Patenty so značkou «nežádoucích»

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269825

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Michal, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: postupné, nežádoucích, zbavování, aerace, pomocí, plynných, složek, způsob, průtočné

Text:

...být vytvořeny rozdelením celkového spádu na jednotlivé úseky nebo mohou být vytvořeny mechanicky, např. čerpadlem. Aerecí vody dochází k deeorpci plynné složky. Intenzita deeorpce (deeorpční eoučinitel) závisí u průtočné aerace na po~ měrném průtoku vzduchu (poměru průtoku vzduchu a vody), přičemž spotřeba energie při průtočné eeraci se snižuje ee zmenšovánim pomärneho prútoku vzduchu. Spotřeba energie stnpá s poměrným prútokem vzduchu...

Způsob zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269824

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haindl Karel, Haindl Michal, Žáček Ladislav

MPK: C02F 1/20

Značky: nežádoucích, recirkulace, pomocí, zbavování, průtočné, plynných, aerace, složek, způsob

Text:

...nežádoucich plynných látek z upravované vody spočivá podle vynálezu v tom, že dssorpce plynná složky se dosahuje-kontinuálni recirkulaci upravované vody systémem průtočná aerace e následného odplyněni. Přivod vody do recirkulečniho systému e odtok z něho může být jednorázový nebo může da systému kontinuálně přitáket stanovený přitok a stejný ze systému vytéká. Aeraci vody dochází k deeorpci plynná složky. Intenzita desorpca (desorpčni...

Zařízení ke zbavování vody nežádoucích plynných složek na principu průtočné aerace a recirkulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269451

Dátum: 11.04.1990

Autori: Haindl Michal, Handl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: složek, zařízení, zbavování, princípu, průtočné, recirkulace, plynných, nežádoucích, aerace

Text:

...směsi vody a vzduchu z aeračního zařízení. Do nádrže ústí také přívod upravované vody a je do ní zavĺstěno výtokové potrubí. Aerační zařízení k vytvoření směsi vody a vzduchu je účelne provést pomocí přechodových jevů proudění s výhodou prstencového skoku. Do aeračního zařízení je voda kontinuálně nabírána čerpadly z nádrže, do které se provzdušněná voda vrací a vyloučený plyn uniká spolu se vzduchem. zařízení k odstraňovaní plynných...

Zařízení k uvolňování mezivlákenních vazeb a oddělování nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269123

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nemerád Josef, Kmeco Rudolf, Gottfried Vladimír

MPK: D21B 1/32, D21B 1/34

Značky: nežádoucích, příměsí, uvolňování, zařízení, vazeb, oddělování, mezivlákenních

Text:

...vratnýa hrdlea Q od aeparsce těžkých nečiatot, které prochází plynule celou vstupní koaorou ł do pracovní koaory 3 a úst ve vzdálenosti 0,08 D 2 až 0,12 D 2 od pracovního rotoru g. Vstupní koaora Ä částečně zasahuje do pracovní koaory Q,ktera ja vslcového tvaru a ktoré je opatřana radiálnia hrdla 1 pro odvod načistot a tangencíalnía hrdlea § pro aeparací těžkých nečístot. Výstupní komora 1 válcovćho tvaru je opstřena tangencíalnía hrdlea § pro...

Zařízení na zbavování vody nežádoucích plynných složek pomocí postupné průtočné aerace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265001

Dátum: 12.09.1989

Autori: Haindl Michal, Haindl Karel

MPK: C02F 1/20

Značky: nežádoucích, zbavování, plynných, postupné, pomocí, průtočné, aerace, složek, zařízení

Text:

...stupně jsou tak zapojeny, aby následující stupeň využíval spádu daného hladinou stupně předchozího,takže celkový spád H, který je k dispozici, se rovná součtu dílčích spádů H. Při alternat. řešení na obr. 2 je potřebný dílčí spád vytvářen mechanickým prvkem, např. čerpadlem lg. Pro usnadnění oddělení vyloučené plynné fáze V odplyňovacích nádržích mohou být nádrže §, §, 2, opatřeny prvkem usnadňujícím oddělení plynné fáze, např. přelévánou...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janeček Miroslav, Poláčková Eliška, Havel Miroslav, Veselý Miloslav

MPK: C09B 67/54

Značky: způsob, obsahu, barvivech, nežádoucích, příměsí, snížení

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Způsob odstraňování nežádoucích složek, zejména křemíku, z roztoku získaného alkalickým rozkladem wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242812

Dátum: 01.04.1988

Autori: Romanov Andrej, Janda 1ubomír

MPK: C01G 41/00

Značky: křemíku, rozkladem, zejména, složek, odstraňování, nežádoucích, získaného, wolframové, roztoku, alkalickým, způsob

Text:

...hlinitý a síran hořečnatý, roztok se míchá 1 hodinu při teplotě 70 až 80 °C,naěež se vyloučený křemík oqfiltruje. Takto lze dosáhnout snížení koncentrace křemíku až na 0,03 až 0,06 g.dm 3 (S.W.H.Yih aC.T.Wang, Tungsten, Plenum Press, New York 1979, str. 103.). Nicméně uvedený poehod je dost pracný a obsah křemíku pro některé účely Ještě vysoký.Výše uvedené nevýhody do znečné míry snižuje podle tohoto vynálezu způsob odstraňování nežádouoíoh...

Zapojení pro odstranění nežádoucích signálů ze sdělovacího kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255801

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dejmal Petr

MPK: H04R 1/20

Značky: odstranění, signálu, zapojení, nežádoucích, sdělovacího, kanálu

Text:

...výše popsnného způsobu k úplnějšímu odstranění nežádoucích signálu bez omezení šířky přenášeného pásma. Nejsou kladeny zvláštní požadavky na shodnost mikrofonních systémů a přesnost výroby. Zařízení je přitom levné a jednoduché, snadno aplikovatelné. Nedochází k hyqienickým problémům.Na výkrese je uveden příklad konkrétního zapojení pro snímáni řeči v hlučném prostředí. Oba mikrofony l a Q nejlépe stejného typu jsou umístěny v jedné rovině ve...

Způsob kvantitativního stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237177

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hála Milan

MPK: G01N 33/24

Značky: sorpčních, nežádoucích, kvantitativního, produktech, způsob, ropných, stanovení, příměsí, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v zavedení nové analytické metody pro kvantitativní stanovení nežádoucích příměsí sorpčních materiálů v ropných produktech. Ke stanovení příměsí se smísí 10 obj. dílů ropného produktu s 10 obj. díly organického rozpouštědla. Směs se protřepe, nechá ustát a po ustavení fázového rozhraní se z horní fáze rozpouštědlové izolují zrnka sorpčního materiálu. Citlivost zkoušky byla ověřena až pro koncentrace s obsahem příměsí...

Způsob odstraňování nežádoucích olefinických látek z frakcí bohatých na benzen, toluen a xylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 252248

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krupička Miloslav, Fulín Petr, Schöngut Jiří, Slabý Jan, Lederer Jaromír

MPK: C07C 7/12

Značky: nežádoucích, způsob, olefinických, toluen, bohatých, odstraňování, frakcí, látek, xylen, benzen

Text:

...velikosti zrna a obsahu vody. Chemické postupy spočívají zejména v působení minerálníoh kyselin např. HF na chemickou strukturu výchozího původního hlinitokřemičitanu 5 cílemzvýšení koncentrace kyselých center konečného adsorbentu. Po chemické úpravě následujídalší nezbytné operace - loužení, sušení a úprava velikosti zrn. Tyto úpravy mají zaCíl pŕipravit účinný adsorbent s vysokou aktivitou a životností. Tyto postupy význsmně...

Způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrového papíru mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250283

Dátum: 15.04.1987

Autori: Němec Zdeněk, Kmeco Rudolf

MPK: D21D 5/00

Značky: nežádoucích, papíru, sběrového, frakcí, způsob, cestou, mokrou, odstranění

Text:

...třídlč 15 je napojen přetlakový sítový třídič 17.Činnost linky umožňující způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrného papíru mokrou cestou je následujícíSběrový papír 21 v dosud obvyklé jakosti a formě je zanášen do rozvlákňovače 1 horizontálního nebo vertikálního provedení a kontinuálně odváděn ve formě suspenze přes statorové síto s otvory průměru 8 až 15 mm s výhodou průměru 10 mm. Poněvadž sběrový papír určený k zesvětlování obsahuje...

Zařízení pro zabránění vniknutí nežádoucích předmětů do řezacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239471

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pác Jioí, Libich Miroslav, Ulrych Stanislav, Novotný Josef, Pospíšil Ladislav

MPK: A01D 43/08

Značky: nežádoucích, vniknutí, ústrojí, předmětů, zabránění, řezacího, zařízení

Text:

...provedení zařízení podle vynálesu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. I je bokoryaem sklízecí řeeačky s vyznačerąým umístením čidel a blokovacího ústrojí a obr. 2 je blokovým schámatem elektrického zapojení zařízení podle vynálezu.Sklízecí řenačka ,L je opetřena vpředu sklízecím ústrojím a, sběracím nebo žacím. Za ním je uepořádán příčný shrnovací änsk 3 s lopatkami g. opatŕsnými ultrazvukovými snímači i. za...

Způsob stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolů v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238059

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dostál Pavel, Pilařová Danuše

MPK: G01N 31/22

Značky: chlorderivátů, nežádoucích, stanovení, p-fenetidinu, p-nitrofenetolu, způsob, organických, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolu v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu, při kterém se postupně odebírají ze zásobního vzorku stanovená množství, která se v případě stanovení iontově přítomných chloridů rozpustí v N,N'-dimetylformamidu, alkoholu a vodě, okyselí se kyselinou dusičnou a stanovení se provede argentometricky, v případě stanovení kovalentně vázaných hydrolyticky odštěpitelných...

Vtoková soustava s odlučovačem nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222387

Dátum: 15.08.1985

Autor: Holomucký Jiří

Značky: příměsí, nežádoucích, vtoková, soustava, odlučovačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obora slévárenské technologie a řeší problém zdokonalení vtokové soustavy s odlučovačem nežádoucích příměsí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ze dna odlučovače vyúsťuje v šikmém směru, vzhledem k vertikální ose vtokového kůlu, plochý vyváděcí kanál, tvořící spolu s odlučovačem písmeno V, který nad horizontální rovinou, procházející horní plochou odlučovače, navazuje na rozváděcí kanál pro přívod kovu do dutiny formy pro...

Požerový prostředek k hubení nežádoucích teplokrevných živočichů, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221830

Dátum: 15.07.1985

Autori: Parnell Edgar William, Leftwick Allan Peter

Značky: prostředek, výroby, nežádoucích, teplokrevných, látek, požerový, hubení, živočichů, účinných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Požerový prostředek k hubení nežádoucích teplokrevných živočichů, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 1-(3,5-bistrifluormetylfenyl)-3(4-terc.butylpiperidino)prop-1-inu vzorce I nebo jeho adiční sůl s kyselinou, inkorporovanou na, nebo do nosiče vhodného k orálnímu přijetí živočichem.

Způsob vymazávání nežádoucích znaků v mechanických tiskárnách a přístroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216244

Dátum: 15.12.1984

Autori: Willamson Paulson Thomas Michael, Kane Iii Milburn Houseman

Značky: znaků, tiskárnách, mechanických, způsob, vymazávání, způsobu, tohoto, prístroj, nežádoucích, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymazávání nežádoucích znaků v mechanických tiskárnách, majících alespoň jeden typový člen a držák pro papír, jakož i krokový mechanismus pro vyvolávání relativního pohybu mezi typovým členem a držákem papíru, vyznačující se tím, že se vytvoří vymazávací signál, označující polohu znaku, který má být vymazán, znakový typ se z volí a umístí do tiskací polohy z účelem provedení vymazávacího děje, typový člen se posune o zlomek krokového...

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217100

Dátum: 01.08.1984

Autori: Bouček Alexandr, Mařík Jan, Bouček Jiří, Bouška František

Značky: provádění, způsob, předmětů, kovových, nežádoucích, detekce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro detekci kovových předmětů, které jsou jako nežádoucí obsaženy v surovinách, jež se při zpracování drtí, melou nebo lisují. Detekce se provádí pomocí rámové detekční cívky, kterou prochází dopravníkový gumový pás, dále pomocí oscilátoru, jehož výstup je zapojen na elektronické ústrojí, provádějící komparaci a integraci signálu.

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217099

Dátum: 01.08.1984

Autori: Ullrich Gerd, Bouček Jiří, Mařík Jan, Bouška František, Bouček Alexandr

Značky: způsob, provádění, nežádoucích, zařízení, detekce, předmětů, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k detekci nežádoucích kovových předmětů v substrátu, dopravovaném na dopravníkovém pásu, např. v biomase. Detekce se provádí dvěma detekčními cívkami kterými prochází. dopravníkový pás, dvěma oscilátory a vyhodnocovacím obvodem s koncovým členem ovládání motoru, pohánějícího dopravník.