Patenty so značkou «ne-nukleozidové»

Ne-nukleozidové inhibítory reverznej transferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18734

Dátum: 28.03.2011

Autori: Gauvreau Danny, Burch Jason, Cote Bernard, Li Chun, St-onge Miguel, Nguyen Natalie

MPK: A61K 31/4439, A61P 31/18, C07D 401/06...

Značky: ne-nukleozidové, inhibitory, transferázy, reverznej

Text:

...liečbe infekcie HIV infekcie a AIDS, pretrváva potreba vyvinúť dalšie HIV antivírusové lieky včítane ďalších RT inhibítorov. Mimoriadny problém je vynorenie sa mutantných HIV kmeňov, ktoré sú rezistentné k známym inhibítorom. Využitie RT inhibítorov na liečbu AIDS často vedie k vírusom, ktoré sú menej senzitívne k inhibítorom. Táto rezistencia je typicky dôsledok mutácií, ktoré sa objavia v pol géne V jeho segmente pre reverznú transkriptázu....