízkoteplotní, zařízení, plazmou, sterilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro sterilizaci nízkotepelnou plazmou. Vyznačuje se tím, že ve sterilizační komoře je přes izolační podložku připevněna elektroda s otvorem, který je potrubím spojen s lapačem plynů a olejovou rotační vývěvou, přičemž v kovovém plášti sterilizační komory je umístěno hrdlo spojené přes ventil a filtr s atmosférou a na kovový plášť sterilizační komory je v prvním elektrickém kontaktu připojeno sekundární vinutí napětí...

Nízkoteplotní část expanzní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234425

Dátum: 01.03.1987

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: nízkoteplotní, expanzní, turbiny, část

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení nastavení pracovního kola oproti rozváděcím lopatkám, včetně těsnění nízkoteplotní části. Nízkoteplotní část expanzní turbíny zahrnuje hřídel, rozváděcí lopatky, ucpávky a stator s ložiskovými štíty. V ložiskových štítech (5) jsou vytvořeny válcové otvory, do kterých jsou vložena ložiska (2, 3) a nosič (7) s rozváděcími lopatkami (8). Zeslabená část nosiče tvoří vnitřní tepelný most (14). Nízkoteplotní část je nesena...

Zapojení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248677

Dátum: 12.02.1987

Autori: Borovička Josef, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: F25J 3/04

Značky: dělení, vzduchu, zapojení, nízkoteplotní

Text:

...komprimovaným vlhkým vzduchem ze vzduchového kcmpreaoru 2 potrubím Q, Z nízkoteplotního bloku 1 vystupují produkty dělení, kyslík potrubíml§ a dusík potrubím ll. Zařízení vyrábí kyslík v čistotě 99,5 02 a dusík s obsahem kyslíku 3,5 02. Do vzduchového kompresoru je veden vzduch z atmosféry potrubím 5. Komprimovaný vzduch se v nízkoteplotním bloku l ochlazuje blízko teploty zkapalnění v regenerátorech 1, ga Z regulátorů 1, § je vzduch...

Způsob přípravy oxidu hlinitého v alfa modifikaci z nízkoteplotní gama modifikace pro keramické zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235442

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kotek Vladimír Hradec Králové

MPK: C01F 7/02

Značky: přípravy, způsob, modifikace, hlinitého, oxidů, nízkoteplotní, keramické, zpracování, modifikací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy oxidu hlinitého v alfa modifikaci z nízkoteplotní gama modifikace připravené termickým rozkladem hlinitých solí jako suroviny pro výrobu korundové keramiky, zejména pak pro výrobu transparentního korundu a řezné keramiky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že gama oxid hlinitý se za sucha zhutňuje v mlecím zařízení po dobu 1 až 10 hodin za přítomnosti přísad nutných pro konkrétní oblast použití, případně se...

Způsob nízkoteplotní syntézy fosfidu gallia z výchozích prvků transportem v parní fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226975

Dátum: 01.01.1986

Autori: Štěpánek Bedřich, Hrubý Arnošt

Značky: zařízení, parní, gallia, syntézy, provádění, fázi, prvků, výchozích, nízkoteplotní, fosfidu, transportem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nízkoteplotní syntézy fosfidu gallia z výchozích prvků, transportem v parní fázi se zamezením vzniku izolační vrstvy na povrchu gallia, při kterém se v hermeticky uzavřeném reakčním prostoru působí na roztavené gallium parami fosforu po dobu 12 hodin až 4 dnů při teplotě na galliu v rozmezí 1 000 až 1 150 K a na fosforu 440 až 470 K a při tlaku 1 až 100 mPa, vyznačující se tím, že se před počátkem syntézy do reakčního prostoru přidá jako...

Kolona dvojnásobné rektifikace zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217336

Dátum: 01.08.1985

Autor: Dušička Miroslav

Značky: rektifikace, dvojnásobné, vzduchu, dělení, nízkoteplotní, kolona, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká konstrukce kolony dvojnásobné rektifikace s kondenzátorem u zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v oddělení prostoru kapalného kyslíku v kondenzátoru od plynného dusíku v horní části tlakové kolony vevařenou přepážkou ve tvaru kulového vrchlíku a tím, že z této přepážky je vyvedeno potrubí přes kapalný kyslík v kondenzátoru pro odvod plynného dusíku z tlakové kolony, přičemž spodní část...

Regenerátor zařízení na nízkoteplotní dělení plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217281

Dátum: 15.07.1984

Autori: Celar Lubomír, Bína Ladislav, Hrnčíř Bohuslav

Značky: nízkoteplotní, plynů, regenerátor, zařízení, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení regenerátoru s teplosměnným trubkovým svazkem, který je vyveden pomocí trubkovnice, která je spojena se dnem regenerátoru přes kompenzační člen, umožňující vzájemný posuv dna a trubkovnice. Poloha trubkovnice je pevně fixována vůči plášti regenerátoru. Fixováním polohy trubkovnice vůči plášti regenerátoru s použitím kompenzačního členu, který umožňuje vzájemný posuv dna regenerátoru a trubkovnice je docíleno toho, že...

Způsob výroby vodíku nízkoteplotní konverzí kysličníku uhelnatého z plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214569

Dátum: 30.03.1984

Autori: Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Cmíral František

Značky: vodíku, oxidace, plynů, uhelnatého, surovin, parní, uhlíkatých, způsob, kysličníku, výroby, kyslíkoparní, konverzí, nízkoteplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vodíku z plynů parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin konverzí kysličníku uhelnatého vodní parou za přítomnosti sirných sloučenin s použitím katalyzátorů obsahujících kovy I, II, VI. a VIII. skupina periodické soustavy prvků za současné konverze nežádoucích látek na látky odstranitelné absorpčními nebo adsorpčními způsoby spočívá v předběžné aktivaci katalyzátoru uloženého v nejméně dvou vrstvách nebo až třech za sebou...