Patenty so značkou «nečistoty»

Spôsob odstraňovania nečistôt z prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284946

Dátum: 10.02.2006

Autori: Spiering Robert, Kresnyak Steve, Razzaghi Minoo

MPK: B01D 3/14, C02F 1/04, B01D 1/26...

Značky: použitím, tepelného, nečistot, vyhrievaného, nečistoty, separátora, spôsob, obsahujúceho, odstraňovania, výmenníka, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu kvapaliny obsahujúceho nečistoty zahŕňa kroky privedenia privádzaného prúdu a zahrievania v prvom zahrievacom kroku na aspoň čiastočné odstránenie nečistôt a spätné získanie energie z tvoreného koncentrátu a destilátu. Spôsob na odstraňovanie nečistôt z privádzaného prúdu obsahujúceho nečistoty použitím vyhrievaného separátora a tepelného výmenníka spočíva v tom, že v tomto...

Spôsob výroby dosky s povrchom odpudzujúcim nečistoty a doska s povrchom odpudzujúcim nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3275

Dátum: 29.07.2005

Autor: Geyer Andreas

MPK: B32B 9/04, D21H 27/18, B32B 21/00...

Značky: spôsob, výroby, doska, nečistoty, povrchom, odpudzujúcim, dosky

Text:

...obsahujúcej kremik zvláštnu nosnú vrstvu, resp. žekvalita naviazania zmesi obsahujúcej kremik pri vypusteninosnej vrstvy nevyhovuje predchádzajúcej vrstve.Ďalšie použitie kremíkových povlakov je známe z JP 2003 276117 A, kde sa papier napustený kremíkom lisuje spolu s jadrovým nmteriálom a dekoračnou vrstvou, a následne sa fotokatalyticky povlieka. Ako nevýhody je nutné opäť uviesť nevýhody W 0 O 2/064382 A 2.V nasledujúcom opise s...

Vysávačový zásobník na nahromadené nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3998

Dátum: 03.11.2004

Autori: Drábik Milan, Zeisel Marián

MPK: A47L 9/10, A47L 9/14

Značky: vysávačový, nečistoty, nahromadené, zásobník

Text:

...z vnútra vytvorený minimálne jeden výstupok na spevňovanie spoja.Výhodou riešenia je možnost viacnásobného použitia jedného sáčku do vysávača pri zachovaní plnej funkčnosti,tiež jednoduchá manipulácia vyprázdňovania nahromadených nečistôt ako aj uzatvárania sáčku.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je ozrejmené na priloženom výkrese, na ktorom obr. 1 znázorňuje šikmý pohľad na rozoberateľný spoj zásobníka nahromadených nečistôt obr. 2...

Vodivé vlákna typu jadro – plášť, odpudzujúce nečistoty, s vysokou odolnosťou voči chemikáliám, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5348

Dátum: 18.09.2003

Autori: Brüning Hans-joachim, Hofmann Herbert

MPK: D01F 8/12, D01F 1/02, D01F 8/14...

Značky: použitie, odpudzujúce, vodivé, odolnosťou, spôsob, chemikáliám, výroby, voči, plášť, vysokou, jádro, nečistoty, vlákna

Text:

...vlákna sú spradené vo forme elektricky vodivých vlákien do osnovya útku, a ďalej obsahujú elektricky nevodivé vlákna. Elektricky vodivé vlákna pozostávajú z polyolefínov a obsahujú grafit alebo sadze.0010 EP A 160,320 opisuje monotilamenty typu jadro - plášť na použitie pre vlasové kefy z vybraných polymérov. Jadro obsahuje nylon alebo polyester,ktorý má najmenej 60 hmotn. polybutyléntereftalátových jednotiek. Plášt obsahuje špeciálne...

Způsob odstraňování kysličníků síry z horkých plynů obsahujících mechanické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264548

Dátum: 14.08.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: C01B 17/60

Značky: síry, kysličníku, horkých, mechanické, odstraňování, plynů, nečistoty, způsob, obsahujících

Text:

...čistoty hematitu, limonitu, magnetítu. Způsob podle vynálezu má tu výhodu, že umožňuje zachycovat a separovat kysličníky síry cyklickým regeneračním způsobem, aniž by docházelo k ochlazování horkých plynů, např. spalín do té míry,aby bylo nutné provádět jejich dodatečnýohřev. Další výhodou je snadné odstraňovaní sorbentu z reakční směsi magnetickou separací,což usnadñuje následnou regeneraci sorbentu,který bude méně negatívne ovlivňován...

Způsob odstraňování 2-naftolu jako nežádoucí nečistoty v 2-naftol-1-sulfonové kyselině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237196

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mareš Slavomil, Bartoš Pavel, Pilz Josef, Roman Jan, Kunčický Jiří, Čermák Jiří

MPK: C07C 143/48

Značky: nežádoucí, nečistoty, způsob, odstraňování, 2-naftolu, 2-naftol-1-sulfonové, kyselině

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 2-naftolu z 2-naftol-1-sulfonové kyseliny popřípadě její soli tak, že se na vodný roztok surové 2-naftol-1-sulfonové kyseliny s obsahem 0,2 až 5 mol kyseliny sírové na 1 mol kyseliny působí formaldehydem za teploty 0 až 55 °C. Způsob získávání čisté 2-naftol-1-sulfonové kyseliny jako polotovaru pro přípravu 2-amino-1-naftalen-sulfonové kyseliny používané k výrobě organických barviv.

Způsob získání a čištění akrylonitrilu z vodného roztoku obsahujícího akrylonitril, acetonitril, kyanovodík a nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223829

Dátum: 15.04.1986

Autor: Odom Paul Scott

Značky: acetonitril, vodného, akrylonitril, čištění, způsob, získání, obsahujícího, kyanovodík, nečistoty, akrylonitrilu, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání a čištění akrylonitrilu z vodného roztoku obsahujícího akrylonitril, acetonitril, kyanovodík a nečistoty, při kterém se vodný roztok zpracovává extrakční destilací s rozpouštědlovou vodou, přičemž se z hlavy regenerační kolony odvádí produkt, obsahující akrylonitril, vodu, kyanovodík a menší část nečistot, ze dna se odvádí produkt obsahující vodu a hlavní podíl nečistot, produkt z hlavy regenerační kolony se zavádí do destilační...

Způsob čištění průmyslových odpadních vod obsahujících oxidovatelné nečistoty, jak organické, tak anorganické a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222653

Dátum: 15.09.1985

Autor: Fiala Bohuslav

Značky: zařízení, anorganické, průmyslových, způsob, obsahujících, organické, čištění, provádění, nečistoty, oxidovatelné, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění průmyslových odpadních vod, obsahujících oxidovatelné nečistoty jak organické, tak anorganické katalytickou oxidací vzduchem za současného usazování vzniklého kalu v prvním stupni, vyznačující se tím, že se odpadní vody nejprve souproudně oxidují ozónem, popřípadě se tato oxidace opakuje zbylým ozónem v dalších stupních stejného druhu, a teprve pak se odpadní vody podrobí vločkování.

Způsob čištění odpadních vod obsahujících rozpuštěné organické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 216522

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vereckei János, Lázár Tibor, Palócz László, Réczey István, Mezö Árpád, Bornemissza Endre

Značky: obsahujících, nečistoty, organické, odpadních, rozpuštěné, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění odpadní vody obsahující kromě jiných nečistot také rozpuštěné organické látky. Do čištěné vody se přidávají látky obsahující alkalické humináty v množství 0,2 až 2,0 kg/m3 odpadní vody, hodnota pH směsi se upraví pod 4,0 přidáním minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírové, chlorovodíkové nebo fosforečné, a/nebo přidáním soli dvoumocného a/nebo trojmocného kovu, s výhodou síranu hlinitého nebo chloridu železitého, kal se nechá...

Způsob zhodnocení kalu obsahujícího organické nečistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214897

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hargittai Gáborné, Székely Dénes, Udvardy - Nagy Istvánné, Béres Béla, Szemler László

Značky: provádění, organické, zhodnocení, zařízení, způsob, nečistoty, způsobu, tohoto, obsahujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení ke zhodnocení kalu obsahujícího organické nečistoty, zejména vedlejšího produktu čištění městských odpadních vod. Kal vyhnilý anaerobním způsobem se zahřívá na 80 až 150 °C, pak ochladí na 80 až 40 °C, rozdělí na koncentrát kalu a živný roztok. Přídavkem alkoholu a anorganické soli se vytvoří živná půda, jež se očkuje kalem, a ta se fermentuje anaerobně při 26 až 38 °C. Z fermentační kapaliny se oddělí biomasa, která se pak...