Patenty so značkou «nitramínov»

Spôsob výroby zmesi monocyklických nitramínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227911

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: výroby, nitramínov, zmesí, monocyklických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby zmesi monocyklických nitramínov s prevládajúcim obsahom 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitrolýzou hexametyléntetramínu v prostredí kyseliny octovej a acetanhydridu za prítomnosti močovinoformaldehydového kondenzátu. Táto zmes je v technickej praxi žiadaným zdrojom oktogénu označovaného kódom HMX, resp. je uplatniteľná pre zvláštne účely.

Spôsob výroby zmesi cyklických nitramínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219191

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: nitramínov, zmesí, spôsob, cyklických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby zmesi cyklických nitramínov nitračným štiepením hexametyléntetramínu v prostredí vytvorenom kyselinou octovou a acetanhydridom. Podstatou vynálezu je zvýšenie výťažnosti nitračného štiepenia čoho sa dosahuje prítomnosťou tetrahydroimidazo-[4,5d]-imidazol-2,5(1H,3H-diónu.

Spôsob výroby zmesi cyklických nitramínov s prevládajúcim obsahom 1, 3, 5, 7-tetranitro-1, 3, 5, 7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214311

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: zmesí, výroby, obsahom, prevládajúcim, nitramínov, cyklických, spôsob, 7-tetraazacyklooktánu, 7-tetranitro-1

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Spôsob výroby zmesi cyklických nitramínov s prevládajúcim obsahom 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu" sa týka spôsobu výroby tejto zmesi nitračným štiepením hexametyléntetramínu v prostredí kyseliny octovej. Účelom vynálezu je zlepšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Uvedeného účinku sa dosiahne jednoduchým pridaním do nitračného systému močoviny v množstve 0,05 až 10,00 % hmot. a 0,06 až 10,00 % hmot....