Patenty so značkou «neurologických»

Zlúčeniny vhodné na liečenie neurologických a psychiatrických chorôb, ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287934

Dátum: 18.04.2012

Autori: Monn James Allen, Coffey David Scott, Pedersen Steven Wayne, Pedregal-tercero Concepcion

MPK: C07C 229/50, A61K 31/195, A61P 25/00...

Značky: solí, liečenie, chorôb, prijateľné, neurologických, psychiatrických, spôsob, farmaceutický, použitie, vhodné, přípravy, prostriedok, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorých substituenty majú významy uvedené v opise, vhodné na liečenie neurologických a psychiatrických chorôb, ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické prípravky, spôsob ich prípravy a použitie.

Terapia neurologických porúch na báze baklofénu a akamprosátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16095

Dátum: 01.03.2012

Autori: Chumakov Ilya, Guedj Mickaël, Cohen Daniel, Nabirochkin Serguei, Vial Emmanuel

MPK: A61K 31/138, A61K 31/137, A61K 31/185...

Značky: poruch, báze, terapia, akamprosátu, neurologických, baklofénu

Text:

...venoval Tau proteínu omnoho menej pozornosti nežsynaptickej denzity je patologická Iézia, ktorá lepšie koreluje s kognitívnym zhoršením než tie dve ostatné. Štúdie odhalili, že je možné, že amyloidová patológia progreduje spôsobom špecifickým pre neurotransmitery, keď sa cholínergné zakončenia zdajú najviac vulnerabilné, potom nasledujú glutamátergné zakončenia a nakoniec GABAergné zakončenia (11). Glutamát je najhojnejší excitačný...

Oxazínové deriváty a ich použitie na liečenie neurologických chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15670

Dátum: 13.07.2011

Autori: Frederiksen Mathias, Neumann Ulf, Machauer Rainer, Li Lei, Moebitz Henrik, Veenstra Siem Jacob, Liu Hui, Lueoend Rainer Martin, Xiong Xin, Chebrolu Murali, Tintelnot-blomley Marina, Voegtle Markus, Schaefer Michael, Holzer Philipp, Ramos Rita, Rueeger Heinrich, Hurth Konstanze, Badiger Sangamesh

MPK: A61K 31/553, A61K 31/5377, A61P 25/00...

Značky: liečenie, oxazínové, deriváty, použitie, neurologických, chorôb

Text:

...aktivitu voči BACE, ich prípravy, ich lekárskeho použitia a liekov, ktoré ich obsahujú.Vynález sa týka zlúčeniny vzorcav ktorom X, E 1, E 2, R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 a R 6, sú ako je deñnované na poskytnutie zlúčeniny vybranej zojej farmaceutícky prijateľnej soli.V prvom aspekte je poskytnutá zlúčenina vybraná zo skupiny pozostávajúcej z/ N N/ NH,o F a jej farmaceuticky prijateľné solí.V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina alebo...

HMGB1 a protilátky proti HMGB1 na prognózu neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18187

Dátum: 10.03.2011

Autori: Poirier-beaudoin Béatrice, Saidi Héla, Gougeon Marie-lise, Seffer Valérie

MPK: G01N 33/569, G01N 33/68

Značky: prognózu, poruch, protilátky, neurologických, proti, hmgb1

Text:

...bola kvantiñkovaná koncentrácia HMGBl v sére pacientov infikovaných HIV (Elisa, Shino test, IBL) na zistenie príspevku in vivo cirkulujúceho HMGBl k vírusovej záťaži HIV v plazme a na rozvoj choroby.Okrem toho bol so zreteľom k tomu, že autoprotilátky špecifické pre HMGBl bolo možné nájsťpri autoimunitných chorobách ako je SLE (lupus) (Hayashi et al., 2009), vyvinutý špecifický test ELISA pre kontrolu, či boli pri ochoreniach HIV...

HMGB1 a protilátky proti HMGB1 na prognózu neurologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20895

Dátum: 10.03.2011

Autori: Poirier-beaudouin Béatrice, Seffer Valérie, Saidi Héla, Gougeon Marie-lise

MPK: G01N 33/68, G01N 33/569

Značky: hmgb1, protilátky, proti, neurologických, prognózu, ochorení

Text:

...Tieto objavy tiež vyvolávajú otázku účasti HMGBl in vivo pri spúšťaní vírusovej replikácíe a dopĺňaníe vírusových rezervoárov. Pri riešení tejto otázky bola kvantifikovaná koncentrácie HMGBl v sére pacientov infikovaných HIV (Elisa, Shino test, IBL) na zistenie príspevku in vivo cirkulujúcej HMGBl k vírusovej záťaži HIV V plazme a k rozvoju choroby. Okrem toho bol so zreteľom na to, že autoprotilátky špecifické pre HMGBl bolo možné nájsť pri...

1,2,4-Triazolo[4,3-A]pyridínové deriváty a ich použitie na liečenie alebo prevenciu neurologických a psychiatrických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15487

Dátum: 11.05.2010

Autori: Vega Ramiro Juan Antonio, Trabanco-suarez Andrés Avelino, Macdonald Gregor James, Cid-nunez José Maria, Tresadern Gary John, Oehlrlch Daniel

MPK: A61P 25/28, A61K 31/437, C07D 471/04...

Značky: 1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridínové, deriváty, psychiatrických, použitie, liečenie, poruch, prevenciu, neurologických

Text:

...mieste, ale miesto toho valosterickom mieste umiestnenom v siedmich transmembránových oblastiach receptora.0011 Údaje zo zvierat naznačujú, že pozitívne alosterické modulátory mGIuR 2 majú účinky na modely úzkosti a psychózy podobné tým, ktoré boli získané sortosterickými agonistami. Bolo preukázané, že alosterické modulátory mGIuR 2 sú aktívne pri modeloch úzkosti strachu zosilnenéhoraknutím a stresom vyvolanej hypertermie. Ďalej bolo...

Liečenie neurologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15535

Dátum: 27.02.2007

Autori: Sah Dinah, Porreca Frank, Rossomando Anthony

MPK: A61K 38/18

Značky: ochorení, neurologických, liečenie

Text:

...polypeptidu na pripravu farmaceutickej kompozície na liečenie subjektu, ktorého postihlo poranenie nervového dorzálneho koreňa.0015 V niektorých uskutočneniach tu opisaných použití sa polypeptid podáva subjektu po dobu napr. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 28, 35, 42, 49 alebo 56 dni nasledujúcich po zhoršení propriocepcie, po poškodení alebo po strate nervových vlákien, po zhoršení senzorickej nervovej reakcie, po...

Použitie izoforiem IL-18B na liečenie a/alebo prevenciu neurologických zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10968

Dátum: 02.06.2006

Autori: Corbaz Anne, Sagot Yves, Chvatchko Yolande

MPK: A61K 38/17, A61P 25/00

Značky: ochorení, izoforiem, il-18b, liečenie, prevenciu, použitie, zápalových, neurologických

Text:

...ochorením, pri ktorom Ieukocyty imunitného systému napadnú bielu hmotu centrálneho nervovéhosystému (CNS). Postihnutà môže byt aj šedá hmota. Hoci presná etiológia MS nie je známa, môžu sa na nej podieľať genetické, bakteriálne a vírusové faktory. Pri typickom prejave (85 prípadov) sa vyznačuje striedanim fáz recidívlústupov, ktoré zodpovedajú obdobiam neurologickej dysfunkcie trvajúcej niekoľko týždňov. a po ňom nasleduje výrazné zlepšenie...

Imunoglobulíny neutralizujúce Nogo-A na liečenie neurologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6516

Dátum: 20.12.2004

Autori: Plumpton Christopher, Ellis Jonathan Henry, Prinjha Rabinder Kumar, Wilson Paul Alexander, Hussain Farhana, Grundy Robert Ian, Mcadam Ruth, Eon-duval Alexandre

MPK: A61P 25/00, C07K 16/18

Značky: neurologických, ochorení, neutralizujúce, nogo-a, imunoglobulíny, liečenie

Text:

...na jednom konci variabilnú doménu a za nimi nasleduje určitý počet konštantných domén. Každý ľahký reťazec má na jednom konci variabilnú doménu a na druhom konci má konštantnú doménu. variabilná doména ľahkého reťazca je zosúladená svariabllnou doménou ťažkého reťazca. Konštantná doména ľahkého reťazca je zosúladená s prvou konštantnou doménou ťažkého reťazca. Konštantné domény v ľahkých a ťažkých reťazcoch sa priamo nepodieľajú na viazaní...

Kombinácia antagonistu mGluR2 a inhibítora AChE na liečenie akútnych a/alebo neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2821

Dátum: 17.07.2004

Autori: Gatti Mcarthur Silvia, Ballard Theresa Maria, Wichmann Juergen, Woltering Thomas Johannes, Goetschi Erwin

MPK: A61K 31/55, A61K 31/4523, A61K 31/473...

Značky: neurologických, poruch, mglur2, akútnych, liečenie, kombinácia, antagonistu, inhibítora

Text:

...možné uviest donepezil (Aricept),rivastigmín (Exelón), metrifonát (Promem), galantamín (Reminyl), fysostigmín, takrínV prednostnom uskutočnení je inhíbítorom AChE donepezíl (Aricept) alebo jehoproliečivo alebo farmaceuticky vhodná soľ tejto zlúčeniny alebo proliečiva.Inhibítor AChE a antagonistu mGluR 2 je možné podávať samostatne postupne alebo súčasne. V prípade, že sa inhíbítor AChE a antagonista mGluR 2 podávajú súčasne, je možnéich...

Benzo[d]azepínové deriváty na liečenie neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7391

Dátum: 18.12.2003

Autori: Dean David Kenneth, Sehmi Sanjeet Singh, Bamford Mark James, Wilson David Matthew, Witherington Jason

MPK: C07D 223/00, A61K 31/55, A61P 25/00...

Značky: deriváty, benzo[d]azepínové, liečenie, poruch, neurologických

Text:

...a podobné neurodegeneratívne poruchy. Podľa prvého aspektu je predmetom vynálezu Zlúčenina, ktorou jealebo ich farmaceuticky vhodná soľ.Zlúčenina alebo jej farmaceuticky vhodná soľ podľa vynálezu je zlúčeninouvšeobecného vzorca I alebo jej farmaceuticky vhodnou soľouR predstavuje nesubstituovanú cyklobutylskupinu aR 2 predstavuje Z-pyrazinylskupínu substituovanú skupinou CON(H)(Me) alebo 2-pyridinyl-N-pyrrolidinylskupinu, kde je...

Farmaceutické kompozície obsahujúce dextrometorfán a chinidín na liečenie neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4119

Dátum: 17.07.2003

Autori: Yakatan Gerald, Pope Laura, Smith Richard, Berg James

MPK: A61P 21/00, A61K 31/485, A61K 31/49...

Značky: neurologických, kompozície, obsahujúce, dextrometorfán, farmaceutické, chinidín, liečenie, poruch

Text:

...Také výlevy, spolu s pocitmi rozmrzelosti,neprimeranosti a zmätenosti, ktoré obvykle vytvárajú, a viditeľnými účinkami, ake majú na ostatných ľudí, môžu závažne zhoršiť iné symptómy ochorenianí vedú k pocitom vyobcovania,odcudzenia a izolácie, a priateľom a rodinným príslušníkom môže ćiniť veľké ťažkosti poskytovať tolerantnú a laskyplnú0005 Trvá potreba ďalších alebo zlepšených foriem liečenia emocionálnej lability a iných chronických porúch,...

Farmaceutické kompozície obsahujúce dextrometorfán a chinidín na liečenie neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20129

Dátum: 17.07.2003

Autori: Pope Laura, Yakatan Gerald, Berg James, Smith Richard

MPK: A61K 31/485, A61K 31/49, A61K 45/06...

Značky: dextrometorfán, liečenie, farmaceutické, kompozície, neurologických, chinidín, poruch, obsahujúce

Text:

...tlmenia alebo inak významnej interferencie s vedomím alebo bdelosťou. Liečenie zahŕňa podávanie dextrometorfánu v kombinácii s minimálnou dávkou chinidínu.0007 Predkladaný vynález poskytuje dextrometorfán v kombinácii s chinidínom na použitie v spôsobe liečenia pseudobulbárneho afektu, keď sú dextrometorfán a chinidín podávané v kombinovanej dávke, množstvo chinidínu na jeden hmotnostný diel dextrometorfánu je 0,75 hmotnostného dielu alebo...

Deriváty dihydrobenzodiazepín-2-ónu na liečenie neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3215

Dátum: 28.01.2003

Autori: Wichmann Juergen, Goetschi Erwin, Woltering Thomas Johannes, Adam Geo

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 401/00...

Značky: dihydrobenzodiazepín-2-ónu, poruch, neurologických, deriváty, liečenie

Text:

...známych osem rôznych členov týchto mGluR, z ktorých niektoré tvoria podtypy. Na základe štruktúmych parametrov, rôznych vplyvov na syntézu sekundárnych metabolitov a rôznej afinite k nízkomolekulámym chemickým zlúčeninám je možné týchto osem receptorov rozdeliť do troch podskupín mGluRl a mGluR 5, ktoré patria do skupiny l, mGluRŽ a mGluRB, ktoré patria o skupiny II a mGluR 4, mGluR 6, mGluR 7 a mGluR 8, ktoré patria do skupiny III.Ligandy...

Použitie riluzolu na prípravu liečiva na liečenie neurologických lézií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279759

Dátum: 08.05.1996

Autori: Louvel Erik, Stutzmann Jean-marie, Pratt Jérémy, Doble Adam

MPK: A61K 31/425

Značky: liečenie, riluzolu, neurologických, použitie, přípravu, liečivá, lézií

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 2-amino-6-trifluórmetoxybenzotiazolu alebo farmaceuticky prijateľných solí tejto zlúčeniny na prípravu liečiva na liečenie neurologických lézií sprevádzajúcich úrazy, predovšetkým úrazy chrbtice, lebky alebo kranio-spinálne úrazy.