Patenty so značkou «niklování»

Způsob předúpravy povrchu slinutého wolframu nebo slitiny wolfram -molybden s obsahem molybdenu do 35% hmotnostních pro galvanické niklování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263977

Dátum: 12.05.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C25D 5/34

Značky: niklování, molybdenu, wolfram, předúpravy, molybdén, způsob, galvanické, slinutého, hmotnostních, wolframu, povrchu, obsahem, slitiny

Text:

...pro galvłanické Hĺklůvälllĺ. spo.čívá v tom, že běžně používané procedury jako je alkalické čištění, elektročištění akyselý oplach doplňuje novým způsobem aktivace povrchu, která se provádí po slinovacim výpalu jako prvni nebo druhý kr-o-k gtalvanické předúpravy ponořením do vodného roztoku, obsahujícího 30 až 150 g/l ferikyanidu draselného a alkalický hydroxid v mn-ožství odpovídawjícím 6 až 80 g/l OH. Doba ponoru je 1 až 6 minut.Při...

Způsob regenerace niklu zejména při galvanickém niklování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244727

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ulrich Miroslav, Šobr Petr

MPK: C25D 21/18

Značky: tohoto, zařízení, způsobu, niklu, galvanickém, regenerace, provádění, způsob, zejména, niklování

Text:

...dojde k oběhu elektrolytu jako promývacího roztoku promývacím okruhem. Elektrolyt převádí vyfiltrovaný hydroxid nikelnatý do roztoku. Tím se postupně zvětšuje mechanická propustnost filtru § až na původní hodnotu. Účinnost promývacího procesu je indikována průtokoměrem 15. Po kvantitativním převedení vyfiltrovaného hydroxidu nikelnatého z roztoku a jeho převedením V roztok síranu nikelnatěho je promývací proces ukončen a příslušný...

Způsob chemického niklování kovových částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241955

Dátum: 15.12.1986

Autori: Letko Pavel, Markalous František, Sedlák Emil, Šilon Jozef

MPK: C23C 18/54

Značky: chemického, kovových, niklování, částí, způsob

Text:

...7 Zpadogpro 4 peoŕtopa, wepea paaane npouearnn apo-4 a padoqeu pàctnope a rpauuax. Onaonpeuenno c arnu nonumanr rouneparypy paoouero pacnopa no nur-reason aauoą - o onrnnaasnoñrewneperypu ao reunepárypu na 2 °C nmze renapargp xuneaua pndoqero pacrnopa.npenuymecrna uaodperenna no opaaneanm c uaneornuux cnocodaun xuunqeoxoro nmnenuponanua uełaaauuecnux neraaoü aaxxmvanrca a tou qro ocrnraerca aaauureasaoe supompxue npoueoca...

Způsob bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219766

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hušek Bohumil, Horský Miroslav, Mašek Pavel

Značky: hromadného, bezproudového, niklování, keramických, materiálů, způsob, dielektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů, zejména velkoplošných keramických kondenzátorových dielektrik. Vynález řeší tento postup s vysokou využitelností lázně, bez přerušení pokovovacího procesu s regulací lázně během provozu bez nároků na kontrolní metody, obvyklé ve stávající technologii. Podstatou vynálezu je, že vzorky se niklují při zatížení větším než 1 : 4, s výhodou 1 : 14 až 18...

Způsob niklování povrchu miniaturních dutin v předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222044

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko

Značky: předmětů, povrchu, způsob, dutin, niklování, miniaturních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu niklování miniaturních dutin předmětu a řeší otázku vytvoření tenkého niklového povrchu v dutinách různého tvaru. Jeho podstata spočívá v tom,že se v dutině předmětu zahřátého alespoň na teplotu rozkladu plynu tepelně rozložitelného na nikl vytvoří vakuum, načež se na předmět působí sloučeninou niklu s kysličníkem uhelnatým.