Patenty so značkou «nerozpustná»

Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adam Valér, Kavala Miroslav, Jureeeková Emília, Jureeek 1udovat

MPK: C25C 1/12

Značky: elektrolytov, získavanie, nerozpustná, síranových, anoda

Text:

...10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou....

Nerozpustná elektroda pro elektrochemické úpravy povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249718

Dátum: 15.04.1987

Autori: Firman Miroslav, Klapka Vladimír

MPK: C25D 17/10

Značky: elektrochemické, nerozpustná, povrchu, elektroda, úpravy

Text:

...v tomto případě je zajištěná při eventuelních korozníchúbytcích elektrody její dostatečně životnost. Je dále výhodné, jeli trubka hadovitě stočena do několika smyček, nebot při takovém uspoňádání elektroda rovnoměrněji vykrývá stěnu vany a vytvoří tak rovnoměrnějěí elektrické pole. Pro lázně obsahující oxid chromový nebo kyselinu sírovou je nejvhodnějěím materiálem elektrody olovoa jeho slitiny, pro jiné lázně je výhodným materiálem...

Nerozpustná anoda pro galvanické vylučování kovových povlaků, zejména z drahých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223319

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mráz Rudolf, Srb Miloslav

Značky: anoda, galvanické, zejména, nerozpustná, drahých, kovových, povlaků, kovů, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení anody pro vylučování povlaků z drahých kovů. Anoda podle vynálezu je tvořena kovovým základem opatřeným polovodivým povlakem, sestávajícím z nejméně dvou vrstev odlišných vlastností, tvořených směsí oxidů kovů, náležejících do IV., V. a VIII. skupiny periodického systému prvků. Kovový základ anody je s výhodou tvořen kovem ze skupiny zahrnující titan a tantal a polovodivý...