Patenty so značkou «nejméně»

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Váňa Petr, Peřina Petr, Staněk Milan

MPK: C23G 3/00

Značky: hydroxidů, jedné, lázně, uspořádaně, vertikálně, zásobník, alkalického, ocelový, sestavený, roztaveného, sekce, nejméně

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Zapojení komunikační sítě s nejméně jedním optickým koncentrátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270040

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valenta Vladimír, Tomeš Igor

MPK: H04B 9/00

Značky: zapojení, nejméně, optickým, jedním, sítě, komunikační, koncentrátorem

Text:

...emčru je připojen svým ovládecím vstupom Q určeným pro přepínáni hlavního nebo vsdlejiího směru přenosu na výstup přspínaciho bloku Q na výstup monitor § 53 hlav ního emäru, který je současně připojen na ovládací vstup VVVS optického vysílače vedlejší ho směru pro zàmörnó uvedení optioksho vysileče gggg vedlejłího tmäru přenosu mimo provoz.V optické pobočcs gg komunikační stanica podle obr. 3 je vstup gg opticka edbočky komunikační...

Magnetopáskový přístroj s nejméně dvěma tlačítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269988

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kunze Norbert

MPK: G11B 15/18

Značky: tlačítky, prístroj, dvěma, magnetopáskový, nejméně

Text:

...g dále ve smeru ěipkya ozubené kolo gg přijde do zébčru s ozubeným kolem 33. Magnetický pàeek ee nyni rychle neviji, přičemž je náboj magnetického páeku epojen e ozubeným kolem 23. aeetliže druhá tlačitková tyč 35 se zatleči e zsblokuje łíakovecim členem 2 q způsobem, který bude popeán niže, působí nábéžno ploche gg na kolik gg členu 2 §, v ddeledku čehož kolik 313 g postupuje ve aměru ěipkyg e kolik Q poetupuje ve emčru čipky i, v dosledku...

Zapojení pro vysoušení vzduchu v nejméně dvou za sebou zapojených výměnících tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268968

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pierchala Karel, Pindur Josef, Samek Karel

MPK: C21B 9/16

Značky: tepla, vysoušení, vzduchu, zapojených, sebou, výměnících, zapojení, nejméně

Text:

...a udržovací náklady pří zapojení pro vysouäení vzduchu podle vynálezu jsou nižší,požadavek na zastavěnou plochu je menší, neboł zde není třeba instalovat chladící věžepro ochlazování chladící vody.Příklad uspořádání zapojení pro vysouěení vzduchu podle vynalezu je znázorněn ve schématu na výkresu.Výstup ł primárního oběhu prvního výměníku g tepla, zde trubkového chladiče, je přípojen na vstup § prímarního oběhu oddělené spodní...

Způsob měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejméně dvěma čidly s použitím průběžného komparačního dynamického testu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268855

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fejfar Petr, Cichoň Stanislav, Žídek Milan, Randák Otokar

MPK: G01R 17/06

Značky: průběžného, technického, čidly, dynamického, měření, provádění, tohoto, zapojení, komparačního, použitím, testu, fyzikálního, způsobu, jednoho, dvěma, způsob, parametrů, nejméně

Text:

...v řídicích a měřících systémoch tak vytváří jednotnou bázi informaci pro kritické měření technologického procesu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění e provedení podle přiloženého výkresu, kde ja zobrezsno zařízení k provádění způsobu měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejmáně dvěma čidly s použitím proběžného komparačního dynamického testu.Zařízení k provádění zpoeobu sastává z...

Modul pro paralelní řazení nejméně tří výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268282

Dátum: 14.03.1990

Autori: Casanova Rudolf, Kamenický Jan, Janče Jiří, Ryant Jiří, Kratochvíl Arnošt

MPK: H01L 25/02

Značky: prvků, tří, řazení, paralelní, nejméně, modul, polovodičových, výkonových

Text:

...pol výkonového polovodičového prvku je připevněn také symetricky k podélné ose distančního ölenu, přes sériovou kombinaci nejménä jedné pojistky a dilatačního člena, k druhé elektrodě. Přitom na vnějěích plochách sběmých elektrod, v jejich středu, jsou připevněny vyrovnávací členy úbytku napětí, ke kterým je pfŕipojsn plochýHlavní výhodou modulu podle vynálezu je. že uspořádání skupiny paralelnš řazených výkonových polovodičových prvků. s...

Upínací pozice s nejméně dvěma otočně uloženými rameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267588

Dátum: 12.02.1990

Autori: Neužil Milan, Mašek Jiří, Vejmelka Jiří, Doležal Herbert

MPK: H03K 3/14

Značky: upínací, nejméně, uloženými, otočné, dvěma, pozice, rameny

Text:

...je tvořeno otočně uloženým ramenem nebosuvnč uloženým čepem s proměnným průřezem s aretací poloh.Upínací pozice podle vynálezu umožnuje umístit dvěskIeněnć trubkovć banky paralelne blizko sebe, zojištuje přesnou vzdálenost vnějšího líce stěn baněk a umožnuje v průběhu procovní operace jejich další těsně přiblížení. Dvě skleněné trubkovć banky jsou pohyblivými prizmnty přitlačovány k znrážce. ohybem znrážky se trubkové banky k sobě...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čech Oldřich, Kafka Vratislav, Dániel Mikuláš, Vyskočilová Jiřina

MPK: D04B 21/00

Značky: způsob, výroby, obsahující, jednu, nití, osnovní, vazbě, její, nejméně, soustavu, anorganických, pletenina

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Zvedací plošina s nejméně jedním nůžkovým mechanismem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263728

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zubr Ladislav

MPK: B66F 3/22

Značky: nůžkovým, mechanismem, zvedací, jedním, nejméně, plošina

Text:

...řez zvedací plošinou v dolní poloze, na obr. 2 je znázorněno detailní provedení další opěrky a na obr. 3 je podélný řez zvedací plošinou v horní poloze.Zvedací plošina dle obr. l a 3 sestává z nůžkového mechanismu lg, který je tvořen jednak párem ramen lg uchycených na jedné straně otočně na stolové desce l pomocí hornícn závěsů lg a na druhé straně suvně K základovému rámu pomocí dolních kladek lg vodorovné pojízdných v neznázorněných...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rebeka Zdeněk, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: zařízení, jednoho, pohyblivého, nejméně, ovládání, zámku

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Mykací stroj s nejméně třemi pevnými víčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261857

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schmolke Karl-heinz, Finsterbusch Joachim, Löffler Walter

MPK: D01G 15/08

Značky: stroj, pevnými, třemi, víčky, nejméně, mykací

Text:

...šroubovitě pilkový povlak 5. Pilkově úseky 13 až 18 Víček 9 až 12 jsou umístěny s nepatrnou mezerou od pilkového povlaku 5 hlavního bubnu 4.Rozvolňovací valec 3 i snímací valec 6 mají povlak z jediného šroubovitě navinutého drátu.Obr. 2 je půdorysný pohled na hlavní buben 4 ve směru šípky A z obr. 1 při sejmutých Víčkách 9 až 12. K názornějšímu zobrazení je pilkuový povlak 5 znázorněn prehnaně šikmo a s velkou roztečí sousedních závitů,...

Osnovní pletenina nebo proplet, sestávající z nejméně jedné soustavy skaných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260743

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dánielová Jiřina, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: sestávající, soustavy, nejméně, proplet, osnovní, nití, pletenina, jedné, skaných

Text:

...snížení prostojů a vyšší obsluhovost. Dále také komfort a príjemný pocit při nošení .výrobků z pletevnin podle vynálezu.Bližší vysvětlení -podstaty řešení je pnatrné z priložených nářzrtü, které znázorňují na obr. 1, Jiazbu jednolícní osnovní pleteniny,zhotovené zo tří soustav skaných. nití s jádrovoo(ibjemující složkou, na obr. 2 vazbu odlišného provedení jednolicní osno-vní -pleteniny v kombinaci jedné sonstavy hladkých nití se dvěma...

Osnovní pletenina z nejméně dvou soustav nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 259141

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, soustav, nití, nejméně, pletenina

Text:

...lze považovat zo výhodnou noinoot konfokťního zpracování osnovních plotonín booblodu na průboh fddků I sloupků očok, tj. a líbovolw unýn poklůdlnío kroolonýoh poloh vo otříhlrnö.Plotonínou podlo vynllozu je oołno 3 úopčchon ínítovot vzorovbní pomocí olopoho klodení, případně také některé typy zůtołných plotonín. no základě uplotnłní uoonotríckých tvarů drobných otvorů vo vozbl plotoníny, způooboných vyctupujíoíní obloučky zo...

Zapojení ke spouštění spalovacího motoru pomocí nejméně dvou startérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259004

Dátum: 16.09.1988

Autori: Martin Herbert, Sieber Bernd

MPK: F02N 11/08

Značky: spalovacího, startéru, zapojení, motorů, pomocí, nejméně, spouštění

Text:

...npu nonHoM 3 auenne nan mecrepneň Qnauqecxu nauenxmrcn H nepexonnr B cocmonnne snexrpnuecxoň npononumocru.Hpu nycxe nocpecwsou 3 aMMKaHHH nuxnmqawens cepuecúaa cxeMa H 3 Brnrnnammeů OÓMOTKH H nycxonoro snexwposnrawena npncoenuxercn K HCTOHHHKY aanpntenun. 3 HeKTp 0 MaľHHT axcuanhuo nepeMemaeT,mecrepHm. H 3 ~ 3 a oôanoqnoro conpowuaneaus Brnrnaammeü oöMoTKn nycxonoü anexwponnrarenh paannaaew yueubmennuů Bpamammuň MoMeHT, Tax WTO ayönu...

Rozebiratelný pružný spoj nejméně dvou trubkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258281

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kanderál František, Hejretová Milada

MPK: F16B 7/00

Značky: trubkových, nejméně, rozebíratelný, dílů, pružný

Text:

...dílcú do délky je samovolné. rozložení dílů provádí každý uživatel.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky znázorněné spojení horního a epodního dílu rozebiratelným pružným apojem, obr. 2 představuje schematioky znázornění spojení horního a spodního dílu mezi nimiž je vložen střední díl rozebiratelným pružným spojem a obr. 3 představuje úpravu jednoho konce spodního případně...

Dopravovatelný držák cívek pro axiální nasunutí nejméně dvou přízových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242875

Dátum: 15.03.1988

Autor: Horský Martin

MPK: D01H 7/86, D01H 1/00, B65H 49/04...

Značky: držák, dutinek, cívek, axiální, dopravovatelný, přízových, nejméně, nasunutí

Text:

...případněvynález bude v dalším textu blíže osvětlen na pŕíkladu provedení, znäzorněněm na pripojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn axiální řez dopravovatelným držákem podle vynálezu se dvěma nasunutými přízovými dutinkami, resp. cívkami, na obr. 2 je znázorněn dopravovatelný držák podle vynálezu během jeho sestavování a na obr. 3 je znázorněn ve zvětšeném měřítku axiální řez montážní jednotkou, sestávající z odvíjeeího ústrojí a...

Zařízení pro brzdění odvíjené příze při odvíjení z nejměně jedné přízové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241111

Dátum: 15.12.1987

Autor: Faneovie Karol

MPK: B65H 59/06, B65H 59/12

Značky: příze, brzdění, nejméně, cívky, přízové, zařízení, odvíjení, odvíjené, jedné

Text:

...místu.Tento úkol je vyřešen pomocí hřebenovitého brzdicího prstence nasazeného na souosé těleso a opatřeného soustavou lamel nebo zubů, směřujících směrem dovnitř a šikmo nahoru ve směru oběhu příze, z nichž se nejméně dvě lamely ve směru povrchových přímek překrývají a přes které jsou vedeny příze, odtahované z různých cívek.Podle konkrétního výhodného provedení vynálezu je zařízení opatřeno nasazavaclm tělesea kuželového tvaru pro...

Jednolícní osnovní pletenina, sestávající z nejméně dvou soustav osnovních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241893

Dátum: 01.12.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Havlín Vladimír, Rozprim Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: sestávající, pletenina, nití, osnovní, soustav, osnovních, nejméně, jednolícní

Text:

...osnovních pletenín s uzavřeným řetízkem v základní soustavě, a to v několika vazebních variantách, znázorňujících na obr. 1 přímé kladení přidevné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku oček. na obr. 2 střídavé kladení přidavné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku3 l 241 893 oček, na obr. 3 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlú v každém druhém sloupku oček a na obr. 4 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlu...

Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastů opatřených nejméně jedním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253343

Dátum: 12.11.1987

Autori: Žák Zdeněk, Strnad Jaroslav

MPK: A44C 25/00, A44C 27/00

Značky: jedním, předmětů, nejméně, otvorem, zařízení, plastů, výrobu, drobných, opatřených

Text:

...prohlubně g pro ozdobné prvky. Tyto prohlubně Q jsou spojeny V podélném směru formy l drážkami É pro jehly lg. Drážky É jsou na jedné straně formy l propojeny příčnou drážkou 2 pro plastový spoj lg. Vodicí nosič 1, v klidové poloze vysunutý nad rovinu formy l, sloužík přesnému zavádění jehel lg do drážek Q. Jehly lg jsou upevněny v držáku g jehel lg a svírají s rovinou formy ostrý úhel. Držák g je tvořen spodní vertikálně pohyblivou částí lg...

Osnovní pletenina, obsahující nejméně tři niťové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252930

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, soustavy, niťové, obsahující, osnovní, nejméně

Text:

...to na obr. 1 a 2 se základem ze dvou nítových soustav ve vazbě uzav řeného tríkotu a s výztužnou nitovou soustavou ve výplňkovém kladení jako mezívrstvy pleteníny, přičemž je na obr. 1 nakreslena vazba pleteníny po tepelné úpravě, zatímco na obr. 2 po rozpuštění pomocné textilní složky jako součástí výztužné nítové soustavy. Na obr. 3 je znázorněna osnovní pletenína podle vynâlezu se základom ze dvou nítových soustav ve vazbě uzavřeného...

Zapojení sytstému pro aktivní dálkovou kontrolu stavů objektů a/nebo nejméně dvoustavové řízení těchto objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stejskal Jioí, Martinec Josef, Doné Jan, Galantie Kosta, Eernocký Jioí, Brodský Jaroslav

MPK: H04L 27/10

Značky: těchto, dvoustavově, objektu, dálkovou, nejméně, aktivní, kontrolu, stavu, zapojení, řízení, sytstému

Text:

...interfacePasivní hlášení je předáváno po veřejné telefonní síti 3 jako serie nízkofrekvenčních signálů. Tyto signály projdou přes přizpůsobovací obvod li do bloku lg logických pásmových propustí, kde jsou nízkofrekvenční signály vyhodnoceny, převedeny na logické signály a nabídnuty ovládacímu obvodu łł. Ovládací obvod łł tak převezme informaci o prováděné kontrole a vyhodnotí správnost přenosu informace. Přenesenou informaci pak přes první...

Řídicí zařízení pro nejméně jednu trysku tkalcovského stroje se zanášením útku pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241516

Dátum: 15.09.1987

Autori: Virág Sándor, Vasvári Lelle, Breining Tibor

MPK: D03D 47/30

Značky: pomocí, stroje, útku, jednu, zanášením, tkalcovského, trysku, nejméně, zařízení, paprsků, řídící

Text:

...na trysce doba foukání.Má-li být doba íoukání například zkrácena, musi být obě hrany 71, 72 obou prestavitelných segmentů 51, 52 posunuty proti sobě, to znamena, že přestavitelný segment 51 se natočí například ve smyslu hodinových ruček, přestavitelný segment 52 se natočí ve smyslu proti hodinovým ručkám.Má-li být konečně konec foukání přeložen na pozdější dobu, musí se hrana 72 na obr. 2 posunout do prava, tj. přestavítelný segment 52...

Zapojení pro ochranu kontaktů snímacích systémů před opalováním s nejméně dvěma kontakty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Macháeek Otakar, Eervinka Bohumil, Zapadlo Zdenik

MPK: H01R 13/66

Značky: snímacích, opalováním, dvěma, kontakty, před, zapojení, ochranu, systému, nejméně, kontaktů

Text:

...transformá 4torem, který může být mechanicky dělitelný. Tlumicí odpor a k němu připojené výstupy kontaktního snímacího systému dále mohou být s oddělovacím transformátorem propojeny přes kondenzátor.Výhodou tohoto způsobu ochrany je také skutečnost, že uvedený ochranný účinek zapojení lze rozšířit o bezkontaktní přenos informace o stavu kontaktů kontaktního snímacího systému, například v sondě pro aktivní kontrolu, kde mechanicky oddělitelná...

Zapojení patrového upínače s nejméně dvěma upínacími místy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243154

Dátum: 15.07.1987

Autor: Havlík Josef

MPK: B23Q 3/08, G05G 21/00

Značky: upínacími, upínače, místy, patrového, nejméně, dvěma, zapojení

Text:

...ll, které je napojeno přes dva jedno směrně ventily ll na tlakovou větev l.Do odpadniho vrtání ll jsou napojeny propojovací kanálky lg, které slouží k přívodu tlakového média do vysouvacího středicího náboje gg, jehož dopředný přepouštěoí kanálek ll jealternativně napojen na třetí přívod ll vysouvacího středicího válce lg, který je spojen jednak s funkční stranou druhého sklopněho válce lg i s jeho jisticím kanálkem g, jednak přes čtvrtý...

Tlakově kompenzované hydraulické rozváděcí zařízení, nejméně dvou spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238171

Dátum: 01.05.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, zařízení, tlakově, spotřebičů, nejméně, rozváděcí, kompenzované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakově kompenzovaných hydraulických rozváděcích zařízení, pracujících nezávisle na zatížení, zásobujících z jednoho zdoje několik spotřebičů, napájených jedním zdrojem - hydrogenerátorem. Každý spotřebič je opatřen rozváděčem vytvořeným jako dvoustupňový zesilovač průtoku, obsahující řídicí člen a zesilovač průtoku. Zesilovač průtoku může být vytvořen jako šoupátko, posuvné v tělese rozváděče, s primárními a sekundárními...

Zařízení pro spojování dvou z nejméně tří stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250225

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reist Walter

MPK: B65G 35/00

Značky: spojování, stanic, tří, nejméně, zařízení

Text:

...podélnou štěrbinou v petrubním vedením 5 a rsouží pro vytváření spojení mezi přenášecím prvikem l a mezi jednou z cílový-ch stanic 2, 3, případně 4. Na konci, který je protilehlý ke spojovacímu ústrojí 16, je přenášecí prvek 12 trvale spojen s hlavní stanici 1.Dále je upraveno blíže neznázornenfě ovládání pohonu, ktere je Vytvořeno tak. že pohon 13 může přesouvat článkový řetěz 6 s kulovými klouby mezi různými polohami,v nichž je...

Zapojení pro buzení nejméně dvou vlastních tvarů kmitů ve strojních částech současně

Načítavanie...

Číslo patentu: 247831

Dátum: 15.01.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: B06B 1/02, B06B 1/00

Značky: zapojení, vlastních, nejméně, strojních, současné, kmitů, částech, tvaru, buzení

Text:

...druhého synchronního detektoru É, je připojen přes prvý regulátor ll frekvence kmitů na druhý vstup prvního dvoufázověho generátoru lg, jehož druhý výstup je připojen naprvní vstup druhého synchronního detektoru Q. Obdobne výstup třetího synchronního detektoru 7je připojen přes druhý regulátor łg amplitudy kmitů na prvý vstup druhého dvoufázového ge nerátoru li, jehož prvý výstup je též připojen na prvý vstup třetího synchronního...

Zapojení pro dálkové ovládání nejméně jednoho sledovaného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247651

Dátum: 15.01.1987

Autori: Košťál Václav, Ševc Bohumil

MPK: H03M 13/00

Značky: zapojení, jednoho, ovládání, nejméně, sledovaného, dálkově, zařízení

Text:

...má připojen na výstup bloku logických veličín. Na svůj třetí vstup má druhý vysílací kodérpřipojen výstup analogového snímače a na svůj čtvrtý vstup má připojen výstup snímače havarie. Druhý generátor hodinového kmitočtu je svýmrvýstupem připojen paralelné jednak k prvnímu vstupu druhého přijímacího dekodéru, jednak k pátému vstupu druhého vysílacího kodéru. Přitom radiová stanice řídící stanice a radiová stanice každé z podřízených stanic...

Zařízení k rozvodu nejméně jednoho tlakového média z pevného tělesa na rotující hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234874

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hnát Jaroslav, Kobera Jiří

MPK: F15B 3/00

Značky: rozvodu, nejméně, tělesa, zařízení, tlakového, pevného, hřídel, jednoho, rotující, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozvodu tlakových médií mezi vzájemně rotujícími tělesy je určeno k přenosu tlaku pomocí různých médií (vzduch, voda, hydraulický olej) o různých tlacích mezi vzájemně rotujícími součástmi, pričemž pohyb není ničím omezován. Jeho podstata spočívá v tom, že do nákružků je přivedeno tlakové médium, které kanálky v hřídeli je převáděno výstupními otvory na samostatné dopravní cesty k motorům. Zařízení k rozvodu tlakových médií lze...

Zapojení systému synchronizace fázování a generování zapalovacích impusů nejméně pro dva řízené usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234681

Dátum: 01.01.1987

Autori: Buchar Karel, Kvasnička Josef, Prepsl Jiří, Krtek Jan, Cibulka Josef, Jelínek Richard

MPK: H02M 1/08

Značky: zapalovacích, synchronizace, řízené, nejméně, fázování, zapojení, usměrňovače, impusů, systému, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení systému synchronizace, fázování a generování zapalovacích impulsů určený zejména pro dva nebo více řízených usměrňovačů kompletního pohonu, ve kterém je užit jediný společný jednofázový člen potenciálového oddělení synchronizace a jediný společný synchronizovaný, ale nefázovaný generátor pilového průběhu pro všechny kanály generování zapalovacích impulsů s vlastním nezávislým fázováním a řízením úhlu zážehu.

Pomocné odvíjecí zařízení pro odtah nití z nejméně dvou navzájem nad sebou nasunutých předlohových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235517

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schacht Dieter

MPK: B65H 49/14

Značky: sebou, odvíjecí, navzájem, nití, nasunutých, předlohových, odtah, nejméně, zařízení, cívek, pomocné

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné odvíjecí zařízení pro odtah niti z nejméně dvou navzájem nad sebou nasunutých předlohových cívek, odvíjených přes hlavu, ve tvaru nejméně jednoho kotouče, nasunovatelného na nosič cívek, přičemž obvod tohoto kotouče je tvořen několika částečně se překrývajícími segmenty s vnějším okrajem ve tvaru kruhového oblouku, je podle vynálezu vyznačen tím, že segmenty 10 jsou uloženy posuvně v radiálním směru.

Dno zařízení s nejméně jednou na něm upevněnou pohonnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227191

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Khol Miroslav, Zajíc Bohuslav, Šaroun Pavel

Značky: nejméně, upevněnou, zařízení, jednotkou, jednou, pohonnou

Zhrnutie / Anotácia:

Dno zařízení s nejméně jednou na něm upevněnou pohonnou jednotkou, které je uloženo na základu, vyznačené tím, že sestává z tenkostěnné části (1) a z nejméně jedné silnostěnné nosné části (2), k níž je vždy připojena pohonná jednotka (9), přičemž tenkostěnná část (1) je se silnostěnnými nosnými částmi (2) spojena pomocí přechodu (4) či pomocí kompenzačního elementu (3) a vnější okraj silnostěnných nosných částí (2) je zakotven k základu (7).

Zařízení pro uložení nejméně jednoho pohyblivého induktoru při středofrekvenčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232269

Dátum: 15.06.1986

Autor: Toman Otakar

MPK: H05B 6/10

Značky: jednoho, nejméně, středofrekvenčním, uložení, pohyblivého, zařízení, induktoru, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního kovárenského ohřevu. Řeší uložení pohyblivých induktorů při možnosti rychlé výměny induktorů a úspoře výrobní plochy. Induktor je podle vynálezu opatřen na boční stěně nejméně dvěma oky, která jsou navlečena na svislé kolíky upevněné v podpěrné části suportu, přičemž v půdorysu je induktor s oběma oky mimo suport a mimo vodicí dráhu suportu. Vodicí dráha suportu je tvořena dvěma vodorovnými a nad sebou...

Zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221260

Dátum: 15.01.1986

Autori: Biot Bernard, Blanc Charles

Značky: zavádění, nejméně, ústrojí, vstřikovací, jedné, tvarovacího, příze, zařízení, pneumatického, trysky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění nejméně jedné příze do vstřikovací trysky pneumatického tvarovacího ústrojí této příze. Vynález řeší úlohu vytvořit zařízení pro samočinné zavádění příze do pneumatického tvarovacího zařízení, aniž by docházelo ke vzniku značného množství odpadu. Tato úloha je podle vynálezu řešena tím, že zařízení je tvořeno soustavou uloženou přestavitelně před vstupem tvarovacího ústrojí (B) a obsahující tekutinové...

Valcovací stolice obsahujíci nejméně jednu dvojici pracovních valců oboustranně uložených

Načítavanie...

Číslo patentu: 221142

Dátum: 15.01.1986

Autor: Mokříš Václav

Značky: jednu, pracovních, obsahující, válcovací, válců, dvojici, uložených, stolice, nejméně, oboustranné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém axiální tuhosti válcovacích stolic, který vyvstává zejména u stolic pro válcování tvarových profilů. Ložiska dvojice pracovních válců pro zachycení axiálních válcových sil jsou uložena v rámu válcovací stolice, přičemž ložisková tělesa ložisek pro zachycení radiálních válcovacích sil jsou uložena odděleně.

Způsob regulace provozu nejméně jednoho pracovního prvku tkacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225818

Dátum: 15.01.1986

Autori: Suzuki Hajime, Arakawa Akio

Značky: stroje, nejméně, tkacího, prvků, způsob, provádění, regulace, jednoho, zařízení, provozu, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace provozu nejméně jednoho pracovního prvku tkacího stroje na základě referenčního signálu, vyznačený tím, že referenční signál se porovnává se signálem okamžité úhlové polohy, vysílaným během každého pracovního cyklu tkacího stroje k vytvoření signálu úhlu natočení, udávajícího úhel, o který se stroj otočil vzhledem k referenční úhlové poloze, a časování činnosti pracovního prvku se určuje na základě signálu úhlu natočení.