Patenty so značkou «neskrátený»

Paleta pre neskrátený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286922

Dátum: 26.06.2009

Autori: Proust Bernard, Simon Thierry

MPK: B65D 19/22

Značky: paleta, neskrátený, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta (1) pre neskrátený materiál, hlavne na dopravu profilov z plastickej hmoty alebo hliníka, s úložnou plochou, ktorej dĺžka je aspoň štyrikrát väčšia ako jej šírka, je tvorená priebežnými pozdĺžnymi nosníkmi (2), ktoré sú navzájom spojené viacerými priečnymi výstužami (3). Podľa vynálezu je na pozdĺžnych nosníkoch (2) na vonkajších bočných stenách (21) umiestnených vo vzájomnom odstupe viacero kolmo nahor stojacich stĺpov (4).