Patenty so značkou «několika»

Stroj pro rovnoměrné matování vnější stěny skleněných trubek pískováním několika tryskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266535

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandejský Josef, Kurel Jiří

MPK: C03C 19/00

Značky: několika, stroj, pískováním, sklenených, vnější, tryskami, stěny, rovnoměrné, trubek, matování

Text:

...o vzdálenost rovnou podilu posuvu suportu během jedné otáčky upínací hřídele a počtu trysek.Na upínací hřídel lze navléknout i několik kratších skleněných trubek současně. Pryžová nafukovací hadice se upne za vnitřní průměr a zároveň otvory trubek utěsní proti možnému zalétnutí zrnitého materiálu, zpúsobujícímu poškrábání a znečištění vnitřnich stěn. Trysky svými účinky vytvářejí na skleněné trubce pomyslnou vicechodou šroubovici s rovnoměrně...

Zařízení pro rozdělování materiálu, zejména trubek do několika drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 256614

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kozojed Jan, Chlubna František, Rybák Josef

MPK: B65G 47/06

Značky: trubek, zařízení, rozdělování, zejména, materiálů, několika

Text:

...rozdělovaného materiálu, je energeticky méně náročné, má menší funkční poruchovost a zvýšenou přesnoet. 4 Na připojeném výkrese je schematicky znázàrněno zařízení pro rozdělování materiálu do několika drah. Obr. 1 představuje půdorysný pohled části žlabu s třemi drahami a předávacími šneky, obr. 2 zařízení v pňíčném řezu se zakreslením dráhy pohybu materiálu při jednom kroku zařízení a na obr. 3 je rozvinutí obvodové drážka šneku mezi...

Fluidní ohniště k spalování jednoho nebo několika provozních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256216

Dátum: 15.04.1988

Autor: Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: provozních, spalování, několika, palív, ohniště, fluidní, jednoho

Text:

...vrstvě. Při najíždění shoří provozní palivo, nejčastěji uhlí nejdříve ve spalovací a dávkovací komoře za pomocí přiváděných horkých spalín z pomocného paliva. Teprve vzniklá směs spalín a případně popílku je zavedena do fluidní vrstvy. Poněvadž pomocné palivo a z něho vzniklé spaliny mají pouze funkci zapálení a stabilisace hoření provozního paliva a jeho spotřeba je oproti dosud používaným metodám několikanásobně snížena, provádí se ohřev...

Mechanismus pro upínání skleněných oušek, jejich seřízení a přitisknutí k nádobám, zejména šálkům, při spojování současně několika oušek se svisle ustavenými nádobami stavováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255725

Dátum: 15.03.1988

Autori: Brandejský Josef, Štědra Rudolf

MPK: C03B 23/213

Značky: nádobám, zejména, přitisknutí, stavováním, svisle, současné, spojování, oušek, nádobami, mechanismus, upínání, několika, seřízení, šálkům, sklenených, jejich, ustavenými

Text:

...několik oušek, např. tři, při seřízení a přitisknutí k ná l) - u Vss 725dobám pomocí jedné ovládací tvarové vačky, což umožňuje v jedné technologické stanici současně přitavovat více oušek, např. tři, k nádobám. Natáčení tvarové vačky pomocí narážek uožňuje ustavit pohyblivá svěrná ramena vůči pevným svěrným ramenům tak, aby bylo možno ouěka volně vložit do výkyvných lůžek a pak ouška sevřít přiměřeným přítlakem, nižším při seřizování...

Zařízení pro řízení směru vozidel z několika stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254563

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: stanovíšť, směru, zařízení, vozidel, řízení, několika

Text:

...servořízení l ovládá z kabiny podvozku volantem É a pákovým mechanismem §. zdrojem energie je hydrogenerátor g poháněný spalovacím motorem vozidla. Ctyřcestný třípolohový rozvaděč lg se přitom nachází ve střední poloze (D),ve které spojuje vstupní otvor ll s výstupním otvorem lg a odpadní otvor lg s výstupním otvorem lg a signální otvor lg s odpadním otvorem lg, takže přídavné jednočinné přestavnéústrojí 1 je tlakově odlehčeno a rozváděč Ä...

Zařízení k synchronizovanému spuštění několika funkčních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253973

Dátum: 17.12.1987

Autori: Němec Jiří, Halamka Petr, Stránský Milan

MPK: D01H 11/00, D01H 15/02

Značky: spuštění, synchronizovanému, pochodů, několika, zařízení, funkčních

Text:

...podle šípky P z obr.2 obr.4 schéma zapojení operačních spinačů a řídícího spínače a obr.5 alternativní provedení pohybové vazby mezi centrálnim pohybovým ústrojím a vačkovými ovlědačí operačních spínačů.Na pravé straně obr.1 je zobrazena jedna z mnoha vedle sebe uspořádaných dopřádacich stanic 1 obvyklého bezvřetenového dopřádaciho stroje, která obsahuje hlavně ve spodní části umístěnou spřádací jednotku g, do níž zdola vstupuje vlákenný...

Výrobní zařízení s několika jednotlivými stanicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253721

Dátum: 17.12.1987

Autor: Sticht Walter

MPK: B65G 35/08

Značky: několika, jednotlivými, výrobní, stanicemi, zařízení

Text:

...pro ruční opracování, jako roboty,přlváděcí přístroje a podobně, je v oblasti dopravních a vratných modulů chráněn nehodo vými moduly.Dále je výhodné, když dutinám, ohraničujícím jednotlivé nehodové moduly, je zvnějšku krycích deeek přiřazen dozorčí, případně kontrolní modul, jelikož tím mohou být bez úplného zastavení funkcí dopravního modulu odstraněny poruchy, které ee zvenku vracejí pouze do ovládacího zařízení.Podle další varianty...

Zařízení pro řízení směšování několika tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241912

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pražák Josef, Miklenda Jioí, Hurník Jioí, Hurník Aleš

MPK: B01F 15/04

Značky: několika, tekutin, zařízení, řízení, směšování

Text:

...průtoku, jejichž výstupy jsou zavedeny do řídícího člen dávkování, jehož výstupy jsou zavedeny do regulačních členů, vřazených v jednotlivých potrubích pro vedení tekutín, přičemž na řídící člen dávkování je napojen programový blok dávkování.Velikost průtoku nebo množství složek směsi se nastavuje regulačními orgány ovládanými signály z řídícího členu podle údajů uložených do paměti programového bloku a údajů jednotlivých čidel průtoku nebo...

Zařízení pro současné vrtání několika vtokových kanálů a nebo nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251911

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ende Eberhard, Schneider Wolfgang

MPK: B22C 9/08, B22C 23/00

Značky: zařízení, současné, vrtání, několika, vtokových, kanálu, nálitků

Text:

...xowppoä Ha paccronnmu onaoro xona ysna qopmenb-unnąnną9 pacnonoxeum na cnycKaeMmx u nounnaebmx upunonou 5 cT 0 na 4. Cwonm 4 upenoxpaneuu or npoxpyunnauua H onpoknmnana no ornomeuum K KEPETKE 6 HaupaB~ mmmmnliHa cwonax aaxpenneum, HanpuMepwpH npnmammuecn noxpyr aepruxanbuoü ocn ono» pm 10. Dna appewnpoaxu Bpamaenocrn npenycMnTpen nepaoe 3 amnMuoe ycTpoůcT~ ao ll. Onopu l 0 upouuaaum ropusouranbuo c BOSMOKHOCTEM nepeMemeHnn KOHCOHH MM 3,...

Způsob současného stanovení několika nebo všech isoenzymů laktátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251752

Dátum: 13.08.1987

Autor: Lamprecht Walther

MPK: C12Q 1/32

Značky: stanovení, způsob, laktátdehydrogenázy, isoenzymů, několika, současného, všech

Text:

...mají být stanoveny při optimálním pH 6,3 až 6,4 přičemžbyla posunována doprava. K tomuto účelu se přidává fenazinmethosulfát, kterým je oxidován koenzym NADH. Měření V rozmezí pH 6,0 až 6,5 poskytuje poprvé možnost úplně stanovit isoenzym 5. To je důležité zejména z toho důvodu, že právě isoenzym 5 může být ukazatelem přítomnosti karcinomu a proto jeho měření a jeho citlivost je spolehlivým prostředkem pro včasné stanovení...

Planetová převodovka s několika rovnoměrně zatíženými větvemi přenášeného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241786

Dátum: 10.08.1987

Autor: Princ Bohuslav

MPK: F16H 3/02

Značky: výkonu, rovnoměrné, zatíženými, planetová, několika, převodovka, přenášeného, větvemi

Text:

...j zabirá se třemi pravými satelitními koly łggynalisovatąými na předlohových hřídelich 2, které jsou uloženy na pravé části čepu Z. Uložení předlohových hřide 1 ů 2 na čepech 1 je valivé, s podélnou vůlí a to pomocí jehlových válečků lg v klecich Na tělesech předlohových hřídelů 2, umístěných na levé části čepu Z, je vytvořeno přimé čelní ozubení levých satelítníchpastorků 3. Na tělese předlohových hřidelů 2, umístěných na pravé části čepu...

Zařízení pro nezávislý přívod tekutiny do několika úrovní fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243842

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Soueek Jioí, Krob Václav, Pospíšil Bedoich, Tolman Jioí

MPK: F28D 13/00

Značky: nezávislý, zařízení, úrovní, několika, fluidní, přívod, tekutiny, vrstvy

Text:

...pláštěm, přičemž pláště jsou opatřeny soustavou s výhodou různých otvorú pro výstup fluidačních tekutín do několika úrovní fluidní vrstvy.zařízení podle vynálezu umožňuje regulovat nezávisle žádané průtoky tekutin do jednotlivých úrovní luidní vrstvy, čímž lze spolehlivő zajistit regulaci požadované intenzity míchíní a využít tak chlazení nebo ohřevu fluidní vrstvy k regulaci tepelného výkonu Odebíraněho teplosměnnou plochou a dále...

Zařízení k fixaci několika pásů dopravníku žacího řádkovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245004

Dátum: 16.03.1987

Autori: Geisler Horst, Sovik Ežef, Höber Hasso, Ejben Apšton, Knothe Hartmut, Kuhr Bernhard

MPK: A01D 57/20

Značky: několika, zařízení, fixaci, žacího, řádkovače, dopravníku, pásu

Text:

...Heoóxąnumoro uanopa n«~ nowen Tpacnopwepa npn nepememenun nx Haónnaerca cpuur uonow H Tpaucnoprepa owuocwreanno Apyr npyra H oruocxreunuo pamu van yxnanunxa, Koropuñ sarpyxaew ngncoennueuue HOĽOTE 4 Tpancnop.paW appemponaane H 8. płlME Banxcoymąnunm, 3. TQKJKG MC-ľľlm HGOOAJU MMO ro npomexywownoro upnnona. Mena msoópemeunnľMens naoópereuna cocrour 3 TOM. rodu coanaws raxoe npncuucoc eume nan Qnxcannw uecxonmkm uonoreu rpancnepgepa...

Nádoba s několika prostory, zejména tlakovými

Načítavanie...

Číslo patentu: 235122

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jandušík Jaroslav, Jebáčková Karla, Rajnoha Miroslav, Prchal Jozef, Lick Jan

MPK: B01J 3/04

Značky: několika, zejména, nádoba, tlakovými, prostory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nádoby s několika prostory, zejména tlakovými, kde v jednotlivých prostorech mohou působit různé tlakové a teplotní podmínky, přičemž prostory mohou být vzájemně oddělené nebo propojené a jeho podstata spočívá v tom, že mezi jednotlivé díly hlavního vnějšího pláště (2, 5, 7, 8) a dolní dno (12) jsou v místech připojení meziden (4, 16) a přechodového mezikusu (10) podstavce (11) vloženy spojovací přechodové kroužky (3, 6, 9),...

Zařízení pro současné podávání několika polotovarů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247685

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kulhánek Jiří, Missberger Antonín

MPK: H01B 13/00

Značky: charakteru, vláknitého, několika, polotovarů, současné, podávání, zařízení

Text:

...a výrobné nenáročné.Bbvněž jeho-údržba je minímální.i 47 sus Příkląd uspořádání podle vynálezu Je znázorněnna připojoných výkresechJľa obral Je zařízení v náryau a přítlačné kladky jsou krealem v řezxýkterý prochází vertikální mvinouą Na obr.2 je přítlačná kladka v hočním pohledu s. částečmćm řezem čwřhraxm noenílm.Na rámu u (obzul) Jsou ulnežew sloupky Lua mchž je auvně uložen držák §.Na sloupcích Jsou dále místěąy tlačné pružiny g...

Zasouvací spojka pro hydraulickou nebo pneumatickou hadici s několika žílami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231972

Dátum: 15.12.1986

Autori: Weirich Walter, Hennlich Günther

MPK: F16L 39/02

Značky: hydraulickou, hadicí, žílami, několika, spojka, zasouvací, pneumatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a řeší problém vytvoření lehké a spolehlivé hadicové spojky. Problém je řešen vytvořením spojky, jejíž zasouvací díly (21), napojené na ohebné žíly (10), se svými prstencovými nákružky (24) opírají o prstencové vybrání (31), jež je v pevné objímce (13) vytvořeno jako opěrné osazení. Zasouvací díly (21) jsou mezi kruhovou a přídržnou deskou (18) a zajišťovací deskou (26) a pevnou objímkou (13)...

Zařízení na oddělování jednoho nebo několika konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235904

Dátum: 15.06.1986

Autori: Thiele Reinhard, Guth Heinz, David Gerhard, Jaenicke Wolfgang, Krüssel Gerhard, Müller Volker

MPK: B65G 57/24

Značky: jednoho, zařízení, několika, prvků, konstrukčních, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování a přemísťování zejména betonových prvků z jejich dopravních podložek, převážně palet a na stohování betonových prvků a na přemísťováni dopravních podložek, přičemž betonové prvky postupují na dopravních podložkách, oddělují se od nich a skladují se a též se odklízejí od zařízení, přičemž se na rámu otočná páka uvádí do pohybu otáčivou pákou přes spojovací tyč a otáčivá páka má pohon.

Upínací zařízení pro pouzdra několika držáků cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230665

Dátum: 15.01.1985

Autori: Spröd Peter, Brenner Lutz

MPK: B65H 54/54

Značky: cívek, upínací, držáku, zařízení, několika, pouzdra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího zařízení pro pouzdra několika držáků, které upíná a vystřeďuje pouzdra pomocí upínacích kuželů na držáku cívek. Používá se na navíjecích strojích syntetických vláken. Jednotlivé upínací prvky jsou umístěny ve válcových otvorech opěrné trubky. Dvěma pojistnými kroužky se otvor částečně překrývá, takže vačky jednotlivých upínacích prvků v prstencové mezeře jsou pojištěny proti vypadnutí. Na opěrné trubce a rozpěrném...

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216810

Dátum: 15.01.1985

Autor: White William

Značky: reakčních, látky, stanovení, uplatňuje, systémech, několika, nichž, odlišných, vzorků, parametrů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení látky ve vzorku v několika reakčních systémech, z nichž se každý uplatňuje za odlišných reakčních parametrů, vyznačující se tím, že se vzorek uvede do styku s několikasystémovým zkušebním prostředkem, který obsahuje několik složek spojených s alespoň dvěma reakčními systému fungujícími za odlišných reakčních parametrů, přičemž alespoň jedna z uvedených složek způsobuje odezvu v přítomnosti stanovované látky a alespoň jedna...

Zasouvací spojka pro vysokotlakovou hydraulickou hadici s několika žílami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229628

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Hennlich Günter, Weirich Walter

MPK: F16L 39/02

Značky: žílami, hydraulickou, vysokotlakovou, několika, hadicí, spojka, zasouvací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a řeší problém vytvoření vysokotlaké spojky, která současně spojuje tlakové žíly i vratné potrubí. Problém je řešen tím, že ve svazku žil, napojených na zasouvací spojku, je umístěna též vratná žíla, jež má vnitřní i vnější průměr větší, než tlakové žíly, přičemž zasouvací čep, napojený na konec vratné žíly, je zároveň vodicím čepem a má větší jak vnější, tak i vnitřní průměr, než zasouvací díly...

Zařízení pro převádění a zavádění jedné nebo několika přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228712

Dátum: 25.10.1984

Autori: Hirt Wolfgang, Stegerer Klaus, Grüner Peter, Taubert Reiner

MPK: B65H 67/04

Značky: zařízení, zavádění, přízí, jedné, převádění, několika

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro převádění a zavádění příze beze ztrát na převíjecích strojích pro zpracování textiní příze. Vynález je použitelný na strojích pro navíjení a zpracování textilních prízí s perforovanými držáky cívek. Cílem vynálezu je převádění příze při vyměně cívek beze ztrát a zlepšení zavádění příze pří přetrzích hrubých přízí, přiváděných kontinuálně za vysokých rychlostí Na počátku výměny cívek nebo zavádění příze se rezervní...

Pás kovového plechu, rozdělený do několika dílčích pruhů, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216161

Dátum: 15.10.1984

Autor: Rogers John William

Značky: výroby, způsobu, způsob, dílčích, plechů, rozdělený, provádění, kovového, několika, tohoto, pruhů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pás kovového plechu rozdělený do několika dílčích pruhů, vyznačující se tím, že okraje (a, b, c, d] přilehlých dvojic dílčích pruhů (32) jsou navzájem spojeny přerušitelnými spoji (48).

Zapojení elektrohydraulického zatěžovacího zařízení s regulací jedné nebo několika výstupních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214990

Dátum: 15.09.1984

Autori: Beneš Tomáš, Hlavatý Vladivoj, Karpinský Jurij, Sajal Pavel

Značky: regulaci, několika, veličin, zatěžovacího, zařízení, výstupních, jedné, zapojení, elektrohydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrohydraulického zatěžovacího zařízení pro programové zatěžování strojů, konstrukcí, tlakových potrubí, nádob apod. Účelem vynálezu je zvýšení možnosti pro zkoušení většího počtu potenciálně výhodných pomocných vazeb a jejich kombinací, zvyšujících dynamickou přesnost zatěžování při zachování stability celého systému. Obsahuje generátor signálů žádaných hodnot, snímače regulovaných a pomocných veličin s výstupy napěťových...

Zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavebnicových obráběcích center s automatickým otočným stolem a několika pracovními jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 217766

Dátum: 15.08.1984

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef

Značky: center, zejména, jednotkami, stavebnicových, několika, zapojení, automatického, obráběcích, stolem, automatickým, pracovními, cyklu, řízení, otočným

Zhrnutie / Anotácia:

Na ovládací prvky obráběcího centra jsou napojena krokovací zařízení, na něž navazují jednotlivé řádky maticové paměti, která je programovatelná a na jejíž jeden sloupec je připojen blok porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy otočného stolu. Na něj navazuje blok porovnávacích obvodů pro start otáčení otočného stolu. Na něj navazuje blok logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, který je spojen jednak zpětnou vazbou s automatickým...