Patenty so značkou «netlakových»

Zariadenie pre kompenzátory netlakových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sparro Francesco, Gerber Alfred

MPK: F16L 51/00

Značky: zariadenie, kompenzátory, netlakových, potrubí

Text:

...trase použiť zvýšený počet závesov, pätiek a iných závesných a podperných elementov pre zabezpečenie správnej polohy netlakových potrubí. Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre kompenzátory netlakových potrubí podľa vynálezu, ktorého podstatou je že príruby kompenzátora prostredníctvom tŕňa a plechov sú pevne prepojené s možnosťouosověho posuvu tŕňa v ovalnom otvore, ktorý je vytvorený v plechu.Pokrok dosiahnutý zariadením podľa...

Zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248557

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubrický Imrich, Kosnáč Patrík

MPK: F22B 37/00

Značky: zariadenie, parných, kotlov, ložísk, netlakových, potrubí, uloženie, stredných, klapiek

Text:

...Nevýhody tohto riešenia spočívajú najmä v tom, že zariadenie pre uloženie stredných ložísk klapiek je komplikované a tým i drahé, äaĺšia nevýhoda spočíva v nespoĺahlivosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba nie je možná a v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺ havá a praoná.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre uloženie střednýoh ložísk klapiek netlakovýoh potrubí parných kotlov podla vynálezu, ktorého podstatou...

Zariadenie pre uloženie krajných ložísk klapiek netlakových potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248556

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Kubrický Imrich

MPK: F22B 37/00

Značky: krajných, parných, ložísk, kotlov, uloženie, zariadenie, klapiek, netlakových, potrubí

Text:

...nevýhoda spočíva V nespoĺah li vosti samotných ložisk v prevádzke, pretože ich údržba je náročná v prípade ich zaseknutia je oprava zdĺhavá a pracná.Uvedené nedostatky sú odstranené zariadením pre uloženie krajných ložisk klapiek netlakových potrubí parných kot lov podĺa vynálezu, ktorého podstatou je, že samomazné ložiská sú prostredníctvom púzdra, prítlačného kotúča,skrutiek, matíc tesnenia a dištančných krúžkov jednoducho a spoĺahlivo...