Patenty so značkou «nevodné»

Nevodné alebo na vodu chudobné suspenzné koncentráty zmesí účinných látok na ochranu rastlín, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287447

Dátum: 08.09.2010

Autor: Sixl Frank

MPK: A01N 47/28, A01P 13/00, A01N 25/04...

Značky: suspenzné, spôsob, výroby, použitie, účinných, zmesí, ochranu, látok, rastlín, koncentráty, chudobné, nevodné

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka nevodných alebo na vodu chudobných suspenzných koncentrátov vo forme suspenzií, ktoré obsahujú a) jednu alebo viac pevných herbicídne účinných látok zo skupiny sulfonylmočovín, b) jednu alebo viac účinných látok, ktoré sú čiastočne alebo celkom rozpustené v komponente c), c) organické rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel, d) jeden alebo viac neionogénnych emulgátorov, e) prípadne jeden alebo viac ionogénnych emulgátorov a f)...

Nové blokovacie prostriedky pre nevodné polyizokyanáty na báze aralkylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1313

Dátum: 04.06.2003

Autori: Petzoldt Joachim, Müller Heino, Mazanek Jan, Gürtler Christoph, Klimmasch Thomas

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: nové, nevodné, prostriedky, blokovacie, polyizokyanáty, aralkylamínov, báze

Text:

...1,051 až 101, výhodne 1,11 až 31, pričom vodíkové atómy výhodne pochádzajú z hydroxylových skupin. Druhy a pomery množstva východiskových materiálov, používaných pri výrobe NCO prepolymérov, sa výhodne volia tak, aby NCO prepolyméry mali výhodne strednú NCO funkcionalitu 2 až 3 a číselný stred molekulovej hmotnosti 500 až 10000, výhodne 800 až 4000.0018 Ďalej sú- ako polyizokyanáty vzmysle vynálezu vhodné také polyméry, obsahujúce...

Způsob solidifikace uranu z nevodné kapalné fáze, omezeně mísitelné s vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215867

Dátum: 15.07.1984

Autori: Baran Václav, Třmínek Jan

Značky: uranu, způsob, mísitelné, fáze, solidifikace, nevodné, vodou, kapalné, omezeně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těch částí jaderného palivového cyklu, v němž se aplikuje extrakce uranu trialkylfosfáty nebo terciárními aminy. Jde v něm o jednostupňovou solidifikaci uranu z uvedených kapalných fází, omezeně mísitelných s vodou, a to kontaktováním se srážecím roztokem, který jako své základní složky obsahuje různé chemické formy amoniaku a oxidu uhličitého, nejlépe v molárním poměru kolem 1,6. Vzniklá sraženina karbonátouranylanu amonného je...