Patenty so značkou «nerostu»

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hodek Oldřich, Vydlář Jiří, Marvan Josef, Rouček Vladimír, Novák Josef, Kypast Radomír, Holub Aleš

MPK: B03B 11/00

Značky: užitkových, dopravě, jemnozrnných, nerostu, dopravnících, pásových, způsob, částic, oddělování

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Dobývací postup pro dobývání ložisek nerostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257761

Dátum: 15.06.1988

Autori: Barsi Károly, Forisek István, Lukonits Ottó, Kis-tamás László, Dörömbözi László, Solymos András

MPK: E21C 41/04

Značky: ložisek, nerostu, dobývací, postup, dobývání

Text:

...plást s delením plastu 6 plást s etážovým dobýváním na zával7 zpet/něho oblast stropu odpovídají cího lästu Ostatní vztahové značkyPodle příkledu z .obr. 1 probíhá těžba v úseku m předsunutým dobýváuím, v jehož průběhu se současně vytěžuje materiál zdoprovodných vedlejších chodeb 11, 21 společně s porubní frontou. s pokračujícím těžením se části, ležící zo porubní stenou zavalí řídkě šrafováníi a v průběhu tvoření zävalu se podá...

Způsob dobývání variabilních slojí užitných nerostů, zejména uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253062

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Gottweis Jiří, Pekárek František, Děngl Jiří, Schellong Lubomír, Matula Jan

MPK: E21C 41/00

Značky: zejména, užitných, uhlí, způsob, variabilních, sloji, nerostu, dobývání

Text:

...závalovém štítu, sklopným pilířovým štítem, dvěma porubovými dopravníky a stropnicí spočívajicí nejméně na dvou stojkách.Jeho podstata spočívá v tom, že se po jednom záběru dobývacího stroje a následném přeložení jednotek důlní mechanizované výztuže sklcní jejich stropnicové tahy. Tím zároveň dojde i ke sklopení závalového štítu s vypouštěcím otvorem, a to pod úhlem v rozsahu od.5 ° do 38 °,v závislosti na mocnosti a stavu nadstropní,...

Prostředek pro flotaci při rozdružování nerostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249967

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek František, Buryan Petr, Kořený Jaroslav, Šebor Gustav

MPK: B03D 1/02

Značky: flotací, rozdružování, nerostu, prostředek

Text:

...a polymeračních reakcí. současně při tomto procesu dochází k oddělení převážně níževroucích látek vzniklých uvedenými reakcemi, případně níževroucích podílů smoly.Průběh vytvrzování smoly je řízen sledovaním zvyšující se teploty bodu měknutí smoly z původních 50 až 80 OC /dle KS/ na 130 až 150 OC /dle KS/.výhodu prostředku při rozdružování nerastných či uhelných částic lze charakterizovat vysokou kvantitativní výtěžností při...

Zapojení inteligentního systému pro autonomní řízení ústrojí pro dobývání užitkového nerostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247621

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krulík Vladimír, Petráš Lubomír, Klimeš Cyril, Ehrenberger Vlastimil

MPK: H03K 19/003, E21C 25/68

Značky: zapojení, autonomní, systému, ústrojí, nerostu, dobývání, řízení, inteligentního, užitkového

Text:

...je určen pro funkci arbitra pro organizovaní optimální činnosti inteligentniho systému.Při funkci probíhá přenos informace současně po obou seriových sběrnicích Q/łl. Směr přenosu informace na vnější seriové sběrnici lg je opačný vůči směru přenosu informacena vnitřní serioyé sběrnicľłł /obr. 1/.Každý řídící modul ł až 3 přijímá informaci z obou seriových sběrnic lg, ll, to znamená z obou směrů a stejně informaci na obě seriové sběrnicełg,...

Způsob spojení pletiva, tkaniva, fólií a rohoží pro vytvoření umělého stropu při dobývání užitkového nerostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232539

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šmidák Štěpán, Rojíček Petr, Dřímal Jindřich, Machata Gustáv

MPK: E21D 19/04

Značky: umělého, vytvoření, dobývání, užitkového, tkaniva, rohoží, stropů, pletiva, způsob, spojení, fólií, nerostu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob pevného a bezpečného souvislého nerozebíratelného spojení pletiva z jakéhokoliv materiálu a jakéhokoliv druhu, např. kovové, textilní, z umělých hmot, v žádanou plochu pro vytvoření souvislého stropu při vícelávkovém dobývání užitkových nerostů. Okraje jednotlivých manipulačních dílů umělého stropu se uloží mezi podkladový pásek a protipásek, které se spojí jednostrannými, oboustrannými nebo dělenými uzamykatelnými čepy....

Způsob ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233041

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vavrečka Zdeněk, Raszka Jan, Bódi Jan, Korczyňski Petr, Šmidák Štěpán

Značky: užitkových, jejich, vlastností, otřesů, horských, vzniku, způsob, ovlivnění, pevnostních, nerostu, náchylnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ovlivnění pevnostních vlastností užitkových nerostů a jejich náchylnosti ke vzniku horských otřesů. V uhelné sloji nebo jiném užitkovém nerostu v předpolí připraveného nebo již provozovaného porubu, mimo oblast předporubních tlaků v předstihu z porubních chodeb se navrtají dlouhé velkoprůměrové vrty, z nichž všechny nebo alespoň část se použije k provádění trhacích prací pro porušení užitkového nerostu v předmětném...

Způsob povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích zejména mramorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216959

Dátum: 01.09.1984

Autor: Smetánka Jiří

Značky: zejména, povrchového, blocích, mramorů, dobývání, užitkových, nerostu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobem povrchového dobývání užitkových nerostů v blocích, zejména mramorů, pří kterém se v linii navrhované odpojovací spáry nerostu provedou vrty, vyznačující se tím, že se z jediného přesuvného stanoviště, např. z vysokozdvižné montážní plošiny, odvrtají řídké vrty a potom se shora ve zmíněné linii působí mechanickými rázy, např. údery těžkého bouracího kladiva-impaktoru, do vytvoření souvislé odpojovací spáry a takto nově vzniklý blok se...

Zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214287

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ehrenberger Vlastimil, Mynář Vladimír, Petráš Lubomír

Značky: dobývání, přítomnosti, zařízení, stálé, ložiska, nerostu, lidí, užitkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí, zejména k dobývání uhelného ložiska slojového typu. Vynález řeší problém dobývání a odtěžení rozpojeného užitkového nerostu dálkově ovládaným komplexem popřípadě i s využitím uvolňovaného plynu. Podstatou vynálezu je, že zařízení s rozpojovací částí, nakladačem, pojezdovou částí, dočasnou výztuží a řídicí jednotkou je na své závalové straně opatřeno...