Patenty so značkou «nemísitelných»

Zařízení ke kontinuálnímu dělení dvou navzájem nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262464

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vrana Jiří, Kudrna Milan, Husák Jiří

MPK: B01D 17/02

Značky: omezeně, dělení, mísítelných, kontinuálnímu, zařízení, nemísitelných, navzájem, kapalin

Text:

...regulační nádoby. vzdálenost přepadového otvoru přepsdově trubice cda dna regulační nádoby je stavitelná aretační soustavou sestávajíci z táhls s stavěcího šroubu a je měnitelná pomocí pružného elementu, který je součástí płapadové trubice.Pžednosti zařízení podle tohoto vynálezu je bezucpávková konstrukce přepsdové trubiceo měnitelná délce, resp. vzdalenosti, płepadového otvoru ode dna regulační nádoby, takže nemůže dochúzst k průniku...

Zařízení k samočinnému měření a řízení výšek, vlnění, kmitání hladin kapalin a rozhraní nemísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252908

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trávníček Rudolf

MPK: G01F 23/00

Značky: měření, kmitání, nemísitelných, rozhraní, zařízení, řízení, vlnění, hladin, výšek, samočinnému, kapalin

Text:

...5 je tvořeno systémem snímacích hrotů hn, ho, které jsou minieturnía nastavitelné do požadované polohy. Převodník Ž sestává z elek trické sítě paralelné řazených větví, z nichž každá obsahuje sériovou kombinaci odporu Rn a kondenzátora Cn. Ke společnému bodu odporu Rn a kondenzátšru Cn v každé Větvi je vodivě připojen jeden miníaturní nastavitelný hrot hn. Snímací hrot ho je připojen ke druhé svorce g zařízení, která bud je nebo není...

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mašek Miroslav, Svoboda Karel, Nečesaný František

MPK: B01D 57/00

Značky: oddělování, postupného, nemísitelných, zařízení, směsi, provádění, způsob, složek, vícefázových, způsobu, kontinuálního, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Způsob automatického dělení dvou nebo vice nemísitelných tekutých fází a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245672

Dátum: 15.09.1987

Autori: Caha Zdenik, Snížek Jaromír, Straka Jaromír

MPK: B01D 17/02

Značky: dělení, automatického, provádění, zařízení, fázi, nemísitelných, způsob, tekutých, způsobu

Text:

...rozhraní dělených Bází, ktorý Je propojen s vyhodnocovecím zařízením 2, jehož výstup je napojen na ovládací zařízení Q. Ve spodní částí dělící nádoby 1 je upraven ventil 1pro vypouštění vodné fáze a ventil 8 pro vypouštění toluenovć fáze. Dělící nádoba l je ve Ivé horní části opatřena napouštěcím ventilem 2.Doazdělící nádoby l se přes napouětěcí ventil 2 napultí směs vodného roztoku anorganických solí a toluenového extraktu, které...

Způsob průběžného měření objemové zádrže dispergované fáze v disperzi dvou nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247852

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havlíček Antonín, Figura Zdenko, Čermák Ján, Sovová Helena, Procházka Jaroslav

MPK: G01F 13/00

Značky: kapalin, objemové, dispergované, fáze, zádrže, průběžného, mísítelných, omezeně, nemísitelných, způsob, měření, disperzí

Text:

...sondy a signál je nezávislý na velikosti kapek v disperzi.Pro všechny tyto přednosti je navrhovaná metoda průběžného měření objemové zádrže dispergované fáze v disperzi dvou nemi sitelných nebo omezeně misitelných kapalin vhodnějši než metodydosud používané. Popsaná měřicí metoda umožňuje zejména zkvalit nění regulace a intenzifíkaci extrakčních kolon, reàktorů kapaliną-kapalina a dalších průmyslových zařízení.Vynález je podrobněji...