Patenty so značkou «nekovových»

Drviace zariadenie nekovových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2287

Dátum: 29.04.2004

Autor: Diaz Richard

MPK: B02C 18/06, B02C 23/00

Značky: zariadenie, částí, nekovových, drviace

Text:

...zhodný. V skutočnosti je vzdialenosť medzi týmito dvoma prvky minimálna a rozdiel potenciálov obidvoch týchto prvkov by mohol byť iniciátorom vzniku elektrického oblúka. Tým by sa uzatvoril elektrický obvod a detekcia kovových častí by sa porušila.Prakücky sa to rieši tak, že elektrický potenciál základne hrebeňa a zubov rotačného motorového hriadeľa je nulový.Podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu je elektricky vodivý povrch tvorený...

Rozoberateľné upevnenie nosných montážnych, kovových i nekovových dosiek v plechových puzdrách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 697

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: nekovových, kovových, montážnych, dosiek, nosných, puzdrách, rozoberateľné, plechových, upevnenie

Text:

...a demontáži nosných dosiek nie sú potrebné žiadne nástroje 2 naviac opakovaná montáž 2 demontáž noohrozuju funkčnosť konštrukčných prvkov upevne nia a fixácio ich opotrobovanín.OBR. 1 znázorňuje kenštrukčnó prvky, princip tschnickéhe riešenia, postup pri upevňovaní a fixovani nosnej montážnoj dmaky. OBH. 2 znázorňuje upcvnenú 2 zafixovnnú nosnú mentážnu dosku v plochavompúzdro a postup pri joj dcmontáží.Dvojdiclnc pleónvé púzdro...

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281283

Dátum: 02.02.1994

Autor: Kohlstadt Markus

MPK: H01R 4/20, G01V 3/00

Značky: nekovových, uložených, podobných, potrubí, vyhladávanie, predmetov

Zhrnutie / Anotácia:

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi uspôsobený na uloženie spoločne s nekovovým potrubím v zemi nad potrubím a pozostávajúci z pásu z plastu s pomerne veľkou pevnosťou v pretrhnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepením upevnený užší kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktívnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných...

Zařízení pro stanovení nekovových prvků zejména dusíku v oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262993

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vaníček Miloš, Malaník Karel

MPK: G01N 5/00

Značky: dusíku, stanovení, oceli, zejména, zařízení, prvků, nekovových

Text:

...stavu a na obr. 2 půdorysný řez kompletní sestavené pícky.Zařízení podle vynálezu je tvořeno váloovou pracovní nádobou 1 opatřenou dnem g a zábrusovým hrdlem 2, které se vkládá do nosného víka 3 pomocí středového zábrusovéno otvoru Ž. Nosné víko A je opatřeno chladícím pláštěm Q a pevně zabudovanou termočlánkovou utrubicí Z se zataveným konoem a otvorem § pro vkládání termočlánků. Souběžně s termočlánkovou trubicí 1 je v nosném víku 1 pevně...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu předmětů z nekovových a kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254849

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Dostál Jaroslav, Klouda Jaromír, Dvořák Petr, Šavel Jan, Křížková Zdeňka

MPK: C11D 3/06, C11D 3/10, C11D 3/08...

Značky: kovových, odmašťování, prostředek, nekovových, materiálů, čištění, předmětů, povrchu

Text:

...a povrchově aktivních látek, vyznačený tím, že obsahuje hmotnoatně 3 až 30 trípolyfosforečnenů alkalíckých kovů,10 až 75 hydroxídů alkalíckých kovů, 5 až 30 netaailikätu alkalických kovů, 5 až 30 foaforečnanů alkalických kovů,2 až 10 eíranů alkalických kovů, 5 až 40 uhličítanů alkalických kovů, 0,1 až 6 komplexotvorných látek e 0,2 až 3 povrchové aktivních látek neionogenního, enioaktivního, amfelytíckého nebo ketionaktivního typu....

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových i nekovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254642

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klouda Jaromír, Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka, Dvořák Petr, Šavel Jan, Kühnl Zbyněk

MPK: C11D 3/08, C11D 3/10, C11D 3/06...

Značky: nekovových, prostředek, povrchu, kovových, čištění, odmašťování

Text:

...alkalických kovů a komplexotvorných látek je 11Při použití prostředku dle vynálezu je čištěný předmět z kovu nebo skla či keramiky velmi dobře vyčištěn, aniž by byla porušena jeho struktura, přičemž vhodnou kombinací jednotlivých složek je zajištěna dokonalá smáčivost povrchu, aniž by bylo použito tenzidových složek. Proto je možno prostředek dle vynálezu 5 výhodou použít i v těch typech automatických myček lahví v potravinářském sektoru,...

Zariadenie na obdukovanie profilových nekovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254001

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hankus Augustín, Adásek Štefan, Talián Igor, Kordík Jozef

MPK: H01B 13/16, C06B 3/00

Značky: materiálov, nekovových, zariadenie, profilových, obdukovanie

Text:

...expozície nanášaného materiálu, ktorá V závislosti na hrúbke nanesenej vrstvy pri teplotách 40 až 210 °C nepresahuje 0,1 až 1 s.Vzhladom ku krátkej expozičnej dobeplastisólu alebo roztaveněho či rozpusteného polyméru je možné zariadenie podľa tohto vynálezu minimalizovať a pritom dosiahnut značnú úsporu energie.Zariadenie podľa tohto vynálezu môže pracovať kontinuálne, ale aj polokontinuálne a pretržite.Profilový materiál, ktorý má sa...

Spôsob na dezinfekciu nekovových častí v mechanizácii živočíšnej výroby a zariadenie na jeho prevedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253422

Dátum: 12.11.1987

Autori: Janíček Jozef, Lavčák František, Jakub Jozef

MPK: A01J 7/00, A61L 2/12

Značky: živočíšnej, spôsob, dezinfekciu, nekovových, výroby, mechanizácii, prevedenie, částí, zariadenie

Text:

...chemickych prostriedkov- na báze aktívneho chlóru alebo jódu, ktorá sa v súčasnosti používa, je u mikroorganizma v trhlinách a póroch nedosiahnutelná.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob dezinfekcie a zariadenie podľa vynälezu,ktorého podstata tkvie v tom, že u-myté a osušené časti zariadení v. mechanizácii živočíšnej výroby sa po dobu 1 až 2 D min. vystavia pôsobeniu mikrovlnového žiarenia s frekvenciou 2 až 10 Gl-lz v uzavretom priestore....

Způsob vytváření vrstveného barveného povlaku na povrchu kovových i nekovových předmětů, zejména psacích prostředků a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252155

Dátum: 13.08.1987

Autor: Podhola Petr

MPK: C09D 3/16, C09D 5/29

Značky: způsob, povrchu, provádění, nekovových, zařízení, vrstveného, psacích, povlaků, tohoto, vytváření, způsobu, předmětů, barveného, kovových, prostředků, zejména

Text:

...ze směsi objemové 60 0/0 černěho a hnědého nitrocelulózového emailu a 20 0/0 směsi ředidel ethylglykolu a ethylcyklohexanolíí v objemovém poměru 1 9, V dalším se úprava dokončuje obdobně jako u přĺkladu 1.Kostra detského jízdního kola, vyrobená z ocelových trubek, opatřenâ kotvící pojivovou vrstvou na bázi nitrocelulózového transparentního emailu a k ní připojenoíí vrstvou podkladové barvy základového bílého odstínu na bázi...

Spôsob dezinfekcie nekovových častí dojacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239391

Dátum: 15.06.1987

Autori: Randula Rudolf, Urbanec Antonín, Prchal Jozef

MPK: A01J 7/00

Značky: nekovových, dezinfekcie, spôsob, dojacích, částí, zariadení

Text:

...clioroboplodné 1 nikroorganiz~ my, ktoré môžu spôsobovať ochorenia Inliečnej žľazy dojnice, zanášat nákazu do vydo« jeného mlieka. Niektoré časti dojacieho zariadenia ako napríklad cecková guma, sa z uvedených dôvodov periodicky vyraďujú,hoci ich mechanické vlastnosti ešte vyhovujú prevádzkovým požiadavkám. Úplná 1 ik~ vidácia choroboplodných mikroorganizmov pomocou chemických prostriedkov na báze aktívneho chióru alebo jódu, ktorá sa v...

Spôsob merania elektrického odporu nekovových jadier káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237897

Dátum: 15.03.1987

Autor: Vilím Ján

MPK: G01R 27/02, G01R 19/00, G01R 21/00...

Značky: merania, spôsob, jadier, odporu, elektrického, nekovových, káblov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje zjednodušenie konektorovania vzoriek nekovových jadier ako aj zvýšenie spoľahlivosti a reprodukovateľnosti vlastného merania odporu nekovových jadier, najmä zapaľovacích káblov pre spaľovacie motory. Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa najprv zasunie prvý koniec a druhý koniec nekovového jadra do vodivého roztoku v navzájom oddelených napájacích elektródach a potom sa postupne zvyšuje ponorenie nekovového jadra vo vodivom...

Způsob plazmového řezání nekovových materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 247652

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dimitrov Dimiter, Vangelov Ivan, Beloev Marin, Garlanov Dimo, Savov Ivan, Chlebarov Vladimir, Nikov Nikolaj

MPK: B23K 28/00

Značky: materiálů, plazmového, provádění, řezání, nekovových, zařízení, způsob

Text:

...hnscím kolem a uvnitř ložiskem pro neotočný dutý hřídel souosý s dutou trubkou á spojený e rámem nesoudím grafitovou elektrodu, e na druhém konci duté trubky je uložen neotočně druhý dutý hřídel, přičemž oba duté hřídele jsou opatřeny hrdlem3 247 652 Podle jináho prouedení eestává přídavná enoda z válce,opatřeného na vnějším obvodu hnacím kolem přitisknutým ke grafitové anodě, kde k přednímu konci válce je přištoubována chladící hlava a na...

Zařízení pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z nekovových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232254

Dátum: 15.06.1986

Autor: Linhart Miroslav

MPK: G01N 27/20

Značky: elektricky, úniku, nádrží, vodivých, zjišťování, zařízení, kapalin, nekovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zjišťování úniku elektricky vodivých kapalin z nekovových nádrží. Je vyhodnocována změna elektrické vodivosti mezi dvěma elektrodami, přičemž jedna elektroda je ve stálém styku s hlídanou kapalinou a druhou elektrodu tvoří kovové pletivo umístěné po vnější straně plochy stěn a pod plochou dna nádrže. Vynález lze využít i k hlídání těsnosti jiných nekovových objektů, nebo jejich částí, v nichž jsou elektricky vodivé...

Skládací ohradová paleta z pružných nekovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228994

Dátum: 01.02.1986

Autor: Vacek Karel

MPK: B65D 19/20

Značky: skládací, pružných, materiálů, paleta, nekovových, ohradová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje navýhody vysoké hmotnosti, složitosti a pořizovací ceny skládacích ohradových palet vyráběných z plechu nebo z dřevěných přířezů tím, že k sestavení palety používá samostatných dílů vyrobených jednoduchým nástřihem levného základního pružného materiálu plochého nebo deskovitého tvaru,např. papírové lepenky. Skládací ohradovou paletu je možné z těchto jednotlivých dílů smontovat nebo demontovat bez použití jakychkoliv nástrojů...

Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224887

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jelínek Oldřich, Dřevíkovský Milan, Markvart Miroslav

Značky: vrstvy, měrným, kysličníku, nekovových, vytváření, kovových, povrchem, velkým, způsob, hlinitého, nosičích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích libovolného tvaru, zejména na sítech a úpletech, vyznačený tím, že nosič se uvede alespoň jednou do kontaktu s vodným roztokem hlinitanu alkalického kovu o koncentraci 0,5 až 30 molární a zahřeje na teplotu 30 až 300 °C, načež se nosič s vyloučenou vrstvou promyje, vysuší a vyžíhá při teplotě přesahující 500 °C.

Pružné uložení kovového pláště nekovových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 216013

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lisec Jindřich, Šourek Milan, Ungr František

Značky: stěn, pružné, pláště, uložení, kovového, nekovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší poruchy celistvosti a hermetičnosti kovového pláště uvnitř betonové nádoby, vyvolané jednak připevňováním dílů, jednak teplotními a tlakovými změnami. Pružné uložení kovového pláště nekovových stěn je vyznačeno tím, že na každém nosném dílu, pevně uloženém v nekovové stěně, je upraven posuvný polštář podélně, pevně spojený s příčně pružnou vložkou, na obou jejích volných okrajích pevně spojenou s přilehlými okraji obou sousedních...