Patenty so značkou «nekonečných»

Spôsob výroby priadzí z nekonečných vlákien, použitie polyesterovej priadze získanej týmto spôsobom, výrobky obsahujúce túto priadzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284749

Dátum: 12.10.2005

Autori: Van Duren Lambert, Hofs Hendrikus Wilhelmus Jacobus, Van Den Tweel Michael Henricus Jacobus, Feijen Henricus Hubertus Wilhelmus, Kiefer Heinrich Johannes Gustav, Van Den Heuvel Christiaan Jurriaan Maria

MPK: D01D 5/08, D01F 6/62

Značky: nekonečných, polyesterovej, vlákien, spôsob, použitie, priadze, týmto, obsahujúce, získanej, výrobky, priadzí, výroby, túto, spôsobom, priadzu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kontinuálnej polyesterovej priadze z nekonečných vlákien na technické použitie z polyméru, ktorého viac než 90 % reťazcov sa skladá z etyléntereftalátových jednotiek, jednostupňovým spriadacím procesom, polymér má relatívnu viskozitu (ETArel) 2,04 až 2,60, pred vyťahovaním majú nekonečné vlákna kryštalinitu 5 % až 16 % a rýchlosť navíjania priadze je vyššia než 6000 m/min.

Spôsob výroby nekonečných zvlnených kovových hrebeňových a nárožných tesniacich pásov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284685

Dátum: 03.08.2005

Autor: Gehring Manfred

MPK: E04D 1/36, E04D 13/16, B21D 31/04...

Značky: tohto, vykonávanie, nekonečných, zariadenie, kovových, výroby, hřebenových, zvlnených, pásov, spôsobu, nárožných, spôsob, tesniacich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nekonečných zvlnených kovových hrebeňových a nárožných tesniacich pásov, ktoré majú stredný pruh, určený na položenie na hrebeňovú alebo nárožnú latu, naň na obe strany nadväzujúce perforované vetracie pruhy a na ne nadväzujúce okrajové pruhy, pri ktorom sa kovový pás vedie medzi dva tvárniace valce (2,2'), usporiadané naprieč k smeru pohybu najmenej cez šírku kovového pásu (1), na vytvarovanie vĺn (11) a ďalej sa kovový pás...

Zariadenie na obojstranné priečne ryhovanie nekonečných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4885

Dátum: 13.01.2004

Autor: Nelles Wilhelm

MPK: B31F 1/00, B65H 45/12, B31F 1/20...

Značky: priečne, obojstranné, nekonečných, zariadenie, ryhovanie, pásov

Text:

...ll, 12, respektive 21, kg D× 2 ktorý je umiestnený na obvode každého ryhovacieho valca l, KProtismerna rotácia valcov Š, 2 ssynchronizovane tak, že vždy pozitívny ryhovaci nástroj ~ , dráhy obvodového premiestnenia ryhovacich nástrojov naobidvoch valcoch zodpovedá žiadanemu čiaPri uvedených negatívnych ryhovacích nástrojoch 12, 22 sa môže jednať aj o hladký povrch, napriklad povrchnekontúrovaneho valca alebo platne, ktorý pôsobí ako...

Zariadenie na rotačné dierovanie, vysekávanie, strihanie alebo lisovanie, predovšetkým vytláčaných a pretláčaných nekonečných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 395

Dátum: 08.11.2003

Autor: Märdian Franz-josef

MPK: B26D 5/02, B26D 7/26, B21D 28/36...

Značky: nekonečných, zariadenie, dierovanie, pretláčaných, profilov, vytláčaných, rotačné, vysekávanie, strihanie, lisovanie, predovšetkým

Text:

...Pružinová sila, vyvljaná napinacou pružinou, slúži na napinanie synchronizačného remeňa. Napinacia sila môže pritom byt nastaviteľná maticou osadenou na ojníci, 0022 Ďalej je výhodné uskutočnenie vynálezu, u ktorého je použitím dalsieho vodiaceho kolesa so zmenou smeru ovplyvňovaný priebeh synchronizačného remeňa tak, že ním vzniká čo najväčšiastyčná plocha medzi hnacim remeňom a ozubenými remenicami. Zväčšenie styčnej plochy zaisťuje...

Zariadenie na navíjanie alebo odvíjanie vlákien, drôtov a pod., hlavne zväzkov nekonečných sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 556

Dátum: 07.09.1994

Autor: Gallo Jozef

MPK: B65H 54/00

Značky: vlákien, zväzkov, zariadenie, navíjanie, nekonečných, hlavne, odvíjanie, pôd, sklenených, drôtov

Text:

...posunutie pozdĺžnych nosníkov a rozpinacich segmentov na obidvoch ich koncoch a súčasne definuje požadovaný upínaci priemer bubna. Prípadné zväčšenie radiáineho rosopnutiasegmentov po ich .dÍžke. v dôsledku pôsobenia vysokýchil je miestne vvmedzene konštrukčnou vwtvorenou medzi hlavami vodiacich čapov. kružkami ovládacích kľúk a pozdlžnymi nosnikmz. ovládacie kľuky. uložené neotočne a radiálne posuvne v pozdĺžnych nosnikoch zaberajú...

Pryžotextilní membrána pro tváření a vulkanizaci profilovaných nekonečných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269053

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mikel Eduard, Dočekal Josef, Hovorka Jiří

MPK: B29K 105/06, B29D 29/08

Značky: útvaru, pryžotextilní, membrána, profilovaných, vulkanizací, nekonečných, tváření

Text:

...v tom, e aeabrěna, zhotovené z elestomerní směsi je na vnitřní obvodu tzn. v oblasti styku s tvářenými útvary - vyztuiena alespoň tromi textilníai vložkami s výztulnými elementy uloženýni rovnoběłně s osou aembrány, přičemž vrstve elastonerní směsi mezi povrchem membrány, který přilćhä k tvářenýn útvarům, a výztužnými elementy první z vyztužeąých vložek není větší než 0,5 an.Konkrétne může být membrdna ve směru od povrchu přiláheáícího k...

Sposob zmesovania nekonečných polyesterových a viskózových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 266278

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lacko Vladimír

MPK: D02G 3/04

Značky: zmesovania, spôsob, vlákien, polyesterových, viskózových, nekonečných

Text:

...slučkami na jeden meter spolu združujú, prevíria sa prúdom vzduchu a hotové vlákno sa navinie. Menením počtu voľných vlákienok a slučiek je možné meniť účinok. Čím je počet voľných vlákienok a slučiek vyšší, tým sa zmesný hodváb viacej podobá strižovým priadzam. Ale pri vysokom počte volných vlákienok a slučiek je potrebné zmesný hodváb odvíjač pri nižších rýchlostiach. Tiež sa môže vyskytnúť určitý sklon k žmolkovaniu. Zmesný hodváb5...

Přípravek pro nasazení nekonečných tangenciálních řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265295

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hanzl Jaroslav

MPK: F16H 7/24

Značky: přípravek, tangenciálních, řemenů, nekonečných, nasazení

Text:

...je znázorněno tělesné vvtvoření příprsvku před nasazením řemenu a ns obr. 3 je znázorněno tělesné vytvoření přípravku po nasazení řemenu.Přípravek pro nasazení nekonečných tangencíálních řemenů se skládá ze základního tělese § s držákem l s ze záchytného segmentu 3, k němuž je čepem 3 upevněn jeden konec tsžného prostředku Ž. Druhý konec tohoto tažného prostředku 2 je pevně spojen s navíjecím ústrojím Ž, které je umístěno v držáku l a které...

Přípravek na nasazování řemenů, nekonečných pásků a pružin na řemenice a podobně, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263348

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kvapil Jaroslav

MPK: D01H 5/86

Značky: nasazování, řemenice, přípravek, pásků, stroje, pružin, podobně, nekonečných, řemenů, zejména, dopřádací, bezvřetenové

Text:

...západky g, které se rovněž opírají do vodicích elementů łł. Západky g jsou dotlačovány pružínou łg a zabraňují zpětnému pohybu jezdce g. Na čepu łà upevněném v těleeu gg jezdce g jsou upevněne výkyvná ra~ ménka łg, jejichž jeden konec je upraven jako zámek gł, do kterého je nasazen plochý čep łl, který je uchyoen na napínacím oblouku L a na němž je nasazena rolnička gg. Napinací oblouk ł je opatřen na konoích ze strany vodícimi zobáčky...

Způsob zpevnění vlákenné vrstvy ze spleti smyček z nekonečných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262941

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: vlákenné, vláken, nekonečných, smyček, vrstvy, zpevnění, způsob, spleti

Text:

...nebo rounem a prováže svazky vláken působením vpichovacích nebo proplétacích jehel v četnosti do 500 vpichů na cm 2. Výhodné provedení spočívá v tom, že se použijí vlákna v pavučině nebo rounu s nižší teplotou tání nebo měknutý než mají vlákna ve spleti smyček, které se po mechanickém zpevnění vystaví působení zvýšené teploty, potřebné k vytvoření adhezních spojů. Konečné je vhodné, že se k vytvoření vazných svezků vláken použijí...

Zařízení pro napínání a středění nekonečných savých pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259973

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/58

Značky: napínání, savých, pásu, nekonečných, zařízení, středění

Text:

...2. Současně je na konzolách g uspořádáno kluzné vedení 2 259973a ozubený hřeben.1. Mezi kluzným vedením 2 a ozubeným hřebenem A je suvně uloženo levé těleso g a pravé těleso lg, vysouvená pístnioemi § napínacích hydraulických válců Z. Levé těleso 3 a pravé těleso lg spojuje hřídel 12 s nalisovanými ozubenými koly lg,odvalujícími se po ozubených hřebeneoh 5,jehož čepy jsou vsazeny do ložisek ll V levém tělese Qa právém tělese lg. Řídicí...

Sposob zónového prania a zušlachťovania nekonečných vláken a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259583

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lipták Milan, Kňazovický Juraj, Wiedermann Vladimír

MPK: D06B 3/04, D01D 13/02, D01D 10/06...

Značky: zónového, nekonečných, vláken, spôsob, prania, zušĺachťovania, zariadenie

Text:

...povrch spravi-dla spodného rotujúceho valca .a vytvárajúci na tomto vanlci zónu s prstencovitým nábalomkúpeľa je ovinmi vláken vynášaný na hor ný rotujúci valec, z tohoto je stieraný a privádzaný do ľubovoľnej inej zóny na p 0 vrch spodného valca, pričom cyklus vynášania kúpeľa na horný valec a jeho násled.ného stlerania .a prevádzanie do ľubovoľnej inej zóny na povrch spodného valca sa opakuje aspoň Z-krát.Takýto spôsob prania vláken...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dočekal Josef, Kurfürst Jiří

MPK: B29D 29/08

Značky: pásových, stabilizace, způsob, útvaru, dloužení, nekonečných

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Zariadenie na reguláciu nekonečných pásov pracovných strojov, najmä podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256157

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tibenský Anton

MPK: B65G 15/46, B65G 15/64, B65G 15/60...

Značky: pracovných, podlepovacích, pásov, nekonečných, strojov, zariadenie, najmä, reguláciu

Text:

...je .prí 4k kladne znázornená schematicky na pripoje nom výkrese. Pohyblivý nekonečný pás 1 pracovného stroja. je vedený regulačným valcom 14, i uloženým otočné na funk-čnej časti .pravéhovýkonového člena 4 a ľavého výkonového člena 5. Výkonové členy 4, 5 môže tvorit napríklad elektromagnet alebo -pneumatický valec, podľa druhu ovládania stroja. K pohyblivému nekonečnému pásu 1 je pevne pripojená kovová pružná ovládacie clona 2,ktorá môže byt...

Sposob výroby objemných nekonečných zmesných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253904

Dátum: 17.12.1987

Autori: Diačik Ivan, Šandrej Michal, Lacko Vladimír, Žitňanský Dušan

MPK: D02G 3/28

Značky: objemných, výroby, spôsob, nekonečných, zmesných, nití

Text:

...ktoré pri ustaľovaní potrebuje nižšiu teplotu. Pri zmesi s viskózovým vláknom sa používa rovnaká teplota, ako pri ustalovaní 100 polyesterového vlákna. Pri zmesovani s polypropylénovým vláknom ustalovacie teplota nemá byt vyššia ako 140 stupňov Celsia, pri vyššej teplote by sa polypropylénové vlákno poškodzovalo. Pri tejto kombinácii prispôsobenim ustalovacej teploty polypropylenovému vláknu má polyesterové vlákno vyššiu kontrakciu...

Spôsob navíjania nekonečných pozdľžnych útvarov, najmä vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rez Jioí

MPK: B65H 54/32

Značky: nekonečných, spôsob, vláken, útvarov, navíjania, najmä, pozdĺžných

Text:

...vodiča v jednotlivých periódach iežia na vypuklej krivke napríklad vo tvare časti hyperboiy, časti kružnice apod. a ná 4sledne skokom, pripadne postupne predlžuje, pričom doba skracovania dráhy zdvihu tvorí so až 100 0/0 celkovej doby jednej periódy. Predlžovanie dráhy zdvihu prebieha skokom, po priamke alebo zasa po krivke. Tvar kriviek je závislý na uhle stúpania vlákna pri návinovaní, od vzdialenosti vodiča vlákna od povrchu návinu, od...

Univerzální způsob konfekce koster nekonečných pásových útvarů a horizontální konfekční stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243291

Dátum: 15.11.1987

Autori: Konopík Bohumil, Jarošík Karel, Hynek Zdenik, Eret Václav

MPK: B29D 30/20

Značky: horizontální, útvaru, konfekce, způsob, pásových, konfekční, způsobu, koster, stroj, univerzální, tohoto, provádění, nekonečných

Text:

...polotovar se potom přímo na konfekčním stroji řeže na indivinuální kostry klínových řemenů o průřezu 16 X 13 mm a obvodové délce 4000 milimetrů.Tento přiklad představuje aplikaci způsobu podle vynálezu na hromadnou konfekci koster víceklínových řemenů. Při této modifikaci způsobu podle vynálezu se nejprve postupným vínutím cementovaného výztužného provazce 19 o průměru 0,82 mm v-ytvořeného z polyesterových vláken, kolem konfekčního bubnu 1 a...

Spôsob zmesovania nekonečných polyesterových a viskózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245158

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vanc Václav, Smetana Karel, Thorovský Zdenik

MPK: D02G 3/04

Značky: spôsob, polyesterových, viskózových, zmesovania, nekonečných, vláken

Text:

...50 až 220 dtex. Obidve východiskové vlákna môžu byt buď lezu je, že menením zákrutov viskôzového hodvábu v rozmedzí 0 až 150 zýkrutoreguluje veľkost melanžového efektu.ýraznejší. východiskové zložky sa zmesujúábu oproti rýchlosti polyesterového ia viskôzovéhoCnn je zákrut vyšší, tým je melanžový efekt Vpričom rýchlosť pridávania visközového hodvprevírovaním,-15 do 15 . Menenie prestihu alebo spozdenhodvábu sa mení v rozmedzí od hodvábu...

Zařízení ke stříkání nekonečných prstenců běhounů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241031

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lebediv Vladimir Stipanovie, Prochorov Jevgenij Fedorovie, Jevstratov Alexadd Alexejevie

MPK: B29D 30/08

Značky: prstenců, pneumatik, zařízení, běhounu, stříkání, nekonečných

Text:

...kotouč.Za účelem převzetí pásu s nastříknutým běhounem je použit přetlačovací prstenec,axíálně přesuvný směrem k navíjecímu kttouči. Ten je rovněž s výhodou opatřen -iovnitř prolamovanými kotoučí tvaru V a může tak odebírat z navíjecího kotouče nastříknutý prsteneeběliounu pneumatiky o proměnné velikosti a přívádět jej k dalšímu zpracování. Podle dalšího vytvoření vynálezu jsou po obvodu rozděleny a uvnitř navíjecího kotouče upravený známé...

Způsob výroby příze principem předení s otevřeným koncem ze svazku nekonečných vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251329

Dátum: 11.06.1987

Autori: Reymanová Markéta, Dídek Stanislav, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: tohoto, způsobu, vláken, výroby, principem, nekonečných, svazků, otevřeným, provádění, příze, předení, zařízení, způsob, koncem

Text:

...oddělují rotujícím oddělovacím prostředkem staplová vlákna, odváděná pracovním podtlakem do rotorového spřádacího ústrojí, ze kterého se vytvářená příze odtahuje, který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se podávaný svazek nekonečných vláken ve tvarovací komoře tvaruje do vlákenného rukávu vytvoreného z kuželovitě se rozšiřující homogenní vrstvy paralelné uspořádaných nekonečných vláken,vytlačovaného kruhovou štěrbinou z tvarovací komory,...

Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 237865

Dátum: 15.03.1987

Autori: Žitňanský Dušan, Vestenický Ľudovít

MPK: D02G 3/34, D02J 3/02

Značky: nekonečných, úpravu, chemických, mechanickú, vlákien, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje pripraviť z nekonečných chemických vlákien s pretrhnutými vyčnievajúcimi vlákienkami a s vyčnievajúcimi slučkami, podobné charakteru priadzí zo strižových vlákien. Vlákno postupuje cez zariadenie, v ktorom vírivý prúd plynného média vytvára z vlákna balón a tento sa obrusuje po vnútornej strane brúsneho prstenca, pričom dochádza k popretrhávaniu časti vlákienok alebo k ich povyťahovaniu vo forme slučiek.

Zařízení k modifikaci svazku nekonečných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234281

Dátum: 01.03.1987

Autor: Čáp Rudolf

MPK: D02J 3/02

Značky: zařízení, svazků, modifikací, vláken, nekonečných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k modifikaci svazku nekonečných vláken rozbrušováním rotujícím kotoučem uloženým mezi vstupním a výstupním párem válců, přičemž mezi rotujícím kotoučem a výstupním párem válců je uloženo zařízení pro udílení nepravého zákrutu. Mezi rozbrušovacím kotoučem a zařízením pro udílení nepravého zákrutu je uložena vzduchová tryska s tangenciálním vstupem stlačeného vzduchu.

Způsob výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234253

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hovorka Jiří, Dočekal Josef

MPK: B65H 81/02

Značky: kostrou, nekonečných, útvaru, výroby, vyztužených, způsob, směsi, vinutou, elastomerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby nekonečných, vinutou kostrou vyztužených útvarů z elastomerních směsí, především pak hnacích řemenů s kostrou na bázi vinutého výztužného provazce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při přípravě konfekčního polotovaru daného útvaru se při vinutí jeho výztužné kostry nacementované lepivé provazce plynule odvíjejí postupným odlepováním a zesmykováním jednotlivých závitů provazce ve směru osy cívek z návinu na...

Způsob dloužení a stabilizace délek nekonečných klínových řemenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230726

Dátum: 15.06.1986

Autori: Metela Václav, Mikeš Alois

MPK: F16G 5/04

Značky: způsobu, délek, dloužení, klinových, nekonečných, zařízení, tohoto, stabilizace, způsob, řemenů, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dloužení a stabilizace délek nekonečných klínových řemenů s nosnou kostrou z vláken ze synterických lineárních polymerů, vykazujících tepelné smrštění po vulkanizaci, zahřátím pohybujícího se řemene na teplotu 100 - 140°C, dloužením na určenou délku a stabilizací ochlazením pod 60°C, vyznačený tím, že každý elementární úsek délky řemene se při svém pohybu bezprostředně za sebou ohřívá, dlouží a stabilizuje chlazením.

Cyklónové zariadenie na pneumatickú úpravu nekonečných multifilných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 226534

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kopecký Jozef

Značky: zariadenie, nekonečných, pneumatickú, úpravu, vlákien, cyklónové, multifilných

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklónové zariadenie na pneumatickú úpravu nekonečných multifilných vlákien pozostávajúce zo základného telesa s cyklónovou komorou, do ktorej ústí cez bočnú stenu tangenciálny napájací otvor a opatreného vstupnou skrutkou, osou ktorej prechádza vstupný otvor a výstupnou .skrutkou osou, ktorej prechádza výstupný otvor, pričom šírka pracovnej medzery je staviteľná, vyznačené tým, že vstupný otvor (6) je osadený sinterkorundovým očkom (7) a...

Způsob úpravy šicí nitě z nekonečných PES vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 227826

Dátum: 15.04.1986

Autor: Matějíček Jan

Značky: nitě, šicí, vláken, způsob, úpravy, nekonečných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy šicí nitě z nekonečných PES vláken, jejíž výroba zahrnuje proces soukání přitáčení, prvého fixování, druhého skaní, dloužení, druhého fixování, kónování, barvení a přesoukávání, vyznačující se tím, že šicí nit se mezi prvou fixací a druhým skaním podrobuje tvarování tlakovým vzduchem o teplotě 20 až 25 °C a tlaku 0,539 až 0,588 MPa.

Stroj pro efektní tvarování svazků nekonečných textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 219709

Dátum: 15.09.1985

Autori: Reichstädter Bohumil, Procházka Oldřich

Značky: svazků, efektní, tvarování, nekonečných, vláken, textilních, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro efektní tvarování svazků nekonečných textilních vláken plynným médiem, obsahujícího soustavu tvarovacích trysek. Podstatou vynálezu je, že každá z tvarovacích trysek je připojena k zařízení pro přehřívání páry. Zařízení pro přehřívání páry může být například tvořeno skříní se vstupním potrubím napájecí páry a výstupním potrubím s vestavěným redukčním ventilem, přičemž výstupní potrubí je propojeno s jedním koncem ve...

Zařízení pro výrobu nekonečných vpichovaných termoplastických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 215765

Dátum: 15.10.1984

Autori: Gardáš Otakar, Fejgl František, Srstka Jaroslav, Popelka Jan

Značky: výrobu, vpichovaných, textilií, nekonečných, termoplastických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu vpichovaných termoplastických textilií zahrnující vpichovací stroj, k němuž je přiřazeno napínací zařízení. Toto napínací zařízení obsahuje kalandrovací válec a je opatřeno ohřívacím ústrojím uloženým odklopně na rámu napínacího zařízení. Ohřívací ústrojí sestává ze sady topných těles uspořádaných rovnoměrně po délce napínacího válce napínacího zařízení a ve stejné vzdálenosti od napínacího válce.

Tvarovací tryska pro tvarování svazků nekonečných textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 217387

Dátum: 01.09.1984

Autori: Poláček Jaroslav, Procházka Oldřich

Značky: tryska, vláken, nekonečných, tvarovací, svazků, tvarování, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvarovací trysky pro tvarování svazků nekonečných textilních vláken zejména pro efektní tvarování tlakovým plynným médiem, tvořené tělesem s vestavěnou vodící trubicí a difuzorem. Podstatou vynálezu je že ve vodící trubici je uspořádána vyjímatelná dělicí vložka pro vytvoření alespoň dvou vodicích kanálků pro svazky nekonečných textilních vláken.

Hybridná vysokoobjemná priadza z nekonečných vláken s rozdielnou zrážavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214636

Dátum: 01.07.1984

Autori: Piller Bohumil, Javorek Miroslav, Prokopec Jozef, Beck Zoltán, Lacko Vladimír

Značky: zrážavosťou, vysokoobjemná, rozdielnou, nekonečných, vláken, priadza, hybridná

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná vysokoobjemná priadza z dvoch typov nekonečných vláken z rozdielnou zrážavosťou s vlastnosťami strišovej priadze tvorená nekonečnými vláknamis vyššou zrážavosťou, ktoré po vyzrážaní dotvárajú a ukotvujú oblúčky a sľučkyvytvorené tvarovaním v prúde plynného média na elementárnych vláknach a nižšou zrážavosťou alebo na vláknach nezrážavých. Zrážavými vláknami súpolypropylénové nekonečné vlákna so zrážavosťou najmenej o 5 % vyššou ako je...

Zařízení pro výrobu objemových přízí s vlasem, hladkých nebo efektních, z nekonečných chemických vláken a nebo v kombinaci se staplovými přízemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232458

Dátum: 15.06.1984

Autor: Tallman Karel

MPK: D02G 3/34, D02J 3/02

Značky: vlasem, hladkých, přízí, chemických, nekonečných, zařízení, výrobu, přízemi, staplovými, vláken, kombinací, objemových, efektních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu efektních objemových přízi s vlasem z nekonečných chemických vláken. Toto zařízení zahrnuje přívod vláken se samostatnými brzdami příze, k vytváření napětí jednotlivých přiváděných přízí nebo svazků nekonečných vláken, s vedením přízí ve vodicích očkách a nástroj opatřený drsným povrchem. Podstata vynálezu tkví v tom, že drsným povrchem je opatřena plocha čela otočného kotouče. Výhodným provedením je to, že...

Spôsob výroby nekonečných polyesterových vláken vhodných pre hybridné tvarovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215158

Dátum: 15.10.1982

Autori: Lacko Vladimír, Strýček Alojz, Beluško Štefan A Žitňanský Dušan

Značky: vhodných, tvarovanie, hybridné, vláken, polyesterových, spôsob, nekonečných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pripraviť nekonečné polyesterové vlákna pre hybridné tvarovanie zo združených hodvábov o rozdielnej zmrštivosti, čo sa dosiahne tým, že hodváb s vyššou zmrštivosťou sa pripraví dĺžením predorientovaného hodvábu s dvojlomom 0,025 až 0,070 na ohrevnom telese-žehličke s teplotou povrchu 20 až 100°C. Menej zmrštivý hodváb, ako druhá zložka vlákna má zmrštivosť 7 až 12 % a pripraví sa dĺžením na ohrevnom telese o teplote 20 až...