Patenty so značkou «nesené»

Spojovací a prechodový systém pre kĺbovo spolu navzájom spojené a spoločným podvozkom nesené články niekoľkočlenného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6277

Dátum: 13.03.2003

Autori: Krieg Andreas, Krüger Andreas

MPK: B61F 3/00, B61D 3/00, B61D 17/04...

Značky: nesené, niekoľkočlenného, systém, vozidla, kĺbovo, spojené, podvozkom, spojovací, spoločným, koľajového, články, přechodový, navzájom, spolu

Text:

...doskami. Harmonikovýalebo vlnitý mech samotný má dva rozsiahlo obiehajúce mechy, pričomvonkajší mech vpodstate prekrýva otočný člen, ale nie úplne, takže oblast medzi nárazovými doskami zostáva volná. Vnútorný harmonikový alebo vlnitý mech prekrýva len horné a bočné oblasti. Spodná časť v oblasti miesta prechodu je vytvorená bez časti harmonikového alebo vlnitého mechu. Vtejto oblasti je prechodový mostík, skladajúci sa zčasti mostíka. spojený...

Jisticí zařízení pro čelně nesené stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265287

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dvořák Jiří, Kunst Jiří, Vondrák Jiří

MPK: A01D 75/18

Značky: čelně, zařízení, jistící, stroje, nesené

Text:

...alespoň jeden závěs 1 pro připojení alespoň jednoho vychylovacího ramene 3 prostřednictvím nosného čepu Q. Vychylovacírameno 5 je spojovacím čepem 5 skloubeno s alespoň jedním hor ním závěsným táhlem §,uchyceným pomocí horního nosného kloubu ll s traktorem g. Na vychylovacím ramenu 5 je též upravena vysmekávací pojistka § s výhodou na čepu lg pro aretační třmen lg se šroubem ll. Na traktoru § je pomocí spodního nosného kloubu lg...

Univerzální závěsná zařízení, zejména pro čelně nesené zemědělské nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246195

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vykopal Alois, Diblík František, Kadlec Jioí, Beránek Václav

MPK: A01B 59/048

Značky: nesené, zejména, zemědělské, univerzální, nářadí, zařízení, závěsná, čelně

Text:

...nosných amen 1 je prostřednictvím spojovacího kloubu Q přikloubeno stahílizační táhlo , obdobným provedením přikloubeno i k rámu | za účelom zajištění boční stability závěäenáho rámu pracovního nářadí 2. Dolní nosná ramena 1 jsou připojana klouhem Lg bud přímo a/nebo přes výlqvvná pálq u k ovládacím hydraulickým válcům 12, které jsou horními svorníky 1 § uchycsny k rámu 1 nebo k nosiči závěsu 32.Přestavítelná páka l může být přestavováne do...

Způsob zhotovení volně nesené dálková masky pro zmenšující projekční soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lehto Arto, Oksman Erkki

MPK: H01L 21/70

Značky: dálková, nesené, zmenšující, zhotovení, volně, projekční, masky, soustavy, způsob

Text:

...Bo 3 mKaeT 38 CWGTTpeóyemaa Ann oóecneqenua ycroüqwaocwn Macxn Toumnna MaTapuaua nocmuraemca TGM, qwo B onyqae pacmennennoü MHHMMNM Ha 2 anowanmonhux Macox npoexunonuoü nnocnocwn PEHLBGHEqacxuü npouecc He HpDOCT 8 HaBHMBaGTOH nocne oóecneqenua Hymuoü Tonmuuu naxoaoro noxpumna, upmqem nan naxonum noxpuwmem cnoñ mnam paspacwaemcs ,uanmue B ÓOKOBOM m BGDTMKQALHOM HanpaBneHnsx. Swa Texnonormn onaaxo He oóecnequnaem Bosmomxocrb peannsaumm cxemoñ...